Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forvaltning av raster

392 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forvaltning av raster

 1. 1. Minikurs:Forvaltningav rasterAv Gaute Aarbakke Solaas
 2. 2. Forvaltningsalternativer• Data og eller metadata lagres som filer på disk: – Filgeodatabase (dbf og personlig geodatabase bør være ute av bruk nå) – Image Server• Data lagres i en relasjonsdatabase: – SDE
 3. 3. Lagringsmåter• Rasterkataloger – Filgeodatabase / SDE• Mosaikk – Filgeodatabase / SDE• Image Server tjenestester – Egen metadata-struktur på disk – Data kan komme fra filer på disk eller SDE• Mosaic Dataset – Filgeodatabase / SDE – Dette er en reimplementering av Image Server i geodatabasen – Bruker helst originalfiler på disk, men kan også hente inn data fra SDE
 4. 4. Rasterkataloger = risikosport• Enkle å forholde seg til – Liste over bilder som er lastet – Lett å vedlikeholde• Begrensninger i bruk – Tungvint å utføre en del grunnleggende operasjoner som mosaikk, analyser og fargebalansering. – Hvis dere har et system som funker er det ikke noen umiddelbar grunn til å bytte, men dette er ikke kjerneteknologi lenger så begrensninger vil ikke forsvinne med nye versjoner – Stor sjanse for at nye problemer dukker opp med nye versjoner da ny funksjonalitet ikke gjennomtestes mot utgående teknologi
 5. 5. Mosaikk = tvangstrøye• En lagringsform som gjør det lettere å få til analyser• Kostnadskrevende (tung innlasting) og begrensende (mister kildereferansen)• Ved lagring i sde blir visningskvaliteten så som så
 6. 6. Image Server tjenester = På veg ut• På veg ut da tekologien er reimplementert i Mosaic Dataset (MD)• Har en del muligheter som ikke er mulig i MD ennå• Enkelt å sette opp (bygging av metadata på toppen av originalbilder)• Robust og veldig fleksibel teknologi• Løser mosaikk, analyse og fargebalanseringsproblematikken• Kostnadseffektiv da det ikke krever mye innsats for å få opp og vedlikeholde en tjeneste
 7. 7. Mosaic Dataset = på veg inn• Reimplementasjon av Image Server i geodatabasen• Det som er inne ser ut til å fungere – Geodatabasen er robust, men er vanskeligere å manipulere• Forhåpentligvis kommer mer av funksjonaliteten til Image Server inn etter hvert som nye versjoner foreligger• Testet ut i et par prøveprosjekter med suksess• Anbefalt teknologi
 8. 8. Vurderinger• Hvis mine behov er dekket med nåværende implementasjon så vil jeg avvente overgang til ny teknologi• Men jeg må være oppmerksom på at oppgraderinger av systemet kan medføre behov for teknologiskifte på rasterforvaltningen
 9. 9. Vurderinger forts.• Jeg har behov som ikke er tilfredsstillende løst i dag – Anbefaler å sjekke ut om Mosaic Datasett løser problemene
 10. 10. Vurderinger forts.• Jeg har behov som ikke er tilfredsstillende løst i dag – Anbefaler å sjekke ut om Mosaic Datasett løser problemene
 11. 11. Vurderinger forts.• Jeg bruker Image Server i dag –bør jeg bytte til MD? – Vent til neste versjon. Image Server er robust og fleksibel og er tilgjengelig i ArcGIS 10. – ESRI har annonsert at den ikke kommer til å være med i ArcGIS 10.1. Når dere skal over på denne (fremtidige) versjonen anbefaler vi dere å gå over til MD. Da bør større deler av Image Server være implementert – Alt er lagt til rette for å gjenbruke oppsettet i Image Server i MD. Det er (nesten) en ren import
 12. 12. Eksempel• Problem: Rasterkatalog i 10.0 funket ikke som tidligere• Løsning: Overgang til Mosaic DatasetForvaltningAvRasterEksempel.pdf
 13. 13. DiskusjonØnsker at deltagerne på minikurset deler sine tanker rundtrasterforvaltning. Vi kan lære av hverandres erfaringer. Ordet er fritt!

×