SlideShare a Scribd company logo

Araling Panlipunan 6.docx

aral pan

1 of 7
Download to read offline
Araling Panlipunan 6
Quarter
Most Essential Learning
Competencies
Duration
1st
*Nasusuri ang epekto ng
kaisipang liberal sa pag-
usbong ng damdaming
nasyonalismo.*Naipaliliwanag
ang layunin at resulta ng
pagkakatatag ng Kilusang
Week 1Week
2
43Quarter Content Standards Performance Standards Most Essential Learning
Competencies Duration K to 12 CG Code
Propaganda at Katipunan sa paglinang ng nasyonalismong Pilipino
*Nasusuri ang mga dahilan at pangyayaring naganap sa Panahon ng
Himagsikang Pilipino
• Sigaw sa Pugad-Lawin
• Tejeros Convention
• Kasunduan sa Biak-naBato
Week 3
Natatalakay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa rebolusyong Pilipino
Week 4 AP6PMK-Ie-8
*Napahahalagahan ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas at ang
pagkakatatag ng Unang Republika
Week 5
*Nasusuri ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng Digmaang Pilipino-
Amerikano
• Unang Putok sa panulukan
ng Silencio at Sociego,
Sta.Mesa
• Labanan sa Tirad Pass
• Balangiga Massacre
Week 6
Nabibigyang halaga ang mga kontribusyon ng mga natatanging Pilipinong
nakipaglaban para sa kalayaan
Week 7 AP6PMK-Ih-11
FILIPINO 6
Quarter Most Essential Learning Competencies Duration
K to 12 CG
Code
1st
Quarter
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa
napakinggang/nabasang pabula, kuwento, tekstong
pang-impormasyon at usapanNasasagot ang tanong
na bakit at paano Nagagamit nang wasto ang mga
pangngalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t
ibang sitwasyon
Nabibigyang kahulugan ang kilos at pahayag ng mga
tauhan sa napakinggang pabula
Nabibigyang kahulugan ang sawikain
Napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento
sa tulong ng nakalarawang balangkas at pamatnubay
na tanong
Nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga
pangyayari bago, habang at matapos ang pagbasa
F6PN-Ia-g-
3.1F6PN-Ia-g-
3.1F6PB-Ic-e-
3.1.2F6PN-Ia-g-
3.1F6PB-If-
3.2.1F6WG-Ia-d-
2F6PN-Ic-
19F6PN-Ij-
28F6PB-Ib-
5.4F6RC-IIe-
5.2F6PN-Id-e-
12F6PB-IIIf-24
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon:
• sa pagpapahayag ng saloobin/damdamin,
• pagbabahagi ng obserbasyon sa paligid
• pagpapahayag ng ideya
• pagsali sa isang usapan
• pagbibigay ng reaksiyon
F6PS-Id-12.22
F6PS-IIc-12.13
F6PS-IIIf-12.19
F6PS-IVg-12.25
F6PS-IVh-12.19
Nagagamit nang wasto ang mga panghalip na panao, paari, pananong, pamatlig, pamaklaw sa
pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon
F6WG-Ia-d-2
Nasusuri ang mga kaisipan/tema/layunin/tauhan/tagpuan at pagpapahalagang nakapaloob sa
napanood na maikling pelikula
F6PD-If—10
F6VC-IIe-13
F6PD-IIIh-1-6
Nakapagbibigay ng sarili at maaring solusyon sa isang suliraning naobserbahan sa paligid F6PS-Ig-9
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang/napakinggang talata F6PB-Ig-8
Naipapahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang napakinggang balita isyu o usapan F6PS-Ij-1
Nagagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagsasaliksik F6EP-Ib-d-6
Nakasusulat ng kuwento; talatang nagpapaliwanag at nagsasalaysay F6PU-Id-2.2
F6PU-If-2.1
F6PU-Ih-2
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) 6
Unang Markahan
Naipamamalas ang pagunawa sa kahalagahan ng
pagsunod sa mga tamang hakbang bago
makagawa ng isang desisyon para sa ikabubuti ng
lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may
katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat
1. Nakapagsusuri nang mabuti sa
mga bagay na may kinalaman sa
sarili at pangyayari
Week 1 EsP6PKP- Ia-i– 37
2. Nakasasang-ayon sa pasya ng
nakararami kung nakabubuti ito
Week 2 EsP6PKP- Ia-i– 37
3. Nakagagamit ng impormasyon (
wasto / tamang impormasyon)
EsP6PKP- Ia-i– 37
ENGLISH 6
.
Qtr
Most Essential Learning
Competencies
Duration
Q1
Identify real or make-
believe, fact or non-fact
images
EN6VC-
IIIa-6.2
Q1
Interpret the meaning
suggested in visual
media through a focus
on visual elements, for
example, line, symbols,
colour, gaze, framing
and social distance
EN5VC-
IIIf-3.8
Q1
Make connections
between information
viewed and personal
experiences
EN6VC-
IVd-1.4
Most Essential Learning competenciesThe
learner…
Duration K to 12 CG Code
adds and subtracts simple fractions and
mixed numbers without or with
regrouping.solves routine and non-routine
problems involving addition and/or
subtraction of fractions using appropriate
problem solving strategies and
tools.multiplies simple fractions and mixed
fractions. solves routine or non-routine
problems involving multiplication without or
with addition or subtraction of fractions and
mixed fractions using appropriate problem
solving strategies and tools.divides simple
fractions and mixed fractions. solves routine
or non-routine problems involving division
without or with any of the
Week 1Week 2
Week 3
M6NS-Ia-86M6NS-Ia-
87.3M6NS-Ib-
90.2M6NS-Ib-
92.2M6NS-Ic-
96.2M6NS-Ic-97.2
222
other operations of fractions and mixed fractions using appropriate problem solving strategies and tools.
adds and subtracts decimals and mixed decimals through ten thousandths without or with regrouping.
Week 4
M6NS-Id-106.2
solves 1 or more steps routine and non-routine problems involving addition and/or subtraction of decimals and mixed
decimals using appropriate problem solving strategies and tools.
M6NS-Id-108.2
multiplies decimals and mixed decimals with factors up to 2 decimal places.
Week 5
M6NS-Ie-111.3
multiplies mentally decimals up to 2 decimals places by 0.1, 0.01,10, and 100. M6NS-Ie-111.4
solves routine and non-routine problems involving multiplication of decimals and mixed decimals including money using
appropriate problem solving strategies.
M6NS-Ie-113.2
solves multi-step problems involving multiplication and addition or subtraction of decimals, mixed decimals and whole
numbers including money using appropriate problem solving strategies and tools.
Week 6
M6NS-If-113.3
divides:
a. whole numbers by decimals up to 2 decimal places and vice versa
b. decimals/mixed decimals up to 2 decimal places
Week 7
divides decimals:
a. up to 4 decimal places by 0.1, 0.01, and
0.001
Week 8
223
Quarter Content Standards
The learner…
Performance Standards
The learner…
Most Essential Learning competencies
The learner…
Duration K to 12 CG Code
b. up to 2 decimal places by 10, 100, and 1 000 mentally
differentiates terminating from repeating, nonterminating decimal quotients.
Week 9
M6NS-Ii-119
solves routine and non-routine problems involving division of decimals, mixed decimals, and whole numbers including money
using appropriate problem solving strategies and tools.
M6NS-Ii-120.2
solves multi-step routine and non-routine problems involving division and any of the other operations of decimals, mixed
decimals, and whole numbers including money using appropriate problem solving strategies and tools.
Week 10
M6NS-Ij-120.3
Araling Panlipunan 6.docx

Recommended

Learning Competency Directory.docx
Learning Competency Directory.docxLearning Competency Directory.docx
Learning Competency Directory.docxPhine7
 
Day 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docxDay 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docxDixieRamos2
 
Whlp grade 10 week 3496
Whlp grade 10 week 3496Whlp grade 10 week 3496
Whlp grade 10 week 3496JhonalynLongos
 
MECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docxMECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docxAnabelLatoy1
 
Day 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDay 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDixieRamos2
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Crystal Mae Salazar
 
pe5_q1_mod2_kickball_FINAL08092020.pdf
pe5_q1_mod2_kickball_FINAL08092020.pdfpe5_q1_mod2_kickball_FINAL08092020.pdf
pe5_q1_mod2_kickball_FINAL08092020.pdfGlyn Ariston
 

More Related Content

Similar to Araling Panlipunan 6.docx

Day 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDixieRamos2
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDixieRamos2
 
Sipag grade-7-w1-w2-revised
Sipag grade-7-w1-w2-revisedSipag grade-7-w1-w2-revised
Sipag grade-7-w1-w2-revisedGLYDALESULAPAS1
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W7.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W7.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W7.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W7.docxMaritesLomibao1
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Crystal Mae Salazar
 
Filipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpati
Filipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpatiFilipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpati
Filipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpatiMARIA KATRINA MACAPAZ
 
AP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docxAP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docx23december78
 
K-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdf
K-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdfK-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdf
K-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdfGIRLIECAO
 
K-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdf
K-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdfK-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdf
K-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdfGIRLIECAO
 
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...ErwinPantujan2
 

Similar to Araling Panlipunan 6.docx (20)

DLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docx
 
Day 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docx
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docx
 
Sipag grade-7-w1-w2-revised
Sipag grade-7-w1-w2-revisedSipag grade-7-w1-w2-revised
Sipag grade-7-w1-w2-revised
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W7.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W7.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W7.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W7.docx
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Pananaliksik 112
Pananaliksik 112Pananaliksik 112
Pananaliksik 112
 
ESP_DLL_W3_Q1docx.docx
ESP_DLL_W3_Q1docx.docxESP_DLL_W3_Q1docx.docx
ESP_DLL_W3_Q1docx.docx
 
SHS-DLL-Week-6.docx
SHS-DLL-Week-6.docxSHS-DLL-Week-6.docx
SHS-DLL-Week-6.docx
 
ESP-MELCs-Grade-8.pdf
ESP-MELCs-Grade-8.pdfESP-MELCs-Grade-8.pdf
ESP-MELCs-Grade-8.pdf
 
DLL OKT 16 -20, 2023.docx
DLL OKT  16 -20, 2023.docxDLL OKT  16 -20, 2023.docx
DLL OKT 16 -20, 2023.docx
 
arpan10.docx
arpan10.docxarpan10.docx
arpan10.docx
 
Filipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpati
Filipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpatiFilipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpati
Filipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpati
 
AP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docxAP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docx
 
DLL inESP 10
DLL inESP 10DLL inESP 10
DLL inESP 10
 
K-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdf
K-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdfK-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdf
K-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdf
 
K-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdf
K-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdfK-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdf
K-to-12-MELCS-with-CG-Codes-ESP.pdf
 
DLL_IDEA-Q2-ESP8-Week 1.docx
DLL_IDEA-Q2-ESP8-Week 1.docxDLL_IDEA-Q2-ESP8-Week 1.docx
DLL_IDEA-Q2-ESP8-Week 1.docx
 
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docxDLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx
 
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
 

Recently uploaded

Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxPaggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxJoyceAgrao
 
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilanIMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilanangelloubarrett1
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxLIEZAMAEPONGCOL
 
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9ChristyRaola1
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbabnadelacruzau
 
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfWEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfBrianGeorgeReyesAman
 
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008RhianaMoreno
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxELLAMAYDECENA2
 
Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1
Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1
Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1MELANIEORDANEL1
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxJeAnneBriones
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxSionnyGandicela
 
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKACATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKALOIDAALMAZAN3
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxJoyceAgrao
 
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxGrade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxAizaStamaria3
 
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxInteraktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxJoyceAgrao
 
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonLESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonMercedesSavellano2
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...JoyceAgrao
 
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptxcatch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptxjlhotaries10
 
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxMga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxmelliahnicolebeboso2
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...JoyceAgrao
 

Recently uploaded (20)

Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxPaggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
 
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilanIMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
 
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
 
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfWEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
 
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
 
Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1
Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1
Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
 
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKACATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
 
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxGrade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
 
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxInteraktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
 
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonLESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
 
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptxcatch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
 
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxMga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
 

Araling Panlipunan 6.docx

  • 1. Araling Panlipunan 6 Quarter Most Essential Learning Competencies Duration 1st *Nasusuri ang epekto ng kaisipang liberal sa pag- usbong ng damdaming nasyonalismo.*Naipaliliwanag ang layunin at resulta ng pagkakatatag ng Kilusang Week 1Week 2 43Quarter Content Standards Performance Standards Most Essential Learning Competencies Duration K to 12 CG Code Propaganda at Katipunan sa paglinang ng nasyonalismong Pilipino *Nasusuri ang mga dahilan at pangyayaring naganap sa Panahon ng Himagsikang Pilipino • Sigaw sa Pugad-Lawin • Tejeros Convention • Kasunduan sa Biak-naBato Week 3 Natatalakay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa rebolusyong Pilipino Week 4 AP6PMK-Ie-8 *Napahahalagahan ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkakatatag ng Unang Republika Week 5 *Nasusuri ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng Digmaang Pilipino- Amerikano • Unang Putok sa panulukan ng Silencio at Sociego, Sta.Mesa • Labanan sa Tirad Pass • Balangiga Massacre Week 6 Nabibigyang halaga ang mga kontribusyon ng mga natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan Week 7 AP6PMK-Ih-11
  • 2. FILIPINO 6 Quarter Most Essential Learning Competencies Duration K to 12 CG Code 1st Quarter Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang/nabasang pabula, kuwento, tekstong pang-impormasyon at usapanNasasagot ang tanong na bakit at paano Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon Nabibigyang kahulugan ang kilos at pahayag ng mga tauhan sa napakinggang pabula Nabibigyang kahulugan ang sawikain Napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng nakalarawang balangkas at pamatnubay na tanong Nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari bago, habang at matapos ang pagbasa F6PN-Ia-g- 3.1F6PN-Ia-g- 3.1F6PB-Ic-e- 3.1.2F6PN-Ia-g- 3.1F6PB-If- 3.2.1F6WG-Ia-d- 2F6PN-Ic- 19F6PN-Ij- 28F6PB-Ib- 5.4F6RC-IIe- 5.2F6PN-Id-e- 12F6PB-IIIf-24 Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon: • sa pagpapahayag ng saloobin/damdamin, • pagbabahagi ng obserbasyon sa paligid • pagpapahayag ng ideya • pagsali sa isang usapan • pagbibigay ng reaksiyon F6PS-Id-12.22 F6PS-IIc-12.13 F6PS-IIIf-12.19 F6PS-IVg-12.25 F6PS-IVh-12.19 Nagagamit nang wasto ang mga panghalip na panao, paari, pananong, pamatlig, pamaklaw sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon F6WG-Ia-d-2 Nasusuri ang mga kaisipan/tema/layunin/tauhan/tagpuan at pagpapahalagang nakapaloob sa napanood na maikling pelikula F6PD-If—10 F6VC-IIe-13 F6PD-IIIh-1-6 Nakapagbibigay ng sarili at maaring solusyon sa isang suliraning naobserbahan sa paligid F6PS-Ig-9 Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang/napakinggang talata F6PB-Ig-8 Naipapahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang napakinggang balita isyu o usapan F6PS-Ij-1 Nagagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagsasaliksik F6EP-Ib-d-6 Nakasusulat ng kuwento; talatang nagpapaliwanag at nagsasalaysay F6PU-Id-2.2 F6PU-If-2.1 F6PU-Ih-2
  • 3. Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) 6 Unang Markahan Naipamamalas ang pagunawa sa kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang hakbang bago makagawa ng isang desisyon para sa ikabubuti ng lahat Naisasagawa ang tamang desisyon nang may katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat 1. Nakapagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari Week 1 EsP6PKP- Ia-i– 37 2. Nakasasang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito Week 2 EsP6PKP- Ia-i– 37 3. Nakagagamit ng impormasyon ( wasto / tamang impormasyon) EsP6PKP- Ia-i– 37
  • 4. ENGLISH 6 . Qtr Most Essential Learning Competencies Duration Q1 Identify real or make- believe, fact or non-fact images EN6VC- IIIa-6.2 Q1 Interpret the meaning suggested in visual media through a focus on visual elements, for example, line, symbols, colour, gaze, framing and social distance EN5VC- IIIf-3.8 Q1 Make connections between information viewed and personal experiences EN6VC- IVd-1.4
  • 5. Most Essential Learning competenciesThe learner… Duration K to 12 CG Code adds and subtracts simple fractions and mixed numbers without or with regrouping.solves routine and non-routine problems involving addition and/or subtraction of fractions using appropriate problem solving strategies and tools.multiplies simple fractions and mixed fractions. solves routine or non-routine problems involving multiplication without or with addition or subtraction of fractions and mixed fractions using appropriate problem solving strategies and tools.divides simple fractions and mixed fractions. solves routine or non-routine problems involving division without or with any of the Week 1Week 2 Week 3 M6NS-Ia-86M6NS-Ia- 87.3M6NS-Ib- 90.2M6NS-Ib- 92.2M6NS-Ic- 96.2M6NS-Ic-97.2 222 other operations of fractions and mixed fractions using appropriate problem solving strategies and tools. adds and subtracts decimals and mixed decimals through ten thousandths without or with regrouping. Week 4 M6NS-Id-106.2 solves 1 or more steps routine and non-routine problems involving addition and/or subtraction of decimals and mixed decimals using appropriate problem solving strategies and tools. M6NS-Id-108.2 multiplies decimals and mixed decimals with factors up to 2 decimal places. Week 5 M6NS-Ie-111.3 multiplies mentally decimals up to 2 decimals places by 0.1, 0.01,10, and 100. M6NS-Ie-111.4 solves routine and non-routine problems involving multiplication of decimals and mixed decimals including money using appropriate problem solving strategies. M6NS-Ie-113.2 solves multi-step problems involving multiplication and addition or subtraction of decimals, mixed decimals and whole numbers including money using appropriate problem solving strategies and tools. Week 6 M6NS-If-113.3 divides: a. whole numbers by decimals up to 2 decimal places and vice versa b. decimals/mixed decimals up to 2 decimal places Week 7 divides decimals: a. up to 4 decimal places by 0.1, 0.01, and 0.001 Week 8 223 Quarter Content Standards The learner… Performance Standards The learner… Most Essential Learning competencies The learner… Duration K to 12 CG Code b. up to 2 decimal places by 10, 100, and 1 000 mentally differentiates terminating from repeating, nonterminating decimal quotients. Week 9 M6NS-Ii-119
  • 6. solves routine and non-routine problems involving division of decimals, mixed decimals, and whole numbers including money using appropriate problem solving strategies and tools. M6NS-Ii-120.2 solves multi-step routine and non-routine problems involving division and any of the other operations of decimals, mixed decimals, and whole numbers including money using appropriate problem solving strategies and tools. Week 10 M6NS-Ij-120.3