Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Schrijven voor de lezer

3,419 views

Published on

Interne opleiding voor iedereen die beter wil leren schrijven in brieven, e-mails, het infoblad, de website, brochures…

Published in: Education
 • Did you try ⇒ www.HelpWriting.net ⇐?. They know how to do an amazing essay, research papers or dissertations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Very nice tips on this. In case you need help on any kind of academic writing visit website ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and place your order
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Schrijven voor de lezer

 1. 1. SCHRIJVEN VOOR DE LEZERInterne opleiding voor iedereen die beter wil leren schrijven inbrieven, e-mails, het infoblad, de website, brochures…Zwijndrecht | 2012-02-14
 2. 2. 11.00 u. Toegankelijke taal11.45 u. Schrijven volgens de huisstijl12.30 u. Broodjeslunch13.15 u. Bij elke tekst hoort een communicatiedoelstelling13.45 u. Structuur van een tekst14.30 u. Pauze14.45 u. Schrijven voor correspondentie15.30 u. Schrijven voor publicaties16.00 u. EindeOP HET MENU VANDAAG
 3. 3. Een gewaarschuwd man is er twee waard!De vele kleine groenzones op het grondgebied van onze gemeente zijn een zegen voor de inwoners en de bezoekersen worden vaak gebruikt voor een recreatief uitje in de gezonde buitenlucht. Gelukkig wordt de natuur in onzegemeente nog met een grote N geschreven. Een wandeling in de natuur is een zegen voor de gezondheid en verdrijftstress en negatieve gedachten. Ook onze huisdieren worden graag op een wandeling meegenomen. Vaak wordeninwoners opgemerkt met honden die worden uitgelaten. Dit heeft niet altijd zo‟n fijne consequenties voor de anderewandelaars voor wie een wandeling het equivalent wordt van een hindernissenparcours. Vele wandelwegen zijnimmers gepolueerd met uitwerpselen. Het zijn natuurlijk niet de honden die daarvoor mogen worden geculpabiliseerd,maar wel de baasjes, die een duidelijk gebrek aan respect tonen jegens andere wandelaars. In het politiereglementvan de gemeente wordt nochtans duidelijk vermeld dat recreatieve wandelaars steeds moeten uitgerust zijn met eenhondenpoepzakje en dat hondenuitwerpselen steeds moeten worden opgeruimd en gedeponeerd in de daartoevoorziene hondenpoepbakjes. Het niet naleven van deze bepaling kan aanleiding geven tot een GAS die kan oplopentot 250 €. Het achterlaten van hondenpoep op de wandelpaden wordt immers gezien als asociaal gedrag dat nietwenselijk is. Wie hardleers is en volhard in de boosheid moet dus bezinnen eer hij begint. Uiteindelijk heeft iedereinwoner recht op zuivere wandelpaden en kan het niet dat enkelingen afbreuk doen aan hun wandelplezier. Een tekst voor het infoblad Binnen 5 minuten graag jouw mening
 4. 4. Een gewaarschuwd man is er twee waard!De vele kleine groenzones onze gemeente zijn een zegen voor de inwoners en de bezoekersen vaak gebruikt voor een recreatief uitje in de gezonde buitenlucht. Gelukkig de natuur in onzegemeente nog met een grote N geschreven. Een wandeling in de natuur is een zegen voor de gezondheid en verdrijftstress en negatieve gedachten. Ook onze huisdieren graag op een wandeling meegenomen. Vaakinwoners opgemerkt met honden die uitgelaten. Dit heeft niet altijd zo‟n fijne voor de anderewandelaars voor wie een wandeling het van een hindernissenparcours. Vele wandelwegen zijnimmers met uitwerpselen. Het zijn natuurlijk niet de honden die daarvoor mogen ,maar wel de baasjes, die een duidelijk gebrek aan respect tonen jegens andere wandelaars. In het politiereglementvan de gemeente wordt nochtans duidelijk vermeld dat recreatieve wandelaars steeds moeten uitgerust zijnmet een hondenpoepzakje en dat hondenuitwerpselen steeds moeten opgeruimd en inde daartoe voorziene hondenpoepbakjes. Het niet naleven van deze bepaling kan aanleiding geven tot eendie kan oplopen tot . Het achterlaten van hondenpoep op de wandelpaden immers gezien alsgedrag dat niet wenselijk is. Wie hardleers is en in de boosheid moet dus bezinnen eer hij begint. Uiteindelijkheeft iedere inwoner recht op zuivere wandelpaden en kan het niet dat enkelingen afbreuk doen aan hunwandelplezier. Een tekst voor het infoblad Lange zinnen Afkortingen Passieve zinnen Uitroeptekens Dreigende taal DT-fout Moeilijke woorden Het helpt niet 
 5. 5. Toegankelijke taal Schrijf persoonlijk Schrijf actief Vermijd stadhuistaal Vermijd technische termen en afkortingen Vermijd naamwoordstijl Vermijd verwijzingen Schrijf korte, duidelijke zinnen
 6. 6. Personen die tijdens de verkiezingen Als je tijdens de verkiezingen in hetin het buitenland verblijven, kunnen buitenland verblijft, kun je perper volmacht stemmen. volmacht stemmen.U kan uw identiteitskaart afhalen op Je kunt je identiteitskaart afhalen bijde dienst Bevolking. de dienst Bevolking.Men kan online inschrijven. Je kunt online inschrijven. Schrijf persoonlijk Gebruik de tweede persoon = je (uitzondering brieven: u) De lezer voelt zich aangesproken (men = onpersoonlijk)
 7. 7. Volgende maand start het project. Je kunt de toelage aanvragen bij de dienst Sociale Zaken. De dienst Ruimtelijke Ordening zal uw klacht behandelen. Het college gunt de opdracht aan de firma Peeters.Schrijf actiefPassieve zinnen geven zware zinsconstructies.Actieve zinnen geven een directe communicatie.
 8. 8. te allen tijde, met betrekking tot, reeds, altijd, over, al, maar, inslechts, te Zwijndrecht, immers Zwijndrecht, tochDeze maatregel gaat in per 1 mei 2012. Deze maatregel gaat in vanaf 1 mei 2012.tot beloop van diens verlof tot het einde van zijn/haar verlofDe aanvrager dient zich voorzien van een Kom met je identiteitskaartgeldig identiteitsbewijs aan te bieden bijde dienst Bevolking. naar de dienst Bevolking. Vermijd stadhuistaal Uitdrukkingen kunnen vaak in één woord. Voorkeur voor spreektaal. Te veel woorden maken je tekst omslachtig.
 9. 9. BPA bijzonder plan van aanlegKB koninklijk besluitAC administratief centrum1 april as. 1 april aanstaandet.e.m. tot, tot en met Vermijd technische termen en afkortingen Niet iedereen weet waar afkortingen voor staan.
 10. 10. Spaarlampen dragen bij tot het dalen Spaarlampen zorgen ervoor dat jevan je energieverbruik. minder energie verbruikt.Hij verleent zijn medewerking aan Hij werkt mee aanJe krijgt subsidies voor de plaatsing Je krijgt subsidies als jevan zonnepanelen. zonnepanelen laat plaatsen.Hij levert een inspanning om tot Hij spant zich in om zijn positie teverbetering van zijn positie te komen. verbeteren. Vermijd naamwoordstijl Geef voorkeur aan de werkwoorden in plaats van aan de zelfstandige naamwoorden die daarvan afgeleid zijn. Vaak -ing, -schap, -atie, -heid, maar ook het + infinitief.
 11. 11. Hiernavolgenderichtlijnen De richtlijnenBovengenoemd bedrag Dit bedragHet in de randvermelde probleem Dit probleem Vermijd verwijzingen
 12. 12. Het project van de vzw Met dit project wil deNatuur heeft als doelstelling vzw natuur onnodigehet vermijden van onnodige verplaatsingenverplaatsingen, waarbij vermijden. Mensenmensen vaak de auto gebruiken hiervoorgebruiken in plaats van de vaak de auto in plaatsfiets en hiermee bovendien van de fiets. Bovendienextra CO2 in de atmosfeer blazen ze hiermee extrablazen. CO2 in de atmosfeer. Schrijf korte duidelijke zinnen. Als je twijfelt of je een zin zou splitsen, splits hem dan. Eén idee per zin.
 13. 13. Toegankelijke taal Schrijf persoonlijk Schrijf actief Vermijd stadhuistaal Vermijd technische termen en afkortingen Vermijd naamwoordstijl Vermijd verwijzingen Schrijf korte, duidelijke zinnen
 14. 14. Vragen?
 15. 15. Schrijven volgens dehuisstijl Waarom Binnormen? Dos-and-donts Lettergebruik Juist schrijven Hulplijn nodig?
 16. 16. Huisstijl is meer dan logos, lettertypes en kleuren Eenheid en herkenbaarheid Toegankelijkheid van de informatie Professioneel: imago, visitekaartje Binnormen zijn algemeen erkend en goed gedocumenteerdWaarom Binnormen?zie huisstijlhandboek op www.zwijndrecht.be
 17. 17. 03/250.48.00 03 250 48 00(03) 250 48 000032(0)475 92 48 10 +32 3 475 920032 (0)475.92.48.10 48 10 Dos-and-donts Telefoonnummers
 18. 18. 1/6/2012 17 juni 2010 in tekst17-06-12 2010-06-1717.06.2012 In kenmerkenregel Dos-and-donts Datum
 19. 19. 08h30 / 8u30 8.30 u. of 8.30 uur 8 u. of 8 uur in tekst8.00 uur van 10.00 tot 12.30 u.van 10.00 u. tot 12.30 u. 08.30 – 12.00 u. theorie8u30 tot 12 u. theorie 13.00 – 15.30 u. praktijk13 tot 15.30 u. praktijk in opsomming Dos-and-donts Tijdsaanduiding
 20. 20. 123.456 123 4561.234 1 23412346543210 6 543 2106.543.210 12,3412.34123.456,7 123 456,70 Dos-and-donts Getallen
 21. 21. van één tot twintig De gemeente kocht drie bestelwagens.tientallen tot honderd De gemeente verkocht dertig fietsen.honderdtallen tot duizend De groendienst plantte driehonderd bomen.duizendtallen tot tienduizend De drieduizendste bezoeker ontving eenmiljoen, miljard en biljoen. prijs.Uitzonderingen: 14 februari 2012, 03 250 49 21, Kerkstraat 50, 20 mm, 250 g salami, -13 °C,- Datums, jaartallen, telefoonnummers,huisnummers, maten, gewichten, graden, 25,50 eurobedragen De gemeente verkocht 3 bestelwagens,- Opsomming met verschillende getallen. 45 fietsen en 216 houten palen- Rangtelwoorden 1e verdieping, 25e jaargang Dos-and-donts Getallen voluit schrijven in tekst
 22. 22. 15,50 euro15,50 EURO voorkeur in tekst 15,50 EUR financiële notatie15,50 € € 15,50 Dos-and-donts Munteenheden
 23. 23. Teken voor na Voorbeeld . 0 1 Jan is ziek._Hij komt niet werken.. (afk.) 0 0/1 Dr._Janssens / d.w.z. ? en ! 0 1 Wil je dat boek even geven?_Ik heb het nu nodig! , 0 1 Ik verbind je door,_een ogenblikje alstublieft. : 0 1 De voordelen:_het is leuk en je leert bij.() en [] 1/0 0/1 Op energiekosten_(20 %)_willen we besparen. en " " 1/0 0/1 Ze zei:_"Wees_in, ga uit". Dos-and-donts Spatiëringsregels
 24. 24. Teken voor na Voorbeeld ´ 1/0 0 Autos kunnen s_avonds de parking vrij in-_en uitrijden. % 1 1 Het OCMW kreeg 10_%_korting voor de aankoop.° (temp.) 1 0 De thermometer geeft -10_°C aan.° (graad) 0 1 Een hoek van 90°_is een rechte hoek. § 1 1 Artikel 17_§_2 van de Grondwet. & 1 1 Het duo Nicole_&_Hugo bracht enkele meezingers. Dos-and-donts Spatiëringsregels • nog meer spatiëringsregels in het huisstijlhandboek.
 25. 25. Arial 10 pt Links uitlijnenLettergebruik
 26. 26. Je kan / kan je Je kunt (stam + t)/ kun jeOp de personeelsdienst Bij de personeelsdienstDranken aan 1,50 euro Dranken tegen 1,50 euroCommunicatiedienst communicatiedienstDienst sociale zaken dienst Sociale Zakenemail e-mail (email bestaat ook)Gans de bevolking Heel de bevolking Juist schrijven Enkele vaak voorkomende fouten.
 27. 27. Groene boekje: www.woordenlijst.org Algemene Nederlandse spraakkunst: www.let.ru.nl/ans/e-ans/ Taaldatabank van de vrt: vrttaal.net www.vlaanderen.be/taaltelefoon Taalunieversum van de Nederlandse Taalunie: www.taaladvies.netHulplijn nodig?
 28. 28. Schrijven volgens dehuisstijl Waarom Binnormen? Dos-and-donts Lettergebruik Juist schrijven Hulplijn nodig?
 29. 29. Vragen?
 30. 30. OPDRACHTHerschrijf de paragraaf.
 31. 31. Vanaf 1 januari 2011 werken het OCMW en de gemeente samen voor communicatie, ICT en financiën. Om onze ICT-omgeving aan te passen aan deze ontwikkelingen, moeten we de netwerken van beide organisaties aan elkaar koppelen. Hierdoor komen we in de toekomst tot een gemeenschappelijke ICT-omgeving en ondersteunen we ook de diensten van het OCMW. Dit vraagt ingrijpende aanpassingen aan het netwerk. Al onze computers, softwarepakketten en printers hangen aan dit netwerk. Het is dus mogelijk dat je daar hinder van ondervindt. We voeren de aanpassingen uit tussen Kerstmis en Nieuwjaar, een rustige periode.OPLOSSINGHerschrijf de paragraaf.
 32. 32. Teksten die werkenBIJ ELKE TEKST HOORT EENCOMMUNICATIEDOELSTELLING
 33. 33. Jij bent onbelangrijkNiemand leest een tekst omdat jij hem geschreven hebt.
 34. 34. De lezer is de baasHij mag kiezen of hij je tekst leest of niet.
 35. 35. En hij heeft VEEL keuze
 36. 36. Jongeren van Zwijndrecht worden Organisatiedoelstelling geïnformeerd overVan doelstelling het jeugdbeleid en de jeugdwerking.naar tekst Zorgen voor een Communicatiedoelstelling toegankelijke bron van jeugdinformatie De jeugddienst publiceert Communicatieactie wegwijsinformatie op de gemeentelijke website. Jongeren kunnen met levensvragen Boodschap terecht bij de consulent van CAW De Terp X % van de jongeren is op de hoogte van Effect het aanbod van CAW De Terp
 37. 37. Wat wil je met je tekst bereiken? Informeren Werven Gedragsverandering
 38. 38. Aandacht voor de “call to action”
 39. 39. Hedendaagse kinderen hebben het te druk, volgens de Stichting Ideële Reclame (Sire). Ze hollen vanballetles naar hockey, van knutselclub naar muziekschool. Zo rennen ze in alle haast hun kindertijdvoorbij. Daarom is Sire een campagne begonnen, gericht op de ouders, zodat die beseffen wat ze hunkinderen aandoen door ze van hot naar haar te slepen. Met de campagne Kinderen hebben hetdruk... wil Sire voorkomen dat kinderen slaaf worden van hun eigen agenda. Of erger, de planning vanhun ouders. Het is de vraag of de verontrusting van de campagnemakers terecht is. Harde cijfersleveren ze er niet bij. Wellicht laten de bedenkers zich een beetje meeslepen door wat ze waarnemenin hun eigen blanke, randstedelijke omgeving. En speelt het gesignaleerde vooral onder de gegoeden,met genoeg geld voor al die clubjes, en een auto-met-achterbank om de kinderen erheen te brengen.Niettemin raakt Sire een gevoelige snaar. Het gemiddelde kinderleven is wel degelijk de laatstedecennia ingrijpend gewijzigd - al was het maar doordat het doorsnee Nederlandse gezin nog maar 1,6kind telt. De druk op die kinderen lijkt daardoor omgekeerd evenredig toegenomen. Het schaarsenageslacht moet getalenteerd, sportief, muzikaal, in één woord: perfect zijn. Geestelijke oflichamelijke imperfectie wordt nauwelijks meer gedoogd. Ouders willen dat het beste uit hun kindwordt gehaald - net zoals ze zichzelf maximaal willen ontplooien. En over hoe meer geld zebeschikken, des te gemakkelijker kunnen ze die verlangens verwezenlijken. Dat ouders hun kinderenzon tot in de puntjes geregeld leven voorschotelen, is overigens niet alléén een kwestie van ambitie.De verloedering en (verkeers)onveiligheid in de publieke ruimte zorgen ervoor dat jonge kinderennauwelijks meer zonder toezicht kúnnen spelen. Acties voor minder verkeer en meer speelruimte inde buurt stuiten tot nu toe steevast op grote onverschilligheid van overheidswege. Niet zo gek, datouders zich vaak gedwongen voelen op zoek te gaan naar alternatieven. In een kinderbestaan waarinalles vastligt is hoe dan ook te weinig ruimte voor spontaniteit en fantasie. Verontrustender: in zonbestaan leren kinderen niet hoe ze zichzélf moeten vermaken. Hoe ze een saaie woensdagmiddag opeigen kracht te lijf moeten gaan. Geen ouder, hoe drukbezet hijzelf ook is, zou dus zijn kinderendaarom het recht op verveling moeten ontnemen.De boodschapWat moet de lezer weten?
 40. 40. De doelgroepWie gaat je tekst lezen?
 41. 41. De doelgroepWie gaat je tekst lezen?
 42. 42. De keuze van het juiste kanaal
 43. 43. Welk soort communicatie wil je? Ergens tussenin: het publiek betrekken behouden/onderhouden Ondersteunen: geheugensteun, meer Overtuigen diepgaande info, inschrijvingsmodaliteiten Informeren In de belangstelling brengen / aandacht trekken©Memori - Lessius Hogeschool Mechelen
 44. 44. Bij elke communicatie past een kanaal Elk communicatiemedium heeft een specifiek “communicatievermogen”: vermogen om in de belangstelling te brengen, te informeren (kwantiteit & kwaliteit), te overtuigen, te ondersteunen. Voor elk niveau zijn verschillende communicatiekanalen meer/minder geschikt©Memori - Lessius Hogeschool Mechelen
 45. 45. Bij elke communicatie past een kanaal Enkele voorbeelden • In de belangstelling brengen • → website ongeschikt • Overtuigen en ondersteunen • → infoblad ongeschikt©Memori - Lessius Hogeschool Mechelen
 46. 46. • Doelstelling • Doelgroep • Boodschap • Welk communicatievermogen nodig? • Welk kanaal gebruiken?Analyseer de tekst
 47. 47. STRUCTUUR VAN EEN TEKST
 48. 48. Voor structuur is een mindmapheel geschikt
 49. 49. LeesvolgordeWat lees je eerst?En daarna …En daarna …En als je niet alles leest, wanneerhaak je af?En wat heb je dan al gelezen?Was dat het belangrijkste?
 50. 50. Lezers zijn luiBouw dus geen drempels in je tekst
 51. 51. Boost je profiel op LinkedIn Zoek je werk? Dan is de zakelijke, sociale netwerksite LinkedIn een goed hulpmiddel. Er zijn immers heelServeer de lezers geen wat werkgevers op aanwezig. Ze stellen zichzelf voor, publiceren vacatures en zoeken geschikte profielen. Hoe zorg je ervoor dat jouw profiel opvalt? Netwerkexpert Jan Vermeiren geeft tips. Kies een professioneletekstomelet profielfoto. Een recente foto waarop alleen je hoofd te zien is, is een prima keuze. Dit helpt mensen om je te herkennen, en geeft aan dat je LinkedIn serieus neemt. Vakantiekiekjes met kroost of hond, zijn hier niet opIntegendeel, zorg voor structuur hun plaats. Kies een duidelijke „Professionele titel‟. De „Professionele titel‟ verschijnt op je profiel, meteen achter je naam. Na een zoekopdracht in LinkedIn, is dit vaak het enige wat mensen te zien krijgen. De beschrijving moet stimuleren om verder te lezen, en je woordkeuze bepaalt of je al dan niet gevonden wordt. Gebruik dus woorden die mensen gebruiken wanneer ze op zoek zijn naar iemand met jouw profiel. Voorbeeld: met de melding „Expert marketing en communicatie‟ achter je naam, zal je profiel vaker als zoekresultaat verschijnen, dan met het hippere -maar minder duidelijke- „Marcom expert‟. Benoem de websites die je toevoegt. Aan je profiel kan je websites of blogs koppelen. Zorg ervoor dat ze verschijnen met de juiste benaming, en niet met de standaardmeldingen van LinkdIn, zoals: bedrijfswebsite, blog, persoonlijke website… Hoe doe je dat? Kies -wanneer je een site toevoegt-, in de uitklaplijst voor „Ander:‟. Dan krijg je een extra veld waar je de naam van je site kan invullen. Zo zal op je profiel geen link naar „Persoonlijke website‟ te zien zijn, maar wel naar „De passie van Adriaan‟. Klinkt uitnodigender, niet? Vul de „Samenvatting‟ in. Velen laten deze rubriek momenteel links liggen. Onterecht, want hier heb je de kans om voluit te schrijven over jezelf. Zo wordt je profiel méér dan een opsomming van waar je werkt en hebt gewerkt (rubriek „Ervaring‟), wat je studeert of hebt gestudeerd (rubriek „Opleiding‟), of van welke organisaties je lid bent. Weet je niet hoe te beginnen? Met een kort en krachtig antwoord op de volgende vragen ben je goed op weg: Wie ben ik? Wat doe ik, of wat wil ik doen? Hoe ben ik gekomen waar ik nu sta? Wat drijft mij? Wat heb ik anderen te bieden, wat is mijn expertise? Zorg ook hier voor een heldere woordkeuze. Zo zal je profiel in de zoekresultaten verschijnen van werkgevers die zoeken naar mensen met jouw expertise. Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Wil je nog meer tips om je profiel op LinkedIn optimaal te gebruiken? Volg dan onze webcursus „LinkedIn om een job te vinden‟. Deze cursus is gratis. Of download gratis het boek „Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken‟ van Jan Vermeiren en Bert Verdonck.
 52. 52. Structuur van een tekst
 53. 53. Structuur van een tekst• Chapeau Geeft een nadere toelichting op de titel.
 54. 54. Structuur van een tekst• Chapeau• Titel Geeft aan waar de tekst over gaat en zet aan tot verder lezen.
 55. 55. Structuur van een tekst• Chapeau• Titel• Inleiding • Waar gaat dit over? • Wat heb ik er aan? Inleiding op de rest van het artikel. Kan heel exact aangeven waar de tekst over gaat. Kan interesse opwekken. In de meeste gevallen springt de inleiding eruit omdat ze vet of iets groter gedrukt is.
 56. 56. Structuur van een tekst• Chapeau• Titel• Inleiding • Waar gaat dit over? • Wat heb ik er aan?• Paragrafen • Eén gedachte per paragraaf Het eigenlijke verhaal, verdeeld in tekstblokken. Elke paragraaf is een afgewerkt stuk informatie dat visueel als een eenheid wordt gepresenteerd. Paragrafen maken de informatie overzichtelijk.
 57. 57. Structuur van een tekst• Chapeau• Titel• Inleiding • Waar gaat dit over? • Wat heb ik er aan?• Paragrafen • Eén gedachte per paragraaf• Tussentitels Geven aan waar het volgende tekstblok over gaat. Kan stimuleren tot verder lezen. Tussentitels zijn kort.
 58. 58. Structuur van een tekst• Chapeau• Titel• Inleiding • Waar gaat dit over? • Wat heb ik er aan?• Paragrafen • Eén gedachte per paragraaf• Tussentitels• Slot • Hier komt de call to action • Aanduiden dat de tekst gedaan is Kan de tekst van het artikel samenvatten en alsnog aanzetten tot lezen van het artikel.
 59. 59. Structuur van een tekst• Chapeau• Titel• Inleiding • Waar gaat dit over? • Wat heb ik er aan?• Paragrafen • Eén gedachte per paragraaf• Tussentitels• Slot • Hier komt de call to action • Aanduiden dat de tekst gedaan is• Afbeeldingen Trekken de aandacht en kunnen contact met de lezer tot stand brengen en hierdoor aanzetten tot lezen. Geschikt om sfeer op te roepen, essentiële onderdelen van de tekst te benadrukken en informatie te positioneren.
 60. 60. Structuur van een tekst• Chapeau• Titel• Inleiding • Waar gaat dit over? • Wat heb ik er aan?• Paragrafen • Eén gedachte per paragraaf• Tussentitels• Slot • Hier komt de call to action • Aanduiden dat de tekst gedaan is• Afbeeldingen• Bijschriften bij afbeeldingen Verklaren de illustratie wanneer deze niet voor zichzelf spreekt. Geschikt om informatie te beklemtonen of uit de tekst te lichten. Kunnen aanzetten tot lezen.
 61. 61. Structuur van een tekst• Chapeau• Titel• Inleiding • Waar gaat dit over? • Wat heb ik er aan?• Paragrafen • Eén gedachte per paragraaf• Tussentitels• Slot • Hier komt de call to action • Aanduiden dat de tekst gedaan is• Afbeeldingen• Bijschriften bij afbeeldingen• Kader Apart omlijnd stuk tekst, los van het artikel. Vooral bedoeld om de interesse van de lezer voor het artikel op te wekken. Kan een interessant detail naar voor halen of iets in de rand toelichten. Geen samenvatting van het artikel.
 62. 62. Groep A: Inleiding Groep B: Paragrafen Groep C: Slot Allen: Titel en subtitelsStructureer deze tekst
 63. 63. CorrespondentieBrieven en e-mail
 64. 64. Brieven zijn een efficiënt communicatiemiddelEn de overheid is in het voordeel
 65. 65. Dankzij ons logo wordt de brief altijd geopendBij bedrijven is dat lang niet zo
 66. 66. Als deze hindernis voorons niet bestaat, waarmoet je dan op letten?Dankzij ons logo wordt de brief altijd geopendBij bedrijven is dat lang niet zo
 67. 67. “Ik” of “Wij”, inAmbtelijk of plaats van “U”administratieftaalgebruik Klantonvriendelijk Ingewikkelde taalgebruik zinsconstructies Teleurstelling over de inhoud van de envelop!
 68. 68. • Moeilijk is niet hetzelfde alsTips voor betere geloofwaardigbrieven • Het is moeilijker een brief te1. Gebruik begrijpelijke taal schrijven die iedereen begrijpt dan een brief die niemand begrijpt. • Niet iedereen is hoogopgeleid • Niet iedereen heeft Nederlands als moedertaal
 69. 69. • Gebruik geen jargonTips voor betere “De reiniging van de straatkolken”brieven “Hemelwaterputten”1.2. Gebruik begrijpelijke taal Ga ervan uit dat de lezer van • Afkortingen de eerste keer voluit het onderwerp niets afweet • Moeilijk woorden uitleggen
 70. 70. • Spreek de mensen aan in de briefTips voor betere • Naam in de aansprekingbrieven1. Gebruik begrijpelijke taal2. Ga ervan uit dat de lezer van het onderwerp niets afweet3. Wees vriendelijk i.p.v. afstandelijk
 71. 71. • Hoe sterker de structuur, hoeTips voor betere langer de brief kan zijnbrieven • Maak een lijstje van de inhoud in1. Gebruik begrijpelijke taal2. Ga ervan uit dat de lezer van trefwoorden het onderwerp niets afweet • Zet ze in de juiste volgorde3. Wees vriendelijk i.p.v. afstandelijk • Begin dan pas te schrijven4. Schrijf gestructureerd • Lengte is geen probleem, maar niet “zwammen”
 72. 72. • Niet: “De gemeente start met de heraanleg van de straat.”Tips voor betere Wel: “Binnenkort woont u in een veilige straat.”brieven • Niet: “De prijs van de OCMW-maaltijden verhoogt met 1 euro.”1. Gebruik begrijpelijke taal Wel: “Het is belangrijk dat u lekker kunt blijven2. Ga ervan uit dat de lezer van het onderwerp niets afweet eten, ondanks stijgende voedselprijzen. Daarom …”3. Wees vriendelijk i.p.v. afstandelijk Denk aan het voordeel voor de burger4. Schrijf gestructureerd5. Spreek over de burger en niet over jezelf
 73. 73. • Niet een maand nadien • Is een vorm van respect voor de burgerTips voor beterebrieven1. Gebruik begrijpelijke taal2. Ga ervan uit dat de lezer van het onderwerp niets afweet3. Wees vriendelijk i.p.v. afstandelijk4. Schrijf gestructureerd5. Spreek over de burger en niet over jezelf6. Schrijf tijdig
 74. 74. • Is ook een vorm van respect voor de burger • Doel: het richten van reacties <-> ongeleideTips voor betere projectielenbrieven • “Wenst u te reageren, bel … of e-mail …”1. Gebruik begrijpelijke taal2. Ga ervan uit dat de lezer van het onderwerp niets afweet3. Wees vriendelijk i.p.v. afstandelijk4. Schrijf gestructureerd5. Spreek over de burger en niet over jezelf6. Schrijf tijdig7. Laat ruimte voor reactie
 75. 75. • Op zijn minst een vriendelijk standaardbriefje “Dank u voor uw reactie.”Tips voor betere “We zullen uw brief bespreken.”brieven • Liefst individueel1. Gebruik begrijpelijke taal2. Ga ervan uit dat de lezer van het onderwerp niets afweet3. Wees vriendelijk i.p.v. afstandelijk4. Schrijf gestructureerd5. Spreek over de burger en niet over jezelf6. Schrijf tijdig7. Laat ruimte voor reactie8. Reageer indien mogelijk
 76. 76. • Slecht nieuws is altijd slecht nieuws – Bied een oplossingTips voor betere – Bied aan te luisteren (u kunt bellen, e-mailen,brieven langskomen…)1. Gebruik begrijpelijke taal • Eerlijk zijn is ook informeren zonder de2. Ga ervan uit dat de lezer van loftrompet over jezelf te steken. het onderwerp niets afweet3. Wees vriendelijk i.p.v. afstandelijk4. Schrijf gestructureerd5. Spreek over de burger en niet over jezelf6. Schrijf tijdig7. Laat ruimte voor reactie8. Reageer indien mogelijk9. Wees eerlijk
 77. 77. Tips voor beterebrieven1. Gebruik begrijpelijke taal2. Ga ervan uit dat de lezer van het onderwerp niets afweet3. Wees vriendelijk i.p.v. afstandelijk4. Schrijf gestructureerd5. Spreek over de burger en niet over jezelf6. Schrijf tijdig7. Laat ruimte voor reactie8. Reageer indien mogelijk9. Wees eerlijk10. Gebruik de huisstijltips!
 78. 78. Fouten die vaak voorkomenNietszeggende begin- en slotalineasGevolggevend aan uw schrijven van 23dezer kunnen wij u het volgendemededelen.Wij ontvingen uw brief van 23 mei waarinu ons vraagt om meer informatie over deorganisatie van de braderij.Wij hopen uw vraag hiermee voldoendebeantwoord te hebben en verblijveninmiddels
 79. 79. Lettergebruik• lettertype Arial 10 punt → alle tekst behalve drukwerk• links uitlijnen
 80. 80. Standaardformuleringen• standaard: de geadresseerde is gekend Geachte heer Geachte mevrouw Mevrouw• onbekende geadresseerde: gebruik de dubbele aanspreking Geachte mevrouw Mevrouw NIET: Beste Geachte heer Geachte heer Geachte• aanspreking met naam/functie (indien gekend) Geachte mevrouw Peeters Mevrouw Peeters Geachte heer voorzitter Mijnheer de voorzitter Mevrouw de voorzitter Mevrouw de gouverneur• collectieve aanspreking Geacht college Beste projectgroep• vertrouwelijke aanspreking of bij jongeren Beste Suzie Beste collega• de geaddresseerde bekleedt een officiële functie, maar is een goede kennis (niet in officiële brieven) Mijnheer de voorzitter Beste Jan
 81. 81. E-mail, de oplossing voor alle correspondentie?
 82. 82. Wie krijgt er te veel e-mailberichten?
 83. 83. Wie kent er dit computerspel nog?
 84. 84. • Kort en concreet • Woorden in volgorde van belangrijkheid “Communicatieplan: eerste voorstellen vanBeter e-mailen ontwerp” i.p.v.1. De onderwerpregel “Eerste voorstellen voor het ontwerp van een nieuwe communicatieplan” • “Ter info” wanneer het bericht enkel informatief is en er geen reactie wordt verwacht • Gebruik kernwoorden: “dringend”, “belangrijk”, “graag reactie”, “ter herinnering”, “help” • Voor of na het schrijven van het bericht?
 85. 85. • Begin met een beleefde aanspreking “Beste collega”, “Geachte mevrouw” … • Sluit ook beleefd afBeter e-mailen “Met vriendelijke groeten”, “Beste groeten”1. De onderwerpregel • E-mailhandtekening volgens de huisstijl2. Begin en einde
 86. 86. • Gebruik de structuur van een brief. • Een e-mailbericht moet kort en duidelijk zijn. Bij voorkeur op één scherm te lezen.Beter e-mailen • Belangrijkste zaken vooraan1. De onderwerpregel • Zorg dat de bestemmeling weet wat er van hem2. Begin en einde wordt verwacht. Weet hij wat hij moet doen en3. Formuleringen tegen wanneer? • Bij het antwoorden is het interessant om de gestelde vraag te herhalen. • Opletten met hoofdletters. Wordt geïnterpreteerd roepen.
 87. 87. • Verwijs steeds naar de bijlage. • Voordeel: Documenten moeten niet meer op papier verspreid worden.Beter e-mailen • Nadeel: Er is een extra toepassing nodig.1. De onderwerpregel • Nadeel: Smartphone-onvriendelijk2. Begin en einde • Nadeel: Vermenigvuldiging van het aantal3. Formuleringen bestanden4. Bijlagen en links • Een link is vaak een goede oplossing als iedereen er aan kan.
 88. 88. • Mailberichten moeten niet meteen beantwoord worden. • Binnen 48 uur volstaat.Beter e-mailen • Zuinig met “antwoord allen”1. De onderwerpregel • Afwezigheidsassistent bij langere afwezigheden2. Begin en einde • Opletten met mailstaarten3. Formuleringen4. Bijlagen en links5. Beantwoorden
 89. 89. Vragen?
 90. 90. Schrijven voorpublicaties Website Infoblad / Zwiepers / brochure In de lay-out denken
 91. 91. De lezer is anders De lezer wil niet lezen, maar wil wel klikken, zappen, spelen. Een scherm leest 25 % trager. Schermlezen is vermoeiender en je onthoudt minder achteraf. Lezer leest scannend.WebsiteHet verschil met papier
 92. 92. Het medium is anders Je kunt het niet goed vastnemen. De resolutie is anders. Er staat concurrentie op. Andere tekst, links, afbeeldingen, menubalken… Het ene scherm is het andere niet.WebsiteHet verschil met papier
 93. 93. Drie mogelijkheden Niet aanpassen Beetje aanpassen Opnieuw schrijvenWebsiteTeksten aanpassen?
 94. 94. In sommige gevallen(Officiële) documentenLijstenBrochure in pdf> Bij voorkeur als download Website Niet aanpassen
 95. 95. Witregels toevoegenAlinea’s opsplitsen: vier tot zes regelsLinks leggen voor extra informatieExtra tussenkopjes: hoofdideeNog kortere zinnen: 10 tot 15 woordenBulletlists werken beter dan op papier Website Beetje aanpassen
 96. 96. Afhankelijk van basismateriaal Afhankelijk van tijd en mankracht Vaak beter dan beetje aanpassenWebsiteOpnieuw schrijven
 97. 97. Niet aanbodgericht, maar vraaggericht Meer dialoogstijl dan op papier Menselijker schrijven (vermijd stadhuistaal) Kies voor persoonlijke woorden (meer jij dan ik) Kies voor positieve woorden. Begin met een heel korte zin.WebsiteStijl moet levendiger
 98. 98. Interview Getuigenis Geef reliëf aan je tekst.Infoblad / Zwiepers / brochures…Geef niet enkel beschrijvingen.
 99. 99. Begin eens met een vraag. Fietst u ook wel eens langs de Oeverkant?Onvolledige zinnen En toch. Zeker weten. Heel graag. “Mensen helpen, daar draait het om bijCitaten ons”. Bel me dan gerust opAansporingen (gebiedende wijs) Infoblad / Zwiepers / brochures… Zinnen die zin geven
 100. 100. Loze woorden, een aantal, dan ook, dus, eigenlijk, het is een feitstopwoorden dat, in feite, met name…Werkwoorden Hebben, zijn, worden, zullen, kunnen, willendie niet ‘werken’ Infoblad / Zwiepers / brochures… Schrijven is schrappen.
 101. 101. Maak van je opsommingen 1-2-3’tjes. Spelen, plezier en vrienden maken, daar draait het om bij het speelplein. Een condensatieketel biedt enkel voordelen: je energiekosten dalen, het milieu vaart er wel bij en het is compleet veilig. Infoblad / Zwiepers / brochures… 1-2-3‟tjes
 102. 102. Zuinig met het uitroepteken en … Hou het beknopt, verwijs eventueel naar website. Namen zijn heilig. Gebruik harde returns enkel als je een nieuwe alinea begint. Contactgegevens steeds onderaan, niet in een zin.Infoblad / Zwiepers / brochures…Enkele aandachtspunten
 103. 103. Schrijf enkel wij, als je hiermee de gemeente of het OCMW bedoelt. gemeente / gemeentebestuur Vanaf = datum in de toekomst Sinds = datum in het verleden Straatnamen voluit schrijven. De woorden data/uren/voor wie/waar/prijs zijn overbodig.Infoblad / Zwiepers / brochures…Enkele aandachtspunten
 104. 104. Kort: essentie samengebald Geen leestekens, geen cijfers Maximaal twee regelsIn de lay-out denkenTitels
 105. 105. Liever één sprekend beeld, dan tien slechte fotos. Mensen Auteursrechten Gratis beeldbanken: www.sxc.hu of www.morguefile.com OnderschriftenIn de lay-out denkenAandacht voor beelden
 106. 106. Fototoestel op grootste formaat Portretten op neutrale achtergrond Liever enkele mensen dan een grote groep Gezichten, geen ruggen PerspectiefIn de lay-out denkenZelf beelden maken
 107. 107. Vragen?

×