Likestilling I 64 Kommuner

635 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
635
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Likestilling I 64 Kommuner

  1. 1. Likestilling i 64 kommuner Claus Jervell rådgiver
  2. 2. Årets kontroll <ul><li>64 kommuner kontrollert </li></ul><ul><li>28 for andre gang </li></ul><ul><li>Tre tilbakemeldinger: godkjent, godkjent mangelfullt og ikke godkjent </li></ul>
  3. 3. Resultat <ul><li>7 kommuner ikke godkjent for andre gang </li></ul><ul><li>20 kommuner ikke godkjent </li></ul><ul><li>26 kommuner godkjent, men mangelfulle </li></ul><ul><li>18 kommuner godkjent </li></ul>
  4. 4. LDO bringer seks kommuner inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda <ul><li>Ringsaker </li></ul><ul><li>Porsgrunn </li></ul><ul><li>Flekkefjord </li></ul><ul><li>Austevoll </li></ul><ul><li>Lærdal </li></ul><ul><li>Surnadal </li></ul>
  5. 5. Stor forbedring fra i fjor <ul><li>Rakkestad </li></ul><ul><li>Hamar </li></ul><ul><li>Alvdal </li></ul><ul><li>Drammen </li></ul><ul><li>Stavanger </li></ul><ul><li>Haugesund </li></ul><ul><li>Ålesund </li></ul><ul><li>Trondheim </li></ul><ul><li>Oppdal </li></ul><ul><li>Nærøy </li></ul><ul><li>Kautokeino </li></ul>
  6. 6. Kjønnsfordeling i forhold til: <ul><li>Lønn </li></ul><ul><li>Kjønnsbalanse </li></ul><ul><li>Arbeidstid – heltid/deltid </li></ul><ul><li>Foreldrefravær </li></ul><ul><li>Kjønnsperspektiv i personalpolitikk </li></ul><ul><li>Tiltak for å fremme likestilling </li></ul>
  7. 7. Likelønn <ul><li>Ledere i kvinnedominerte sektorer tjener ofte mindre enn ledere i mannsdominerte sektorer </li></ul><ul><li>Mannsdominerte høyskolegrupper tjener mer enn kvinnedominerte </li></ul><ul><li>Mindre lønnsforskjeller der kvinner og menn er jevnt fordelt på alle nivåer </li></ul>
  8. 8. Store forskjeller mellom kommunene <ul><li>I Sør-Varanger kommune tjener kvinner 1,4 prosent mer enn menn </li></ul><ul><li>I Mandal kommune tjener menn 15 prosent mer enn kvinner – og forskjellen har økt med 2,5 prosent på ett år </li></ul>
  9. 9. Mandal kommune <ul><li>I Mandal kommune er gjennomsnittlig årslønn for kvinner 85% av gjennomsnittlig årslønn for menn. Tallet for 2006 var 87,6%. Nedgangen skyldes i hovedsak et relativt høyt lokalt lønnsoppgjør for akademikergruppen, hvor de fleste er menn. </li></ul>
  10. 10. Sør-Varanger- best i likelønn
  11. 11. Kautokeino kommune - manglende likelønn på noen nivåer
  12. 12. Grimstad kommune – likelønn for ledere
  13. 13. LDOs anbefalte tiltak for likelønn <ul><li>Åpenhet om lønn </li></ul><ul><li>Lønnsoversikt inndelt etter stillingskategori/-nivå og sektor </li></ul><ul><li>Likeverdig arbeid bør defineres i lokal lønnspolitikk </li></ul><ul><li>Fokus på likelønn for ledere og direkteplasserte grupper </li></ul><ul><li>Kjønnsbalanse i ledelse og i de ulike lønnsgruppene </li></ul><ul><li>Aktiv rekrutteringspolitikk og målrettede planer for karriereutvikling </li></ul><ul><li>LMål om at lønnsgapet mellom kvinner og menn skal være mindre enn 8,6 prosent </li></ul>
  14. 14. Kjønnsbalanse <ul><li>Kvinnedominert – utenom i toppledelse og teknisk sektor </li></ul><ul><li>Bevisst rekruttering av kvinner til toppledelse gir resultater </li></ul><ul><li>Flere menn i barnehager og omsorg – et mål for mange men, små resultater </li></ul>
  15. 15. Rakkestad kommune – 85 prosent kvinner men bare menn i ledelsen <ul><ul><ul><ul><ul><li> </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kvinner Menn Totalt </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  16. 16. Stavanger kommune – systematisk arbeid for å rekruttere menn <ul><li>… .Innenfor pleie- og omsorg har vi hatt en økning i andel menn fra 2006 til 2007 fra 9,4 % til 16 % i hjemmebaserte tjenester og fra 5,8 % til 7,2 % for sykehjemmene …. </li></ul>
  17. 17. LDOs anbefalte tiltak for bedre kjønnsbalanse <ul><li>Rekruttere og beholde arbeidstakere: </li></ul><ul><li>Positiv særbehandling der dette er tillatt, jamfør likestillingsloven § 3a og forskrift om særbehandling av menn </li></ul><ul><li>Utforming av stillingsannonser slik at de ikke virker ekskluderende for enkelte grupper </li></ul><ul><li>Målrettet annonsering for å rekruttere underrepresenterte grupper </li></ul><ul><li>Fleksibilitet i organisering av arbeidsoppgaver </li></ul><ul><li>Kjønnsbalanse i toppledelsen: </li></ul><ul><li>Gjennomgang av hvilke stillinger som er inkludert i toppledelsen. </li></ul><ul><li>Kvalifiseringsprogrammer for kvinnelige ansatte som er potensielle lederkandidater. </li></ul><ul><li>Legge til rette for å kombinere omsorgsforpliktelser med lederstilling. </li></ul>
  18. 18. Deltid og ufrivillig deltid <ul><li>83 til 40 prosent av kvinnene jobber deltid </li></ul><ul><li>Få kommuner har permanent og systematisk arbeid mot ufrivillig deltid </li></ul><ul><li>Mange kommuner har eller har hatt prosjekter mot ufrivillig deltid </li></ul><ul><li>Systematisk arbeid gir resultater </li></ul>
  19. 19. Stavanger kommune
  20. 20. Risør kommune
  21. 21. Grimstad kommune
  22. 22. Lillesand kommune <ul><li>Deltidsstillinger </li></ul><ul><li>52 fast ansatte har stillinger på 40 % eller lavere. </li></ul><ul><li>For å opparbeide seg pensjonspoeng må de ansatte inneha minimum 40% stilling. </li></ul><ul><li>Flere av de deltidsansatte har stilling utenfor kommunen eller er uføre i del av sin stilling. </li></ul><ul><li>Ved utlysning av ledige stillinger får ansatte i deltidsstillinger mulighet til utvidelse av stillingsstørrelsen (utlysing internt), før evt. ekstern utlysning. Behovet for utvidelse av stillinger er størst innen Omsorg og Habilitering. </li></ul>
  23. 23. Bamble kommune <ul><li>Det har vært en økning av antall heltidsstillinger fra 47% i 2006 til 51% i 2007. </li></ul><ul><li>Dette er et resultat fra prosjektet Uønsket deltid. </li></ul><ul><li>95% av de deltidsansatte er kvinner </li></ul>
  24. 24. LDOs anbefalte tiltak for å redusere ufrivillig deltid <ul><li>Registrer ønsker om utvidet stilling og søk der før stillinger lyses ut eksternt </li></ul><ul><li>Fast spørsmål om ønsket arbeidstid i medarbeiderundersøkelse </li></ul><ul><li>Deltid som tema medarbeidersamtalen </li></ul><ul><li>Prinsippvedtak om rett til heltidsstilling, og tiltaksplan for å oppnå dette </li></ul><ul><li>Prøveprosjekter for å redusere ufrivillig deltid i turnusstillinger </li></ul><ul><li>Ikke godkjenn arbeidstidsordninger som ikke lar seg forene med hele stillinger </li></ul>
  25. 25. Foreldrefravær <ul><li>Under ti prosent av kommunene rapporterer på foreldrefravær </li></ul><ul><li>Kvinner mer hjemme med sykt barn </li></ul><ul><li>Ingen kommuner har tiltak for å legge til rette for jevnere fordeling av foreldrefravær </li></ul>
  26. 26. Risør kommune(78,5% kvinner) <ul><li>Av de som var hjemme med sykt barn i Risør kommune i 2007 utgjorde kvinner 90,3 %. Totalt var det 134 ansatte som hadde fravær p.g.a. sykt barn, fordelt på 417 dagsverk. Ved å se på det totale fraværet her så fordelte seg med 90,4 % på kvinnene og 9,6 % på mennene. </li></ul><ul><li>Det er allikevel vanskelig å konkludere med at mødrene er mer hjemme med sykt barn enn fedrene, siden vi ikke har begge foreldrene ansatt i Risør kommune. </li></ul><ul><li>Av de ansatte som søkte om hel/ delvis permisjon for å være hjemme med barn var det kun 1 mann som gjorde det i 2007, de andre var kvinner. </li></ul>
  27. 27. LDOs anbefalte tiltak i forhold til foreldrefravær <ul><li>Systematisk oppfølging av ansatte i foreldre-permisjon </li></ul><ul><li>Foreldresamtale for kommende foreldre hvor leder formidler informasjon og en positiv holdning til at arbeidstakeren, uavhengig av kjønn, skal ta ut foreldrepermisjonen </li></ul><ul><li>Tilrettelegging for at også menn skal kunne ivareta sine omsorgsforpliktelser som fravær på grunn av syke barn eller lengre foreldrepermisjoner </li></ul>
  28. 28. Seniorpolitikk <ul><li>Mye seniorpolitikk – lite kjønnsperspektiv </li></ul><ul><li>Deltidsansatte ikke alltid inkludert i seniorpolitikken </li></ul>
  29. 29. <ul><li>Likestillingsrapportering gir viktig kunnskap </li></ul><ul><li>Likestillingsarbeid gir resultater </li></ul><ul><li>Å bryte likestillingsloven skal ha konsekvenser </li></ul>

  ×