Kvinner og entreprenørskap

1,364 views

Published on

Hanna Aase om Kvinner og Entreprenørskap på Likestillingsforum 17. april 2009

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kvinner og entreprenørskap

 1. 1. Fredag 17.april Likestilling i arbeidslivet Passet inn til næringslivets maktarena gjennom entreprenørskap for kvinner
 2. 2. Hanna Aase <ul><li>Prosjektleder for KvinneGründerDagen – kåring av årets kvinnelige gründer på Agder </li></ul><ul><li>Konsulent ved Senter for Entreprenørskap, Universitetet i Agder </li></ul><ul><li>Aktiv i Kompetansenett Agder og blogger på www.hannaaase.no </li></ul>
 3. 3. Definisjon <ul><li>Gründer </li></ul><ul><li>Entreprenør </li></ul>
 4. 4. Fakta <ul><li>18% kvinnelige etablerer i Norge i 2005 (SSB) </li></ul><ul><li>16% kvinnelige etablerer i Norge i 2006 (SSB) </li></ul><ul><li>Knapt en tredjedel av ENK </li></ul><ul><li>En sjettedel av AS </li></ul>
 5. 5. Hvorfor er entreprenørskap så viktig? <ul><li>gir skatteinntekter til samfunnet </li></ul><ul><li>nye bedrifter skaper nye arbeidsplasser </li></ul><ul><li>sikre Norges konkurransedyktighet internasjonalt </li></ul><ul><li>intraprenørskap </li></ul><ul><li>” hva skal du bli når du blir stor?” </li></ul><ul><li>se mulighetene </li></ul>
 6. 6. Hvorfor er ikke kvinnelige bedrifter like ”gode” som mannlige? <ul><li>fokus på enkeltpersonforetak </li></ul><ul><li>skape arbeidsplasser vs selvrealisering </li></ul><ul><li>utdannelse i fokus </li></ul><ul><li>lav motivasjon for å drive vekstbedrift </li></ul>
 7. 7. Hvorfor er ikke kvinnelige bedrifter like ”gode” som mannlige? <ul><li>få rollemodeller </li></ul><ul><li>risiko </li></ul><ul><li>kapital muligheter </li></ul><ul><li>investorer ikke interessert i ”dame bedrifter” </li></ul><ul><li>paradoks: kapital </li></ul>
 8. 8. Entreprenør – upassende jobb for en kvinne? <ul><li>Elisabet Ljunggren, seniorforsker ved Nordlandsforskning: </li></ul><ul><li>Forskjellige utdanningsvalg blant kvinner og menn: </li></ul><ul><li>Mer innovative yrker ”for menn” </li></ul><ul><li>Kvinner utdanner seg oftere til offentlig sektor </li></ul><ul><li>- Vil ikke bli større </li></ul><ul><li>- Et spørsmål om makt: </li></ul><ul><li>” dette handler om makt, innflytelse og mulighet til å påvirke samfunnet” </li></ul><ul><li>Virkemiddel: Ungt Entreprenørskap </li></ul>
 9. 9. Kvinnelige entreprenører i media Undersøkelse fra Retriever:
 10. 10. Type omtale <ul><li>I 23 prosent av omtalen av kvinner blir kjæresten, samboeren eller ektemannen nevnt, mens dette bare gjøres til et tema i 5 prosent av oppslagene om menn. </li></ul><ul><li>Når kvinner blir omtalt som mødre, dreier det seg utelukkende om hvor mange barn de har, om svangerskap og barn har gjort arbeidet vanskeligere eller sinket dem i karrièren, eller om hvordan de løser tidsklemma. </li></ul><ul><li>Når menn blir omtalt som fedre, er det nesten utelukkende når de ansetter barna sine i familiebedriften eller når barna på en annen måte er involvert i virksomheten. </li></ul>
 11. 11. Sørlandsmediene I Fædrelandsvennen og Agderposten er kvinneandelen vesentlig lavere enn i medieomtalen generelt. De to avisene har til sammen 44 artikler og reportasjer som handler om eller nevner gründere. Hver av avisene har én artikkel som handler om en kvinnelig gründer, og i den ene artikkelen er bare kvinnen nevnt i en bisetning. Kilde: Retriever
 12. 12. Lavt antall kvinnelige entreprenører i Norge <ul><li>sosiale trygdeordninger </li></ul><ul><li>India, Peru og Venezuela contra Norge </li></ul><ul><li>godt arbeidsmarked </li></ul><ul><li>kjønnsroller på Sørlandet/religion </li></ul><ul><li>hvordan man selv vokste opp </li></ul><ul><li>Ingen 08.00 – 16.00 jobb å være entreprenør </li></ul>
 13. 13. Sosialt entreprenørskap <ul><li>” Å starte en organisasjon eller bedrift hvis hovedmål er å løse et sosialt problem innenfor områder som miljø, utdanning, helse, menneskerettigheter og økonomisk utvikling” </li></ul>The Social Enterprise and Microfinance Club at Cornell
 14. 14. Mompreneurs
 15. 15. Tilfeldig vinner av pris på Agder vs nasjonalt?
 16. 16. KvinneGründerDagen og andre tiltak <ul><li>et av flere virkemidler </li></ul><ul><li>hvem deltar på seminarer? </li></ul><ul><li>skape mangfold </li></ul><ul><li>innpass til en maktarena </li></ul><ul><li>shipping, IT og teknologi </li></ul><ul><li>nettverk / kompetansenett Agder </li></ul><ul><li>forankre politisk </li></ul><ul><li>tilrettelegging og endring av strukturer </li></ul><ul><li>holdningsendring gjennom rollemodeller </li></ul><ul><li>øremerkede midler til kvinnelige gründere; gjør vi oss selv en bjørnetjeneste? </li></ul>
 17. 17. Støtteapparatet <ul><li>Når Lille-Ma og Thea åpner butikk for festlige accessoirer til Passopp, er den fullfinansiert av damenes ektemenn. Advokaten og direktøren er stolte av sine kreative hustruer, de kan fortsatt vises fram i selskapslivet, for etter at barna ble voksne ble damene gründere. () Mitt saft-kokeri fortjener ikke støtte fra Innovasjon Norge, og ingen venture-kapitalister bør hive penger etter mine gryter. </li></ul><ul><li>-Elin Ørjasæter, E24- </li></ul>
 18. 18. Handlingsplan fra regjeringen <ul><li>Regjeringens mål er 40% kvinnelige nyetablerere innen 2013 </li></ul><ul><li>Handlingsplanen er et samarbeid mellom syv departementer og åtte statsråder </li></ul>
 19. 19. Nye tiltak fra regjeringen <ul><li>Rett til svangerskapspenger og foreldrepenger med 100 prosent dekning inntil 6 G for selvstendig næringsdrivende </li></ul><ul><li>Ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter i det distriktspolitiske virkeområdet (NyVekst) </li></ul><ul><li>Forsterket prioritering av kvinner i virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Noregs forskingsråd og SIVA) – felles tekst i tildelingsbrev og mål for prosentdel kvinner </li></ul><ul><li>Forsterket satsing på nettverkskreditt i regi av Innovasjon Norge </li></ul><ul><li>Forsterket kvinnesatsing i Innovasjon Norge </li></ul><ul><li>Ny kvinnesatsing i VRI-programmet (Virkemidler for regional innovasjon) til Norges forskningsråd </li></ul><ul><li>Ny kvinnesatsing i Inkubatorprogrammet til SIVA </li></ul><ul><li>Forsterket vekt på målgruppene kvinner og ungdom i forvaltningen av regionale utviklingsmidler </li></ul><ul><li>Ny mentorordning for unge etablerere i regi av Innovasjon Norge </li></ul><ul><li>Forsterket satsing på førstelinjetjeneste for næringsutvikling i kommunene </li></ul><ul><li>Satsing for å få flere menn til å ta ut mer enn fedrekvoten </li></ul><ul><li>Nytt forskningsprogram om entreprenørskap og kvinner som entreprenører </li></ul>
 20. 20. NHD ønsker mer forskning, tiltak nr.12 <ul><li>Mye data og forskning som beskriver entreprenører og entreprenørskap </li></ul><ul><li>Kvalitative studier </li></ul><ul><li>Mangler kunnskap om representativitet </li></ul><ul><li>Hvordan frembringe gode data? </li></ul><ul><li>Hvordan kan allerede eksisterende data kobles? Hvilke svar kan dette gi oss? </li></ul><ul><li>Kan disse dataene kobles med opplysninger fra virkemiddelapparatet? </li></ul><ul><li>Har andre land gjort dette før oss? Hva kan vi lære av deres arbeid? (Sverige 70 mil) </li></ul>Svakheter ved eksisterende forskning og data
 21. 21. Spørsmål?

×