MapyMpovodňovéhoMohrozeniaMaMrizikaMnaMriekeMDunaj                                Flood–haz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Flood hazard and risk maps of the Danube River – Mapy povodňového ohrozenia a rizika na rieke Dunaj

1,587 views

Published on

Miloslav Ofúkaný: Mapy povodňového ohrozenia a rizika na rieke Dunaj (poster), 10. ročník sympózia GIS Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 21.–23.1.2013

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,192
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Flood hazard and risk maps of the Danube River – Mapy povodňového ohrozenia a rizika na rieke Dunaj

 1. 1. MapyMpovodňovéhoMohrozeniaMaMrizikaMnaMriekeMDunaj Flood–hazard–and–risk–maps–of–the–Danube–River MgrbMMiloslavMOfúkaný ]dborÝvodohospodárskéhoÝrozvojaÝaÝplánovaniawÝ]dštepnýÝzávodÝŽratislavawÝS:]V5[S/ÝÝV]4]Z]S7]4ÁŠS/YÝ7]4[U/wÝštátnyÝpodnik miloslavUofukany@svpUskPosterMprezentujeMmapyMpovodňovéhoMohrozeniaMaMmapyMpovodňovéhoMrizikaMnaMslovenskomMúsekuMDunajaMzMAMrôznychMkartografickýchMvýstupovMprojektub 7rojektÝ4anubeÝ–:]]4ŠUS/Ýywww-danube.floodrisk-euuÝjeÝsúčasťouÝprogramuÝ5TS.AV5Ýy5urópskaÝteritoriálnaÝspoluprácaÝAuhovýchodnáÝ5urópauwÝvÝrámciÝktoréhoÝsaÝrealizujúÝvýznamnéÝcieleÝSmerniceÝ5urópskejÝ únieÝoÝhodnoteníÝaÝmanažmenteÝpovodňovýchÝrizíkÝnaÝcelomÝtokuÝ4unaja-Ý7rojektÝprebiehalÝodÝú-ÝmájaÝg))žÝdoÝmú-ÝoktóbraÝg)úg-ÝMieľomÝprojektuÝboliÝefektívneÝopatreniaÝnaÝzníženieÝpovodňovýchÝrizíkÝaÝichÝ vyhodnotenie-Ý4ôležitéÝboloÝzapojenieÝzainteresovanýchÝstránÝaÝharmonizáciaÝúdajovÝnaÝelimináciuÝrizikaÝprostredníctvomÝzodpovedajúcehoÝúzemnéhoÝplánovania-ÝŠozsahÝriešenéhoÝúzemiaÝnaÝSlovenskuÝbolÝ stanovenýÝpredpokladanýmÝrozsahomÝhladinyÝ4unajaÝpriÝpovodňovomÝprietokuÝ8ú)))-ÝTýkaloÝsaÝtoÝúzemiaÝodÝ4evínawÝcezÝŽitnýÝostrovÝaÝdotknutéÝoblastiÝ/olárovawÝ/omárnaÝažÝpoÝMhľabu-Ý ZlavnýmÝriešiteľomÝprojektuÝboloÝ6inisterstvoÝživotnéhoÝprostrediaÝvÝŠumunsku-ÝSpolupracovaloÝďalšíchÝúžÝprojektovýchÝpartnerovÝzÝŠumunskaÝyTuwÝŽulharskaÝyguwÝSrbskaÝyJuwÝMhorvátskaÝyúuwÝ6aďarskaÝymuwÝ SlovenskaÝyúuwÝŠakúskaÝyguÝaÝTalianskaÝyúuwÝvrátaneÝpozorovateľovÝzÝUM74ŠwÝ5urópskejÝkomisieÝyAŠMÝ–Ý4GÝAointÝŠesearchÝMenteruÝaÝ[emecka-ÝSlovenskúÝrepublikuÝzastupovalÝSlovenskýÝvodohospodárskyÝpodnikwÝ štátnyÝpodnikÝ]dštepnýÝzávodÝŽratislava-ÝZmluvnýmiÝzhotoviteľmiÝvýstupovÝboliÝspoločnostiÝ5UŠ]S5[S5wÝs-r-o-ÝaÝG5]4USÝS:]VQ/UQwÝs-r-o-ÝvÝspolupráciÝsoÝsubdodávateľomÝpreÝhydrodynamickéÝmodelovanieÝ 4ZUÝS:]VQ/UQÝs-r-o-Ý6apyÝpovodňovéhoÝohrozeniaÝaÝmapyÝpovodňovéhoÝrizikaÝpreÝpotrebyÝSlovenskéhoÝvodohospodárskehoÝpodnikuÝvytvoriliÝfirmyÝQrcG5]ÝUnformationÝSystemsÝspol-ÝsÝr-o-ÝaÝG.ŽQS5Ýs-Ýr-Ýo- (áMŠtyriMmapovéMkompozícieMnaM(žMmapovýchMlistochMvMmierkeM(:(77M777MvoMvýstupnomMformáteMGeoTIFFMaMGeoPDFMpreMpotrebyMSlovenskéhoMvodohospodárskehoMpodniku auÝ6apaÝpovodňovéhoÝohrozeniaÝ–ÝZĺbkaÝvodyÝpriÝ8m)wÝ8ú))wÝ8ú))) buÝ6apaÝpovodňovéhoÝohrozeniaÝ–ÝŠýchlosťÝprúdeniaÝvodyÝpriÝ8m)wÝ8ú))wÝ8ú))) cuÝ6apaÝpovodňovéhoÝrizikaÝ–Ý7otenciálneÝrizikoÝpriÝ8ú))) duÝ6apaÝpovodňovéhoÝrizikaÝ–Ý]dhadÝškôdÝpriÝ8ú)))Ýy5urfmgu žáMDveMmapovéMkompozícieMnaMK(MmapovýchMlistochMvMmierkeM(:(77M777M0odMprameňaMDunajaMažMpoMjehoMústieMdoMČiernehoMmoraáMvMpublikáciiMDanubeMAtlasMž7(žauÝMelýÝprojektÝbolÝrozloženýÝdoÝkladuÝcúÝmápwÝzÝtohoÝSlovenskoÝdoÝsiedmychÝyúžÝažÝgJu buÝ6apaÝpovodňovéhoÝohrozeniaÝ–ÝZĺbkaÝvodyÝpriÝ8ú)))Ý cuÝ6apaÝpovodňovéhoÝrizikaÝ–Ý]dhadÝškôdÝpriÝ8ú))) soÝzáplavovouÝčiarouÝ8ú)) AáMDveMzobrazovacieMslužbyMnaMwebovomMmapovomMportáliMDanubeMFLOODRISK Webmap: auÝ6apaÝpovodňovéhoÝohrozeniaÝ–ÝZĺbkaÝvodyÝpriÝ8ú)))Ý buÝ6apaÝpovodňovéhoÝrizikaÝ–Ý]dhadÝškôdÝpriÝ8ú)))Literatúra: Kontakt:QndowÝ6-wÝStoklasawÝ6-wÝ6išíkwÝ6-wÝTegelhoffováwÝ–-6-wÝ/učerawÝ6-Ýyg)úgu-ÝTvorba–máp–povodňového–ohrozenia–a–povodňového–rizika–na–Dunaji:–Danube–Flood–Risk–––Hydrodynamické–modelovanie–pre–slovenský–úsek–DunajaÝ1ÝÝÝÝtechnickáÝsprávaÝetapyÝm-ÝŽratislavaÝ1Ý4ZUÝS:]VQ/UQwÝs-r-o-wÝg)úg-ÝmóÝs-4anubeÝQtlasÝyg)úgu-ÝAtlas–of–flood–hazard–and–risk–maps–of–the–Danube-ÝŽukurešťwÝŠumunsko1Ý6inisterulÝ6ediuluiÝşiÝSchimbărilorÝMlimatice-]fúkanýwÝ6-Ýyg)úgu-ÝProjekt–Danube–FLOODRISK:–Posúdenie–povodňového–rizika–v–záplavových–oblastiach–povodia–Dunaja–orientované–na–zainteresované–subjekty-ÝUnÝZborníkÝpríspevkovÝkonferencieÝ5nviro.i.–órumÝg)úgÝ[online]-ÝÝÝÝZvolenwÝúg-.úm-ÝjúnawÝMentrumÝenvironmentalistikyÝaÝinformatikyÝSQŽ7wÝŽanskáÝŽystricawÝpp-Ýú)J-ÝUSŽ[Ýžcí.í).ížJ)m.gú.ówÝposterÝnaÝstiahnutie1Ýwww-geoinformatika-skfposter.enviroiforum.g)úg.ofukany7olhorskýwÝŠ-wÝ4obiašwÝA-Ýyg)úgu-ÝDANUBE–FLOODRISK–––posúdenie–povodňového–rizika–v–záplavových–oblastiach–povodia–Dunaja–orientované–na–zainteresované–subjekty-ÝVodohospodárskyÝspravodajcawÝJJÝyúú.úguwÝgú.gm-StromčekwÝV-Ýyg)úgu-ÝPovodňové–mapy–Danube–Floodrisk-ÝGeoŽusinesswÝú)ÝymuwÝúg-

×