Successfully reported this slideshow.
Politiezone Zwijndrecht
Seveso & Discipline3
D3: Politie op de plaats van de
noodsituatie
Politiezone Zwijndrecht
Seveso
Politiezone Zwijndrecht
55 bedrijven (13 Seveso)
1 school
5170 werknemers
Industriegebied Zwijndrecht
• 55 bedrijven (13 S...
Politiezone Zwijndrecht
Discipline 3
• Organisatie
• Voorbereiding & oefening
• Indeling terrein
Politiezone Zwijndrecht
ORGANISATIE
Wie
Lokale Politie
Federale Politie
Politiezone Zwijndrecht
ORGANISATIE
Lokale politie Zwijndrecht
 Basispolitiezorg
Federale politie – scheepvaartpolitie An...
Politiezone Zwijndrecht
ORGANISATIE
Leiding
 Directeur Politie (Dir-Pol).
Aanduiding van de leiding
 Conform artikel 7 W...
Politiezone Zwijndrecht
ORGANISATIE
Versterkingen
a)Uit de eigen politiedienst
b)Bovenlokale versterking
Bijzondere samenw...
Politiezone Zwijndrecht
ORGANISATIE
Opdrachten
Openbare Orde handhaven en herstellen;
Vrijhouden van de toegangs- en
eva...
Politiezone Zwijndrecht
ORGANISATIE
Verloop van de operatie
van bestuurlijke politie naar gerechtelijke politie
van refl...
Politiezone Zwijndrecht
VOORBEREIDING & OEFENING
PROVINCIE ANTWERPEN
OSR: Organisatie Snelle Redding
* https://www.osr.be...
Politiezone Zwijndrecht
VOORBEREIDING & OEFENING
GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Gemeentelijke veiligheidscel
Expertise ambtenaar n...
Politiezone Zwijndrecht
VOORBEREIDING & OEFENING
LOKALE POLITIE ZWIJNDRECHT
Monodisciplinair interventieplan
o.a. interve...
Politiezone Zwijndrecht
Interventiefiche “Seveso-ongeval”
1 Info-inzameling (EEI)
1.1 Zie checklist als bijlage toegevoegd...
Politiezone Zwijndrecht
2.2 Verwittigingen
 
 Hulpcentrum 100
(staat in voor de verwittiging van brandweer, medische hulp...
Politiezone Zwijndrecht
4 Progressieve uitbouw van de commandostructuur
 
 prioritaire taak van de wegpolitie (bij aankom...
Politiezone Zwijndrecht
5 Evaluatie
5.1 Eerste debriefing onmiddellijk na de feiten met alle verantwoordelijken
5.2 Latere...
Politiezone Zwijndrecht
 
Actiefiche eerste ploegen(en) ter plaatse Actiefiche 2
1. AANGEDUID DOOR
Via dispatching – CICAN...
Politiezone Zwijndrecht
  Getuigen weerhouden van het incident. Minstens noteren van hun identiteit en gsm/tel voor hercon...
Politiezone Zwijndrecht
VOORBEREIDING & OEFENING
Politiezone Zwijndrecht
03-07-13 21
INTERVENTIETERREIN
Ambu: verzamelplaats
ziekenwagens
BW: verzamelplaats
brandweer
CC: ...
Politiezone Zwijndrecht
Indeling terrein
RODE ZONE
-Zeer groot gevaar aanwezig of verwacht
-Toegankelijkheid: mits akkoord...
Politiezone Zwijndrecht
Indeling terrein
ORANJE ZONE
-Hinderlijke effecten aanwezig of verwacht die niet schadelijk zijn
v...
Politiezone Zwijndrecht
Indeling terrein
GELE ZONE
- Lichte hinderlijke effecten kunnen optreden (in geen
geval schadelijk...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samenwerking overheid en bedrijven vanuit discipline 3

925 views

Published on

Presentatie van commissaris Mark Bastiaenssens van de lokale politie Zwijndrecht naar aanleiding van de Seveso netwerkbijeenkomst in Zwijndrecht

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samenwerking overheid en bedrijven vanuit discipline 3

 1. 1. Politiezone Zwijndrecht Seveso & Discipline3 D3: Politie op de plaats van de noodsituatie
 2. 2. Politiezone Zwijndrecht Seveso
 3. 3. Politiezone Zwijndrecht 55 bedrijven (13 Seveso) 1 school 5170 werknemers Industriegebied Zwijndrecht • 55 bedrijven (13 Seveso) • 1 technische school • 5170 werknemers
 4. 4. Politiezone Zwijndrecht Discipline 3 • Organisatie • Voorbereiding & oefening • Indeling terrein
 5. 5. Politiezone Zwijndrecht ORGANISATIE Wie Lokale Politie Federale Politie
 6. 6. Politiezone Zwijndrecht ORGANISATIE Lokale politie Zwijndrecht  Basispolitiezorg Federale politie – scheepvaartpolitie Antwerpen  Gespecialiseerde politietaken op en rond het water  Protocolakkoord tssn federale politie (SPN) en PZ Zwijndrecht met betrekking tot de taakverdeling binnen het havengebied PZ Zwijndrecht van 23 april 2009 Lokale politie Antwerpen  Bijstand en functionele associatie interventie  Basisprotocolakkoord van interzonale samenwerking tussen de LP Antwerpen en de LP Zwijndrecht (7 februari 2013) Federale politie – Coördinatie en Steundienst Antwerpen  Versterking – leiding  Protocolakkoord houdende de leiding bij noodsituaties voor het arrondissement Antwerpen (29 januari 2010)  Protocolakkoord houdende het Politioneel Interventieplan (PIP) voor de provincie Antwerpen (8 juni 2012)
 7. 7. Politiezone Zwijndrecht ORGANISATIE Leiding  Directeur Politie (Dir-Pol). Aanduiding van de leiding  Conform artikel 7 WPA.
 8. 8. Politiezone Zwijndrecht ORGANISATIE Versterkingen a)Uit de eigen politiedienst b)Bovenlokale versterking Bijzondere samenwerkingsovereenkomsten (vb. PIP-protocol) a)Federale versterking
 9. 9. Politiezone Zwijndrecht ORGANISATIE Opdrachten Openbare Orde handhaven en herstellen; Vrijhouden van de toegangs- en evacuatiewegen, begeleiden van de hulpdiensten en middelen naar de plaats van de gebeurtenis (verkeer); Perimeters installeren, fysisch afbakenen, signaleren en bewaken en de toegangscontrole verzekeren aan de zones (verkeer en controle); Evacuatie van de bevolking/werknemers uitvoeren en toezien op het schuilen; Overledenen identificeren; Bijstand verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.
 10. 10. Politiezone Zwijndrecht ORGANISATIE Verloop van de operatie van bestuurlijke politie naar gerechtelijke politie van reflextijd naar beheerstijd van dispatching naar leiding op het terrein van PIP-versterking naar aflossing en langdurige versterking van operationele naar beleidscoördinatie
 11. 11. Politiezone Zwijndrecht VOORBEREIDING & OEFENING PROVINCIE ANTWERPEN OSR: Organisatie Snelle Redding * https://www.osr.be eigen login – en paswoord * Databank (informatie – communicatie platform) Werkgroep oefeningen PIP Antwerpen
 12. 12. Politiezone Zwijndrecht VOORBEREIDING & OEFENING GEMEENTE ZWIJNDRECHT Gemeentelijke veiligheidscel Expertise ambtenaar noodplanning Expertise communicatieambtenaar
 13. 13. Politiezone Zwijndrecht VOORBEREIDING & OEFENING LOKALE POLITIE ZWIJNDRECHT Monodisciplinair interventieplan o.a. interventiefiches (operationeel) en actiefiches (leiding en coördinatie) Lerende organisatie interne en externe opleiding oefeningen en incidenten Evaluatie en actualisatie Materiaal o.a. commandowagen = CP-OPS Samenwerking PZ Antwerpen
 14. 14. Politiezone Zwijndrecht Interventiefiche “Seveso-ongeval” 1 Info-inzameling (EEI) 1.1 Zie checklist als bijlage toegevoegd aan deze fiche   1.2 Het centraal politioneel informatieverzamelpunt      Aanvankelijk de eigen lokale dispatching lokale politie Zwijndrecht (met steun van CICANT)  Feiten gaan over naar noodplannen: via CIC Antwerpen   GEBRUIK INDIEN NODIG OOK DE ACTIEFICHES “ADR-ongeval” en “nucleair ongeval” 2 Eerste en dringende verrichtingen 2.1 Eerste ploeg(en) ter plaatse sturen NIET IN RODE ZONE (niet voorbij uitsluitingsperimeter)    Politiedienst welke interventie uitvoert • betrokken lokale politie andere      Opdracht • (in afwachting van de komst van de hulpdiensten) hulp aan slachtoffers, rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen (zie hierboven) • “Situation Report” (SitRep) blijven geven van − de toestand ter plaatse − de aangekomen diensten en de door hen genomen maatregelen • Veiligheidsmaatregelen nemen (blijf met de wind in de rug of hou voldoende afstand) • Neem zo snel als mogelijk contact op met brandweerofficier voor advies (aard en effecten van de producten) • Perimeter instellen (bewaking van goederen, sporenbescherming,…) op vraag van de brandweeroverste • Doorgangspunten (WAY IN en WAY OUT) bemannen (enkel bevoegde diensten toelaten) • Multidisciplinair overleg opstarten (in afwachting van de komst van OBP)      Punt Eerste Bestemming (PEB) bepalen (indien nodig uit veiligheidsoverwegingen)      Meest aangewezen aanrijroute bepalen (indien nodig uit veiligheidsoverwegingen - bovenwinds)      Praktische tip: contact nemen met WPR voor advies      Veiligheidsmaatregelen: het dragen van verkeersmantel of overgooier is verplicht   VOORBEREIDING & OEFENING
 15. 15. Politiezone Zwijndrecht 2.2 Verwittigingen    Hulpcentrum 100 (staat in voor de verwittiging van brandweer, medische hulpverlening, Rode Kruis, Civiele Bescherming,…)  Betrokken politiediensten (zowel lokaal als federaal) naargelang de plaats van het ongeval: lokale politiezone(s), scheepvaartpolitie (SPN) ANTWERPEN, spoorwegpolitie (SPC), PZ ANTWERPEN, ,... (Via CICANT)  CSD (Via CICANT): conform taakafspraken en o.a. voor versterkingsaanvragen aan DAO  De getroffen bevolking: − de naburige bedrijven in kennis stellen (werknemers en bezoekers) − betrokken woonkernen (Seveso sirenes, CIN in werking stellen….) − berichten via de media “ramen en deuren sluiten “ via ATV, VRT, VTM…..  Gewestelijke verkeersleiding spoorwegen (via CICANT)  Vlaams Verkeerscentrum: voor de verkeersinformatie en de aanvraag om filestaartbeveiliging in de diepte te regelen met de tekstpanelen (via CICANT)  Scheepvaartdiensten op de Schelde (via CICANT)  Verkeersleiding luchthaven Deurne (via CICANT)  Overheden: - Burgemeester (via de lokale politie) − Parketmagistraat (via de vaststellende politiedienst) − Rampenambtenaar (via lokale politie)  Naburige CSD en WPR (Via CICANT)  Nederlands Politie (Middelburg, Tilburg of Eindhoven) via CICANT   3 Snelle inplaatsstelling van een geïntegreerd commando    CP-OPS: plaats te bepalen door de DIR CP OPS  Commandovoertuig DIR POL: plaats vlakbij de CP-OPS  Coördinatiecomité: lokaal te bepalen door de bevoegde overheid   VOORBEREIDING & OEFENING
 16. 16. Politiezone Zwijndrecht 4 Progressieve uitbouw van de commandostructuur    prioritaire taak van de wegpolitie (bij aankomst ter plaatse): liaison bij de commandopost van de politie  ontplooiing van de PIP-structuur (beslissing van de commissaris met weekdienst)  Versterkingsaanvragen: (GEBEUREN ENKEL VIA HET CIC ANTWERPEN CONFORM AFSPRAKEN MET CSD!) • Lokale politiediensten • Algemene versterkingsaanvraag van de federale politie aan DAO (aanvraag conform afspraken tussen CSD en CIC) − Interventiekorps (CIK): personeel − Directie Algemene Reserve (DAR): personeel of middelen (cfr sanitair voertuig, logistiek voertuig, stafcar,…) • Specifieke versterkingsaanvraag van de federale politie aan DAO − Luchtsteun (DSAS) − Disaster Victim Identification (DVI): in geval van onidentificeerbare lijken  Federaal stressteam (DPI): in geval van schokkende gebeurtenissen voor psychosociale opvang van politiepersoneel      Aandachtspunten bij vaststellingen • Sporen beschermen en opnemen (brokstukken, verfschilfers, remspoor, …) • Identificeren betrokkenen – voertuigen (nummeren met verfbus) • Fotograferen van de plaats, sporen en voertuigen • eventueel rampterrein opdelen in sectoren op basis van een raster (plaatsbepaling sporen) • eventueel luchtfoto’s laten maken door de Dienst Luchtsteun (DSAS)      Bijhouden van het wachtlogboek door het onthaal en op elk commando- en uitvoeringsniveau      Persberichtgeving: UITSLUITEND via het coördinatiecomité   VOORBEREIDING & OEFENING
 17. 17. Politiezone Zwijndrecht 5 Evaluatie 5.1 Eerste debriefing onmiddellijk na de feiten met alle verantwoordelijken 5.2 Latere grondige debriefing met alle verantwoordelijken op te bepalen tijdstip Nuttige telefoonnumers    WPR Antwerpen • bureel 03 259 07 13      Vlaams Verkeerscentrum 03 443 63 69      DAO • Officier permanentie 02 642 63 80 • Verkeersinformatie 02 642 63 66      Hulpcentrum 100 02 270 92 26      Luchthaven Deurne - meteo 03 285 69 16      BIG Geel 014 58 45 47      ANTI-GIFCENTRUM NEDER-OVER-HEEMBEEK 070 32 09 60  Lijst SEVESO-BEDRIJVEN (telefoonnummers – zie OSR)      Burgemeester André VAN DE VIJVER 03 250 49 12 0498 92 48 50      Gemeentelijke Rampenambtenaar Bart BRUELEMANS 03 338 89 10 0479 79 37 46   VOORBEREIDING & OEFENING
 18. 18. Politiezone Zwijndrecht   Actiefiche eerste ploegen(en) ter plaatse Actiefiche 2 1. AANGEDUID DOOR Via dispatching – CICANT – instructielijst 2. SAMENSTELLING Minimale bezetting (H)INP en één INP van PZ Zwijndrecht 3. WERKTERREIN Grondgebied PZ Zwijndrecht 4. Radiocommunicatie   Arro Zuid (routine gesprekgroep)     Zeta Lokaal (lokale gespreksgroep) na beslissing van OGP-hoofdinspecteur met dienst of OBP- commissaris met weekdienst     SP NAT 1 (nationale gespreksgroep – zie nr 23 in lokale map) na beslissing van CICANT     Roepnaam: -ZETA 110 (vroege) -ZETA 210 (late) -ZETA 310 (nacht)   5. OPDRACHT /TAKEN     Aandacht voor mogelijk gevaar (zichzelf of andere) informatie zal komen van dispatching     Bij kennis van gevaar nemen van beschermingsmaatregelen voor de interventie (aanwezig in het voertuig)     Niets aanraken in het geval van gevaar – verwijzing naar PIP interventiefiche specifiek geval     Eens ter plaatse dient men ASAP de aanwezige brandweerofficier te lokaliseren en hiervan zoveel mogelijk info te bekomen.     ALLE INFORMATIE DIE MEN BEKOMT OP DE RAMPSITE (cf. plaatsgesteldheid, gewonden, omvang ramp, gegevens verstrekt door en vragen van de brandweerofficier, …) DIENT MEN CONTINU TE MELDEN AAN CICANT. Dit is essentieel teneinde constant een actueel zicht te houden op de situatie en dit tevens te kunnen briefen met het oog op een mogelijke opschaling naar een gemeentelijke fase.     Door de brandweer zal reeds een uitsluitingsperimeter zijn ingesteld. Zoals de naam het zegt is dit verboden terrein voor onbevoegden en wordt IEDEREEN er uitgesloten die er niets heeft te zoeken, waaronder de politiediensten. Uiteraard is dit enkel omwille van veiligheidsredenen. MEN BLIJFT UIT DE OMSLUITINGSZONE (RODE ZONE)!   VOORBEREIDING & OEFENING
 19. 19. Politiezone Zwijndrecht   Getuigen weerhouden van het incident. Minstens noteren van hun identiteit en gsm/tel voor hercontactname.   Een belangrijke taak voor de eerst aanwezige is het VERLENEN AAN HULP AAN DE MEEST HULPBHEHOEVENDEN EN INDIEN NOODZAKELIJK HET OVERGAAN TOT EVACUATIE VAN BEDREIGDE SITES. Dit zijn taken die bij aankomst onmiddellijk dienen te worden besproken met de brandweerofficier. We bemerken dat dit in principe taken zijn van de brandweer en de medische discipline doch in zeer urgente situaties ook een aangelegenheid kunnen zijn voor de politiediensten (direct levensbedreigende situaties).   In afwachting van de komst van een OBP-COMMISSARIS MET WEEKDIENST dient de eerst aanwezige (H)INP zich vervolgens te informeren bij de brandweer over het INRICHTEN VAN EEN (voorlopige) ISOLATIEPERIMETER. Dit is essentieel teneinde o.m. de vlotte verkeersdoorstroming van de verdere hulpverlening te garanderen. Het INSTELLEN VAN EEN ISOLATIEPERIMETER MET DAARIN EEN GOED AFGEBAKENDE WAY- IN EN – OUT IS HIERBIJ ESSENTIEEL. Zoals reeds gesteld omschrijft de isolatieperimeter de CONTROLEZONE (oranje zone). Dit is de “WERKZONE” voor alle aanwezige disciplines (vb. in de controlezone wordt het CP-Ops ingericht, is de VoorwaartseMedischePost aanwezig, dient een parking te worden voorzien voor de ambulances, ..). Deze werkzone dient zodoende voldoende RUIM te zijn en bij aankomst van de verdere hulpverleners te zijn afgebakend. Dit alles wordt ASAP besproken met de aanwezige brandweerofficier (men dient hierbij over een grondplannetje te beschikken). Van zodra de isolatieperimeter met de WAY-IN en –OUT is vastgelegd, wordt dit ASAP correct gecommuniceerd aan het onthaal. Men geeft hierbij aan wat de personeelsbehoefte is om dit te kunnen realiseren. 6. AANDACHTSPUNTEN   - Melding aan CICANT aankomst ter plaatse - Men dient in de mate van het mogelijke steeds de wind in de rug te houden; - Men komt NOOIT in de rode zone; - Het Vtg wordt op veilige afstand geplaatst, motor wordt stilgelegd; - Gelekte plassen, ontsnapte gassen NOOIT betreden; - Bij ademhalingsproblemen, jeuk, irritatie van de ogen, misselijkheid,… dit onmiddellijk melden; - NOOIT roken in de nabijheid van de rampsite. 7. BENODIGDE MIDDELEN   ASTRID radioposten en GSM   Beschermingsmiddelen: mondmasker, kogelwerende vest, fluo-overgooier, staaflamp…   Signalisatiemiddelen VOORBEREIDING & OEFENING
 20. 20. Politiezone Zwijndrecht VOORBEREIDING & OEFENING
 21. 21. Politiezone Zwijndrecht 03-07-13 21 INTERVENTIETERREIN Ambu: verzamelplaats ziekenwagens BW: verzamelplaats brandweer CC: coördinatiecomité CP-OPS: commandopost operaties CP-POL: commandopost poitie P: controlepost politie PERS: verzamelplaats pers P-IN: verplicht doorgangspunt op toegangsroute P-OUT: verplicht doorgangspunt op uitgangsroute SAR: getroffen zone  search & rescue VIP: verzamelplaats VIP VMP: vooruitgeschoven medische post VzPAP: verzamelpunt aangehouden personen WAY IN: verplichte toegangsroute WAY OUT: verplichte uitgangsroute : aanrij/afvoerroute voor evacuatie bevolking : aanrij/afvoerroute voor gewonden en overledenen : aanrijroute voor politiepersoneel : mortuarium
 22. 22. Politiezone Zwijndrecht Indeling terrein RODE ZONE -Zeer groot gevaar aanwezig of verwacht -Toegankelijkheid: mits akkoord van de DIR CP- OPS en mits naleving van de door hem gegeven richtlijnen voor de interveniërende hulpdiensten, deskundigen en technici -Begrensd door: de uitsluitingsperimeter -Voor de bevolking en werknemers in deze zone:  ofwel evacuatie  ofwel specifieke richtlijnen in functie van de situatie (zoals het sluiten van deuren en vensters)
 23. 23. Politiezone Zwijndrecht Indeling terrein ORANJE ZONE -Hinderlijke effecten aanwezig of verwacht die niet schadelijk zijn voor de gezondheid. -Zone waarbinnen de hulpdiensten zich organiseren. -Toegankelijkheid: in principe voorbehouden voor de hulpdiensten en andere bevoegde diensten mits akkoord van de DIR CP-OPS en mits naleving van de door hem gegeven richtlijnen. -Begrensd door de isolatieperimeter: - gecontroleerd door de politiediensten; - logistieke steun van de hulpdiensten hierin georganiseerd; - uiterste grens tot waar de pers toegelaten wordt. -Passende richtlijnen voor de bewoners en werknemers in deze zone.
 24. 24. Politiezone Zwijndrecht Indeling terrein GELE ZONE - Lichte hinderlijke effecten kunnen optreden (in geen geval schadelijk voor de gezondheid ) - Toegankelijkheid: - Voor bewoners en werknemers - Geen doorgaand verkeer of ramptoeristen - Begrensd door de ontradingsperimeter - Gecontroleerd door de politiediensten - Nodige maatregelen worden hier genomen om de toegang voor de hulpdiensten en het vlot verloop van de hulpacties te waarborgen

×