Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kartlegging av oljesandforekomster ved hjelp av laserdata - Esri norsk BK

600 views

Published on

Utvinning av olje fra sand har vært kilde til mye debatt og negativ omtale i flere år. Aktiviteten fører til endringer over store områder med til dels urørt natur. På oppdrag fra et canadisk olje- og energiselskap gjennomfører Blom en geografisk kartlegger av hvordan oljesandutvinning påvirker landskapet i et område på 4500 kvadratkilometer i Alberta, Canada. Oljen utvinnes ved bruk av metoder som består av dampinjisering. Denne metoden medfører langt mindre overflateforstyrrelser enn konvensjonelle dagbrudd, men samtidig blir den brukt over betydelig større områder enn tidligere. Dampinjisering setter sine spor i landskapet fordi det kreves et stort og tett nettverk av framkomstveier, rørledninger, brønner og kraftgater. I tillegg legges det ut et svært omfattende nettverk av lange parallelle korridorer gjennom skogen. Dette utføres for seismiske undersøkelser før selve utvinningen starter opp. All denne aktiviteten finner sted i den boreale skogen. Det er her potensialet for olje er størst.

Vår kartlegging skal benyttes for å finne eventuelle endringer i habitater for en rekke dyr og planter. Ved slike funn er oljeselskapene pålagt å tilbakeføre landskapet slik det ble kartlagt før aktiviteten startet opp. Blom kartlegger forstyrrelsene ved hjelp av flybårne bilde- og laserdata og bruker GIS-analyser for å estimere landskapspåvirkningen. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med det kanadiske selskapet Tesera Systems Inc som står for feltarbeid og selve habitatmodelleringen. Oppdragsgiver er Devon Energy.

Presentasjonen vil beskrive problemstilling, teknologi og arbeidsprosess. Det vil også bli en gjennomgang av metoder for dataprosessering og analyse.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kartlegging av oljesandforekomster ved hjelp av laserdata - Esri norsk BK

 1. 1. Kartlegging av oljesandforekomster ved hjelp av laserdata Floris Groesz Blom Geomatics AS
 2. 2. Kort om Blom • • • • Et av Europas største kartleggingsfirmaer Ca. 600 ansatte i 11 europeiske land + Indonesia ++ Blom opererer en stor fly- og helikopterflåte i Norden og Europa. Hovedkontoret ligger på Skøyen (Blom Geomatics AS og Blom ASA) • 5 fly med base fra Rakkestad flyplass • 2 fly med base fra UK • Blom Rotory-wing med base i Gøteborg
 3. 3. Blom Products & Services Aerial Imagery Mapping & Modeling LiDAR GIS Services BlomURBEX™, other services Blom 3D-Models Skråbilder, 3D, gatebilder, laserdata
 4. 4. Oljesandområder i Canada
 5. 5. Oljesandutvinning i dagbrudd
 6. 6. In-situ oljesandutvinning SAGD Steam SAssisted SAGravity SAGDrainage
 7. 7. SAGD - brønn
 8. 8. Brønn + vei
 9. 9. Brønn + vei + rørledning + kraftlinje
 10. 10. Brønn + vei + rørledning + kraftlinje + seismikklinjer + anlegg
 11. 11. SAGD - infrastruktur
 12. 12. Prosjektområdet • Kunde: Devon Energy • prosjektområdet ligger i Alberta • 4500 km2 (~ 90 x 50 km)
 13. 13. Prosjektområdet – hvor stort er det? Minnesund Hønefoss Kongsvinger Oslo
 14. 14. Hvordan hadde en tur fra Ullevålseter til Kikutstua sett ut?
 15. 15. 140 000 km2 i Norge
 16. 16. Prosjekt - Mål 1. Kartlegge alle inngrep i prosjektområdet 2. Beregne indikatorverdier for gjengroing 3. Estimere status på gjengroingen • Validere resultatene i felt • Rapportere statistikk på omfanget av inngrep per arealenhet • Vurdere resultatene i forhold til Federalt regelverket med fokus på habitatforvaltning for Caribou (Amerikansk rein) • Foreslå metoder for videre monitorering og forvaltning.
 17. 17. Material • Kartlegge alle inngrep i prosjektområdet – Flyfoto (diverse GSD) – Laserdata (~1 pulse / m2) – Eksisterende kart • Beregne indikatorverdier på gjengroing – Laserdata
 18. 18. Material og metode • Kartlegge alle inngrep i prosjektområdet – Testet automatisk deteksjon – Manuell oppdatering av eksisterende kart. – Klassifisering av ulike typer inngrep. • Beregne indikatorverdier på gjengroing – Automatisk segmentering av laserdata – Beregning av ulike indikatorer – Sammenligning med nabo-områder.
 19. 19. Ulike typer inngrep Paved road All season gravel road Trail Asfaltvei Grusvei Sti
 20. 20. Ulike typer inngrep Pipeline ROW Powerline ROW Seismic line Rørledningsgate Kraftledningsgate Seismikk linje
 21. 21. Ulike typer inngrep Well site Facility Gravel pit Brønnanlegg Anlegg grustak
 22. 22. Automatisk segmentering av laserdata • Segmentering = • Prosessen om deler opp et bilde i homogene områder – Intensitetsverdier fra laserdata – laserhøyder over bakken – Regler om ønsket størrelse og form av segmentene.
 23. 23. Beregning av ulike indikatorer • Ulike parametere fra laserdata – – – – – Høyeste treff 90 persentil høyeste treff Vegetasjonskvote Canopy cover …
 24. 24. Sammenligning med nabo-områder • Vegetasjonshøyder på inngreps-segmenter sier ikke mye om hvor stort inngrepet er – (kanskje det aldri har vært skog…) • Sammenligning med status før inngrep er umulig – (vi kan ikke gå tilbake i tid fordi det mangler nøyaktige data) • Det er mulig å sammenligne segmentene med uberørte områder i nærheten
 25. 25. Sammenligning med nabo-områder Hvert segment i inngrepsområdene blir sammenlignet med uberørte segmenter i nærheten.
 26. 26. Sammenligning med nabo-områder Vegetasjonshøyde vegetasjonshøyde • Absolutt • Sammenlignet med naboene
 27. 27. Prosjekt - Mål 1. Kartlegge alle inngrep i prosjektområdet 2. Beregne indikatorverdier for gjengroing 3. Estimere status på gjengroingen • Validere resultatene i felt • Rapportere statistikk på omfanget av inngrep per arealenhet • Vurdere resultatene i forhold til Federalt regelverket med fokus på habitatforvaltning for Caribou (Amerikansk rein) • Foreslå metoder for videre monitorering og forvaltning.
 28. 28. Bildereferanser Louis Helbig http://www.ucobserver.org/justice/2009/09/tar_sands/ David Dodge / The Pembina Institute http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/tar-sands-oil-production-is-anindustrial-bonanza-poses-major-water-use-challenges/ 2005 The Pembina Institute http://www.ramp-alberta.org/resources/gallery.aspx?galleryimage=965 http://www.capp.ca/getdoc.aspx?DocId=161537&DT=NTV
 29. 29. Sammendrag • Utvinning av olje fra sand har vært kilde til mye debatt og negativ omtale i flere år. Aktiviteten fører til endringer over store områder med til dels urørt natur. På oppdrag fra et canadisk olje- og energiselskap gjennomfører Blom en geografisk kartlegger av hvordan oljesandutvinning påvirker landskapet i et område på 4500 kvadratkilometer i Alberta, Canada. Oljen utvinnes ved bruk av metoder som består av dampinjisering. Denne metoden medfører langt mindre overflateforstyrrelser enn konvensjonelle dagbrudd, men samtidig blir den brukt over betydelig større områder enn tidligere. Dampinjisering setter sine spor i landskapet fordi det kreves et stort og tett nettverk av framkomstveier, rørledninger, brønner og kraftgater. I tillegg legges det ut et svært omfattende nettverk av lange parallelle korridorer gjennom skogen. Dette utføres for seismiske undersøkelser før selve utvinningen starter opp. All denne aktiviteten finner sted i den boreale skogen. Det er her potensialet for olje er størst. • Vår kartlegging skal benyttes for å finne eventuelle endringer i habitater for en rekke dyr og planter. Ved slike funn er oljeselskapene pålagt å tilbakeføre landskapet slik det ble kartlagt før aktiviteten startet opp. Blom kartlegger forstyrrelsene ved hjelp av flybårne bilde- og laserdata og bruker GIS-analyser for å estimere landskapspåvirkningen. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med det kanadiske selskapet Tesera Systems Inc som står for feltarbeid og selve habitatmodelleringen. Oppdragsgiver er Devon Energy. • Presentasjonen vil beskrive problemstilling, teknologi og arbeidsprosess. Det vil også bli en gjennomgang av metoder for dataprosessering og analyse

×