Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ArcGIS verktøy for planlegging av skogsdrift - Esri norsk BK 2014

409 views

Published on

Dette er en beskrivelse av et nytt verktøy som tar utgangspunkt i GEOSKOG (langsiktige prognoser) og tilgjengelighetsanalyse som er utviklet av Geodata AS for Statskog SF til bruk i forvaltningen av skogressursene på Statskogs eiendommer. Verktøyet vil bli brukt som en toolbox i ArcGIS desktop. Verktøykassa inneholder flere moduler med forskjellig funksjonalitet og har blitt utviklet med Python og modelbuilder. Det endelige målet med dette verktøyet er å koble alle produktive bestand til eksisterende bilvei og dermed operasjonalisere driften.

Presentasjonen vil gjennomgå toolbox med praktisk demo basert på daglige utfordringer.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ArcGIS verktøy for planlegging av skogsdrift - Esri norsk BK 2014

 1. 1. Operasjonalisering av skogsdrift til støtte for skogforvaltning Oslo 05.02.2014 Kjell Anders Vikan, Planansvarlig
 2. 2. •Bakgrunn •Tilgjengelighet •Operasjonalisering •Demo basert på praktisk bruk
 3. 3. STATSKOG SF ”Statskog skal være landets dyktigste industrielle skogeier med fokus på bærekratig forvaltning og langsiktig lønnsomhet gjennom effektiv drift.” Strategi vedtatt av styret mai 2011
 4. 4. NYE MULIGHETER TIL OPERATIV PLANLEGGING HOGSTMODEN SKOG I FØRSTE 5 ÅRS PERIODE SKOGRESSURS OPERASJONALISERE Kobler bestand til bilvei TILGJENGELIGHET
 5. 5. OP TOOLBOX
 6. 6. Tilgjengelighet AR5
 7. 7. Bane
 8. 8. Miljøhensyn
 9. 9. Terreng/Slope
 10. 10. Tilgjengelighetsdekke
 11. 11. DEMO
 12. 12. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

×