eCommerce 2012 short version

1,030 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,030
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
515
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

eCommerce 2012 short version

  1. 1. E-commerce 2012:trendy a názoryVýzkum mezi českými internetovými uživateliKrátká verze
  2. 2. O  výzkumu   Tato   zpráva   prezentuje   výsledky   studie     E-­‐commerce   2012,   která   byla   provedena                               v   České   republice   společnos<   Gemius   ve   spolupráci   se   společnostmi   Centrum   Holdings  a  Seznam.cz.  Tato  studie  je  součás<   výzkumného   projektu,   kterého   se   účastní   několik  zemí  střední  Evropy.     Cíle  Hlavním  cílem  studie  bylo  zjisJt  vztah  českých  internetových   uživatelů   k   nakupování   na  internetu   a   k   využívání   internetových  obchodů,   portálů   s   nabídkou   hromadných   Státy,  ve  kterých  byla  provedena  studie  E-­‐commerce:      slev,  srovnávačů  cen  a  QR  kódů.   •   ČR  v  roce  2010  a  2012   •   Slovensko  a  Polsko  v  roce  2010  V  České  republice  se  uskutečnilo  pět  studií  E-­‐commerce  (2007,  2008,  2009,  2010  a  2012).   Obsah   Plná   verze   zprávy   obsahuje   údaje   6.  Problémy  s  nakupováním  prostřednictvím   shromážděné   v   průzkumech   provedených                             jednotlivých  služeb  e-­‐commerce   v  letech  2012  a  2010  a  prezentuje:   7.  Uživatelé  bez  zkušenosJ  s  nakupováním   na  internetu   1.Vztah  k  nakupování  obecně   8.  QR  kódy   2.Obecný  vztah  k  nakupování  na  internetu   9.  Demografický  profil  respondentů   3.Nakupování   prostřednictvím   mobilního   Prezentace  obsahuje  95  slajdů.   telefonu   4.Nakupování  na  internetu  v  budoucnu   Krátká  verze  studie  E-­‐commerce:   5.Nakupování   prostřednictvím   jednotlivých   Krátká   verze   zprávy   prezentuje   vybrané   služeb   e-­‐commerce   (e-­‐shopů,   slevových   výsledky   za   rok   2012   v   podobě   grafů                       serverů  a  srovnávačů  cen)   a  prezentuje  hlavní  zjištění  v  popisné  formě.  
  3. 3. E-­‐commerce  2012   Více   než   polovina   českých   Jaký  je  Váš  vztah  k  nakupování  (kromě  každodenního   internetových   uživatelů   má   rádo   nákupu  potravin)?   nakupování.   K   nakupování   mají   mnohem   poziJvnější   přístup   ženy   nežli   muži.   60%   žen   miluje   nebo   má   rádo   nakupování.   Skupina   mužů,   kteří  mají  na  nakupování  stejný  názor   je  o  20%  menší.     Počet   českých   uživatelů   internetu,   kteří   již   nakupovali   online,   neustále   roste.  V  roce  2012  jich  nakupovalo  na   internetu  již  90%,  tedy  o  6%  více  než   před   dvěma   lety.   Češ<   uživatelé   internetu,   kteří   se   zúčastnili   studie,   používají  internet  velmi  často.  92%  z   N  =  1750  –  všichni  responden5   nich   se   připojuje   k   internetu   denně   nebo   téměř   každý   den   a   6%   několikrát  týdně.  Nejznámějšími  službami  e-­‐commerce  mezi  českými  internetovými  uživateli  jsou  Aukro.cz,  Heureka.cz,  Alza.cz  a  Slevomat.cz.  Tyto  názvy  služeb  uvedlo  v  dotazníku  jako  první  odpověď  (spontánní  povědomí)  nejvíce   respondentů.   Aukční   portál   Aukro.cz   uvedlo   v   dotazníku   10,3%   českých   internetových  uživatelů,   srovnávač   cen   Heureka.cz   8,5%   respondentů,   internetový   obchod   Alza.cz   3,3%   a   slevový  portál   Slevomat.cz   2,6%.Zajímavé   je,   že   každý   z   těchto   webů   patří   do   jiné   kategorie   služeb   a   tak   se  mezi   čtyři   nejpopulárnější   služby   e-­‐commerce   zařadila   internetová   aukce,   internetový   obchod,  srovnávač  cen  a  slevový  server.  Tyto  služby  je  tedy  možné  považovat  za  lídry  ve  svých  kategoriích.   Proč   se   internetoví   uživatelé   z   ČR   rozhodli  pro  online  nákup?   Nakupoval/a  jste  někdy  na  internetu?   Výsledky   studie   potvrzují,   že   uživatelé   internetu   nakupují   online   nejen   proto,   aby   ušetřili   peníze,   ale   také   proto,   že   online   služby   jsou   dostupné  kdykoliv    a  nabízí  doručení   zboží   domů,   což   jim   pomůže   ušetřit   čas.   Úspora   času   je   pro   internetové   uživatele   velmi   důležitým   faktorem,   který   berou   v   potaz   při   nakupování   přes  internet.   N=  1750  –  všichni  respondenti  
  4. 4. E-­‐commerce  2012   Mezi   uživateli   internetu   jsou   stále   Prosím,  uveďte,  jaké  druhy  elektronického  obchodování   nejpopulárnější   e-­‐commerce   službou   jste  již  někdy  použil/a?   e-­‐shopy.   Nakupují   v   nich   tři   čtvrJny   uživatelů.   Více   než   polovina   respondentů   již   někdy   použila   srovnávač   cen   a   téměř   třeJna   slevový   portál.   Z   výsledků   studie   E-­‐commerce   2012   je   zřejmé,   že   povědomí   českých   internetových   uživatelů   o   slevových   portálech   je   poměrně   vysoké.   Již   více   než   tři   čtvrJny   uživatelů   znají   alespoň   jeden   portál   s   nabídkou   skupinových   slev.   Zajímavé   je,   že   téměř   10%   uživatelů   si   není   jisto,   jakou   službu   e-­‐ N=  1747  –  respondenti  kteří  slyšeli  o  možnos5   nákupu  rpřes  internet       o  alespoň  jedné    e-­‐commerce  službě,  2012:N=1565.   commerce   využilo   při   nákupu   přes   Vzorek:   espondenti,  kteří  slyšeli   internet.  Podle   výsledků   studie   E-­‐commerce   velká   část   internetových   uživatelů   začne   něco   na   internetu  nakupovat,   ale   nakonec   se   rozhodne   od   svého   záměru   ustoupit   a   to   z   mnoha   důvodů.   Téměř   tři  čtvrJny    českých  internetových  uživatelů  již  někdy  alespoň  jednou  nedokončily  nákup  přes  internet.  Pouze   13%   respondentů   vždy   dokončilo   zahájený   nákup.   Pokud   se   jedná   o   výběr   služby,  prostřednictvím   které   se  uživatelé  rozhodnou  nakoupit  na  internetu,  tak  většina  uživatelů  (téměř  dvě  třeJny)  nejdříve  porovnává  nabídky  různých  obchodů  a  následně  si  vybírá  tu  nejlepší  z  nich.    OproJ   tomu   18%   českých  internetových  uživatelů  vždy  nakupuje   Již  jste  někdy  plánoval/a  nákup  zboží  online  a  pak  jste  od   svého  záměru  upusUl/a?  ve   stejném   e-­‐shopu.   Toto   poměrně  vysoké   procento   uživatelů   svědčí   o  tom,   že   pokud   nějaká   služba  zákazníkům  vyhovuje      a  splňuje  jejich  požadavky,   tak   se       k   ní   budou   rádi  vracet.   Studie   E-­‐commerce   přináší  informace   o   tom,   jaké   produkty   se  nejlépe   prodávají   prostřednictvím  jednotlivých  služeb  e-­‐commerce.     Vzorek:  respondenti,  kteří  již  nakupovali  online;  2012:N=1581  
  5. 5. E-­‐commerce  2012  E-­‐commerce   2012   se   také   zabývá   otázkou,   na   jaké   nejčastější   problémy   narazili   internetoví   uživatelé   při  nákupu  prostřednictvím  jednotlivých  služeb  e-­‐commerce  (e-­‐shopů  a  slevových  serverů/agregátorů  slev).    Při  nákupu  v  e-­‐shopech  nejvíce  vadila  internetovým  uživatelům  dlouhá  doba  doručení  zboží.  Uvedlo  ji  18%  respondentů,   kteří   již   někdy   nakupovali   v   e-­‐shopech.   OproJ   tomu   při   nákupu   prostřednictvím   slevových  portálů  a  agregátorů  slev  to  byl  nedostatek  důležitých  informací  během  nakupování  (o  obchodu,  produktu,  transakci  atd.).  Tento  problém  uvedlo  15%  českých  internetových  uživatelů,  kteří    alespoň  jednou  nakoupili  prostřednictvím  portálu  hromadného  nakupování.    Studie  E-­‐commerce  se  v  letošním  roce  poprvé  zaměřila  na  znalost  QR  kódů  mezi  českými  uživateli  internetu.  Z  výsledků  výzkumu  je  zřejmé,  že  povědomí  o  QR  kódech  se  v  ČR  stále  zvyšuje.Více  než  polovina  uživatelů,  kteří  znají  QR  kódy,  slyšela  o  možnosJ  nakupovat  prostřednictvím  QR  kódů.    Metody  výzkumu  Výzkum  byl  proveden  pomocí  tzv.  CAWI  metody  (computer-­‐aided  web  interviewing).  RespondenJ  byli  pozváni  k   účasJ   na   výzkumu   pomocí   pop-­‐up   dotazníků,   které   se   náhodně   zobrazovaly   internetovým   uživatelům  navštěvujícím  české  webové  stránky,  které  patří  společnostem  Centrum  Holdings  a  Seznam.cz.  Kritériem  pro  výběr   webové   stránky,   na   které   se   zobrazoval   dotazník,   byl   zásah   a   sociodemografický   profil   návštěvníků  těchto  stránek,  stejně  jako  jejich  obsah  (který  přímo  nesouvisel  se  studovaným  tématem).  Aby   mohla   být   nashromážděná   data   reprezentaJvní   pro   celou   internetovou   populaci   v   ČR,   byly   odpovědi  internetových   uživatelů   analyzovány   pomocí   staJsJckého   vážení,   které   je   založeno   na   údajích   zahrnujících  strukturu   online   populace   podle   pohlaví,   věku   a   frekvence   použi<   internetu.   Všechny   závěry   výzkumu  vyjádřené  v  procentech  na  grafech  se  vztahují  k  váženým  údajům,  za<mco  velikost  vzorků  (N),  prezentována  na   snímcích   se   vztahuje   k   neváženým   údajům   a   ukazuje   počet   respondentů,   kteří   odpověděli   na   danou  otázku.    Výzkum  v  roce  2010    Data   byla   shromážděna   v   období   9.-­‐25.11.2010.   Dotazníky   se   zobrazovaly   na   webových   stránkách:   Centrum  Holdings,  Internet  Info  a  Ringier  Axel  Springer.  Konečný  vzorek  obsahoval  1750  dotazníků,  vyplněných  českými  uživateli  internetu  ve  věku  nad  15  let.  Strukturální  data  pocházela  z  výzkumu  NetMonitor  (říjen  2010).  Výzkum  v  roce  2012  Data   byla   shromážděna   v   období   od   20.-­‐   28.06.2012.   Dotazníky   se   zobrazovaly   na   webových   stránkách  společnos<   Seznam   a   Centrum   Holdings.   Konečný   vzorek   obsahoval   1750   dotazníků   vyplněných   českými  uživateli  internetu  ve  věku  nad  15  let.  Strukturální  data  pochází  z  výzkumu  NetMonitor  (duben  2012).  
  6. 6. Kontakt Radoslav  Kapraň   GEMIUS  s.r.o.   Českobratrská  1   130  00  Praha  3   Tel.:(+420)  222  519  423   E-­‐mail:  radoslav.kapran@gemius.com    O společnosti Gemius  je  mezinárodní  výzkumná  agentura,  evropský  lídr  v  oblasJ  průzkumu  internetu.  Společnost,   založená   v   Polsku,   působí   ve   30-­‐J   státech   Evropy   a   Blízkého   východu.   Gemius   je   inovátorem  v  oblasJ  hybridní  metodologie  měření  návštěvnosJ  internetu,  která  využívá  kombinace   dat   pocházejících   z   výzkumného   panelu   a   výzkumu   site-­‐centric,   což   poskytuje   velmi   spolehlivé   výsledky  media  plannerům  (gemiusAudience).  Společnost  nabízí  profesionální  průzkumná  řešení  a   analyJcké   a   poradenské   služby,   od   site-­‐centric   a   user-­‐centric   studií   až   po   technologicky   pokročilé   nástroje   pro   analýzu   chování   internetových   uživatelů   na   vybraných   webových   stránkách   (gemiusTraffic),   socio-­‐demografických   profilů   internetových   uživatelů   (gemiusProfile),   kvality   používání   webových   stránek   (gemiusUsability)   a   efekJvity   internetových   reklamních   kampaní   (gemiusEffect).   Gemius   také   provádí   průzkum   týkající   se   témat   vyžádaných   zákazníky   (gemiusAdHoc).  Kromě  výše  zmíněných  výzkumů,  poskytuje  Gemius  také  studie  o  chování  uživatelů   prohlížejících   mulJmediální   obsah   online   (gemiusStream)   a   nástroj   pro   okamžité   měření   všech   kliknu<   uživatelů   internetu   na   webové   stránce   (gemiusHeatMap).   Gemius   poskytuje   standardy   měření   návštěvnosJ   internetu   a   internetových   aplikací   (gemiusAudience)   téměř   v   polovině   všech   evropských  zemí.      

×