BK2011 GIS analyse kontra papirrapporten

489 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BK2011 GIS analyse kontra papirrapporten

 1. 1. GIS-analyse kontra papirrapporten – Erfaringer fra Havvind-prosjektet – Tale Eirum - NVE 03.02.2011
 2. 2. Havvind-prosjektet■ Oppdrag fra Olje- og energidepartementet■ Oktober 2009 – Oktober 2010■ Deltagere: ■ Kystdirektoratet ■ Direktoratet for naturforvaltning (DN) ■ Fiskeridirektoratet ■ Oljedirektoratet ■ Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 2 Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 3. 3. OppdragEnes om hvilke havområder somburde konsekvensutredes forvindkraftutbygging til havs: ■ Fysisk egnet for utbygging ■ Kunne kobles opp mot det eksisterende kraftnettet på land ■ Unngå områder med høy belastning på eksisterende økonomiske interesser og miljøverdier Kilde: kindasortagreen.com 3 Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 4. 4. Tradisjonell arbeidsmetodikk■ Arbeidsgruppe – etatsansatte spesialister■ Opparbeide kunnskap ■ Samle inn aktuelle rapporter ■ Bestille nye forskningsrapporter ved kunnskapshull ■ Intervjue spesialister■ Sammenfatte kunnskap ■ Diskutere innenfor arbeidsgruppa ■ Enes om forståelse ■ Enes om konklusjon ■ (Høring)■ Resultat = Omforent rapport 4 Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 5. 5. 5Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 6. 6. GIS-oppdrag■ Skaffe data som geografisk beskriver relevante tekniske, fysiske, økonomiske og miljømessige faktorer■ Tilrettelegge dataene for arbeidsgruppa■ Lage arbeidskart■ Lage kart til rapporten 6 Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 7. 7. Hvor stort områdeer det snakk om? = ca 820.000 km 2 7 Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 8. 8. Hvilke data er aktuelle? ”relevante tekniske, fysiske, økonomiske og miljømessige faktorer”■ Fysiske/tekniske ■ Miljø ■ Dybde ■ Gyteområder ■ Vindforhold ■ Sjøpattedyr ■ Avstand til kyst / ■ Sjøfugl tilkoblingspunkt ■ Verna områder ■ Ising ■ Bunnforhold ■ Habitat/Økologi■ Økonomiske ■ Annet ■ Sjøtransport/Navigasjon ■ Militære skytefelt ■ Petroleum ■ Flytrafikk 8 ■ Fiske ■ Historisk interesse 80+ brukbare, aktuelleenergidirektorat temaer Noregs vassdrags- og datasett / 07.02.2011
 9. 9. Kan GIS benyttes på en bedre måte i prosjektet? Indeksbasert analyse! Hvordan kan gruppa vurdere all denne informasjonen objektivt? 9Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 10. 10. Marine Resources System (MaRS)■ The Crown Estate, Storbritannia■ Behov for verktøy som kunne rangere områder av havbunnen basert på viktighet av en rekke interesser og parametre  ”Egnethetsindeks”■ Snedig vekting av viktigheten av de enkelte parametrene, men også de overordna interesseområdene■ Stor fleksibilitet■ www.thecrownestate.co.uk/mars 10 Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 11. 11. Inndeling av informasjon■ Tekniske og fysiske forhold  Dybde, vindstyrke, bølgehøyde, bunnforhold, osv.■ Ekskluderende interesser  Eksisterende infrastruktur - oljeplattformer, rørledninger, utvinningskonsesjoner, vindparker■ Potensielle interessekonflikter  Naturinteresser – verneområder, artsutbredelse, fugletrekk  Kommersielle interesser – farleder, helikopterruter, fiskeområder  Andre interesser – militær bruk, vrak, fritidsbruk 11 Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 12. 12. 12Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 13. 13. GIS i Havvind-arbeidsgruppa■ A1-kart over utvalgte ■ MaRS-analyse for parametre tekniske/fysiske parametre ■ Diskusjon i arbeidsgruppa og interesse-parametre ■ Opptegning av områder ■ Automatisk eliminering av■ ”GIS på skjermen” uegnede områder ■ Diskusjon i arbeidsgruppa ■ Presentasjon av ”egnede” ■ Opptegning av områder områder for arbeidsgruppa■ Statistikk for utvalgte  Justering av områder områder og parametre 13 Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 14. 14. 14Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 15. 15. 15Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 16. 16. Teknisk egnethetKumulative interesser 16 Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 17. 17. www.havvind.no 17Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 18. 18. Lærdom for arbeidsgruppa■ Enormt mye data egner seg for kartpresentasjon■ Involvere GIS-personale tidlig■ Enklere å diskutere og forstå sammenhenger når informasjonen er kartfesta – MEN: Papirkart er ikke alltid den beste løsninga■ Automatiske analyser kan hjelpe! (og er i noen tilfeller ”bedre” og mer objektive enn manuelle vurderinger…)■ GIS er ikke ”bare å produsere noen kart”■ Lett tilgang til aggregert informasjon (statistikk, 18 egenskaper, avstander, osv.) Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 19. 19. GIS-personalets lærdom■ Seeing is beliving – Demo av hva GIS kan tilføre et prosjekt er uvurderlig■ Få innpass i prosjektet så tidlig som mulig!■ ”Lære opp” prosjektmedarbeiderne i hva de skal/kan/burde bruke GIS til i prosjektet■ (MaRS er et utrolig bra og fleksibelt analyserammeverk) 19 Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011
 20. 20. Spørsmål? 20Noregs vassdrags- og energidirektorat 07.02.2011

×