Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GIS FOR ALLE_ Geoforum2011

1,145 views

Published on

Med internett-, GPS- og mobilteknologi har kart blitt allemannseie og noe som alle etter hvert har hørt om eller benyttet seg av. Likevel står vi foran et enda større gjennombrudd, hvor ikke bare kartteknologi - men også de mer avanserte delene av Geografiske Informasjonssystemer (GIS), kan tas i bruk av millioner av brukere og i store deler av samfunnet. Er det mulig at GIS kan bli et fenomen på lik linje med Internet?

For å realisere en slik visjon krever dette at en rekke elementer faller på plass fra en nasjonale infrastruktur for GIS til endring av hvordan bransjen og GIS-leverandørene agerer. Foredraget tar for seg hvordan GIS kan tas til nye og større brukergrupper, teknologitrender som er med på å drive denne utviklingen og hvilke konkrete krav det setter til bransjen og GIS-leverandørene.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GIS FOR ALLE_ Geoforum2011

 1. 1. GIS for AlleGeir HansenAdm. dir, Geodata AS
 2. 2. GIS har en stor og profesjonell brukerbase…men har potensiale for å nå en mye større brukermasse Menneskelige ressurser Infrastruktur Natur ressurser
 3. 3. GIS for Alle er mye mer enn Google Maps/Earth Synlighetsanalyser Bratthetsanalyse Tjeneste område/kjøretid Sol/Skygge forhold Fremkommelighet
 4. 4. GIS for Alle• Til flere «ikke-geosentriske» virksomheter• Til flere og bredere brukergrupper• I flere arbeidsprosesser• Integrert i IT forretnings- systemer• Eksempler - Kundeservice - Publikum innsynsløsninger - Feltarbeidere - Planlegging av arbeidsordre, og inspeksjoner
 5. 5. GIS for Alle: Hva skal til for å bringe GIS til massene? Millioner Samfunnet Hundre tusener Sluttbrukere Tusenvis Profesjonelle GIS brukere Hundrevis Forskning
 6. 6. Katalysator I: Støtte for åpne og aksepterte standarder Silverlight Standarder Åpne API’er SOAP CAD WCS GDB Share Point OGC ISO INSPIRE Flex KML REST SOSI WFS Silverlight JavaScript WMS SQL Java Åpen REST API Any Application REST API Flex Åpen data tilgang
 7. 7. Katalysator II: Enklere tilgang til sentrale offentlige datasett • Internasjonale trender driver økt åpenhet • Behov for betydelig lavere kostnader å utvikle med datasettene • Behov for betydelig lavere kostnader å bruke datasettene • Behov for betydelig enklere prismodeller • Men…SOSI til folket løser intet!
 8. 8. Katalysator III: En GIS-plattform i “Skyen” . . . En åpen GIS-plattform i skyen med norske data og tjenester • Det offentliges nasjonale infrastruktur GIS “apps” - Kartverkets tjenester - Norge Digitalt tjenester Innbyggere Enterprise GIS • Private GIS Cloud tjenester med tilgang på Konsumer avanserte data og tjenester OffentligGeoServices
 9. 9. En GIS-plattform i Skyen – «forbi Google» Detaljerte kartgrunnlag Avanserte datasett Avanserte GIS-tjenester Enkle programmeringsgrensesnitt for utviklere10
 10. 10. Katalysator IV: Rike API’er med tilgang til Avansert GIS Vi må slippe løs det brede lag av utviklere på teknologien
 11. 11. Det brede lag av utviklere er nøkkelen API’er «Device-rikhet og Nytt «innovasjons- Cloud teknologi brukeropplevelse univers» for GIS
 12. 12. GIS for Alle: Hva skal til for å bringe GIS til massene? Millioner Samfunnet Hundre tusener Sluttbrukere Tusenvis Profesjonelle GIS brukere Hundrevis Forskning
 13. 13. GIS for Alle – Senke terskelen…1. Forsette arbeidet for standardisering og åpenhet2. Enklere tilgang på sentrale offentlige datasett3. Senke terskelen og øke kost-nytte gjennom GIS i skyen4. Gi GIS-teknologi i hendene på det brede lag av IT-utviklere med rike brukeropplevelser og enkle API’er

×