Geohazard Study

759 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geohazard Study

 1. 1. Geohazard Study –Kartlegging av risiko i ukjente farvannMarit Aakerholt3. februar 2011 www.fugro.com
 2. 2. Contents Menu Fugro Survey AS Hvorfor kartlegge? Hva kartlegges? Hvordan utføres kartleggingen? Nytteverdi3. February 2011 www.fugro.com
 3. 3. Fugro Survey AS 105 ansatte i Oslo og Bergen Flytting av rigger Posisjonering av båter, rigger og ROV’er Borestedsundersøkelser Sjøbunnskartlegging Traséundersøkelser (rør og sjøkabel) Opererer egen dedikert survey båt på norsk sektor3. February 2011 www.fugro.com
 4. 4. Introduksjon Fugro Multi Client Services – Samler inn og tilbyr 2D og 3D seismiske data i store deler av verden Innsamling av 3D seismiske data sør i Nordsjøen, mellom England og Nederland Høy aktivitet, grunt, og mange farer på sjøbunnen Uvær – potensiell fare3. February 2011 www.fugro.com
 5. 5. Innsamling av 3D seismiske data Geo Coral benyttes En av verdens største seismikk fartøyer 8000 m lange lyttekabler (streamere) 12 parallele kabler Taues på 10-15 meters dybde Ca 1.5 mill norske kroner per døgn3. February 2011 www.fugro.com
 6. 6. Innsamling av 3D seismiske data3. February 2011 www.fugro.com
 7. 7. Forstudie – Desktop Hazard Study Vær Infrastruktur Vind Plattformer Bølger Bøyer Strøm Kabler Tidevann Rørledninger Geodatabase Temperatur Saltholdighet Aktivitet Tetthet Skipstrafikk Fisking Havbunn Boreaktivitet Dybder Andre Objekter undersøkelser3. February 2011 www.fugro.com
 8. 8. Kartlegging av sjøbunnen Feltundersøkelsen ble utført med MS Birkeland fra 23. juni til 3. juli 2010 Bekrefte 18m og 20m dybdekoter vest i området Undersøke om kabler og rørledninger er gravd ned Bekrefte posisjon og dybde til undersjøiske objekter (vrak, brønnhoder, rørledninger, grunner og andre objekter på havbunnen) Bekrefte posisjon til objekter over havoverflaten (plattformer, bøyer) Logge skipsfart og fisking i området3. February 2011 www.fugro.com
 9. 9. Kartlegging av sjøbunnenMS Birkeland Model Builder Geodatabasen Rapport Dybdemodell Raster kataloger Fjellskygge Vektor data ArcReader prosjekt Multistråle ekkolodd Konturer Sidesøkende Objekter over sonar Prosessering hav overflaten Fiskerisonar Objekter under (ekkolodd) hav overflaten Objekter (eks Skipstrafikk vrak, bøyer…)3. February 2011 www.fugro.com
 10. 10. Resultat Verifisering av elektronisk sjøkart (CMAP) – 3 rørledninger fra infrastruktur databasen synlige på havbunnen Logging av skipstrafikk – Hovedsakelig cargo og fiskebåter – Fiskeaktivitet foregikk hovedsakelig i vestlige del av området 7 konstruksjoner over havbunnen ble verifisert – Udokumenterte bøyer observert og logget 72 posisjoner på havbunnen ble undersøkt – 17 objekter ble identifisert – 2 objekter som ikke var dokumentert ble identifisert • 17,5 meter under havoverflaten3. February 2011 www.fugro.com
 11. 11. Verifisering av elektronisk sjøkart (CMAP)3. February 2011 www.fugro.com
 12. 12. 6095000 60960003. February 2011 A/16 6072000 PL186 Zeepipe I PL18 7 Franpipe PL186 TC102 NORSEA COM 1 CABL E DRAU PNER - LOWESTOFT E/4 Zeepipe I PL187 Franpipe NORSEA COM 1 CABL E DRAU PNER - LOWESTOFT 521000 521000 TC102 Verifisering av rørledninger 6095000 6096000 6055000 6056000 N OR SE AC OM 1C AB LED RA UP % NE R- LO WE STO F 6072000 T 2 NLD-UKHO-5A 518000 518000 TC 1 02 PL186 E/7 Zeepipe I Franpipe PL18 7www.fugro.com 6055000 6056000
 13. 13. Skipstrafikk 500000 550000 600000 650000 B/12b 5504/20b 5504/20a 5505/17a 5505/18a 5505/18b 5505/19 39/17 2°300"E 3°00"E 3°300"E 4°00"E 4°300"E 5°00"E 5°300"E A/12b B/10a B/10 5504/24a 5505/18c 5505/23 C/11 C/12 38/18 38/19 38/20 39/16 A/10 A/11 A/12a A/12dA/12c B/10b B/11 5505/21a B/12a 5504/24b B/10c B/12c 5505/22 5505/21b B/15a A/15a B/14 C/15 C/ 14b 38/23 38/24 38/25 39/21 A/14 B/13a B/13b C/14a A/13 B/15b B/14 C/13a A/15b C/13b C/13c C/16a B/17b B/16a B/18 C/16b A/18c C/18 C/17 39/26 B/16b A/18b 6100000 6100000 38/28 38/29 38/30 A/16 A/17 A/18a B/18b C/16c B/17a [S] B/17a [S2] B/18a 55°00"N S-3S-2 55°00"N < =[ l[l S-1 @ A S-7 S-6 l[ 45/1 F/2b F/3a G/2 G/3 S-5 E/1 F/1 G/1 E/3 F/3b 44/3 S-11 S-12 S-4 44/5 S-25 E/2 F/2a [S2] F/2a [S] 44/4 l[ < = 1 Minke Whale also observed in this area S-36 > ? D/3 S-14 l[ l[ = ¡ < S-13= < l[ S-9 S-28 F/6a [ l[ ¡ 1 Minke Whale also observed in this area << == S-23 S-24 l[ S-15 S-19 G/4 G/5 G/6 44/10 F/4 F/5 F/6b 44/8 44/9 S-22 E/4 E/5 E/6 D/6 S-33S-34 < = S-32 S-16 S-31 l[ 6050000 6050000 G/7 G/9 G/8 44/13a 44/15 F/9 E/9 F/7 F/8 44/14 E/7 E/8 D/9 = S-17 S-27 < G/7 54°300"N 44/13b 54°300"N 44/19c < = < = S-29 l[ S-35 G/10 S-18 l[ G/11 44/18a 44/19d 44/18a [Tyne] G/12 44/19e F/12 G/10 D/12b F/10 F/11 44/19d 44/19a D/12a E/10 E/11 E/12 44/18c G/11 44/19b 44/18b G/15 44/19f 44/19g D/12a [Andalusit e] Legend 44/24d D/15a [Andalusit e] D/15a l[ Fishing 44/23b 44/23f 44/24b < = G/14 G/15 > ? E/13a E/15c F/15b F/15a G/13 Cargo F/13b F/14 [ S2] F/14 [ S] F/15c E/14 @ A Cruiseship 44/24a [Minke & Orca] 44/24c D/15b Tanker E/13b F/15d [ 44/23d E/15b E/15a ¡ 6000000 6000000 44/24a [South] F/13a 1 Minke Whale also observed in this area G/17b G/17c 2°300"E 3°300"E 4°300"E 5°300"E 4°00"E 5°00"E 3°00"E G/16a G/18 44/28a 44/29c 44/29b [Orca] D/18a E/16b E/17c E/18a F/16 [S2] F/16 [S] F/17a [ S2] F/17a [ S] F/18 [S2] F/18 [S] 0 5 10 20 30 44/30 E/18b E/16a E/17a Kilomete rs G/17a 44/28b G/17d D/18b G/16c G/16b 500000 550000 600000 6500003. February 2011 www.fugro.com

×