Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MicroStation     V8i SELECT Series 2  Matúš Kováč
Ing. Matúš Kováč, PhD.    MicroStation      V8i SELECT Series 2           Návody na cvičenia
1.   ÚVOD                             92.   MICROSTATION MANAŽÉR            ...
11.   ŠRAFY, VZORY                         4511.1. ŠRAFOVAŤ, ŠRAFOVAŤ KRÍŽOM          ...
18.   OHRADA                           7218.1. UMIESTNENIE OHRADY               ...
23.6. OREZANIE PRVKOV       10123.7. INTELLITRIM         10223.8. VLOŽIŤ A ODSTRÁNIŤ VRCHOL  10323.9. ZA...
MicroStation V8i                                Návody na cvičenia  10.2. OblúkyV praxi ...
MicroStation V8i                                Návody na cvičenia      23. Úprava pr...
Návody na cvičenia MicroStation V8i SELECTseries 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Návody na cvičenia MicroStation V8i SELECTseries 2

2,971 views

Published on

Matúš Kováč: MicroStation V8i SELECTseries 2 – Návody na cvičenia, EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, máj 2011

Published in: Technology, Education
 • Be the first to like this

Návody na cvičenia MicroStation V8i SELECTseries 2

 1. 1. MicroStation V8i SELECT Series 2 Matúš Kováč
 2. 2. Ing. Matúš Kováč, PhD. MicroStation V8i SELECT Series 2 Návody na cvičenia
 3. 3. 1. ÚVOD 92. MICROSTATION MANAŽÉR 112.1. VYTVORENIE NOVÉHO VÝKRESU 132.2. UKLADANIE VÝKRESU 143. PRACOVNÉ PROSTREDIE 153.1. PRACOVNÁ PLOCHA, PANELY NÁSTROJOV 153.2. OVLÁDANIE – KLÁVESNICA A MYŠ 174. NASTAVENIE VÝKRESU 214.1. PRACOVNÉ JEDNOTKY 214.2. FARBA ZVÝRAZNENÉHO PRVKU A VÝBEROVEJ MNOŽINY 214.3. MRIEŽKA 225. ATRIBÚTY A VRSTVY 235.1. ATRIBÚTY 235.2. VRSTVY 24CVIČENIA: 26ZAČÍNAME KRESLIŤ 276. ÚSEČKY 276.1. ÚSEČKA 27MALÁ ODBOČKA 28VÄČŠIA ODBOČKA 286.2. MULTIČIARA 296.3. BODY 316.4. KONŠTRUKCIA OSI UHLA, KONŠTRUKCIA ÚSEČKY V MINIMÁLNEJ VZDIALENOSTI,KONŠTRUKCIA ÚSEČKY POD AKTÍVNYM UHLOM 32CVIČENIA: 327. ACCUDRAW 338. ĎALŠIE FINTY S ACCUDRAW 369. MNOHOUHOLNÍKY 4010. KRUŽNICE 4210.1. KRUŽNICE, ELIPSY 4210.2. OBLÚKY 4310.3. POL-ELIPSA, ŠTVRŤ-ELIPSA 4310.4. ÚPRAVY OBLÚKA 44
 4. 4. 11. ŠRAFY, VZORY 4511.1. ŠRAFOVAŤ, ŠRAFOVAŤ KRÍŽOM 4511.2. VZOROVAŤ 4711.3. LÍNIOVÉ VZOROVANIE 4811.4. VYPÍSAŤ ATRIBÚTY VZOROVANIA 4911.5. PREVZIAŤ, ZMENIŤ A ZMAZAŤ VZOROVANIE 49CVIČENIA: 4912. ŠTÍTKY 5013. TEXT 5113.1. UMIESTNIŤ TEXT 5113.2. EDITOVAŤ TEXT 5213.3. PREVZIAŤ A ZMENIŤ ATRIBÚTY TEXTU 5313.4. KÓPIA TEXTU S PRÍRASTKOM 53CVIČENIA: 5314. BUNKY 5414.1. VLOŽENIE BUNKY DO VÝKRESU 5414.2. VIACNÁSOBNÉ UMIESTNENIE BUNKY – POLE 5414.3. UMIESTNENIE BUNKY POMOCOU UŽ EXISTUJÚCICH BUNIEK VO VÝKRESE 5514.4. VYTVORENIE VLASTNEJ BUNKY 5514.5. ZISTENIE NÁZVU BUNKY 5614.6. KONCOVÉ ZNAČKY LÍNIOVÝCH PRVKOV 5614.7. NAHRADENIE BUNKY (BUNIEK) VO VÝKRESE 5615. MERANIE 5815.1. MERANIE VZDIALENOSTÍ 5815.2. MERANIE POLOMERU, PRIEMERU 5915.3. MERANIE UHLOV 5915.4. MERANIE OSTATNÝCH VELIČÍN 5915.5. MERANIE OBSAHU 6016. KÓTOVANIE 6116.1. KÓTOVANIE PRVKOV 6316.2. KÓTOVANIE VZDIALENOSTÍ 6416.3. KÓTOVANIE UHLOV 6516.4. KÓTOVANIE PORADNÍC 6516.5. PREVZIAŤ A ZMENIŤ ATRIBÚTY KÓTY 66CVIČENIA: 66PRÁCA S PRVKAMI 6717. VÝBER PRVKOV 6717.1. VÝBER PRVKOV OZNAČENÍM 6717.2. VÝBER PRVKOV PODĽA ATRIBÚTOV 6917.3. INFORMÁCIE O PRVKOCH 70CVIČENIA: 71
 5. 5. 18. OHRADA 7218.1. UMIESTNENIE OHRADY 7218.2. UPRAVIŤ HRANICU OHRADY 7318.3. MANIPULÁCIA S OBSAHOM OHRADY 7318.4. ZMAZANIE OBSAHU OHRADY 7718.5. ROZLOŽIŤ ZLOŽENÉ PRVKY V OHRADE 7718.6. KOPÍROVAŤ OBSAH OHRADY DO NOVÉHO VÝKRESU 7718.7. VYUŽITIE OHRADY V PRAXI 78CVIČENIA: 8019. MANIPULOVAŤ 8119.1. KOPÍROVANIE PRVKOV 8119.2. PRESÚVANIE PRVKOV 8119.3. ZMENA VEĽKOSTI PRVKOV 8119.4. OTÁČANIE PRVKOV 8219.5. ZRKADLENIE PRVKOV 8219.6. KONŠTRUKCIA POĽA 8319.7. ZAROVNANIE PRVKOV 8419.8. PRETIAHNUTIE PRVKOV 8419.9. PRESÚVANIE (ODSÚVANIE) PRVKOV ROVNOBEŽNE S PÔVODNÝM 8419.10. PRESÚVANIE PRVKOV K DOTYKU S INÝMI PRVKAMI 85CVIČENIA: 8620. OVLÁDAČE POHĽADOV 8721. ZMENA ATRIBÚTOV PRVKOV 8921.1. ZMENA ATRIBÚTOV PRVKOV 8921.2. ZMENA TYPU PLOCHY 8921.3. ZMENA TYPU VYPLNENIA PLOCHY 9021.4. ÚPRAVA ATRIBÚTOV DRUHU ČIARY 9021.5. ZMENA MULTIČIARY 9121.6. PREVZIAŤ ATRIBÚTY 9122. SKUPINY 9222.1. ROZLOŽENIE ZLOŽENÝCH PRVKOV 9222.2. VYTVÁRANIE REŤAZCOV 9222.3. VYTVORIŤ UZAVRETÝ REŤAZEC 9422.4. VYTVORIŤ „REGIÓN“ 9422.5. GRAFICKÉ SKUPINY 9522.6. ZOSKUPOVANIE OTVOROV 97CVIČENIA: 9723. ÚPRAVA PRVKOV 9823.1. UPRAVIŤ PRVOK 9823.2. ODSTRÁNENIE ČASTI PRVKU 9923.3. ROZDELENIE PRVKOV 9923.4. ZMENA DĹŽKY LÍNIOVÝCH PRVKOV 10023.5. OREZANIE (PREDĹŽENIE) PRVKU K PRIESEČNÍKU, RESP. DOTYKU 100
 6. 6. 23.6. OREZANIE PRVKOV 10123.7. INTELLITRIM 10223.8. VLOŽIŤ A ODSTRÁNIŤ VRCHOL 10323.9. ZAOBLIŤ A SKOSIŤ VRCHOL 103CVIČENIA: 10424. NÁJAZD 10525. REFERENČNÉ VÝKRESY 107PRIPOJENIE REFERENČNÉHO VÝKRESU 108POLOŽKY MENU NÁSTROJE 110POLOŽKY MENU NASTAVENÍ 112CVIČENIA: 11326. RASTER MANAGER 115PRIPOJENIE RASTROV 115MANIPULÁCIA S RASTRAMI 117TRANSFORMÁCIA A OREZANIE RASTROV 118ULOŽENIE RASTROV 119PIKOŠKY 119PREZERANIE RASTROV 11927. TLAČ 12127.1. NASTAVENIE TLAČE 12127.2. TLAČ DO SÚBOROV *.PDF 12528. ZÁVER 126
 7. 7. MicroStation V8i Návody na cvičenia 10.2. OblúkyV praxi snáď viac ako kruţnice a elipsy vyuţijeme kreslenie oblúkov. My sme sa uţ naučili robiťkruhový oblúk pomocou nástroja SmartLine, kde zadáme prvý bod oblúka a umiestnením jeho streduurčíme jeho polomer a natočenie. Pomocou nástroja Umístit oblouk si ukáţeme, ţe moţností nanakreslenie oblúka je oveľa viac, kedy môţeme okrem počiatočného bodu, stredu a polomeru,zadefinovať aj dĺţku oblúka, počiatočný uhol, stredový uhol a smer kreslenia oblúka. Rovnako tieţmôţeme zadať tri body, cez ktoré bude oblúk prechádzať.Obr. 10.4 Okno parametrov funkcie – Umístit obloukOkno parametrov funkcie obsahuje poloţku Metoda a všetky vyššie vymenované parametre, ktorýmimôţeme jednoznačne a presne oblúk zadefinovať – polomer, dĺţka oblúka, počiatočný uhol, stredovýuhol a smer kreslenia oblúka. V poloţke Metoda máme na výber štyri moţnosti zadefinovania oblúka(viď obr. 10.5 a sleduj stavový riadok):  Počátek, střed – zadávame začiatok oblúka, stred, a posledným bodom určíme stredový uhol  Střed, počátek – zadávame najskôr stred oblúka, potom jeho začiatok a potom stredový uhol  Počátek, bod, konec – zadávame postupne začiatok oblúka, bod na oblúku a koniec oblúka  Počátek, konec, bod – zadávame postupne začiatok oblúka, koniec oblúka a bod na oblúku.Obr. 10.5 Kreslenie oblúka, parametre oblúka 10.3. Pol-elipsa, štvrť-elipsaNástroje na kreslenie pol- a štvrť elipsy nemajú okno parametrov funkcie, to znamená, ţe nezadávame,ţiadne parametre, to znamená, ţe tam nie sú ţiadne moţnosti a pri ich kreslení sme iba vyzvaník zadaniu dvoch koncov hlavnej osi a bodu na elipse (pri pol-elipse), alebo k zadaniu dvochkoncových bodov a bodu na osi (pri štvrť-elipse).Obr. 10.6 Pol-elipsa, štvrť-elipsa 43
 8. 8. MicroStation V8i Návody na cvičenia 23. Úprava prvkov Na úpravu tvaru a parametrov uţ existujúcich prvkov vo výkrese slúţia nástroje zdruţené v palete nástrojov Upravit. Obr. 23.1 Panel nástrojov Upravit (klávesová skratka ý) 23.1. Upraviť prvok Prvým nástrojom na úpravu prvkov je nástroj s dosť všeobecným názvom Upravit prvek. Tento nástroj má veľmi široké vyuţitie a v kombinácii s nástrojom AccuDraw sa stáva veľmi silnou a univerzálnou pomôckou pri úprave všetkých geometrických prvkov. Môţeme s ním napr. upraviť polomer kruţnice, skrátiť, alebo predĺţiť úsečku, zmeniť tvar prvku alebo útvaru, posunúť kótu, resp. jej text. Všetky tieto úpravy môţeme robiť odhadom „od oka“, alebo s vyuţitím bodov a prvkov výkresu, alebo pomocou nástroja AccuDraw, kedy vieme určiť presnú hodnotu zmeny (veľkosť polomeru, vzdialenosť predĺţenia a pod.). Obr. 23.2 Zmena polomeru kruţnice – pomocou AccuDraw zadáme novú hodnotu polomeru (vľavo) a zmena dĺţky úsečky (vpravo hore) a zmena dĺţky a uhla (vpravo dole) Obr. 23.3 Úprava obdĺţnika so zachovaním pravého uhla (vľavo) a ľubovoľná úprava tvaru (vpravo). Okno parametrov funkcie ponúka pri zmene polohy vrcholu aj zmenu jeho typu na zaoblený a skosený98

×