Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BK2011 Python i arc gis 10

1,147 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BK2011 Python i arc gis 10

 1. 1. Python iArcGIS 10Av Torgrim Høydahl
 2. 2. Python i ArcGIS 10• ESRI har omfavnet Python i ArcGIS 10• Python rammeverket i ArcGIS inkluderer: – ArcPy (ny i ArcGIS 10) – Python window (ny i ArcGIS 10) – Python script tool rammeverk• En ting til som er nytt med ArcGIS 10 og geoprosessering……
 3. 3. VBA støtte• Fra versjon 10.1 så vil man ikke kunne kjøre VBA-skripter i ArcGIS• Kan fortsatt kjøres i 10.0 med egen lisens• Legge en plan for porting til .Net (arcobjects) eller python (ArcPy)
 4. 4. ArcPy– ESRI’s python bibliotek (site package)– ArcPy-biblioteket er måten ArcGIS leverer GIS-funksjonalitet til python– Erstatter arcgisscripting-modulen • …men bruker fortsatt denne i bunn • Bakoverkompatibel– Dagens versjon bygger på Python-versjon 2.6 (installert med ArcGIS)– To viktige moduler: • Mapping-modul (arcpy.mapping) for interaksjon med ArcMap (mxd, lyr) og for å automatisere prosessen for å lage kartbøker • Spatial Analyst modul (arcpy.sa) for map algebra kalkulasjoner.
 5. 5. ArcPy• Ved å importere arcpy får vi… – Code completion – Direktekobling til referanse-dokumentasjon – Liste over påkrevde parametere
 6. 6. Python vinduet• Python aksess and interaksjon med ArcGIS• Mye brukt til å teste ut kodesnutter mot dataene• Bra til å teste ut ArcPy, kjøre GP verktøy samt teste ut pythonfunksjonalitet• Eksekvere en eller flere linjer med kode• Laste inn scripter for raskt eksekvering i ArcGIS og lagre skripter til senere bruk
 7. 7. Demo• Python vinduet
 8. 8. ArcPy Mapping• Ny kartproduksjonsmodul som er en del av gp ArcPy biblioteket• Et pythonskripting API som lar brukere: – Håndtere kartdokumenter, lyr-filer og data • Finne lag med datakilde x og bytte ut med datakilde y • Oppdatere et kartlags symbolisering for flere mxd-filer • Generere rapporter som lister opp informasjon om mxd-filer – Datakilder, brutte stier, osv – Automatisere eksport og printing av kartdokumenter – Automatisere kartproduksjon og lage PDF kartblader
 9. 9. Demo• Mapping module – Layout-elementer – Export to pdf, data driven pages• Use ReportLab-related links:• Main: http://www.reportlab.com/software/opensource/rl-toolkit/• API reference:http://www.reportlab.com/apis/reportlab/2.4/• User Guide: http://www.reportlab.com/docs/reportlab-userguide.pdf
 10. 10. Geoprocessing Model and Script Tool Gallery– http://resources.arcgis.com/gallery/file/geoprocessing
 11. 11. Felt kalkulatoren• Har blitt forbedret til å fungere med python-skripting• Ikke lenger støtte for VBA “code blocks”• Numeriske-, streng- og dato-funksjoner blir populert i liste basert på skriptespråket man velger (python eller vb script)
 12. 12. Mens vi venter på 10.1• Noen spennende drypp fra ESRI – Bruke Python for å lage ArcGIS Desktop Add-Ins • ArcGIS 10.1 vil ha støtte for å bruke python til å tilrettelegge Desktop add-ins (samling av verktøy på en verktøylinje). – Python Toolboxes • Mulighet for å lage script-tools i ren python (ikke separat tbx og .py-skript), hvor man setter parameter definisjoner, valideringskode og kildekode, alt på et sted. Forenkler måten vi lager og vedlikeholder skritpeverktøyene. – Data Access Module (da) • Ny pythonmodul for å jobbe med data. Forbedret cursor-støtte (raskere ytelse), tillater kontroll på redigeringssesjoner og støtte for versjonering og replikerings-arbeidsflyter.
 13. 13. Kurs hos Geodata• Geoprosessering med skripting i Python – 23 - 25 februar – 9 - 11 mai kurs@geodata.no

×