Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Жіночі та ґендерні музеї світуgendermuseum як центр ґендерноїосвіти й інформування створимомузей про себе! Жінки підтримую...
Жіночі та ґендерні музеї світуgendermuseum як центр ґендерноїосвіти й інформування створимомузей про себе! Жінки підтримую...
до читачок і читачіввидання, що ви тримаєте в руках, незвичайне. це водночас цікава книжка про ґендер і ка-талог першого т...
зміст 2       до читачів           і читачок    4  стіна                     по...
Жіночі та ґендернімузеї світуу світі існує безліч музеїв: історичні, літературні, художні, краєзнавчі, технічні, природи, ...
іЗ колекції муЗею                                       Клубок зі шматочків червоної...
Резолюція 1-го Міжнародного конгре-                                           с...
Що таке ґендер?     хто такі феміністки,      яка історія             й чого вони прагнуть?    ...
gendermuseum як центрґендерної освіти й інформуванняситуація в україні не відрізняється від загальносвітової. суспільство ...
іЗ колекції муЗею«Світ без насильства!» – пересувна екс-позиція GenDerMuSeuM (Обласна ху-дожня галерея, Харків, 23 листопа...
створимо музей                      про себе!                      ідея проекту ...
іЗ колекції муЗею             Інвестуйте в соціальні проекти!                  а      ...
Жінки                   підтримують Жінок                   у всьому світі жінки підтр...
іЗ колекції муЗеюПрограма рівних можливостей і прав жінок в Україні, Український жіночий фонд,Глобальний фонд для жінок – ...
деЩо                   про ґендер                   до слова «ґендер» в українському...
іЗ колекції муЗею                                                  Роботи...
іЗ колекції муЗеюпанорамиґендерних ролей                        У давнину внаслідок історичної необ...
іЗ колекції муЗею   На зміну феодалізму прийшов капіта-   лізм. У суспільстві почали відбуватися   певні зміни, зокр...
історія людства –                    це історія не лише                    чоловіків...
іЗ колекції муЗеюУ Музеї зберігаються чимало книжок про історію українського жіноцтва,передані прихильниками та прихильниц...
іЗ колекції муЗеюневідомі Жіночі сторінки                       українські просвітительки, науковиц...
іЗ колекції муЗеюЖіночі імена             багато імен славних дочок україни залишилися невідомими      ...
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Katalog
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Katalog

1,225 views

Published on

У рамках проекту "Права жінок та дітей в Україні" здійснено видання "Про гендер цікаво: експозиціями Музею історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху". Це водночас цікава книжка про гендер і каталог першого і на сьогодні єдиного в Україні, на пострадянському просторі та Східній Європі гендерного музею (Gendermuseum)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katalog

 1. 1. Жіночі та ґендерні музеї світуgendermuseum як центр ґендерноїосвіти й інформування створимомузей про себе! Жінки підтримуютьЖінок деЩо про ґендер історіялюдства – це історія не лише чоловіків крізь «скляну стелю»про правда про 8 березняґендер Жінка в бізнесі, політиці й арміїцікаво: Жінки в науці, техніці та комп’ютернихeкспозиціями Музею історії жіноцтва,історії жіночого та ґендерного руху технологіяхЖінки у спорті сексизм – практикадискримінації зупинимо насильство!ґендерні проблеми чоловіківінформаційні ресурси gendermuseum
 2. 2. Жіночі та ґендерні музеї світуgendermuseum як центр ґендерноїосвіти й інформування створимомузей про себе! Жінки підтримуютьЖінок деЩо про ґендер історіялюдства – це історія не лише чоловіків крізь «скляну стелю»про правда про 8 березняґендер Жінка в бізнесі, політиці й арміїцікаво: Жінки в науці, техніці та комп’ютернихекспозиціями Музею історії жіноцтва,історії жіночого та ґендерного руху технологіяхЖінки у спорті сексизм – практикадискримінації зупинимо насильство!ґендерні проблеми чоловіківінформаційні ресурси gendermuseumхарків – 2010 видання здійснено в рамках проекту «права жінок і дітей в україні – комунікаційний компонент»
 3. 3. до читачок і читачіввидання, що ви тримаєте в руках, незвичайне. це водночас цікава книжка про ґендер і ка-талог першого та на сьогодні єдиного в україні, на пострадянському просторі та у східнійЄвропі ґендерного музею – музею історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного рухуgendermuseum. незважаючи на те, що світ визнав пріоритетність ґендерних трансформацій, в українсько-му суспільстві до слова «ґендер» ставляться іронічно, а інколи й агресивно. це поняття досінезрозуміле значній кількості людей. тож завдання gendermuseum і видання про нього –розповісти про ґендер цікаво.Від проекту «праВа жінок і дітей В україні – комунікаційний компонент» Рік Флінт угод, підготовку законодавців, право- займається порівнянням відповіднос- (Rick Flint), охоронців та інших впливових осіб, ті українського законодавства євро- керівник проекту а також на національні кампанії з під- пейським нормам і стандартам. «Права жінок вищення поінформованості громадян Проект МОП націлений на розбу- і дітей в Україні – і громадянок у сфері захисту прав ді- дову потенціалу українських органів комунікаційний тей, протидії домашньому насильству влади та соціальних партнерів у до- компонент» та забезпечення ґендерної рівності. триманні міжнародних зобов’язаньЄвропейський Союз активно підтри- Зокрема, проект ПРООН підтримує щодо ґендерної рівності у світі праці,мує зусилля України із забезпечен- уряд у моніторингу національних про- а також на усунення ґендерних упе-ня ґендерної рівності та захисту грам з ґендерної рівності й гармоніза- реджень при прийомі на роботу таправ жінок і дітей, надаючи пакет ції законодавства. Вони тісно співпра- протидію сексуальним домаганнямтехнічної допомоги вартістю 14 млн. цюють задля запобігання домашньому на робочому місці.через програму «Права жінок і дітей насильству шляхом посилення потен- Створення інформаційної кампа-в Україні», що триватиме до кінця ціалу правоохоронних органів, а також нії, яка змінить шкідливі стереотипи2011 року. проведення кампаній, спрямованих на та підвищить обізнаність щодо про- Співпрацюючи з Міністерством Ук- висвітлення проблеми (кампанія тидії насильству в родині, ґендерноїраїни у справах сім’ї, молоді та спор- «Стоп насильству!»). ПРООН також рівності на роботі й захисту прав ді-ту, а також іншими міністерствами та підтримує мережу ґендерних ресурс- тей, власне, є головною метою кому-громадськими організаціями, про- них центрів і працює над запровад- нікаційного компоненту.грама складається з п’яти компонен- женням ґендерних стандартів, інте- Маючи підтримку Міністерстватів, чотири з яких впроваджують між- грацією ґендерної чутливості до сис- сім’ї, молоді та спорту, залучившинародні донори з багатим досвідом у теми шкільної освіти. мережу партнерських міжнароднихсфері захисту прав людини, а саме: ЮНІСЕФ працює над розвитком і громадських організацій, а та-Міжнародна організація праці, Рада національної моделі, яка транс- кож зібравши команду фахівцівЄвропи, Програма розвитку Органі- формувала б інституційну систе- із різних країн, кожна з яких спе-зації Об’єднаних Націй, Дитячий фонд му державного нагляду за дітьми ціалізується на окремому аспектіОрганізації Об’єднаних Націй, а та- й базувалася би на створенні для комунікацій, проект може розрахо-кож із комунікаційного компонента, них сімейного оточення. Працюючи вувати на досягнення поставленихякий реалізує компанія «Сафеж» в Хмельницькій області, ЮНІСЕФ завдань. Серед напрямів роботи(«Safege»). моделює соціальні послуги для проекту – реалізація мультиме- У програми доволі амбітна мета, дітей-сиріт, дітей, позбавлених бать- дійних інформаційних кампаній,яка полягає у зміні ставлення до прав ківського піклування, й інших вразли- створення мережі соціальної жур-жінок і прав дітей у всій країні – від вих груп дітей, з перспективою запро- налістики та проведення тренінгів.законодавців і законодавиць до зви- вадження на національному рівні. Наш проект охоче підтримує іні-чайних громадян і громадянок, від ро- Рада Європи працює із законодав- ціативи громадських організаційботодавців до батьків. Щоб досягти її, цями та законодавицями задля покра- і запрошує приєднатися до парт-зусилля спрямовано на всі рівні, вклю- щення їхніх навичок у сфері ґендерної нерської мережі через веб-порталчаючи втілення законів і міжнародних рівності та захисту прав дітей, а також www.vsirivni.com.ua. 2
 4. 4. зміст 2 до читачів і читачок 4 стіна подяки6 9 Жіночі та ґендерні музеї світу gendermuseum як центр ґендерної освіти12 створимо музей про себе! й інформування16 деЩо про ґендер 20 14 Жінки підтримують Жінок26 історія людства – це історія 24історія свята не лише8 березня чоловіків крізь «скляну стелю»36 сексизм – практика дискримінації 28 31 Жінки в політиці, армії, бізнесі Жінки в науці 3540 Жінки у спортізупинимо 44 ґендерні проблеми 46 чоловіківнасильство!48 інформаційні ресурси gendermuseum сім свічок
 5. 5. Жіночі та ґендернімузеї світуу світі існує безліч музеїв: історичні, літературні, художні, краєзнавчі, технічні, природи, лю-дини, здоров’я, хлібу й навіть ковбаси. серед усього цього розмаїття поступово набирають ваги жіночі й ґендерні музеї, які сьо-годні є не тільки центрами збору та збереження інформації щодо жіночої історії. завдяки їх-ній діяльності відбувається відновлення забутих і написання ненаписаних сторінок цієї історії.Жіночі музеї активно поширюють у суспільстві та втілюють у життя ідеї ґендерної рівності. кове фінансування з міського бюджету й частково заробляє гроші завдяки виставкам жіно- чого мистецтва. Жіночий музей в Австралії працює у приміщен- ні колишньої тюрми, а музей у Відні існує лише в Інтернеті. В Німеччині діють 6, а в США по- над 25 різних за своїми напряма- ми музеїв. Навіть функції у них різні. Одні є центрами, в яких жінки демонструють свої худож- ні та дослідницькі проекти. Інші присвячені сучасним жінкам, які активно впливають на суспільні процеси. Експозиції третіх (на- приклад, музею в Хіттісау, Ав- стрія) транслюють інформацію про діяльність місцевих жінок. Деякі, скажімо, центр у Сенегалі,Інформаційно-просвітницьку ді- Сенегалі, Судані, США, Франції, мають на меті дати освіту дівча-яльність музеїв, кількість яких у Швеції, Швейцарії та інших кра- там, навчити їх традиційним ви-світі сягає 50, спрямовано на під- їнах світу. Переважно це музеї, дам жіночої праці.тримку жіночих дослідницьких і що виникають як ініціативи жінок, Музей у Мерано (Італія) за три-художніх проектів, формування які хочуть привернути увагу ши- валий час свого існування пере-ґендерної культури й виховання роких кіл громадськості до жіно- творився з музею жіночого одягуґендерної чутливості. чої та ґендерної тематики. на культурний центр ґендерної Міжнародна спільнота давно Жіночі та ґендерні музеї світу просвіти і став координаторомусвідомила важливість цієї ді- не схожі один на одного. Всі вони створеної під час 1-го Конгресуяльності. різні за статусами у своїх краї- мережі жіночих музеїв. Жіночі та ґендерні музеї ак- нах, всі мають різні можливості, Втім, якими б не були експози-тивно працюють в Австралії, Ав- у кожного – своє неповторне об- ції в цих музеях, усі вони розпо-стрії, Албанії, Аргентині, Бельгії, личчя. відають про життя жінок, жіночіБразилії, В’єтнамі, Ірані, Іспанії, Наприклад, жіночі музеї у проекти, проблеми жінок, які вІталії, Кореї, Мексиці, Нідерлан- В’єтнамі та Кореї утримує дер- різних країнах і на різних конти-дах, Німеччині, Норвегії, Польщі, жава, музей у Бонні має част- нентах є майже однаковими. 6
 6. 6. іЗ колекції муЗею Клубок зі шматочків червоної мо- тузки – символ об’єднання жіночих музеїв у мережу. Представниця кож- ного музею, який вирішив стати чле-Маріанна Піцен (Marianna Picen), засновниця першого жіночого музею у світі ном мережі, прив’язує свій шматочокFrauenMuSeuM, та Астрід Шонвегер (astrid Shonweger), координаторка мережі до червоної мотузки. В цьому клубкужіночих музеїв світу. є і мотузка українського музею.«Матрони» – авторська робота Маріани ПіценЕкспозиція у FrauenMuSeuM (Німеччина, Бонн, 2009 р.) Учасниці 2-го Міжнародного конгресу жіночих музеїв (Німеччина, Бонн, 2009 р.)Учасниці 3-го Міжнародного конгресу жіночих музеїв(Аргентина, Буенос-Айрес, 2010 р.) 7
 7. 7. Резолюція 1-го Міжнародного конгре- су жіночих музеїв – документ, який був прийнятий під час роботи конгресу, визначив основні напрями діяльності мережі жіночих музеїв світу.Каталоги жіночих музеїв – видання FrauenMuSeuM до 2-го Міжнародного конгресужіночих музеїв (Бонн, Німеччина, вересень, 2009 р.,) і за результатами його роботи.12 2 3 4Буклети та листівки жіночих музеїв.1. Museo de la Mujer (Аргентина).2. International Museum of Women (США).3. Pioneer Women’s Hall of Frame alice Spring (Австралія).4. The South Vietnam Women’s Museum (В’єтнам). 8
 8. 8. Що таке ґендер? хто такі феміністки, яка історія й чого вони прагнуть? у свята 8 березня?навіЩо про ньогознати? Що таке «скляна Що таке сексизм, Що таке ґендерні стеля», і яку роль і наскільки він стереотипи, і як вони вона відіграЄ у Житті небезпечний для гальмують розвиток 54% населення суспільства? особистості? україни?які вони, ґендерні як суспільство чи небезпечніпроблеми, й чи треба дискримінуЄ гомосексуальні людиїх вирішувати? чоловіків? для суспільства? який внесок Жінок у розвиток науки? які вони, невідомі які знаряддя тортур Жіночі сторінки історії, створило людствоякі вони, «чоловічі» та чи треба для Жінок?та «Жіночі» справи? їх відновлювати? На ці та чимало інших запитань можна знайти відповідь, від- відавши експозиції першого в Україні, Східній Європі та на по- страдянському просторі інтерактивного ґендерного музею – Музею історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху. дізнайтеся більше на www.gendermuseum.com 9
 9. 9. gendermuseum як центрґендерної освіти й інформуванняситуація в україні не відрізняється від загальносвітової. суспільство не визнає роль, яку віді-гравали та відіграють жінки в історії країни. внесок жінок не висвітлений ані в підручниках,ані в довідниках.Італійські жінки з жіночого клубу тримки Програми рівних мож- Головне завдання Музею – зіб-«Circolo della rosa» подарува- ливостей і прав жінок в Україні рати експонати, які унаочнюютьли українському музею мотто: та Головного управління у спра- процес ґендерного конструюван-«Ми – мрія жінок, які жили вчо- вах сім’ї, молоді та спорту Хар- ня, показати, що ґендерні пробле-ра, і пам’ять жінок, які житимуть ківської облдержадміністрації. ми є проблемами не тільки жінок,завтра». Ті, хто створюють укра- Партнери Музею – Український а й усього суспільства, що, поприїнський ґендерний музей, про- жіночий фонд (Україна), Глобаль- позитивні зміни, і жінки, і чоловікидовжують ці рядки: «Ми, ті, хто ний фонд для жінок (США), укра- й надалі потерпають від ґендерноїпише історію сьогодні, намагає- їнські та міжнародні громадсь- дискримінації, що жіночий і ґен-мося відтворити сторінки історії кі організації ґендерного спряму- дерний рух в Україні й у світі є неневідомої, несправедливо забу- вання, Міжнародна мережа жіно- епізодичним явищем, а закономір-тої та записати все, що від- чих і ґендерних музеїв світу. ним процесом, який відбуваєтьсябувається на наших очах, і як Основною метою діяльності Му- впродовж не одного сторіччя.це відбувається». зею є ґендерне просвітництво, ви- Український музей має свої Із 2009 р. в Україні працює пер- ховання й інформування, сприян- особливості. На відміну від іншихший інтерактивний ґендерний ня укріпленню культурних зв’язків жіночих музеїв, його експозиціїмузей GenDerMuDeuM – Му- між Україною та іншими країнами, висвітлюють широкий спектр ґен-зей історії жіноцтва, історії жіно- консолідація жіночого руху та при- дерних проблем, серед яких: сек-чого та ґендерного руху. Його вернення уваги до жіночої і ґен- сизм, насильство у сім’ї, чоловічістворено з ініціативи ґендерно дерної проблематики журналістів ґендерні проблеми, й унакреслю-чутливої громадськості за під- і широких кіл громадськості. ють їхні причини.День народження музею (Харківський національний універси-тет ім. В. Н. Каразіна, Харків, 3 березня 2009 р.) Фото для історії Перші експозиції Подарунки від друзів 10
 10. 10. іЗ колекції муЗею«Світ без насильства!» – пересувна екс-позиція GenDerMuSeuM (Обласна ху-дожня галерея, Харків, 23 листопада –9 грудня 2009 р.)«Зупинимо насильство разом!» Пересувна експозиція GenDerMuSeuM «Білим по білому» – пересувна експо-(парк ім. Т. Шевченка, Харків) (Харківський міський центр зайнятості) зиція до 8 березня (Харківський міський центр зайнятості)Інформаційно-просвітницькі заходи Му- Визначна подія в історії Музею відбу-зею історії жіноцтва, історії жіно- лася в серпні 2010 р. За підтримки за-чого та ґендерного руху проведені ступника губернатора Харківської областіу 2008–2010 рр. за підтримки Головно- Савіна Є. Є. та зусиллями начальника Го-го управління у справах сім’ї, молоді та ловного управління у справах сім’ї, молодіспорту Харківської облдержадміністра- та спорту Харківської облдержадміністра-ції та Програми рівних можливостей і ції Перепелиці Д. І. колекцію Музею роз-прав жінок в Україні. міщено у стаціонарному приміщенні. 11
 11. 11. створимо музей про себе! ідея проекту створення ґендерного музею народилася у 2006 р. під час візиту до швеції української делегації українсько- шведської програми «ольга&олег». група українських журна- лістів і жуналісток мала можливість ознайомитися з тим, як проходять вибори у швеції. саме тоді вони привезли сувеніри: буклети, фотографії, ручки з феміністичною символікою. Можливість народження ґен- фотографії, диски, іграшки, су- дерного музею була малоймо- веніри й навіть особисті речі. вірною, втім, ідея його ство- Так почала формуватися ко- рення надихнула прихильників лекція музею, до якої до сьо- і прихильниць ґендерного руху: годні надходять все нові та нові вони передавали книги, нові експонати. іЗ колекції муЗеюпершими підтримали ідею проектуолена лариса сВітлана олеся мартасуслоВа коБелянська сененко Бондар БогачеВська-ХомякУ 2008 р. керівни- Керівниця проекту Журналістка, Директорка УЖФ. Видатна дослідниця українського жіно-ця Інформаційно- «Програма рівних авторка статей Слоган УЖФ чого руху привітала команду Музею:консультативного можливостей і прав для української «Підтримаємо «Сердечно поздоровляю Вас з успіш-жіночого центру жінок в Україні» та російської преси. жінок!» дав назву ною ініціативою. Вона мене надзвичай-підтримала ідею дала ім’я проекту – Живе та працює одній з експозицій но врадувала, як і своїм задумом, такі зробила перший «Створимо музей в США. Корес- музею – «Жін- і виконанням. Як надзвичайно приєм-грошовий внесок, про себе!». пондентка Музею ки підтримують но бачити наявний розвиток не тількиякий теж став екс- історії жіноцтва, жінок». мудрого жіночого руху в Україні, алепонатом майбут- історії жіночого таке інтелігентне намагання будуватинього музею. та ґендерного без знищення вже осягненого. Бачу руху. велику підтримку Вашої праці, і багато знайомих імен. Приєднуюсь до гучного СЛОВА і подумаю над тим, як зможу приєднатись ділом, а не лише словом. Здоровлю Вас і Вашу команду!» Один з експонатів – перший грошовий внесок у фонд Музею. 12
 12. 12. іЗ колекції муЗею Інвестуйте в соціальні проекти! а , Музей гендерної рівності, жіночої історії, історії жіночого та гендерного рухуЛоготип Музею теж має свою історію, дово- зображення чоловіка й жінки, оскільки воно Проте і цей логотип, на думку ґендернихлі складну, з тривалими роздумами про те, фіксує ґендерні стереотипи. експертів, не був достатньо переконливим. Створимо музей про себе!що має бути на ньому зображено. Тоді й народилася ідея використати в Адже, крім чоловічої та жіночої суспіль- Авжеж, чоловік і жінка, оскільки йдеться логотипі математичні невідомі X та Y, щоб них ролей, існують й інші. Так у логотипіпро соціальні ролі залежно від статі. Відпо- показати, що ґендерне конструювання від- з’явилася третя невідома Z.відний логотип було представлено одній із бувається залежно від системи цінностей Ця версія стала остаточною, а зображен- Впровідних експерток України Марії Маєр- громадськість й Створення музею сприятиме укріпленню графічності та геометрич- 2008 р. прогресивна суспільства, що в різних суспільствах ня згодом набулочик, яка порадила відійти від традиційногоЗагальної дек� культурних звязків між Україною та ін� відмічатиме 60�річчя хлопчиків і дівчаток виховують по-різному. ності. ларації прав людини — першого до� шими країнами, консолідації жіночого кументу, в якому проголошено рівність прав руху, приверненню уваги до жіночої та для всіх, в тому числі і за ознакою статі. ґендерної проблематики журналістської спільноти та широких кіл громадськості. В 2009 р. українському жіночому руху ви� повнюється 125 років. Усвідомлюючи На сьогодні зібрано понад 200 експонатів важливість і значення цих дат для ук� для майбутнього музею. Це фотографії, раїнського суспільства Харківський об� книжки, CD�диски, сувеніри, інтервю, ласний ґендерний ресурсний центр роз� малюнки, інформація, документи і навіть почав створення першого в Україні, а пев� особисті речі тих, хто вибрав сферою своєї но що і в Європі Ґендер�музею — музею діяльності ґендерну просвіту та інформу� ґендерної рівності, історії жіночого та ґен� вання, для кого ідеї рівноправя жінок та дерного руху. чоловіків є образом життя та думок. Ідею проекту підтримали: Програма рів� Мета проекту — привернути увагу широ� них можливостей ПРООН в Україні, ких кіл громадськості до ґендерної про� Iнформаційно�консультативний жіночий блематики, показати що жіночий та ґен� центр (Київ), Український жіночий фонд, дерний рух в Україні і в світі є не епізо� Харківська жіноча організація «Крона», дичним явищем, а природним і зако� інформаційний ресурс «Майдан», Адап� номірним процесом, який відбувається таційний центр для чоловіків (Тернопіль), продовж не одного сторіччя історії люд� Західно�Український Центр «Жіночі пер� ства, висвітлити незамінну роль жінок в спективи», Всеукраїнська громадська ор� розвитку суспільстві, наголосити, що, по� ганізація «Жіночий консорціум України» при всі позитивні зміни, що відбуваються та інші громадські організації ґендерного в суспільстві, жінки продовжують потер� Музей став учасником У 2010 р. спрямування, партнери, колеги і друзі 3-го Міжнародного конгресу жіночих пати від ґендерної дискримінації, а жіночі співробітниць Харківського ґендерного сторінки історії України тамузеїв україн інших Буенос-Айресі, презентувавши ресурсного центру. свою діяльність і проекти. продовжують залишатися невідомими. Сьогодні це поки що музей віртуальний Ініціативна група проекту буде вдячна за genderny�museum.livejournal.com, але зго� будь�яку інформаційну, фінансову і ма� дом він стане реальним музеєм, місцем теріальну допомогу. інтерактивної ґендерної просвіти та інфор� мування. Експозиції музею дозволять Контакти: відвідувачам наочно побачити, відчути на 8 (067)660�48�81 собі як відбувається в суспільстві ґендер� genderny�museum.livejournal.com не конструювання. gender.museum@gmail.com Український музей за запрошенням2009 р. Інформаційно-консультативний 2009 р. Національна спілка краєзнавців першого у світі жіночого музеюжіночий центр заснував відзнаку ґен- України провела Перший Всеукраїн- FrauenMuSeuM взяв участь у 2-му Між-дерної рівноваги, яку вручають двічі на ський конкурс громадських музеїв, за народному конгресі жіночих музеїв урік проектам й артефактам, що сприя- результатами якого GenDerMuSeuM Бонні, представивши свою діяльністьють утвердженню ідей ґендерної рівно- нагороджено Дипломом за просвіт- на міжнародному рівні і ставши членомсті в українському суспільстві. У вересні ницьку роботу. мережі жіночих музеїв (Бонн, Німеччина,2009 р. цю нагороду отримав український 2009 р.)ґендерний музей. дізнайтеся більше на www.gendermuseum.com 13
 13. 13. Жінки підтримують Жінок у всьому світі жінки підтримують жінок. Жіночі фонди та прог- рами сприяють жіночим проектам, що дозволяє жінкам ре- алізувати свої ідеї та мрії, повірити в себе і стати сильними. заціям громадянського суспіль- ства (ОГС) з України, Молдови праВа жінок і дітей В україні — У країна й Білорусі, представляє в Україні Мережеву жіночу програму Ін- комунікаційний компонент ституту відкритого суспільства Проект Європейського Союзу,програма ріВниХ (Нью-Йорк, США), є членом Між- який діє з 2009 р. і є части-можлиВостей і праВ жінок народної мережі жіночих фондів ною програми ЄвропейськогоДіє за фінансової підтримки Єв- і Форуму грантодавців України. Союзу в Україні «Права жі-ропейського Союзу, є однією з Детальніша інформація: нок і дітей», що охоплює п’ятьПрограм розвитку ООН в Україні. www.uwf.kiev.ua взаємопов’язаних компонентів.Керівниця – Лариса Кобелянська. Комунікаційний компонент,Спрямована на поширення та який реалізує компанія «Сафеж»впровадження найкращих ґен- («Safege»), спрямований на на-дерних практик у рамках співп- дання інформаційного забезпе-раці з обласними адміністрація- чення всіх компонентів і прове-ми та радами. дення інформаційних кампаній. Детальніша інформація: Важливою складовою проекту www.gender.undp.org.ua «Права жінок і дітей в Україні – комунікаційний компонент» є глоБальний фонд для жінок веб-портал «Всі рівні», що має Міжнародна мережа, що об’єднує на меті здійснення ефективної жінок і чоловіків, відданих ідеям мультимедійної кампанії для змі- рівності, соціальної справедли- ни стереотипів в українському вості та захисту прав жінок. Зас- суспільстві та підвищення обі- нована у 1987 р. знаності громадян щодо прав Основна мета діяльності – під- жінок і дітей.український жіночий фонд тримка жіночих проектів за ра- Детальніша інформація:Міжнародна благодійна органі- хунок надання їм грантової під- www.vsirivni.com.uaзація, заснована у 2000 р. На- тримки.дає фінансову, інформаційну та Детальніша інформація:консультативну допомогу органі- www.globalfundforwomen.org 14
 14. 14. іЗ колекції муЗеюПрограма рівних можливостей і прав жінок в Україні, Український жіночий фонд,Глобальний фонд для жінок – це фонди й інституції, підтримка яких уможливилареалізацію проекту «Створимо музей про себе!». Діяльність співробітниць Українського жіночого фонду спрямована не лише на підтримку жіночих проектів, а й на реалі- зацію власних: вони проводять тренінги та конференції, видають друковану про- дукцію, сприяють зйомкам фільмів. Посібник «Ми різні – ми рівні: основи культури ґендерної рівності» створено з ініціативи Лариси Кобелянської, ко- ординаторки Програми рівних можли- востей і прав жінок в Україні. 2009 р. його нагороджено першою відзнакою ґендерної рівноваги. Плакат «Жінки приймають рішення», який отримав Музей від Глобального фонду для жінок.У книзі «Жінки, які освітлюють темряву»,виданій Глобальним фондом для жінок,ідеться про незвичайні долі звичайнихжінок, які прагнуть змінити на кращесвоє життя та життя інших людей. дізнайтеся більше на www.gendermuseum.com 15
 15. 15. деЩо про ґендер до слова «ґендер» в українському суспільстві ставляться упереджено, а інколи й агресивно, оскільки переважна біль- шість не розуміє його значення.Команда GenDerMuSeuM пос- розуміють набір сексуально-біо- кожної статі в освіті та професій-тавилa собі за завдання зібра- логічних характеристик (генетич- ній діяльності, доступ до влади,ти такі експонати, завдяки яким них, анатомічних, фізіологічних). сімейну роль та репродуктивнупроцес ґендерного конструюван- Тільки жінка може завагітніти, поведінку і є одним із базовихня буде унаочнено. Відвідувачі народити дитину, годувати її вимірів соціальної структури сус-та відвідувачки музею мають від- груддю, бути дочкою, матір’ю, пільства.чути на собі, як відбувається цей бабусею. Тільки чоловік може Ґендерні ролі характеризуютьсяпроцес у суспільстві: сім’ї, різних бути генетичним батьком дитини динамікою, змінюються з часом,ланках системи освіти, всіх сфе- й сином, батьком, дідусем. Стать бувають різними в різних культу-рах діяльності на всіх рівнях. належить нам від народження. рах і конструюються суспільством. У сучасному світі на позначення Поняття «ґендер» запозичене Ґендер – це набір соціальних ро-статі людини використовують два з соціологічної термінології і оз- лей. Це костюм, маска, в яких чо-слова: стать (англ. seх) і ґендер начає соціально-рольовий ста- ловік і жінка виконують свої соці-(англ. gender). Під словом «стать» тус, який обумовлює можливості альні ролі. іЗ колекції муЗею Проект «Ґендер у малюнках» реалізо- вано Харківською жіночою організацією «КРОНА» (нині Ґендерний інформаційно- аналітичний центр «КРОНА») у 2007 р. за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьол- ля (представництво у Польщі). Мета проекту – мовою соціального пла- кату унаочнити ідеї ґендерної рівності. Авторка малюнків – Марія Чорна. 16
 16. 16. іЗ колекції муЗею Роботи учасників й учасниць щорічного конкурсу «Ґендер очима дітей», запровадже- ного Європейською Комісі- єю у 2007 р. Частину малюнків учасни- ків та учасниць конкурсу пе- редано до GenDerMuSeuM. Дитячі малюнки демонст- рують, як діти розуміють ґен- дерну рівність, адже дитячий погляд на проблему – це від- ображення справжньої кар- тини світу, в якому ми жи- вемо.У 2009 р. Ольга й Олексій Карасьовиз власної ініціативи реалізували фото-проект «Ґендерний сюжет». Конкурсний фотопроект «Оголошуємо тендер на ґендер» реалізовано у 2008 р. Центром ґендерної освіти при Житомир- ському державному університеті імені Івана Франка. Він мав на меті привернути увагу широких кіл громадськості до ґен- дерної проблематики. У GenDerMuSeuM зберігаються ро-іЗ БіБліотеки муЗею боти учасників та учасниць фотоконкурсу й календар, в якому надруковано роботи, що перемогли у конкурсі.Видатний дослід- Перше в Україні «Ґендер та ми» – Книга Наталії Кім «Ґендерні реалії в контексті ЦРТ у карика-ник Майкл С. Кіммел некомерційне дру- видання громадсь- «Mainstream» – турах» створено за підтримки програмиу книзі «Ґендеро- коване періодичне кої організації перший жіночий ЮНІФЕМ у Молдові за допомогою кари-ване суспільство» видання з ґендерної «Школа рівних виробничий роман. катуриста Олекси Димитрова та з ро-розповідає, що таке просвіти «Я». можливостей» біт карикатуристів різних країн світу, щобґендер і яким чином Видається Ґендер- проілюструвати ґендерні проблеми, з яки-відбувається ґендер- ним інформаційно- ми стикається як Молдова, так і іншіне конструювання. аналітичним країни. центром «КРОНА» з 2003 р. дізнайтеся більше на www.gendermuseum.com 17
 17. 17. іЗ колекції муЗеюпанорамиґендерних ролей У давнину внаслідок історичної необхід- ності виник розподіл праці: жінка опи- нилася біля вогнища, виконуючи роль його «берегині», і виховувала дітей, а чо- ловік ходив на полювання та приносив здобич.Із плином часу ролі майже не змінюва-лися: жінка й надалі залишалася вдома.Звісно, були винятки, втім, поодинокі.Тоді як чоловіки воювали, забезпечува-ли, освоювали нові простори й були гос-подарями життя. 18
 18. 18. іЗ колекції муЗею На зміну феодалізму прийшов капіта- лізм. У суспільстві почали відбуватися певні зміни, зокрема, в перерозподілі со- ціальних ролей, проте жінці залишалася приватна сфера, чоловікові – публічна. На сучасному етапі людство обрало шлях до досягнення ґендерної рівності. У низці міжнародних документів закріплено, що права жінок є невід’ємною частиною прав людини. Ґендерна рівність – це індика- тор рівня розвитку демократії в країні. Що вищий рівень демократії, то більше можливостей вибору в людини залежно від її прагнень і реалізації творчого по- тенціалу.19
 19. 19. історія людства – це історія не лише чоловіків у суспільній свідомості історія людства – це історія чоловіків. однак і жінки завжди і всюди відігравали визначну роль, що- правда, переважно про неї людству майже нічого невідомо. Жіноча історія є – про неї просто не знають. Видатна дослідниця історії укра- яскрава, неповторна й сильна їнського жіночого руху Марта особистість – фігурує лише як ма- Богачевська-Хомяк у книзі «Бі- ти, донька, дружина, сподвижни- лим по білому» так написала про ця видатного чоловіка. жіночу історію України: У підручниках і довідниках з іс- торії України на жіночі імена на- «Білим по білому – одна з най- трапляємо лише зрідка. Важко й вишуканіших форм вишивки в уявити, скільки їх залишилося не- Україні – гладь білими нитками відомими для історії тільки тому, по білому полотну, та ще й з ви- що ці імена «жіночі». різуванням. Треба добре при- Українські жінки, які прагнули дивитися, щоб розгледіти білий свободи й гідного становища в візерунок довкола витятого про- рідній країні, не намагалися «по- стору. Такою є роль жінки в укра- трапити в історію». Вони всім їнському громадському житті й серцем вболівали за свою краї- історії України – треба уважно ну, хотіли кращої долі для своїх придивитись, щоб осягнути цю нащадків і не тільки мріяли про частіше оспівану, ніж вивчену «світле майбутнє», а й щодня «берегиню», щоб зрозуміти: ви- творили його своєю працею й різування окреслює простір, а віддавали свої знання, твор- не його відсутність, і брак відо- чий потенціал, сили, а інколи мостей про жінок не означає, що й життя. жінок не було. Про них просто не Український жіночий рух має писали…» свої неповторні риси. Історія на- Українські жінки вписали в рід- шої країни – це боротьба за ук- ну історію славні сторінки, втім, раїнську державність і незалеж-Перша книга у бібліотеці Музею – ця історія від найдавніших часів ність, що позначилася й на історії«Білим по білому», що розповідає проісторію українського жіноцтва. до сьогодення теж залишаєть- жіночого руху, в якому нерозділь- ся історією чоловіків. Найчасті- но переплелися ідеї емансипації ше в історичних працях жінка – жінки та звільнення нації. 20
 20. 20. іЗ колекції муЗеюУ Музеї зберігаються чимало книжок про історію українського жіноцтва,передані прихильниками та прихильницями, партнерами та партнерками проекту.«Жіноче обличчя України» – проект календаря, присвяченого українським жінкам,який так і не вдалося реалізувати, адже він не дістав підтримку ані в Україні, ані наміжнародному рівні. Для цього проекту художниця Марія Чорна створила малюнки,що зображують українських жінок у різних ролях. Наразі художниця працює над ко-лекцією портретів видатних українських жінок. 21
 21. 21. іЗ колекції муЗеюневідомі Жіночі сторінки українські просвітительки, науковиці та письменниці, гро- мадські та політичні діячки жіночого руху, вболівальниці та борці за рівні права українського жіноцтва Марко Вовчок Ганна Барвінок Ольга Басараб Христина Алчевська Наталія Ужвій 1833–1907 1828–1911 1889–1924 1841–1920 1898–1986 Олександра Галина Журба Ольга Кобилянська Наталія Кобринська Єфименко 1888–1979 1863–1942 1855–1920 1848–1918 Леся Українка Мілена Рудницька Софія Русова Людмила Олена Теліга 1871–1913 1892–1976 1856–1940 Старицька-Черняхівська 1906–1942 1868–1941Катерина Грушевська Дніпрова Чайка Соломія Павличко Олена Пчілка 1900–1943 1861–1927 1958–1999 1849–1930 22
 22. 22. іЗ колекції муЗеюЖіночі імена багато імен славних дочок україни залишилися невідомими для суспільства: інколи майже неможливо знайти ані точних дат життя та смерті, ані фотографії. донедавна в україні не було місця для вшанування жінок, які зробили вагомий вне- сок у розвиток культури, науки, освіти, у просування ідей ґен- дерної рівності в українському суспільстві. тепер таким міс- цем стане gendermuseum. Христина алчевська людмила драгоманова соломія павличко 1841–1920 1842–1918 1958–1999 Бланка Баранова олександра Єфименко олена пчілка 1896–? 1848–1918 (ольга драгоманова) ганна Барвінок галина журба 1849–1930 (олександра куліш) (галина домбровська) дарія ребет 1828–1911 1888–1979 1913–1992 ольга Басараб марія Загірня мілена рудницька 1889–1924 (марія грінченко) 1892–1976 марія Білецька 1863–1928 софія русова 1864–1937 олена Залізняк-охримович 1856–1940 марко Вовчок 1886–? олена січинська (марія маркович) марія Заньковецька 1854–1930 1833–1907 1854–1934 людмила смоляр грицько григоренко олена кисилівська 1958–2004 (олександра 1869–1956 людмила судовщикова-косач) ольга кобилянська старицька-черняхівська 1867–1924 1863–1942 1868–1941 катря гриневичева наталія кобринська олена степанів–дашкевич 1875–1947 1855–1920 1892–1963 настя грінченко кравченко уляна оксана стешенко 1884–1909 (юлія шнайдер) 1875–1942 катерина грушевська 1860–1947 надія суровцева 1900–1943 соломія крушельницька 1896–1985 марія грушевська 1872–1952 олена теліга 1868–1948 олена левчанівська 1906–1942 ольга грушевська 1881–1943) наталя ужвій 1878–1961 пелагея литвинова-Бартош 1898–1986 ольга гусарева 1833–1904 леся українка 1885–? катерина малицька 1871–1913 ганна дмитерко 1872–1947 олена федак-шепарович 1893–1981 Зінаїда мирна 1884–1982 дніпрова чайка 1875–? наталя чухим (людмила Валерія о’коннор-Вілінська 1956–2002 василевська- березина) 1867–1930 герміна шухевич 1861–1927 наталія 1852–1939 олена доброграєва полонська-Василенко любов яновська 1864–1888 1884–1973 1861–1933 23

×