Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Heimevernet

Hvilke erfaringer har vi fått
ved å ta i bruk
Geocelle-Nettverket
under
Øvelse Hovedstad og Østlandet
i 2013
...
Heimevernet

Intro
20 år innen geomatikk
Statskog
Kommuner
liten og stor
Røde Kors Hjelpekorps
Politiet
Forsvaret

For å e...
Heimevernet

Foredraget
• Er basert på
– de oppsummerings samtalene som ble gjennomført
etter øvelsene
Og ikke minst
– min...
Oslo kommune
Heimevernet
Øvelse Oslo – 2006
error øvelse ”Madrid”

•

Tittel

Tekst
– Tekst

For å endre bunntekst og dato...
Heimevernet

Geoanalyse Workshop
•

3 dager på NUSB
– Bestillere og geooperatørene samles
– Og noen som hadde støtte funks...
Heimevernet

Øvelse Hovedstad 2013
•
•
•
•
•
•

FM, OK, politiet, HV og TMBN
Felles database
Felles programvarer
Vi ønsket...
Heimevernet

Bakgrunn ØH-13
•

Bakgrunn

•

Fi er en internasjonal terroristorganisasjon som utgjør en
stor trussel mot NO...
Heimevernet

Evakueringsplan 030913

For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst»

2014.02.07

8
Heimevernet

Detaljer rundt småflyplassen på Kjeller

2013.06.12

9
Heimevernet

3D PDF fra FME

10
Heimevernet

Øvelse Østlandet 2013
•
•

2 dager
Selve måle for øvelsen var som følger:
– Videreutvikle kraftforsyningsbere...
Heimevernet

Bakgrunn ØØ-13
• Værsituasjonen:
• Orkan i Oslo-fjordregionen
– 500-års storm for Oslo og dalstrøkene nordove...
Heimevernet

Bakgrunn ØØ-13
•

•
•
•

Dette er en sivil øvelse, hvor statlige etater og
departement skulle øves, noen få k...
Heimevernet

Bemanning ØØ-13
•
•
•
•
•

G2…………...…...5 (HV-02,-01,-03)
K2………….....….6
F2……………..….1
P2………………...2(3)
Geokoor...
Heimevernet

Oslo kommune
K2 Informasjons- og Geocelle

Områder uten strøm kl 1100, tirsdag 3 desember

15
Heimevernet

INTELLIGENCE CONFIDENCE LEVELS

16
Heimevernet

FUNKSJONER I KRISELEDELSEN i Oslo kommune
(forslag)
• K1 – PERSONELL/ ADMINISTRASJON
• K2 – INFORMASJONS- OG ...
Heimevernet

K2

INFORMASJONS – OG GEOCELLE (forslag)

• Rolle i kriseledelsen
– K2 Informasjons- og Geocelle sin rolle er...
Heimevernet

Kvikkleireutsatte områder i Oslo

19
Heimevernet

204 000 m3 (fill sink)
148 000 m2 (areal)

20
Heimevernet

Evakueringsrute over Tryvann

KART
P-plass
tryvann

Sørkedalsveien
stenges ved Bogstad
camping. Store deler
a...
Heimevernet

Skadeomfang bygg i hele Oslo ved 1,7m stormflo
Radetiketter

Summer av Antall

Andre småhus med 3-4 boliger

...
Heimevernet

Evakueringsakser i veinettet

23
Heimevernet

Forurensetgrunn

24
Heimevernet

K2 cella

For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst»

2014.02.07

25
Heimevernet

P2 cella

For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst»

2014.02.07

26
Heimevernet

G2 cella

For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst»

2014.02.07

27
Heimevernet

Veien videre etter ØH og ØØ I
•
•
•
•

Forankre Geocelle – nettverket
Rolleavklaring
Geokoordinator
Forventni...
Heimevernet

UANSETT
hvis alarmen går i morgen så er vi klare
til å bidra til at krisen blir litt enklere å
håndtere for O...
Heimevernet

VERNER
VOKTER
VIRKER
For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst»

2014.02.07

30
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hvordan kan og vil Oslo by benytte GIS ved en krise - Esri norsk BK 2014

399 views

Published on

Ved en større krise er deling av informasjon og kunnskap viktig for at alle parter skal kunne lykkes i å løse sine oppdrag. I 2013 er det gjennomført flere øvelser med et Geocelle-nettverk med deltagere fra Fylkesmannen, Politiet, HV og Oslo kommune.

Foredraget vil ta for seg ideen og gjennomføringen av Geocelle-Nettverket under Øvelse Østlandet og Øvelse Hovedstad, og erfaringer med hva som fungerte. Foredraget vil også ta for seg veien videre, og om det er mulig å bruke dette konseptet i resten av landet.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hvordan kan og vil Oslo by benytte GIS ved en krise - Esri norsk BK 2014

 1. 1. Heimevernet Hvilke erfaringer har vi fått ved å ta i bruk Geocelle-Nettverket under Øvelse Hovedstad og Østlandet i 2013 Fenrik Stein Moen HV 01 For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 1
 2. 2. Heimevernet Intro 20 år innen geomatikk Statskog Kommuner liten og stor Røde Kors Hjelpekorps Politiet Forsvaret For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 2
 3. 3. Heimevernet Foredraget • Er basert på – de oppsummerings samtalene som ble gjennomført etter øvelsene Og ikke minst – mine personlige erfaringer – mine personlige tanker For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 3
 4. 4. Oslo kommune Heimevernet Øvelse Oslo – 2006 error øvelse ”Madrid” • Tittel Tekst – Tekst For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 4
 5. 5. Heimevernet Geoanalyse Workshop • 3 dager på NUSB – Bestillere og geooperatørene samles – Og noen som hadde støtte funksjoner • Eks FMGT • Mål for workshopen. – ”Rive noen gjerder” – øke samarbeidet – Øke bruken av geografiske data og GIS i kriser – I fellesskap bidra til økt samfunnssikkerhet For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 5
 6. 6. Heimevernet Øvelse Hovedstad 2013 • • • • • • FM, OK, politiet, HV og TMBN Felles database Felles programvarer Vi ønsket å styrke bestiller kompetansen Vi ville styrke den operative kartkompetansen Sette inn kompetente personer inn i strategiske posisjoner, for å selge – F.eks. Ingeniørvåpenet besetter GEO stillingen hos politiet For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 6
 7. 7. Heimevernet Bakgrunn ØH-13 • Bakgrunn • Fi er en internasjonal terroristorganisasjon som utgjør en stor trussel mot NORGE og NORGES befolkning • Fiendens mest sannsynlige handlemåte • Fi vil SANNSYNLIGVIS gjennomføre sabotasjeaksjoner mot olje og gass virksomhet i NORGE som en del av deres strategiske ambisjoner om å redusere/fjerne vestens virksomhet i MIDT-ØSTEN. Aksjonen gjennomføres ved å angripe sårbare sivile mål. • Og det var sannsynlig at det fantes celler i Oslo og Akershus som ville utføre slike handlinger. For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 7
 8. 8. Heimevernet Evakueringsplan 030913 For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 8
 9. 9. Heimevernet Detaljer rundt småflyplassen på Kjeller 2013.06.12 9
 10. 10. Heimevernet 3D PDF fra FME 10
 11. 11. Heimevernet Øvelse Østlandet 2013 • • 2 dager Selve måle for øvelsen var som følger: – Videreutvikle kraftforsyningsberedskapen, herunder få til bedre samordning med tilgrensende virksomheter – Bidra til redusert sårbarhet i samfunnet ved omfattende naturkatastrofer For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 11
 12. 12. Heimevernet Bakgrunn ØØ-13 • Værsituasjonen: • Orkan i Oslo-fjordregionen – 500-års storm for Oslo og dalstrøkene nordover – Stormen sammenfaller med springflo og at vinden stuver opp vann i Oslofjorden, slik at vi får stormflo – Til dels kraftig lokal nedbør gjør at det blir flom i en rekke mindre vassdrag, samt problemer med skred – Temperaturene rundt 3 - 5°C – Store konsekvenser for kritisk infrastruktur som kraft, ekom og veg For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 12
 13. 13. Heimevernet Bakgrunn ØØ-13 • • • • Dette er en sivil øvelse, hvor statlige etater og departement skulle øves, noen få kommuner ville bli berørt blant annet Oslo kommune. Det var et ønske fra Geocelle-nettverk gruppa at vi ønsket å delta, for å få mer erfaring. HV var i utgangspunktet ikke med. Vi fikk godkjenning av øvelse ledelsen å delta på siden av selve øvelsen (P2, K2, F2, G2) For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 13
 14. 14. Heimevernet Bemanning ØØ-13 • • • • • G2…………...…...5 (HV-02,-01,-03) K2………….....….6 F2……………..….1 P2………………...2(3) Geokoordinator…..2 • SUM: 16 geoopratører For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 14
 15. 15. Heimevernet Oslo kommune K2 Informasjons- og Geocelle Områder uten strøm kl 1100, tirsdag 3 desember 15
 16. 16. Heimevernet INTELLIGENCE CONFIDENCE LEVELS 16
 17. 17. Heimevernet FUNKSJONER I KRISELEDELSEN i Oslo kommune (forslag) • K1 – PERSONELL/ ADMINISTRASJON • K2 – INFORMASJONS- OG GEOCELLE • • • Informasjonsinnhenting, analyse og koordinering av data som samles inn. Utarbeide situasjonskart og situasjonsrapporter. Logg / samband. • • • • • • • K3 – OPERASJON K4 – LOGISTIKK K5 – KOMMUNIKASJON K6 - JURISDISK STØTTE K7 – SEKTOR ELLER FAGANSVAR K7 – HELSE Liaison 17
 18. 18. Heimevernet K2 INFORMASJONS – OG GEOCELLE (forslag) • Rolle i kriseledelsen – K2 Informasjons- og Geocelle sin rolle er å støtte kriseledelsen i systematisk og standardisert innhenting, analyse, presentasjon og deling av data og informasjon med det formål å styrke koordinering, situasjonsforståelse og beslutningstaking. • Hovedoppgaver – Jevnlig oppdatering: – Aktivering under krise: 18
 19. 19. Heimevernet Kvikkleireutsatte områder i Oslo 19
 20. 20. Heimevernet 204 000 m3 (fill sink) 148 000 m2 (areal) 20
 21. 21. Heimevernet Evakueringsrute over Tryvann KART P-plass tryvann Sørkedalsveien stenges ved Bogstad camping. Store deler av veinettet i Sørkedalen er oversvømt og kanskje helt ufremkommelig. Evakureingsrute over Tryvann med beltekjøretøy i skianlegget. For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 21
 22. 22. Heimevernet Skadeomfang bygg i hele Oslo ved 1,7m stormflo Radetiketter Summer av Antall Andre småhus med 3-4 boliger 1 Annen beredskapsbygning /1 1 Annen boligb.(Eks. sekundærbolig reindrift) 1 Annen eksp. og terminalbygning /1 6 Annen forretningsbygning /1 9 Annen idrettsbygning /1 7 Annen industribygning /1 21 Annen kontorbygning /1 12 Annen lagerbygning /1 34 Annen skolebygning /1 3 Annen telekommunikasjonsbygn. /1 3 Annen veg-og biltilsynsbygning 2 Annet kulturhus /1 1 Boligbrakker 2 Butikk/forretningsbygning 2 Bygn. for vannfors. bla. pumpest 4 Del av rekkeh. m/3-4 boliger 4 Del av tomannsbolig-vertikal 2 Diskotek 2 Eksp.bygn. flyterm. kontr.tårn Enebolig Fabrikkbygning 3 33 28 Fritidsbygg(hytter,sommerh. Og lignende 312 Garasje ,uthus anneks til bolig 352 Gatekjøkken, kioskbygning 8 Hotellbygning 3 Kino/teater/opera/konsertbygn 1 Kjøpesenter, varehus Kontor- og adm.bygning, rådhus Lagerhall 1 42 9 Museum, kunstgalleri 2 Naust, båthus, sjøbu 26 Offentlig toalett Totalt ca 590 personer som bor i flomrammet område 1 Restaurantbygning, kafÚbygning 4 Samfunnshus, grendehus 4 Seterhus, sel, rorbu og lignende 2 Silobygning 3 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer) Stort frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer) Synagoge, moske Tomannsbolig, horisontaldelt Transformatorstasj.(>10000 kVA (tom) Totalsum 1 17 1 3 11 434 1418 22
 23. 23. Heimevernet Evakueringsakser i veinettet 23
 24. 24. Heimevernet Forurensetgrunn 24
 25. 25. Heimevernet K2 cella For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 25
 26. 26. Heimevernet P2 cella For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 26
 27. 27. Heimevernet G2 cella For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 27
 28. 28. Heimevernet Veien videre etter ØH og ØØ I • • • • Forankre Geocelle – nettverket Rolleavklaring Geokoordinator Forventnings avklaring • Felles datagrunnlag og programvarer For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 28
 29. 29. Heimevernet UANSETT hvis alarmen går i morgen så er vi klare til å bidra til at krisen blir litt enklere å håndtere for Oslo For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 29
 30. 30. Heimevernet VERNER VOKTER VIRKER For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2014.02.07 30

×