Kristiansand

514 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kristiansand

  1. 1. En oversikt over diskrimineringsvernet - med særlig vekt på aktivitets- og rapporteringsplikten Seniorrådgiver Stian Sigurdsen
  2. 2. Diskrimineringsvernet i et nøtteskall <ul><li>Seksuell orientering </li></ul><ul><li>Alder </li></ul><ul><li>Politisk syn </li></ul><ul><li>Fagorganisering </li></ul><ul><li>Nedsatt funksjonsevne </li></ul><ul><li>Etnisitet </li></ul><ul><li>Nasjonal opprinnelse </li></ul><ul><li>Avstamning </li></ul><ul><li>Hudfarge </li></ul><ul><li>Språk </li></ul><ul><li>Religion </li></ul><ul><li>Livssyn </li></ul><ul><li>Kjønn </li></ul>Arbeidsmiljøloven kapittel 13 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) Diskrimineringsloven Likestillingsloven
  3. 3. Lovens formål
  4. 4. [Likestillingsloven] skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling
  5. 5. [Likestillingsloven] skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling Forbud mot diskriminering/ trakassering
  6. 6. Likestillingsloven] skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling Forbud mot diskriminering/ trakassering Positiv særbehandling
  7. 7. Likestillingsloven] skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling Forbud mot diskriminering/ trakassering Positiv særbehandling Aktivitets- og rapporteringsplikt
  8. 8. <ul><li>FORBUDET MOT DIREKTE DISKRIMINERING </li></ul>
  9. 10. <ul><li>FORBUDET MOT INDIREKTE DISKRIMINERING </li></ul>
  10. 13. <ul><li>” […] forbudet mot direkte og indirekte diskriminering kan ikke gjelde absolutt og i alle situasjoner, fordi det ville føre til uheldige og utilsiktede konsekvenser i en del sammenhenger.” </li></ul>
  11. 16. <ul><li>FORBUDET MOT TRAKASSERING </li></ul>
  12. 17. <ul><li>Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende. </li></ul><ul><li>Diskrimineringsloven § 5 første ledd </li></ul>
  13. 19. <ul><li>POSITIV SÆRBEHANDLING </li></ul>
  14. 20. <ul><li>Ulik behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom kjønnene, er ikke i strid med [diskrimineringsforbudet] </li></ul><ul><li>Likestillingsloven § 3a </li></ul>
  15. 21. <ul><li>Ulik behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom kjønnene, er ikke i strid med [diskrimineringsforbudet] </li></ul><ul><li>Likestillingsloven § 3a </li></ul><ul><li>Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling </li></ul><ul><li>Likestillingsloven § 1 </li></ul>
  16. 22. <ul><li>Ulik behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom kjønnene, er ikke i strid med [diskrimineringsforbudet] </li></ul><ul><li>Likestillingsloven § 3a </li></ul><ul><li>Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling </li></ul><ul><li>Likestillingsloven § 1 </li></ul><ul><li>Hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde, skal de som er av dette kjønn spesielt inviteres til å søke. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Universitetsloven § 6-3 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  17. 23. <ul><li>AKTIVITETSPLIKTEN </li></ul>
  18. 24. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering </li></ul>
  19. 25. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering </li></ul><ul><ul><li>Aktivt: iverksette konkrete tiltak </li></ul></ul><ul><ul><li>Målrettet: definere mål for arbeidet og angi hvem som er ansvarlig </li></ul></ul><ul><ul><li>Planmessig: utarbeide og følge en bevisst strategi </li></ul></ul>
  20. 26. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering </li></ul><ul><ul><li>Aktivt: iverksette konkrete tiltak </li></ul></ul><ul><ul><li>Målrettet: definere mål for arbeidet og angi hvem som er ansvarlig </li></ul></ul><ul><ul><li>Planmessig: utarbeide og følge en bevisst strategi </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekruttering </li></ul></ul><ul><ul><li>Lønns- og arbeidsvilkår </li></ul></ul><ul><ul><li>Forfremmelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Utviklingsmuligheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Trakassering </li></ul></ul>
  21. 27. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering </li></ul>
  22. 28. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering </li></ul><ul><ul><li>Utlysning av stillinger i etniske minoriteters tidsskrifter og aviser </li></ul></ul><ul><ul><li>Representasjon av etniske minoriteter i ansettelsesutvalg/-innstillingsråd </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppfordring til å søke stillinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Innkalling til intervju </li></ul></ul><ul><ul><li>Moderat kvotering </li></ul></ul><ul><ul><li>Radikal kvotering </li></ul></ul>
  23. 29. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering </li></ul><ul><ul><li>Utlysning av stillinger i etniske minoriteters tidsskrifter og aviser </li></ul></ul><ul><ul><li>Representasjon av etniske minoriteter i ansettelsesutvalg/-innstillingsråd </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppfordring til å søke stillinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Innkalling til intervju </li></ul></ul><ul><ul><li>Moderat kvotering </li></ul></ul><ul><ul><li>Radikal kvotering </li></ul></ul><ul><ul><li>Likestilingsloven § 1a </li></ul></ul><ul><ul><li>Diskrimineringsloven § 3a </li></ul></ul><ul><ul><li>Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Universitets- og høyskoleloven § 6-2 </li></ul></ul>
  24. 30. Aktivitetsplikten i et nøtteskall X Private arbeidsgivere ≤ 50 ansatte X X X Private arbeidsgivere ≥ 50 ansatte X X X Arbeidslivets organisasjoner X X X Offentlige myndigheter Nedsatt funksjonsevne Etnisitet mv. Kjønn
  25. 31. <ul><li>RAPPORTERINGSPLIKTEN </li></ul>
  26. 32. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt </li></ul>
  27. 33. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt </li></ul><ul><ul><li>Rapportere om planlagte og iverksatte tiltak </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sammenheng med aktivitetsplikten </li></ul></ul></ul>
  28. 34. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt </li></ul><ul><ul><li>Rapportere om planlagte og iverksatte tiltak </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sammenheng med aktivitetsplikten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Beskrivelse av status </li></ul></ul><ul><ul><li>Definisjon av målsettingen for tiltaket </li></ul></ul><ul><ul><li>Beskrivelse av tiltaket </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidsplan for når tiltaket skal gjennomføres </li></ul></ul><ul><ul><li>Omtale av hva som er oppnådd med gjennomførte tiltak </li></ul></ul>
  29. 35. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt </li></ul>
  30. 36. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt </li></ul><ul><ul><li>Rapportere om tilstanden for kjønnslikestilling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oversikt over tilstand danner grunnlag for aktivt grunnlag </li></ul></ul></ul>
  31. 37. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt </li></ul><ul><ul><li>Rapportere om tilstanden for kjønnslikestilling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oversikt over tilstand danner grunnlag for aktivt grunnlag </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kjønnsfordeling i virksomheten </li></ul></ul><ul><ul><li>Kjønnsdelt lønnsstatistikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte </li></ul></ul><ul><ul><li>Kjønnsdelt statistikk for permisjonsuttak </li></ul></ul><ul><ul><li>Kjønnsdelt statistikk i forbindelse med personalpolitiske satsinger </li></ul></ul>
  32. 38. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt </li></ul>
  33. 39. <ul><li>Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har en rapporteringsplikt </li></ul><ul><ul><li>Likestilingsloven § 1a </li></ul></ul><ul><ul><li>Diskrimineringsloven § 3a </li></ul></ul><ul><ul><li>Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommuneloven § 48 nr. 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Regnskapsloven § 3-3 sjette og sjuende ledd </li></ul></ul>
  34. 40. Rapporteringsplikten i et nøtteskall X X X X Tilstand -kjønn X Private arbeidsgivere ≤ 50 ansatte X X Private arbeidsgivere ≥ 50 ansatte X X Arbeidslivets organisasjoner X X Offentlige myndigheter Tiltak – etnisitet/ nedsatt funksjonsevne Tilstand – etnisitet/ nedsatt funksjonsevne Tiltak - kjønn
  35. 41. <ul><li>Likestillings- og </li></ul><ul><li>diskrimineringsombudet </li></ul><ul><li>Grensen 5 </li></ul><ul><li>0031 Oslo </li></ul><ul><li>Tlf. 24 05 59 50 </li></ul><ul><li>www.ldo.no </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

  ×