Alternatívny indikatívny záplavový model AIZM

412 views

Published on

Martin Koli: Alternatívny indikatívny záplavový model AIZM, poster na 10. ročníku sympózia GIS Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 21.–23.1.2013

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
175
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alternatívny indikatívny záplavový model AIZM

  1. 1. ALTERNATÍVNY INDIKATÍVNY ZÁPLAVOVÝ Í Í Á Ý MODEL AIZM Martin Koli Martin Koli l Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina B1‐446, 84215 Bratislava koli.prifuk@outlook.com; koli.aizm@outlook.com koli.prifuk@outlook.com; koli.aizm@outlook.comAIZM: alternatívny − alternatíva k hydraulickému modelovaniu; indikatívny − s ohľadom na nižšiu presnosť presnosť.Požiadavky: ArcGIS f Desktop 10.1, Spatial Analyst, 3D Analyst ži d ky for k p , p l ly , lyAlternatívny indikatívny záplavový model je nástroj vo forme niekoľkých modelov zostavených pomocou ArcGIS 10 1 ModelBuildera umiestnených do 10.1ArcToolboxu. Cieľom bolo vytvoriť jednoduchý, pohotový nástroj, ktorý by pomocou relatívnych výšok nad vodným tokom generoval indikatívne rozsahy y j ý, p ý j, ý yp y ý ý g yzáplavy pri požadovaní minimálnych vstupov takmer okamžite pri uvedomení si a akceptovaní nedostatkov Na vygenerovanie hladiny nástroju stačia vstupov, okamžite, nedostatkov.riečna sieť, DTM alebo DMR, hodnota hĺbky vody a bod, centroid analyzovanej oblasti. Nástroj je určený pre odborníkov s dostatočným vzdelaním a ĺskúsenosťami,skúsenosťami aby vedeli posúdiť správnosť výstupov keďže sa len približuje presnosti hydrodynamických modelov Nedávame si za cieľ nahradiť výstupov, modelov.hydrodynamické modelovanie. Možnosti a limity použitia boli odvodené z porovnávania výstupov s existujúcimi 1D a 2D modelmi od SVP, š.p. a DHISLOVAKIA,SLOVAKIA s r. o. na K Kysuci, H ád , T i Hornáde Toryse a S kč Sekčove. Vš b Všeobecne sme d i hli zhodu 74% P dosiahli h d 74%. Prezentované sú výsledky z H ád AIZM j možné nasadiť t é ú ý l dk Hornádu. je ž é diťaj ako on‐line riešenie Prostredníctvom na serveri publikovaného nástroja a pripájajúcej sa mobilnej aplikácie môže byť dostupný na smartphonoch a on line riešenie.tabletoch pracovníkom priamo v teréne. bl hp ík pi é in 1. in 1 in 3.  in 3. in 4.  in 4. in 2. in 5.  in 5 Zadanie stredu  Zadanie TIN‐u l b Z d i TIN alebo rastra  t Zadanie tabuľky s hĺbkami  Z d i t b ľk hĺbk i Zadanie línie  vodného toku Zadanie línie vodného toku analyzovaného územia  y p poľa nadmorských výšok ý ý vody v koryte y y Zadanie adresára pre  p bodom s názvom v  bodom s názvom v výstupy atribútovej tabuľke atribútovej tabuľke out 5 5.  out 1 t 1.  out 4. out 2 t 2.  out 3 t 3.  Vytvorenie vektorových a  Vytvorenie hlavného  y Vytvorenie adresárov pre  Vytvorenie adresárov pre rastrových vrstiev s  ý adresára pre výstupy adresára pre výstupy Vytvorenie štvorcovej  Vytvorenie štvorcovej Vytvorenie kvázi priečnych  Vytvorenie kvázi priečnych rozsahmi záplavy a hĺbkami  rozsahmi záplavy a hĺbkami výstupy s názvami podľa  ý á i dľ analytickej masky analytickej masky profilov vody hĺbok ĺ Out 1. In 1. I 1 Out 4. O t4 Out 5. AIZM ArcToolbox AIZM A T lb Out 5. O t5 Štruktúra výstupov Out 2. O t2 3. Out 3 In 3. In 3 In 2. In 2 Jeden z nástrojov v ArcToolboxe AIZM Analýza územia pomocou AIZM ý p Defilé porovnaní s hydraulickými modelmi na Hornáde Defilé porovnaní s hydraulickými modelmi na Hornáde Výhody nástroja Výhody nástroja • Rýchlo dostupné výsledky − doba trvania jednej  analýzy 30s na testovacej zostave analýzy 30s na testovacej zostave  Nevýhody nástroja N ýh d á t j • Nízke požiadavky na vstupy Nízke požiadavky na vstupy • Nezohľadňuje hydrauliku záplavy − nižšia presnosť  j y p y p Možné vylepšenia Možné vylepšenia • Práca s TIN‐ým aj rastrovým poľom elevácií povrchu á ý ý á í výsledkov • Z Zapracovanie nástrojov na identifikáciu potenciálne  i át j id tifiká i t iál • Automatické generovanie priečnych profilov aj Automatické generovanie priečnych profilov aj  • Vý Výrazne nižšia presnosť výsledkov pri automatickom  ižši ť ý l dk i t ti k ohrozených objektov ý j zadanie manuálne vytvorených zadanie manuálne vytvorených generovaní priečnych profilov na silne meandrujúcom  g p y p j • Vytvorenie generátora na lomené línie profilov Vytvorenie generátora na lomené línie profilov,  • Ľ hká ú Ľahká úprava algoritmov v ModelBuilder‐i l i d l ild i úseku toku úseku toku l i k k fil ží ý i 1D d l analogicky k profilom používaným pri 1D modelovaní í • Možné nasadenie na serverovej aj na mobilnej Možné nasadenie na serverovej aj na mobilnej  • N á Nemá možnosť kalibrácie ž ť k lib á i platforme • Jednotná výška vodného stĺpca nad celým tokom ý ĺp ý Poďakovanie: AIZM sme vytvorili vďaka podpore z Grantu Univerzity Komenského GUK/6/2012 a VEGA 1/1155/2012 Poďakovanie: AIZM sme vytvorili vďaka podpore z Grantu Univerzity Komenského GUK/6/2012 a VEGA 1/1155/2012 AIZM je možné stiahnuť pomocou odkazu na stránke http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=4573 AIZM j ž é i h ť dk á k h // f ib k/i d h ?id 4573

×