Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BK2011 Kjøp av kartdata på 123

422 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BK2011 Kjøp av kartdata på 123

 1. 1. Norsk ESRI Brukerkonferanse, 2. februar 2011
 2. 2. Kjøp av kartdata på 1-2-3Produktsjef Sven Arve Saga og seniorutvikler Øivin Aarnes Norsk Eiendomsinformasjon AS Norsk ESRI brukerkonferanse 2. februar 2011
 3. 3. Kjøp av kartdata på 1-2-3Bakgrunn og problemstillingerSeniorutvikler Øivin Aarnes orienterer omprogramvare og tekniske løsningerResultater - konklusjon
 4. 4. Norsk Eiendomsinformasjon ASEtablert i 1987 (Tinglysingsdata AS) for å digitaliseregrunnbokenHeleid av NæringsdepartementetOmsetning ca. 250 mill i 2010EDR – eiendomsregisteret. Data fra grunnboken ogmatrikkelenwww.infoland.no. Salg av eksterne og egne produkterFra 2004 – 2010: Formidling av kartdata fra Statenskartverk
 5. 5. Infoland®Infoland ® er nettbutikken til NorskEiendomsinformasjon AS Eiendomsinformasjon, kart- og plandata, foto Formidler produkter fra eksterne leverandører (herav 227 kommuner) i tillegg til å levere egen informasjon Omsetning ca. 97 mill. i 2010 4200 registrerte kunder Over 37.500 registrerte brukere
 6. 6. Salg av detaljerte kartdata i Infoland– enkel løsning før 1.5.2010 Faste områder 25, 50, 100, 200, 500 eller 1000 daa Input var matrikkel eller koordinater (rektangel) Enkel prismodell Pris pr. daa uavhengig av område Maksimalpris
 7. 7. Komplisert prisberegningPrisparametre: Antall bygningsidenter Areal detaljert høyde Areal FKB Tettbebygd, detaljert høyde Skog, uten detaljert høyde 397 daa kr. 12.130 413 daa kr. 948
 8. 8. Målsetting med ny løsningEnkelt og raskt å finne frem til og markere aktueltområdeKunden får oversikt over dekning av detaljert høyde(1m høydekurver) i det aktuelle områdetRaskt få opp pris for det valgte områdetBestille produktetRask leveringLøsningen skal også ivareta prisberegning tilkommunale løsninger som leverer gjennom InfolandFordeling av inntekter på flere kommuner
 9. 9. Kommunale kartløsninger- Infoland®Integrasjon
 10. 10. Dekning detaljert høyde Bergensregionen
 11. 11. Varianter av produkt (FKB*) Alle tema uten detaljert høyde Detaljert høyde (høydekurver 1 m) Alle tema inkl. Detaljert høyde*FKB = Felles Kartdata Base
 12. 12. Metadata Metadata (Georef-Terreng) hentes fra kartverkets NGIS tjener Samme grunnlag som benyttes i kartverkets WMS-Georef tjeneste Brukes til å si noe om…  Data tilgjengelighet/kartlagt område  Data kvalitet/nøyaktighet  Data ajourgrad
 13. 13. Demo Bestilling i Infoland… Bestilling via 3. part…
 14. 14. Bestilling…
 15. 15. Leveranse…
 16. 16. Bruk av ESRI teknologi Beregne areal for utsnitt (polygon) Telle antall bygningsidenter Klippe utsnitt (innsyn) Finne berørte kommuner og respektive areal andeler Beregne dekningsgrad for aktuelt produkt Vise dekning detaljert høyde (innsyn)
 17. 17. ArcGIS Server platform ArcGIS Server Enterprise Advanced (Java) ArcSDE for Oracle Oracle 10g*Kartcache (GeoCache Basis)**Javascript API’et på web server
 18. 18. Klient integrasjon Javascript (ESRI Javascript API 1.6) Dojo Toolkit (1.4) REST (Jersey/JAX-B, Metro stack) JSON & WKT esri.request for asynkrone server kall
 19. 19. Javascript as Object Objektorientert (?) …men man kan utnytte mekanismer som  Arv og polymorfi  Innkapsling  Fordeling av ansvar  Delegater og hendelser
 20. 20. Javascript II
 21. 21. Server integrasjon Java ADF, SOAP SOEs (Server Object Extensions)  Utvider ArcGIS Server funksjonalitet  Full tilgang til ArcObjects API’et  Eksekverer på ArcGIS Server Distribuerte mekanismer (3. part):  FME Server for automatiserte datauttrekk
 22. 22. Geoprosessering
 23. 23. Python script for å sjekke resultat av GP Tool
 24. 24. Geoprosessering IITa tak i SOM’n og opprett en server context…
 25. 25. Geoprosessering IIIKonstruer en geometri du kan jobbe med…
 26. 26. Geoprosessering IVKjør en modell…
 27. 27. Infoland IntegrasjonInfoland® Integrasjon konseptet går ut på at kunder skal kunnebestille produkter, beregne pris, og gjennomføre kjøp gjennom Infolandeller eksterne web løsninger. Grunnleggende for dette, er atprodusenten skal hente sine ordrer i et sentralt ordresystem(Infoland®).En ordre skal kunne spores fra kunde til produsent, og en ordre skalvære selvforklarende- dvs. den skal inneholde nok data til at varen kanproduseres (og reproduseres). Det skal være transparent for kundenhvem som er produsent, og vis versa. En ordre kan komme fra flerekilder, og den kan produseres av flere produsenter.
 28. 28. Hvem er aktørene?
 29. 29. Web Services Et sett web services er laget for å understøtte hele bestillingsprosessen:  Finne aktuelle produkter  Beregne pris  Legg i handlekurv /bekreft ordre  Hent mine ordre (produsenter) WSDL’r og dokumentasjon klar til bruk
 30. 30. Nyttige referanser ESRI GeoServices REST Specification 1.0 resources.arcgis.com Spatial Reference Org. Open Geospatial Consortium
 31. 31. Effekt av ny løsning - antall leveranser16014012010080 200960 20104020 0 Ny løsning 1.5.2010
 32. 32. Effekt av ny løsning - levert areal10000090000 Ny løsning 1.5.201080000700006000050000 200940000 2010300002000010000 0
 33. 33. KonklusjonInvestering i ny løsning for bestilling av detaljertekartdata i Infoland har gitt en markant økning i antall leveranser og levert areal. Løsningen benytteravansert GIS-teknologi for å forenkle kjøpsprosessen.Resultatet er fornøyde kunder, økt samfunnsnytte og økte inntekter til dataeiere og Norsk Eiendomsinformasjon

×