Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BIODATA PELAJAR

NAMA

:

MOHAMMAD HAFIZ B NURAHIM

JANTINA

:

LELAKI

NO. KAD PENGENALAN

:

910118-08-6579

NO. PENDAFT...
PERAKUAN

Laporan ini adalah hasil usaha saya sendiri berdasarkan kepada latihan
industri yang telah saya jalani kecuali p...
PRAKATA

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera diucapkan, tinggi Gunung Kinabalu
tinggi lagi ucapan terima kasih saya tujuk...
Sepanjang latihan industri ini, saya diberi peluang untuk mendedahkan diri
dalam kerja-kerja seperti berikut:

Kerjs Peman...
pembinaan walaupun masih baru dalam penubuhannya. Faktor ini lah yang telah
menaikkan semangat saya untuk berada di firma ...
PENGHARGAAN

Bismillahhirrahmanirahim......
Alhamdulillah syukur kehadrat Allah s.w.t tuhan pencipta kepada sekalian
makhl...
membuat kerja tetapi kerja yang diamanahkan dapat disempurnakan dengan
jayanya.
Saya berasa amat berbangga dan tenang apab...
Akhir kata, kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak
langsung sepanjang berlangsungnya latihan industri...
ISI KANDUNGAN

BIL.

PERKARA

MUKA
SURAT

1

BIODATA PELAJAR

iii

2

PERAKUAN

iv

3

PRAKATA

v

4

PENGHARGAAN

viii

5...
4.3

44

4.4

PROSES KERJA YANG DILAKUKAN

47

4.5

11

PENYIASATAN TAPAK

KOMEN DAN CADANGAN

54

BAB 5 – PEMBINAAN ASAS
...
8.5

113

8.6

15

PEMBINAAN JALAN
KOMEN DAN CADANGAN

114

BAB 9 – BUMBUNG
9.1

115

9.2

BUMBUNG CURAM

117

9.3

PROSES...
14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab 00 pengenalan sampingan

1,826 views

Published on

 • Be the first to comment

Bab 00 pengenalan sampingan

 1. 1. BIODATA PELAJAR NAMA : MOHAMMAD HAFIZ B NURAHIM JANTINA : LELAKI NO. KAD PENGENALAN : 910118-08-6579 NO. PENDAFTARAN : 04DKA09F1167 NAMA JABATAN : JABATAN KEJURUTERAAN AWAM KURSUS : DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM PUSAT PENGAJIAN : POLITEKNIK KOTA BHARU KM. 24, PANGKAL KALONG 16450, KOTA BHARU KELANTAN DARUL NAIM TEMPAT LATIHAN INDUSTRI : HC HIDAYAH CONSTRUCTION NO 1246, ASRAMA HIDAYAH DEPAN POLITEKNIK KOTA BHARU 16450, KETEREH KELANTAN DARUL NAIM TEMPOH LATIHAN INDUSTRI : 03 JULAI 2011 – 01 DEC 2011 ALAMAT TETAP : LOT 7570, SUNSHINE GARDEN JLN BAKAM OFF JLN ARU AIRPORT 98000, MIRI SARAWAK NO. TELEFON : 014-8004154 iii
 2. 2. PERAKUAN Laporan ini adalah hasil usaha saya sendiri berdasarkan kepada latihan industri yang telah saya jalani kecuali pada bahagian-bahagian yang dilampirkan dari sumber-sumber yang dinyatakan atau fakta-fakta yang berkaitan. Disediakan oleh, ......................................... (MOHAMMAD HAFIZ B NURAHIM) 04DKA09F1167 TARIKH: ........................ Disahkan oleh, ......................................... (EN SYAMSUL BAHRI B HJ ZAKARIA) K/P. NO. : 750615-03-5385 PENGARAH PENGURUSAN TARIKH: ........................ ......................................... (EN MOHD AZAM B MUHAMMAD) K/P. NO. : 650726-03-5099 PENGARAH PROJEK TARIKH: ........................ iv
 3. 3. PRAKATA Assalammualaikum dan Salam Sejahtera diucapkan, tinggi Gunung Kinabalu tinggi lagi ucapan terima kasih saya tujukan kepada para pembaca kerana sudi meluangkan sedikit masa anda yang berharga untuk membaca Laporan Latihan Industri ini. Bersyukur saya ke hadrat illahi kerana dengan anugerah yang diberikan dapat saya menyempurnakan Buku Laporan Latihan Industri yang telah diwajibkan kepada setiap pelajar yang menjalani latihan seperti ini. Sepanjang lima bulan saya menjalani latihan industri di firma HC HIDAYAH CONSTRUCTION, saya MOHAMMAD HAFIZ B NURAHIM (04DKA09F1167) telah sedikit sebanyak mengumpul ilmu berkaitan bidang pembelajaran saya ini. Seperti kata pepatah “Sambil menyelam minum air” ilmu yang diperolehi dapat saya gunakan untuk melengkapkan buku laporan industri ini dan juga dapat saya gunakan untuk memantapkan lagi ilmu yang sedia ada untuk memudahkan saya menyesuaikan diri didalam suasana pekerjaan suatu hari nanti. Di dalam buku laporan ini, saya telah rangkumkan segala aspek meliputi gerak kerja dan jenis-jenis tugas yang telah saya lakukan semasa menjalani latihan industri di firma ini. Untuk lebih faham akan laporan ini saya telah bahagikan ia kepada beberapa bab seperti berikut : Pengenalan Latihan Industri dan latar belakang firma Ringkasan aktiviti latihan industri Pengenalan kandungan teknikal Kesimpulan Komen dan cadangan Setiap bab di atas mengandungi sub-sub judulnya dan disertai dengan gambarajah yang bersesuaian dengan kehendak judul yang dikemukakan. Laporan ini secara kasarnya dapat mendokumentasikan aktiviti-aktiviti seorang kontraktor dalam menjalani projeknya dimana kontraktor juga merupakan tulang belakang kepada perlaksanaan sesuatu projek dalam tatacara pembinaan bangunan. Hal ini demikian kontraktor sentiasa memainkan peranan yang penting dalam kerja-kerja berkaitan pembinaan sesuatu bangunan. v
 4. 4. Sepanjang latihan industri ini, saya diberi peluang untuk mendedahkan diri dalam kerja-kerja seperti berikut: Kerjs Pemancangan tanda Kerja tanah Kerja pembinaan asas Kerja pembinaan rasuk Kerja-kerja bata Pembinaan perparitan Kerja pembinaan bumbung Kerja kemasan bangunan Melalui pemberian kerja yang diamanahkan kepada saya telah memberikan satu pengalaman yang amat berharga dan seterusnya dapat mendedahkan saya kepada alam pekerjaan dan mendalami bidang kejuruteraan awam ini khasnya. Dengan cara ini, ia dapat mendorong setiap pelajar mencari penyelesaian kepada masalah yang berkaitan. Dengan kehadiran buku laporan ini diharapkan agar buku ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan apabila diperlukan kelak, kerana tidak semua manusia mengingati apa yang telah berlaku pada masa lepas. Jadi dengan adanya buku ini boleh dijadikan batu loncatan untuk mengingat kembali apa yang telah berlaku pada masa lepas. Selain itu apa yang lebih penting ialah para pembaca dapat memahami dan menjalankan segala tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepada pembaca apabila melalui situasi yang serupa meliputi bidang kejuruteraan awam ini. Saya amat berharap ia akan memberi pemahaman kepada para pembaca mengenai keseluruhan kerja. Secara tidak lansung juga, pembaca dapat mengetahui dan merangka perjalanan dalam proses untuk menjadi seorang pekerja yang terlibat dalam bidang-bidang kejuruteraan awam ini. Akhir kata, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada institusi pengajian saya,POLITEKNIK KOTA BHARU dan juga kepada pihak firma HC HIDAYAH CONSTRUCTION kerana dengan telah menempatkan saya di satu firma yang tidak kurang hebatnya dari segi pengurusan vi
 5. 5. pembinaan walaupun masih baru dalam penubuhannya. Faktor ini lah yang telah menaikkan semangat saya untuk berada di firma yang berdaya saing ini. Bantuan dan bimbingan serta kerjasama dari pihak mereka, telah banyak membantu saya membuat laporan latihan industri saya ini. Tanpa bantuan daripada mereka mungkin buku laporan ini tidak dapat disempurnakan dengan jayanya. Sekian terima kasih. Ikhlas kata dari, MOHAMMAD HAFIZ B NURAHIM 04DKA09F1167 vii
 6. 6. PENGHARGAAN Bismillahhirrahmanirahim...... Alhamdulillah syukur kehadrat Allah s.w.t tuhan pencipta kepada sekalian makhluk di langit dan di bumi kerana dengan rahmat-NYA saya masih mempunyai kudrat bagi memenuhi tanggungjawab yang telah diberikan Terlebih dahulu, saya MOHAMMAD HAFIZ B NURAHIM ( 04DKA09F1167 ) dari Diploma Kejuruteraan Awam ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada EN SYAMSUL BAHRI B HAMZAH dan EN MOHD AZAM B MUHAMMAD, selaku peneraju bersama untuk firma HC HIDAYAH CONSTRUCTION kerana telah sudi menerima kewujudan saya di firma mereka dan memberi peluang kepada saya untuk menjalani latihan industri selama dua purnama iaitu dari 3 JULAI 2011 hingga 1 DISEMBER 2011 seperti yang telah diwajibkan oleh pihak jabatan bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Awam. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh tenaga, tunjuk ajar, dorongan, nasihat dan idea-idea yang telah dicurahkan kepada saya sepanjang saya menjalani latihan industri di firma ini. Sesungguhnya segala ilmu yang diberikan kepada saya akan saya pergunakan dengan sebaiknya demi masa depan saya untuk mengharungi alam pekerjaan kelak. Di kesempatan yang saya peroleh ini, ingin saya rakamkan jutaan terima kasih kepada semua pekerja yang terlibat dengan projek-projek yang dijalankan di HC HIDAYAH CONSTRUCTION terutamanya kepada senior staff iaitu Hj Hamzah Zakaria yang juga merupakan pengarah besar bagi syarikat HIDAYAH GROUP. Tidak lupa juga kepada pekerja-pekerja lain iaitu Abe Asyi, Bollo, Rohim dan lainlain lagi kerana dengan jasa baik dan kerjasama dari mereka telah banyak membimbing, memberi tunjuk ajar, memberi nasihat, memberi ilmu yang bernilai, menilai hasil kerja saya, dan yang paling ketara, mereka tidak membezakan keupayaan saya sebagai seorang pelatih. Saya sangat gembira dan teruja melihat sikap mereka dan komitmen mereka yang mereka berikan dalam menyiapkan sesuatu kerja. Inilah antara contoh yang terbaik kepada saya untuk berjaya. Seperti kata pepatah “ Ikut resmi pada, makin tunduk makin berisi ” kerana mereka senyap viii
 7. 7. membuat kerja tetapi kerja yang diamanahkan dapat disempurnakan dengan jayanya. Saya berasa amat berbangga dan tenang apabila bersama dengan mereka untuk menyiapkan sesuatu kerja. Walaupun sibuk mereka tetap ada waktu untuk mengajar, memberi komen dan meneliti kerja kami yang baru berjinak-jinak di dalam bidang kejuruteraan awam ini. Dengan izin tuhan, apa yang telah dilatih dan diajar oleh pihak mereka, akan saya praktikkan di dalam kerja-kerja saya di masa akan datang. Setinggi penghargaan juga diucapkan kepada warga POLITEKNIK KOTA BHARU terutama sekali kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam yang telah banyak membantu dalam menguruskan penempatan saya di latihan industri serta membantu dalam memberi tunjuk ajar dalam proses menyiapkan buku laporan ini. Tidak lupa juga kepada Penasihat Akademik saya Che Ku Din B Ismail dan bekas Penasihat Akademik saya yang kini telah bertukar politeknik, Pn Noor Izma Bt Abd Ghani, kerana memberi dorongan dan kata-kata semangat untuk saya mempersiapkan diri sebelum saya memulakan sesi latihan industri. Tanpa ayahanda dan ibunda saya siapalah saya untuk hidup di dunia ini. Oleh itu disini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ayahanda saya Nurahim B Hj Abd Rahim dan juga ibunda saya Jamidah Bt Hj Jamil kerana senantiasa memberikan semangat kepada saya walaupun pada awalnya agak keresahan untuk saya berada jauh ditempat orang dan memahami kerja yang diamanahkan kepada saya. Tanpa kata-kata semangat dan dorongan yang tidak putus-putus kepada saya telah menguatkan diri saya untuk menjalani latihan industri ini. Semangat dari mereka semua ini yang telah menambahkan lagi azam saya supaya sentiasa terus maju kehadapan dan terus memikat hati pihak HC HIDAYAH CONSTRUCTION supaya pada masa akan datang saya masih diberi peluang untuk bersama-sama memerah keringat menyiapkan projek di firma yang ini. Sebelum terlupa saya ini hanyalah seorang manusia yang tidak pernah lari dari melakukan kesilapan. Saya ingin menyusun sepuluh jari memohon ampun dan maaf andainya saya secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan, terkasar bahasa atau melakukan apa-apa yang telah membuat pihak atau individu yang terlibat sepanjang temph sesi latihan industi saya ini. ix
 8. 8. Akhir kata, kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung sepanjang berlangsungnya latihan industri saya ini, saya mohon kepada tuhan agar segala jasa baik tuan-tuan dan puan-puan akan diberkati dan semoga anda semua sentiasa berada dalam limpahan rahmat Allah S.W.T. Wassalam... Sekian terima kasih. x
 9. 9. ISI KANDUNGAN BIL. PERKARA MUKA SURAT 1 BIODATA PELAJAR iii 2 PERAKUAN iv 3 PRAKATA v 4 PENGHARGAAN viii 5 ISI KANDUNGAN xi 6 SENARAI LAMPIRAN DAN FOTO 7 BAB 1 – PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG ORGANISASI 1.1 1 1.2 8 PENGENALAN LATAR BELAKANG ORGANISASI 7 BAB 2 – RINGKASAN MINGGUAN 2.1 18 2.2 AKTIVITI MINGGUAN 18 2.3 9 PENGENALAN KESIMPULAN 32 BAB 3 – PEMANCANGAN TANDA 3.1 33 3.2 PRINSIP AM DALAM KERJA PEMANCANGAN 35 3.3 PROSEDUR PEMANCANGAN TANDA 35 3.4 PENGUKURAN LELURUS 37 3.5 10 PENGENALAN KOMEN DAN CADANGAN 40 BAB 4 – KERJA TANAH 4.1 PENGENALAN 41 4.2 TINJAUAN TAPAK 43 xi
 10. 10. 4.3 44 4.4 PROSES KERJA YANG DILAKUKAN 47 4.5 11 PENYIASATAN TAPAK KOMEN DAN CADANGAN 54 BAB 5 – PEMBINAAN ASAS 5.1 PENGENALAN 55 5.2 FUNGSI ASAS 57 5.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REKABENTUK ASAS 59 5.4 JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN DAN CARA 62 PENGENDALIANNYA 5.5 JENIS ASAS 64 5.6 ASAS PAD 65 5.7 PROSES PEMBINAAN ASAS PAD 67 5.8 ASAS JALUR 70 5.9 PROSES PEMBINAAN ASAS JALUR 72 5.10 ASAS RAKIT 5.11 PEMBINAAN ASAS RAKIT 74 5.12 KOMEN DAN CADANGAN 12 72 76 BAB 6 – TUANG BENTUK RASUK 6.1 77 6.2 CARA PENGENDALIAN PERALATAN SEMASA LATIHAN 81 6.3 PROSES KERJA YANG DILAKUKAN 83 6.4 13 PENGENALAN KOMEN DAN CADANGAN 91 BAB 7 – PEMBINAAN BATA 7.1 92 7.2 SPESIFIKASI / JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN 95 7.3 PROSES KERJA YANG DILAKUKAN 100 7.4 14 PENGENALAN KOMEN DAN CADANGAN 106 BAB 8 – KERJA LUAR 8.1 PENGENALAN 108 8.2 PEMBINAAN PERPARITAN 108 8.3 PEMBINAAN LONGKANG KONKRIT PRA-TUANG 109 8.4 PEMASANGAN LONGKANG 111 xii
 11. 11. 8.5 113 8.6 15 PEMBINAAN JALAN KOMEN DAN CADANGAN 114 BAB 9 – BUMBUNG 9.1 115 9.2 BUMBUNG CURAM 117 9.3 PROSES KERJA YANG DILAKUKAN 118 9.4 16 PENGENALAN KOMEN DAN CADANGAN 121 BAB 10 – KEMASAN BANGUNAN 10.1 PENGENALAN 122 10.2 KEMASAN LANTAI 122 10.3 KEMASAN DINDING 125 10.4 KEMASAN SILING 131 10.5 KOMEN DAN CADANGAN 132 17 KESIMPULAN 133 18 KOMEN DAN CADANGAN 135 19 RUJUKAN 138 20 LAMPIRAN PROFIL SYARIKAR HC HIDAYAH CONSTRUCTION CONTOH SURAT PERMOHONAN KELULUSAN BANGUNAN SPESIFIKASI BAHAN BINAAN RUMAH KEDIAMAN SEM-D SURAT PERJANJIAN SUB-KONTRAK CONTOH IKLAN BANGLO NOTA JKR SPESIFIKASI PIAWAI KERJA BINAAN BANGUNAN xiii
 12. 12. 14

×