Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Presentacion Aristoteles
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Aristòtil

Download to read offline

Power Point sobre la vida, l'obra i la filosofia d'Aristòtil.

 • Be the first to like this

Aristòtil

 1. 1. 384 a C -322 a C ARISTÒTIL
 2. 2. ESTRUCTURA DEL TEMA <ul><li>1- Vida d’Aristòtil </li></ul><ul><li>2- L’obra </li></ul><ul><li>3- El pensament d’Aristòtil: Física i Metafísica </li></ul><ul><li>4- El coneixement </li></ul><ul><li>5- El Ser: la maduració de la Metafísica </li></ul><ul><li>6- El cosmos i els éssers vius </li></ul><ul><li>7- L’ésser humà i l’ètica </li></ul><ul><li>8- Política </li></ul><ul><li>9- La posteritat d’Aristòtil </li></ul>
 3. 3. 1- VIDA D’ARISTÒTIL <ul><li>Neix a Estagira (Macedònia) </li></ul><ul><li>Feia 15 anys de la mort de Sòcrates </li></ul><ul><li>Feia 3 anys que Plató havia fundat l’Acadèmia </li></ul><ul><li>Atenes conserva la seva preeminència cultural </li></ul><ul><li>La supremacia política i militar correspon a Esparta </li></ul><ul><li>Roma estén lentament el seu domini </li></ul>
 4. 4. 1- VIDA D’ARISTÒTIL <ul><li>Nicòmac (el seu pare) era amic i metge del rei de Macedònia </li></ul><ul><li>Als 17 anys entrà a l’Acadèmia de Plató, hi romangué 20 anys </li></ul><ul><li>A la mort de Plató , la direcció de l’Acadèmia passa al seu nebot Espeusip </li></ul><ul><li>Sentiment antimacedònic a Atenes </li></ul><ul><li>Es trasllada a Assos i després a Lesbos </li></ul><ul><li>El 342 es converteix en tutor del futur Alexandre el Gran </li></ul><ul><li>El 344 puja al tron Alexandre </li></ul><ul><li>Aristòtil torna a Atenes </li></ul><ul><li>Obre una nova escola al costat d’un temple dedicat a Apol.lo Likaios: el Liceu </li></ul>
 5. 5. 1- VIDA D’ARISTÒTIL <ul><li>El 322 mort Alexandre. Nova reacció antimacedònica </li></ul><ul><li>Es refugia a Calcis ( a l’illa d’Eubea) on morí als 60 anys </li></ul><ul><li>En morir es preocupa per la seva família </li></ul><ul><li>Ordena que siguin alliberats els esclaus en obtenir la majoria d’edat </li></ul>
 6. 6. 2- L’0BRA D’ARISTÒTIL <ul><li>Elegants diàlegs a l’estil platònic (s’han perdut) </li></ul><ul><li>Anotacions per preparar les seves lliçons al Liceu (conservats) </li></ul><ul><li>Andrònic de Rodes (60 a C) agrupà els tractats en obres unitàries i els imposà títols: Corpus aristotelicum </li></ul><ul><li>En el Liceu es realitzaven dos tipus de cursos: </li></ul><ul><ul><li>Exotèric : obert a tothom </li></ul></ul><ul><ul><li>Esotèric : reservat a pocs alumnes </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Filosofia peripatètica </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. 3- El pensament d’Aristòtil: Física i Metafísica <ul><li>Continuarà mantenint el principi d’aspiració : filosofia de les causes finals </li></ul><ul><li>Està interessat en els fets empírics </li></ul><ul><li>Intentarà ajuntar aquest interès amb el plantejament platònic </li></ul><ul><li>Porta la divisió entre el món intel.ligible i el sensible dins de l’únic món que considera real - Món bidimensional </li></ul>
 8. 8. 3- El pensament d’Aristòtil: Física i Metafísica <ul><li>Cada un dels éssers es compon de matèria i forma (inseparables) </li></ul><ul><ul><li>MATÈRIA : allò de què és fet una cosa </li></ul></ul><ul><ul><li>FORMA : allò que fa ser el que és a una cosa – Essència </li></ul></ul><ul><li>Veu en el canvi unes matèries que adopten formes </li></ul><ul><li>Hi ha una matèria primera (indeterminada, eterna, incognoscible i idèntica per a tots els casos) </li></ul>
 9. 9. 3- El pensament d’Aristòtil: Física i Metafísica <ul><li>La física deixa de ser mera opinió per esdevenir ciència </li></ul><ul><li>La física no esgota les possibilitats del coneixement humà </li></ul><ul><li>Ha de ser completada per la filosofia primera o metafísica </li></ul><ul><li>L’estudi d’aquests objectes immaterials constitueix el camp de la metafísica, també anomenada teologia ja que el principal d’aquests objectes és Déu </li></ul><ul><li>Com s’explica que les coses canviïn? </li></ul><ul><li>El canvi o moviment s’explica pel pas de potència a acte </li></ul>
 10. 10. 3- El pensament d’Aristòtil: Física i Metafísica <ul><li>POTÈNCIA : capacitat d’assolir una determinada perfecció </li></ul><ul><li>ACTE : actualització d’aquesta capacitat </li></ul><ul><li>Els éssers del nostre món estan en potència i acte </li></ul>
 11. 11. 3- El pensament d’Aristòtil: Física i Metafísica <ul><li>Alguns aspectes importants a recordar: </li></ul><ul><li>El món real ja no és un món d’universals </li></ul><ul><li>La natura és, sobretot, un regne de formes específiques realitzades en la matèria </li></ul><ul><li>Les formes constitueixen un invariable i limitat conjunt que pot ser definit i conegut </li></ul>
 12. 12. 4- EL CONEIXEMENT <ul><li>La tendència al saber és una tendència natural </li></ul><ul><li>L’ésser humà neix sense cap tipus de coneixement </li></ul><ul><li>El seu primer contacte amb el món és a través dels sentits </li></ul><ul><li>Hi ha un enteniment actiu que il.lumina i dota de sentit a la impressió – ens permet pensar </li></ul><ul><ul><ul><li>Quines són les regles de joc del pensar? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lògica o organon (instrument) </li></ul></ul></ul>
 13. 13. 4- EL CONEIXEMENT <ul><li>La lògica és l’anàlisi de les formes del pensament </li></ul><ul><li>El llenguatge hi té un paper importantíssim </li></ul><ul><li>Estudiarà les maneres que hi ha de referir-se a la realitat </li></ul><ul><li>Els diferents conceptes s’engloben dins de 10 categories: </li></ul><ul><ul><ul><li>Què és? (substància) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Com n’és de gran (quantitat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Com és? (qualitat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>On és? (lloc) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
 14. 14. 4- EL CONEIXEMENT <ul><li>Relacionant conceptes elaborem judicis </li></ul><ul><li>La seva expressió oral o escrita s’anomena proposicions </li></ul><ul><li>La relació entre les diverses proposicions o judicis constitueixen el raonament </li></ul><ul><li>Hi ha dos tipus de raonaments : </li></ul><ul><ul><li>Inductiu: pas d’allò particular a allò universal </li></ul></ul><ul><ul><li>Deductiu o sil.logisme : pas de l’universal al particular </li></ul></ul><ul><li>És aquest darrer el que permet comprendre la realitat </li></ul>
 15. 15. 5- EL SER: la maduració de la Metafísica <ul><li>De tots els conceptes, el més universal és el SER. </li></ul><ul><li>És l’última paraula de totes. No es compromet en cap sentit ni contingut. </li></ul><ul><li>Les categories es refereixen a l’ésser. </li></ul><ul><li>L’ésser és substància i accidents. </li></ul><ul><li>Res no es mou si no és mogut per un ésser en acte. </li></ul><ul><li>Cal establir un primer principi del moviment: primer motor immòbil (= Déu). Ha de moure el món sense ser mogut. </li></ul><ul><li>La seva “professió” és l’activitat intel.lectual (pur pensament absolut). </li></ul>
 16. 16. 6- EL COSM0S <ul><ul><ul><li>Model geocentrista que sobreviurà fins al Renaixement </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Món sublunar (imperfecte): subjecte a la generació i a la corrupció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Món supralunar (perfet): etern, finit, sense corrupció, moviment circular </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aquest model serà elaborat amb detall per Ptolomeu (s.II dC) </li></ul></ul></ul>
 17. 17. 6- EL COSM0S I ELS ÉSSERS VIUS <ul><li>L’esquema hilemòrfic (matèria/forma) es manifesta en els éssers vius </li></ul><ul><li>Tots estan constituïts per un cos físic (matèria) i l’ànima com a principi vital (forma) </li></ul><ul><li>L’ànima és la seva forma d’ésser (essència) </li></ul><ul><li>Cos i ànima mantenen una unió substancial. </li></ul><ul><li>Aquesta unitat permet el moviment, el pas de potència a acte i el finalisme (sempre cercant una finalitat) </li></ul><ul><li>La comprensió d’un animal (forma) ens porta a l’estudi de les seves parts (matèria) </li></ul>
 18. 18. 6- EL COSM0S I ELS ÉSSERS VIUS <ul><li>L’animal individual és mortal. Cerca la seva immortalitat en la reproducció </li></ul><ul><li>Les espècies són eternes ( fixisme) </li></ul><ul><li>Hi ha diferents tipus d’ànima: </li></ul><ul><ul><li>Vegetativa - plantes – funció nutritiva i reproductora </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensitiva – animals – vegetativa + percepció sensible i facultat </li></ul></ul><ul><ul><li>de moviment </li></ul></ul><ul><ul><li>Racional – humans – vegetativa + sensitiva + intel.lecte o </li></ul></ul><ul><ul><li>enteniment </li></ul></ul>
 19. 19. 7-L’ÉSSER HUMÀ I L’ÈTICA <ul><li>L’home consta de matèria i forma – relació ull-vista </li></ul><ul><li>Nega la immortalitat de l’ànima </li></ul><ul><li>L’ànima humana esta formada per les tres funcions: nutritiva + sensitiva + racional </li></ul><ul><li>L’home és un animal racional </li></ul><ul><li>La raó ens permet: </li></ul><ul><ul><ul><li>Apropar-nos al món immortal de la divinitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Accedir a la saviesa (nobles i dignes) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Assolir l’harmonia de l’ànima </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>COM S’ACONSEGUEIX AQUESTA HARMONIA? </li></ul></ul></ul>
 20. 20. 7-L’ésser humà i l’ètica <ul><li>Mitjançant l’ètica </li></ul><ul><li>Ètica: ciència que ens diu com ens hem de comportar </li></ul><ul><li>Apunta a la felicitat </li></ul><ul><li>És una ètica finalista (d’aspiració) </li></ul><ul><li>Allò propi de l’ésser humà és l’activitat racional </li></ul><ul><li>El bé consisteix a tenir coneixements per saber com actuar en cada moment: VIRTUT o ARETÉ </li></ul><ul><li>És un terme mitjà entre dos extrems </li></ul><ul><li>S’aconsegueix a través de l’ hàbit i configura el caràcter o personalitat. </li></ul>
 21. 21. 7-L’ésser humà i l’ètica <ul><li>VIRTUTS MORALS: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fortalesa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Temperància </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Justícia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’adquireixen per costum </li></ul></ul></ul><ul><li>VIRTUTS INTEL.LECTUALS </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Prudència (virtut màxima) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Saviesa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’adquireixen i incrementen gràcies a l’ensenyament </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>No existeixen regles objectives i universals (intel.ligència pràctica) </li></ul></ul>
 22. 22. 8- Política <ul><li>Identifica ètica i política </li></ul><ul><li>L’home necessita de la Polis per assolir la felicitat. </li></ul><ul><li>Politica i llenguatge diferencien l’home de la resta d’animals: Retòrica i Poètica </li></ul><ul><li>L’organització de la societat no es pot fer de forma ideal, sinó de forma empírica </li></ul><ul><li>El millor govern serà l’aristocràcia </li></ul>
 23. 23. 9- La posteritat d’Aristòtil <ul><li>Després d’Aristòtil – l’activitat de recerca científica – Alexandria </li></ul><ul><li>La seva filosofia restarà viva fins que l’any 529, Justinià tancà les escoles filosòfiques d’Atenes </li></ul><ul><li>La seva obra va trobar refugi a Orient </li></ul><ul><li>Arriba a Occident cap al s.XII </li></ul><ul><li>El cristianisme l’adoptarà com a sistema racional per sostenir els seus dogmes teològics </li></ul><ul><li>S.XVI i XVII – es combatrà la visió cristiana d’Aristòtil </li></ul>
 24. 24. 9- La posteritat d’Aristòtil <ul><li>Obrirà el camí de la ciència </li></ul><ul><li>La seva influència encara perdura a l’actualitat </li></ul><ul><li>Es conserva el llenguatge que ell dissenyà: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Matèria i Forma (art) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Raó d’ésser de les coses </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Finalitat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Canvi natural </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Acció social </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul></ul></ul>
 25. 25. UNA ESPURNA DE FILOSOFIA PRÀCTICA <ul><li>El món sublunar està sotmès al canvi, no hi ha res permanent, fins i tot l’ànima desapareix amb la destrucció del cos </li></ul><ul><li>Tota la realitat, tota, (el pensament, les emocions, la matèria…) està en canvi permanent. Com deia Heràclit: “ ningú es pot banyar dues vegades en el mateix riu ”. No hi ha res sòl.lid, ni fix. Tu no ets la mateixa persona que ha entrat a classe. Aquest fet es coneix amb el nom d’impermanència </li></ul><ul><li>“ D’aquí a 100 anys no quedarà cap de les persones que en aquest moment viuen a la terra” </li></ul><ul><li>De la pel.lícula: El petit Buda </li></ul>

Power Point sobre la vida, l'obra i la filosofia d'Aristòtil.

Views

Total views

497

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×