Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INTRODUKSJON TIL
GEODATABASEN
Ove Marthinussen og Hans Petter Winsnes
DENNE SESJONENS INNHOLD

•

Geodatabasen
• Hva er det?
• Hvorfor bruke den?
• Hvilke typer finnes det?

•
•

Innhold i geo...
HVA ER EN GEODATABASE?

•

Datamodell laget spesielt for ArcGIS-systemet
•

•

Et fysisk lagringssted for dine geografiske...
HVORFOR BRUKE GEODATABASEN?

•
•

•

Det er enkelt!
Den datamodellen som
best støtter opp under et
ArcGIS-basert system i
...
Hvorfor bruke geodatabasen?
• ArcGIS Online
• Logikken bak
DENNE SESJONENS INNHOLD

•

Geodatabasen
• Hva er det?
• Hvorfor bruke den?
• Hvilke typer finnes det?

•
•

Innhold i Geo...
TRE TYPER GEODATABASER

•

Personal Geodatabase
•
•
•

•

File Geodatabase
•
•

•

Én kan redigere om gangen
Lagret i MS A...
TRE TYPER GEODATABASER

Personal GDB

File GDB

Enterprise (Tre
typer)

Lagringsformat

Microsoft
Access

Mappe med binære...
TRE TYPER GEODATABASER

Personal GDB

File GDB

Enterprise (Tre
typer)

Lagringsformat

Microsoft
Access

Mappe med binære...
TRE TYPER GEODATABASER

Personal GDB

File GDB

Enterprise (Tre
typer)

Lagringsformat

Microsoft
Access

Mappe med binære...
TRE TYPER GEODATABASER

Personal GDB

File GDB

Enterprise (Tre
typer)

Lagringsformat

Microsoft
Access

Mappe med binære...
REDIGERE GEODATABASER

•

Alle datasett som ligger i geodatabasen er
redigerbare, eks:
•

Rediger bygningsgeometri og egen...
REDIGERE GEODATABASER
•

Personal Geodatabase
•

Redigering av data av én bruker på små datasett
• Flere kan lese samme da...
REDIGERE GEODATABASER

•

Enterprise Geodatabase
•
•

Utvidet transaksjonsmodell med bruk av versjonering
Flere kan redige...
Lage en geodatabase
• ArcCatalog
• Lage en geodatabase
• Importer eksisterende data
(shapefil)
DENNE SESJONENS INNHOLD

•
•

Geodatabasen
Innhold i geodatabasen
•
•
•
•
•
•

•

Tabeller, featureklasser, rasterdata
Fea...
INNHOLD I GEODATABASEN

•
•

•

En geodatabase inneholder ulike typer datasett
Et datasett representerer en samling inform...
OBJEKTER OG OBJEKTKLASSER – TABELLER

•

•
•

Et objekt er en enkeltstående enhet med bestemte
egenskaper og en bestemt ad...
EN FEATURE OG EN FEATUREKLASSE
•

•
•

•

Bygger videre på den objektorienterte relasjonelle
datamodellen
En feature er et...
GEODATABASEN STØTTER AVANSERT GEOMETRI

•

Punkt, linjer, polygoner
•

Enkle og multipart features

Feature som består av ...
RASTER- OG BILDEDATA

•

Støtte for mange ulike
formater
•

•
•

Tiff, bmp, GRID, ++

Rasterdata med attributter
Mosaic da...
FEATURE DATASET
•

Et geodatabaseobjekt som
inneholder andre datasett
•

Alle datasett må ha samme
koordinatsystem
• Et kr...
VALIDERINGSREGLER

•

Attributter, sammenhengende geometri og
relasjonsregler
•

•

Forhåndsdefinert, parameterstyrt
•
•
•...
DOMENER

•

Bestemme lovlige verdier for et felt
•

•

•

Brukes for å sikre dataintegritet (samsvar)

Defineres på geodat...
SUBTYPER
•

Kategorisere objekter og features i grupper
•

•
•

Deler de samme attributtverdiene

Defineres på featureklas...
RELASJONSKLASSER
•

En assosiasjon mellom
objekter i en objektklasse og
en annen objektklasse
•

•

En objektklasse kan væ...
ANNOTASJON
•

Annotasjonsfeatureklasser
•
•

Plassere tekst og grafikk på kartet
Har geometri (koordinater) lagret i featu...
ADFERDEN TIL ET OBJEKT I GEODATABASEN

•

Du kan:
•

Kontrollere standardverdier og tillatte verdier for et felt
(domener)...
Utforske en geodatabase
•
•
•
•

Tabeller og featureklasser
Subtyper
Domener
Relasjonsklasser
DENNE SESJONENS INNHOLD

•
•

Geodatabasen
Innhold i geodatabasen

•

Avansert funksjonalitet
•
•
•
•
•

Attachments
Geome...
ATTACHMENTS (VEDLEGG)
•
•
•

Tilordne hvilken som helst filtype til en feature
Tilgjengelig ved bruk av Identify
Filtypen ...
GEOMETRISKE NETTVERK
•

Bruker geometrien på ulike features til å modellere
nettverkssystemer for «flytende» elementer
•

...
GEOMETRISKE NETTVERK
•

Tracing (sporing) i nettverket gir deg blant annet:
•

Hva som er tilkoblet hva, nettverkssykluser...
NETTVERKSDATASETT

•

•
•
•
•

Nettverk spesielt laget
for transportsektoren
http://tatoget.nsb.no/
https://ruter.no/
Mult...
FUNKSJONALITET I ET NETTVERKSDATASETT
•

Multimodalt
•

Et punkt kan være en del av flere nettverk
• Brukes til å lage gyl...
GEODATABASETOPOLOGI

•

•
•

En topologi håndterer sammenhenger i geometri
mellom ulike featureklasser
Viktig i dataforval...
TOPOLOGISK INTEGRITET

•

Topologi lages i et feature dataset
•
•

Kan bruke featureklasser eller bare subtyper
Lag regler...
EKSEMPLER PÅ TOPOLOGIFEIL

•

Regler for å håndtere topologisk integritet
•

25+ topologiregler i ArcGIS
REDIGERING MED TOPOLOGI

•

Redigering gir et “dirty area”
•
•

•

Området har blitt redigert og kan inneholde feil
Kan sy...
TERRAINS
•

Massive punktdatasett, multi-oppløst, “on-the-fly” TIN
•

Datasett for modellering av 3D-flater
• Modelleres i...
KARTOGRAFISK REPRESENTASJON

•

Egenskap på en featureklasse
•

•
•
•

Lagrer informasjon om
symbologi

En featureklasse –...
GEOKODING
•

Matching av adresser og plassering av disse
•

Bruk en tekstlig beskrivelse til å finne eksakt plassering
• K...
Utforske en geodatabase
•
•
•
•

Topologi
Geometrisk nettverk
Nettverksdatasett
Attachments
OPPSUMMERING

•

Geodatabasen
•

•

Inne i geodatabasen
•

•

Datamodell, lagringssted for geografiske data, enkelt å
komm...
MER INFORMASJON OM GEODATABASEN

•
•

Geodatabase Resource Center
Inside the Geodatabase Blog
•

http://resources.arcgis.c...
ANBEFALTE RELATERTE SESJONER FRA GEODATA

•

Administasjon av Geodatabasen
•
•

•

Bygg bro mellom ArcGIS-plattformen og d...
TUSEN TAKK FOR OSS!

•

Spørsmål?

•

Geodata support
•

support@geodata.no
• 99279000
Hosted by Esri
Official Distributor
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introduksjon til geodatabasen - Esri norsk BK 2014

727 views

Published on

Denne sesjonen forklarer hva en geodatabase er og hvorfor du burde bruke den for å lagre dine geografiske data. Geodatabasen er et lagringsformat for å håndtere geografiske data, spesielt laget for ArcGIS.

Geodatabasen beriker dine data med romlige og relasjonelle integritetsregler, datavalidering, logikk og annen avansert funksjonalitet. Vi vil gå gjennom den logiske oppbygningen i en geodatabase, inkludert begrep som feature og featureklasse, raster, annotasjon, geometrisk nettverk, nettverksdatasett, topologi og annen funksjonalitet.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introduksjon til geodatabasen - Esri norsk BK 2014

 1. 1. INTRODUKSJON TIL GEODATABASEN Ove Marthinussen og Hans Petter Winsnes
 2. 2. DENNE SESJONENS INNHOLD • Geodatabasen • Hva er det? • Hvorfor bruke den? • Hvilke typer finnes det? • • Innhold i geodatabasen Avansert funksjonalitet
 3. 3. HVA ER EN GEODATABASE? • Datamodell laget spesielt for ArcGIS-systemet • • Et fysisk lagringssted for dine geografiske data • • En omfattende datamodell for lagring og håndtering av geografiske data Skalerbar datamodell som finnes til de fleste plattformer Utvidbar (eks. med File Geodatabase API) • Andre produkter som f.eks. FME kan lese og skrive mot geodatabasen
 4. 4. HVORFOR BRUKE GEODATABASEN? • • • Det er enkelt! Den datamodellen som best støtter opp under et ArcGIS-basert system i en hvilken som helst organisasjon http://resources.arcgis.c om/en/communities/geo data/
 5. 5. Hvorfor bruke geodatabasen? • ArcGIS Online • Logikken bak
 6. 6. DENNE SESJONENS INNHOLD • Geodatabasen • Hva er det? • Hvorfor bruke den? • Hvilke typer finnes det? • • Innhold i Geodatabasen Avansert funksjonalitet
 7. 7. TRE TYPER GEODATABASER • Personal Geodatabase • • • • File Geodatabase • • • Én kan redigere om gangen Lagret i MS Access-format Størrelsesbegrensning på 2 GB (Access) 1 TB per datasett Støtter flere plattformer Personal Geodatabase File Geodatabase Enterprise Geodatabase • • • Lagret i et enterprise DBMS Støtter flerbrukerredigering gjennom versjonering Støtter svært mange brukere (gjennom DBMS) Enterprise Geodatabase Oracle SQL Server DB2 Informix PostgreSQL
 8. 8. TRE TYPER GEODATABASER Personal GDB File GDB Enterprise (Tre typer) Lagringsformat Microsoft Access Mappe med binære filer DBMS Lagringskapasitet 2 GB 1 TB per datasett* Avhenger av type DBMS Støttede plattformer Windows Hvilken som helst Avhenger av type DBMS Antall brukere -Én som redigerer -Flere som leser -Én som redigerer per featureklasse -Flere som leser -Flere som redigerer -Flere som leser * Som default; tilvalg å øke til 256 TB per tabell
 9. 9. TRE TYPER GEODATABASER Personal GDB File GDB Enterprise (Tre typer) Lagringsformat Microsoft Access Mappe med binære filer DBMS Lagringskapasitet 2 GB 1 TB per datasett* Avhenger av type DBMS Støttede plattformer Windows Hvilken som helst Avhenger av type DBMS Antall brukere -Én som redigerer -Flere som leser -Én som redigerer per featureklasse -Flere som leser -Flere som redigerer -Flere som leser * Som default; tilvalg å øke til 256 TB per tabell
 10. 10. TRE TYPER GEODATABASER Personal GDB File GDB Enterprise (Tre typer) Lagringsformat Microsoft Access Mappe med binære filer DBMS Lagringskapasitet 2 GB 1 TB per datasett* Avhenger av type DBMS Støttede plattformer Windows Hvilken som helst Avhenger av type DBMS Antall brukere -Én som redigerer -Flere som leser -Én som redigerer per featureklasse -Flere som leser -Flere som redigerer -Flere som leser * Som default; tilvalg å øke til 256 TB per tabell
 11. 11. TRE TYPER GEODATABASER Personal GDB File GDB Enterprise (Tre typer) Lagringsformat Microsoft Access Mappe med binære filer DBMS Lagringskapasitet 2 GB 1 TB per datasett* Avhenger av type DBMS Støttede plattformer Windows Hvilken som helst Avhenger av type DBMS Antall brukere -Én som redigerer -Flere som leser -Én som redigerer per featureklasse -Flere som leser -Flere som redigerer -Flere som leser * Som default; tilvalg å øke til 256 TB per tabell
 12. 12. REDIGERE GEODATABASER • Alle datasett som ligger i geodatabasen er redigerbare, eks: • Rediger bygningsgeometri og egenskaper • Legg til rørledninger i et ledningsnett • Oppdater eierinformasjon tilhørende en eiendom • Transaksjonell modell for redigering i ArcGIS • Dataredigering utføres i en redigeringssesjon • Åpne sesjon – rediger – lagre/forkast endringer • En redigeringssesjon med redigering utgjør en transaksjon • Transaksjonen blir enten godkjent eller forkastet (avhengig om du lagrer sesjonen eller ikke)
 13. 13. REDIGERE GEODATABASER • Personal Geodatabase • Redigering av data av én bruker på små datasett • Flere kan lese samme data samtidig • Redigering låser hele geodatabasen for redigering • To brukere kan ikke redigere i den samme geodatabasen samtidig, selv om det er ulike datasett • File Geodatabase • Redigering av data med én bruker på små til veldig store datasett • Flere kan lese samme data samtidig • Redigering låser kun datasettet du redigerer på • Flere kan redigere i den samme geodatabasen samtidig, men ikke på samme datasett
 14. 14. REDIGERE GEODATABASER • Enterprise Geodatabase • • Utvidet transaksjonsmodell med bruk av versjonering Flere kan redigere på samme datasett uten å låse datasettet for redigering utført av andre brukere • Unik visning av geodatabasen gjennom versjoner • Fordeler med versjonert redigering • • • • Flere kan redigere på samme datasett, og versjonering gjør at man kan redigere versjoner at et datasett over lengre tid Gjør om på redigering som er utført Arkivering av datasett Replikering av geodatabasen
 15. 15. Lage en geodatabase • ArcCatalog • Lage en geodatabase • Importer eksisterende data (shapefil)
 16. 16. DENNE SESJONENS INNHOLD • • Geodatabasen Innhold i geodatabasen • • • • • • • Tabeller, featureklasser, rasterdata Feature dataset Valideringsregler Domener, subtyper, relasjonsklasser Annotasjon Utforske en geodatabase - Demo Avansert funksjonalitet
 17. 17. INNHOLD I GEODATABASEN • • • En geodatabase inneholder ulike typer datasett Et datasett representerer en samling informasjon som har en geografisk stedfestet posisjon (unntaket er tabeller) Typer av datasett: • • Tabeller, featureklasser og rasterdatasett Feature dataset • Nettverksdatasett, topologi, terrain • Datasett kan være assosiert med hverandre i geodatabasen • • Håndtere integritet, adferd og datatolkning Domener, relasjonell integritet, topologi, metadata
 18. 18. OBJEKTER OG OBJEKTKLASSER – TABELLER • • • Et objekt er en enkeltstående enhet med bestemte egenskaper og en bestemt adferd Et objekt er en del av en objektklasse Alle objekter i en objektklasse har de samme definerte egenskapene og den samme adferden
 19. 19. EN FEATURE OG EN FEATUREKLASSE • • • • Bygger videre på den objektorienterte relasjonelle datamodellen En feature er et romlig objekt (et objekt med geometri) En feature er en del av en featureklasse (objektklasse med geometri) Den relasjonelle modellen er utvidet med en egenskap som inneholder geometrien til objektet En featureklasse er en tabell med egenskapskolonner, der en av disse inneholder geometrien til objektet
 20. 20. GEODATABASEN STØTTER AVANSERT GEOMETRI • Punkt, linjer, polygoner • Enkle og multipart features Feature som består av flere deler • Tekst • Fleksible koordinatnotasjoner - XY, Z, M Men har bare én oppføring i tabellen
 21. 21. RASTER- OG BILDEDATA • Støtte for mange ulike formater • • • Tiff, bmp, GRID, ++ Rasterdata med attributter Mosaic dataset • Datamodell for håndtering av rastersamlinger • Lagret som en mappe, men vises som en mosaikk • Avansert spørring og prosessering mot rasterdataene
 22. 22. FEATURE DATASET • Et geodatabaseobjekt som inneholder andre datasett • Alle datasett må ha samme koordinatsystem • Et krav for å kunne bygge relasjoner mellom datasettene • Kan inneholde geometrisk nettverk, topologi, nettverksdatasett, terrain, etc… • Kan om ønskelig også inneholde relasjonsklasser Feature dataset Punkter Flater Annotasjon Linjer Topologi Dimensjoner Grenselinjer
 23. 23. VALIDERINGSREGLER • Attributter, sammenhengende geometri og relasjonsregler • • Forhåndsdefinert, parameterstyrt • • • • Lagret på objekter som en del av geodatabasen Gyldige inputverdier for attributter Påkrevde attributter for å kunne lagre en ny feature Regler for sammenhengende geometri Mulighet for å scripte egne valideringsregler med bruk av f.eks. python
 24. 24. DOMENER • Bestemme lovlige verdier for et felt • • • Brukes for å sikre dataintegritet (samsvar) Defineres på geodatabasenivå Type domener: • Range • Gyldige verdier mellom min og max • Et tre kan eks. ha en høyde mellom 0 og 30 m. • En vei kan eks. ha mellom 1 og 6 felt • Coded Value • Gyldige verdier velges fra en forhåndsdefinert liste • Et tre kan eks. være av type eik, bjørk eller gran • En vei kan eks. ha veidekke av grus, stein eller asfalt
 25. 25. SUBTYPER • Kategorisere objekter og features i grupper • • • Deler de samme attributtverdiene Defineres på featureklassenivå Felg et felt å basere subtypen på • • Må være et heltallsfelt (short eller long) Hver subtype kan ha ulike standardverdier og domenelister • Kan bruke subtyper til å definere integritetsregler mellom featureklasser Beskrivelser Koder
 26. 26. RELASJONSKLASSER • En assosiasjon mellom objekter i en objektklasse og en annen objektklasse • • En objektklasse kan være en del av flere relasjonsklasser Kompositte relasjoner • Relaterte objekter kan sende «beskjeder» til hverandre (messaging) • Kan brukes til å utføre en automatisk handling (slett, flytt, kopier, etc.) • Assosieringsregler i relasjonsklasser • Hver eiendom kan ha mellom 1 og 3 bygninger
 27. 27. ANNOTASJON • Annotasjonsfeatureklasser • • Plassere tekst og grafikk på kartet Har geometri (koordinater) lagret i featureklassen • Feature-linked eller ikke feature-linked • • Kompositte relasjoner håndterer linken Kan lagre tekst, men også annen grafikk • • Linjer, piler, bokser, etc. Målestokkterskler kan styre ulik tekst på ulike nivå Featureklasse Kompositt relasjonsklasse Annotasjonsfeatureklasse 41 21 41 92 92 OSLO 43 23 43 94 94 BERGEN 47 27 47 95 95 49 TRONDHEIM
 28. 28. ADFERDEN TIL ET OBJEKT I GEODATABASEN • Du kan: • Kontrollere standardverdier og tillatte verdier for et felt (domener) • Dele objekter inn i like grupper (subtyper) og tilordne ulike domener til hver av disse • Kontrollere relasjoner mellom objekter i ulike objektklasser (relasjonsklasser) • Alt er tilgjengelig i standard ArcGIS Desktop • Konfigurerbart, ingen programmeringskunnskaper behøves
 29. 29. Utforske en geodatabase • • • • Tabeller og featureklasser Subtyper Domener Relasjonsklasser
 30. 30. DENNE SESJONENS INNHOLD • • Geodatabasen Innhold i geodatabasen • Avansert funksjonalitet • • • • • Attachments Geometriske nettverk Nettverksdatasett Topologi Advansert funksjonalitet - Demo
 31. 31. ATTACHMENTS (VEDLEGG) • • • Tilordne hvilken som helst filtype til en feature Tilgjengelig ved bruk av Identify Filtypen vil assosieres med standard program for filtypen i Windows, og kan åpnes direkte
 32. 32. GEOMETRISKE NETTVERK • Bruker geometrien på ulike features til å modellere nettverkssystemer for «flytende» elementer • • Eks. elvenettverk, vannledninger, elektrisk anlegg Bygges fra et feature dataset • • Hver featureklasse har en rolle i nettverket Relasjoner for tilkoblinger mellom featureklasser • • Basert på sammenhengende geometri Sammenheng i geometri håndteres «on-the-fly»
 33. 33. GEOMETRISKE NETTVERK • Tracing (sporing) i nettverket gir deg blant annet: • Hva som er tilkoblet hva, nettverkssykluser, beregne rute på væskeflyt • Tracing oppover/nedover i nettverket, begrenset trace med tillagte barrierer Trace nedover et elveløp
 34. 34. NETTVERKSDATASETT • • • • • Nettverk spesielt laget for transportsektoren http://tatoget.nsb.no/ https://ruter.no/ Multimodale scenarioer Attributter • • • • Egenskaper for å kunne forflytte seg mellom flere nettverk Reisetid, barrierer, forbud, hastigheter Beregninger “on-the-fly” i nettverket Gir bedre analyser
 35. 35. FUNKSJONALITET I ET NETTVERKSDATASETT • Multimodalt • Et punkt kan være en del av flere nettverk • Brukes til å lage gyldige overganger mellom linjer som er en del av ulike nettverk • Gyldige reiseveier (Turns) • Turns endrer ikke hvordan nettverket er koblet sammen, men hvordan det er lovlig å bevege seg i det (u-sving)
 36. 36. GEODATABASETOPOLOGI • • • En topologi håndterer sammenhenger i geometri mellom ulike featureklasser Viktig i dataforvaltning (særlig SOSI) Topologi brukes til: • • • • • Bestem hvilke featureklasser som deler geometri (eks. linje- og flatetema som eksporteres til SOSI) Definer integritetsregler Kontroller redigeringsverktøy Valider features Sikre datakvalitet
 37. 37. TOPOLOGISK INTEGRITET • Topologi lages i et feature dataset • • Kan bruke featureklasser eller bare subtyper Lag regler for knekkpunkttoleranse, hierarki, etc. • Knekkpunkttoleranse for XY og Z • Definer regler når topologien lages • • Reglene evalueres under validering av topologien Feil i forhold til reglene som er satt flagges som feil • • • Håndteres i geodatabasen som en del av topologien Feil kan flagges som unntak Undersøk og reparer feil i ArcMap
 38. 38. EKSEMPLER PÅ TOPOLOGIFEIL • Regler for å håndtere topologisk integritet • 25+ topologiregler i ArcGIS
 39. 39. REDIGERING MED TOPOLOGI • Redigering gir et “dirty area” • • • Området har blitt redigert og kan inneholde feil Kan symboliseres Feil funnet under validering • Feil har egenskaper: • Hvilken regel ble brutt • Hvilken feature genererte feilen • Dine valgmuligheter: • • • Ignorer feilen Marker som unntak Reparer feilen Ikke match mellom grenselinjer og areal
 40. 40. TERRAINS • Massive punktdatasett, multi-oppløst, “on-the-fly” TIN • Datasett for modellering av 3D-flater • Modelleres innenfor et feature dataset • Brukerdefinerte terrengnivå (pyramider) • Ulike oppløsninger og vertikal toleranse • 3D Analyst-lisens • • Extension kreves for å definere og redigere Ingen lisens for visning
 41. 41. KARTOGRAFISK REPRESENTASJON • Egenskap på en featureklasse • • • • Lagrer informasjon om symbologi En featureklasse – flere representasjoner mulig Regler og overstyring Representation Management Toolbox
 42. 42. GEOKODING • Matching av adresser og plassering av disse • Bruk en tekstlig beskrivelse til å finne eksakt plassering • Koordinater, gatenavn, stedsnavn, postsone etc. • Adresselokatorer • Regler for adressetolkning • Prosessere og matche adresser • Krever ett eller flere referansedatasett (eks. SSR)
 43. 43. Utforske en geodatabase • • • • Topologi Geometrisk nettverk Nettverksdatasett Attachments
 44. 44. OPPSUMMERING • Geodatabasen • • Inne i geodatabasen • • Datamodell, lagringssted for geografiske data, enkelt å komme i gang Datasett, Valideringsregler, datahåndtering og integritetsregler Avansert funksjonalitet • • Geometriske nettverk, nettverksdatasett og topologi Terrain, representasjoner, geokoding
 45. 45. MER INFORMASJON OM GEODATABASEN • • Geodatabase Resource Center Inside the Geodatabase Blog • http://resources.arcgis.com/en/communities/geodata/ • wiki.gis.com • Ta gjerne kontakt med oss i løpet av konferansen, vi har supportstand som tar imot alle mulige spørsmål
 46. 46. ANBEFALTE RELATERTE SESJONER FRA GEODATA • Administasjon av Geodatabasen • • • Bygg bro mellom ArcGIS-plattformen og dine FMEprosjekter • • • Thor Morten Kopaas og Morten Grimnes Onsdag 15.15 – 16.30 – Christiania C Anders H. Malum og Torgrim Høydahl Torsdag 13.30 – 14.45 – Christiania C Laser- og rasterdata i ArcGIS • • Stine Skinnes og Kjetil Trengereid Torsdag 15.15 – 16.30 – Christiania C
 47. 47. TUSEN TAKK FOR OSS! • Spørsmål? • Geodata support • support@geodata.no • 99279000
 48. 48. Hosted by Esri Official Distributor

×