Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BK2011 Redigering i ArcGIS Desktop 10

567 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BK2011 Redigering i ArcGIS Desktop 10

 1. 1. Redigering iArcGISDesktop 10Anne LundgrenToni Mikkola
 2. 2. Innhold• Stikkord: – Feature templates – Snapping – Verktøylinjer – Forberede kartet for redigering – Demo
 3. 3. Editering i ArcGIS 10• Layerbasert redigering – Target-lista er borte!!! – Harkodet hvilket lag et objekt skal legges i, basert på at man digitaliserer med Feature Templates• Enklere oppsett for snapping – Snappe-verktøylinje• Flyttet enkelte verktøy og kommandoer – Fra meny til verktøylinje; task-lista er bort > verktøy – Omdirigert plasssering, endring av navn
 4. 4. Forbered kartet• Alltid best å forberede kartet grundig før redigering startes – Sørg for at alle lag er i samme projeksjon, at alle lagene det skal redigeres på er i samme workspace • Shape i samme mappe, gdb-fc i samme geodatabase• Symboliser etter egenskaper du vil at det skal lages Feature Templates for – Eks Objekttype
 5. 5. Feature Templates• En feature template for hvert symbol i kartet – Plukker template fra liste Create Features-vinduet og digitaliserer i kartet – Predefinerte egenskaper kan legge inn for hver Feature Template – Predifinerte Default Values på fc i geodatabasen kan overstyres i Feature Template – Lagres i mxd’en
 6. 6. Feature Templates • Forhold mellom symbolisering, Feature Templates og predefinerte egenskaper – Endring av symbolegenskaper reflekteres i Feature TemplateA
 7. 7. Egenskaper for Feature Templates• Description – Gjør templaten søkbar• Default konstruksjonsverktøy• Default verdier i egenskapsfelt
 8. 8. Oraganisere Feature templates• Lage nye, fjerne, redigere, kopiere, tagge
 9. 9. Oppdatering av laget• Dersom man endrer symbolisering på laget må Feature Templates genereres på nytt – Templatene ikke dynamisk koblet til laget – Objekttype > Bygningstype
 10. 10. Organisering i Create Feature- vinduet
 11. 11. Redigering • Sett innstillinger i Editing Options • Velg template for å digitalisere nye objekter og redigere attributterA
 12. 12. Snapping• Default snapping til alle påslåtte lag – Velger hva det kan snappes til fra verktøylinjen – Sette snappetoleranse og snaptips i Snapping Options – «Use Classic Snapping» hvis ønskelig
 13. 13. Redigeringsoppgaver• Pre ArcGIS 10: – Task-liste – Create New feature, Modify Feature, Cut Polygon, Auto complete Polygon etc• ArcGIS 10: – Erstattet med verktøy
 14. 14. Edit Features• Kan i ArcGIS 10 velge mange vertexer for redigering• Change Segment – Gjør om til bue
 15. 15. • Demo
 16. 16. Spørsmål? Gratis web-seminar:http://training.esri.com/campus/seminars/recordings.cfm Takk for oppmerksomheten

×