Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

9 правил сексуальних стосунків:

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2
1 of 2

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

9 правил сексуальних стосунків:

  1. 1. 9 ПРАВИЛ СЕКСУАЛЬНИХ СТОСУНКІВ: ЗНАЙ, ПАМЯТАЙ, ВИКОНУЙ! «НІ» ЗАВЖДИ ОЗНАЧАЄ «НІ» Секс завжди має бути добровільним та обопільно бажаним: якщо одна зі сторін не по- годжується, потрібно зупинитися! ВІДМОВИТИСЯ МОЖНА В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ навіть в останню мить ти можеш сказати «НІ!», й тобі теж можуть відмовити! Це – нормально! ПОТРІБНО ВСТАНОВЛЮВАТИ СЕКСУАЛЬНІ КОРДОНИ якщо ти не хочеш йти далі, ніж обійми та/або петтінг, обов’язково скажи про це! НЕМОЖНА ПОГОДЖУВАТИСЯ НА СЕКС ПІД ДІЄЮ АЛКОГОЛЮ ТА НАРКОТИКІВ ніколи не вживай та не давай згоди на секс з людиною, яка знаходиться під дією будь-яких речовин! Це – небезпечно! НЕМОЖНА ПОГОДЖУВАТИСЯ НА «СЛАБО» якщо тебе намагаються взяти на слабо: пам’я- тай, це — маніпуляція! ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕРВАТИВУ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ! Любов та вірність не є гарантією безпеки, адже іноді людина може не знати про те, що вона хво- ратаєпереносникомнебезпечнихзахворювань. ПОРНОГРАФІЯ НЕ МОЖЕ БУТИ ЗРАЗКОМ СЕКСУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ те, що ти бачиш на порнографічних зображен- нях — вигадка, монтаж та перебільшення. Знай, секс — це, в першу чергу, спілкування, а не статевий акт. ЗАВЖДИ ПОТРІБНО ЗАПИТУВАТИ ТА ПРИСЛУХОВУВАТИСЯ Якщо в тебе є сумніви в тому, що треба йти далі або експериментувати – запитуй! Пам’ятай: для продовження потрібна чітка згода! ЗАВЖДИ ПОТРІБНО ПРИСЛУХАТИСЯ ДО ВЛАСНИХ ВІДЧУТТІВ Якщо в тебе нема впевненості у власній го- товності до сексуальних відносин, то краще відкласти їх на деякий час. Нормально почи- нати займатися сексом, коли є психологічна, фізіологічна, інформаційна та матеріальна го- товність. 2 1 3 4 5 6 7 8 9
  2. 2. ПАМ’ЯТАЙ, ЩО СТОСУНКИ МІЖ ЛЮДЬМИ МАЮТЬ БУТИ: ЧЕСНИМИ Чесність та щирість — базис будь-яких стосунків. БЕЗПЕЧНИМИ Стосунки не мають спричиняти негативні на- слідки (фізичні та психічні травми, захворю- вання, небажану вагітність); Використання презервативу під час статевого акту є обов’язковим! ОБОПІЛЬНО ПРИЄМНИМИ Стосунки, що приємні тільки одній зі сторін, мають бути припинені! РІВНОПРАВНИМИ Рівноправність — одне з головних умов будь- яких відносин. Стосунки мають будуватися на засадах поваги, рівності, незалежності та парт- нерства. Повага, рівність, партнерство, незалеж- ність, відсутність дискримінації та маніпу- ляцій – головні умови будь-яких стосунків. ДОБРОВІЛЬНИМИ Будь-який контакт та комунікація мають відбуватися за спільною згодою, без примусу та насильства, й ніхто нікого не має права примушувати до спілкування, стосунків та сексу!

×