Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het nieuwe werken in Zwijndrecht

647 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Het nieuwe werken in Zwijndrecht

 1. 1. Het Nieuwe Werken Gemeenteraadscommissie 2013-12-10
 2. 2. Inhoud Het nieuwe werken Na de pilootfase De pilootfase
 3. 3. Het nieuwe werken vs. telewerken Telewerken Het nieuwe werken • • • • • • • Werken op een andere plaats Meestal thuis Werken op eender welke plaats Tijdsonafhankelijk Gediversifieerde werkplekken Digitaal Resultaten
 4. 4. Voordelen van het nieuwe werken Voor de werkgever Voor de medewerker • • • • • • • • • • • • Besparing op kantoorruimte Besparing op meubilair Besparing op schoonmaak Meer aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers Hogere productiviteit Resultaatgericht Betere work-life balance Minder woon-werk tijdverlies Gevarieerde werkplekken Beter samenwerken Hogere productiviteit Actievere leidinggevenden
 5. 5. Voorwaarden voor het nieuwe werken 1. De planning en organisatie van het werk zijn aangepast 2. De medewerker past zich aan 3. Documenten, toepassingen & apparatuur zijn voldoende mobiel
 6. 6. Planning en organisatie Er is een manier om de resultaten van het werk te meten. Er is een regeling voor het garanderen van de permanentie en voor de kwaliteit van de dienstverlening.
 7. 7. Planning en organisatie Werkorganisatie gebaseerd op competentiemanagement en evaluatie- en ontwikkelcyclus Planningsgesprek • Jaarlijks • Doelstellingen Kwartaaloverzicht • Driemaandelijks • Projecten Teamvergadering • Wekelijks • Taken / acties
 8. 8. Planning en organisatie
 9. 9. Planning en organisatie
 10. 10. De wekelijkse teamvergadering • • • • • • • Hoe was de afgelopen week? Hoe staat het met je planning? Zijn er problemen geweest? Ben je knelpunten tegengekomen? Hoe kunnen die opgelost worden? Wat staat er op je programma voor volgende week? Hoe ver wil je geraken? + Het welbevinden van de medewerker
 11. 11. Dienstverlening en permanentie • Tijdens de kantooruren is er permanentie op de dienst. • Diensthoofd is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. • Diensthoofden zijn telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren. • Medewerkers zijn telefonisch bereikbaar tijdens de stamtijden.
 12. 12. De medewerker past zich aan Elders werken • Telewerken is een keuze, het nieuwe werken niet. • Wanneer men dat wenst en wanneer het werk het toelaat • Geen vaste telewerkdag • Geen excuus voor afwezigheid • Elke plaats die voor het werk geschikt is • Arbeidsongevallen -> melding
 13. 13. De medewerker past zich aan Tijdsonafhankelijk werken • • • • • • • • • • Werktijd wordt niet gemeten Uurrooster B-niveau’s Taakafspraken met de leidinggevende Regelmatige rapportering Werktijd in vertrouwen Eerlijke omgang met werktijd en verlof Aan het werk = telefonisch bereikbaar Aanwezig tijdens vergaderingen Eerlijke verdeling van aanwezigheid Diensthoofd eindverantwoordelijke
 14. 14. De medewerker past zich aan Digitaal werken • Iedereen spant zich in om informatie en documenten maximaal te delen en digitaal beschikbaar te maken.
 15. 15. Documenten, toepassingen en apparatuur zijn mobiel • • • • • • Documenten zijn gedigitaliseerd. Documenten zijn beschikbaar. Toepassingen zijn (deels) beschikbaar. Apparatuur is voldoende mobiel Technische ondersteuning Jobinhoud laat elders werken toe
 16. 16. De pilootfase • Testen van de vertaling naar Zwijndrecht • Ruimte voor risico’s en mislukking • Regelmatig evaluatie
 17. 17. Te onderzoeken Medewerkers Organisatie Leidinggevenden
 18. 18. Voor de medewerkers • • • • • • De houding t.o.v. het eigen takenpakket De ervaring met het werken op resultaten Samenwerking en communicatie met het team De work-life balance De communicatie met anderen De transparantie van de verschillende vormen van afwezigheid (werken, vakantie, ziekte…) • De beschikbaarheid van documenten • De beschikbaarheid van toepassingen • De werking van de mobiele apparatuur
 19. 19. Voor de leidinggevende • • • • Alle elementen die gelden voor de medewerkers Het aansturen van het team De kwaliteit en beschikbaarheid van de dienstverlening Het organiseren van permanentie op de dienst
 20. 20. Voor de organisatie • De (telefonische) bereikbaarheid van afwezige medewerkers • De dienstverlening • De permanentie op de dienst • De samenwerking met andere diensten
 21. 21. Voorbereiding • Digitalisering van alle documenten en dossiers
 22. 22. Voorbereiding • Digitalisering van alle documenten en dossiers • Re-organisatie van de mappenstructuur
 23. 23. Voorbereiding • Digitalisering van alle documenten en dossiers • Re-organisatie van de mappenstructuur • Cloudopslag
 24. 24. Voorbereiding • • • • Digitalisering van alle documenten en dossiers Re-organisatie van de mappenstructuur Cloudopslag Mobiele apparatuur
 25. 25. Voorbereiding • • • • • Digitalisering van alle documenten en dossiers Re-organisatie van de mappenstructuur Cloudopslag Mobiele apparatuur Flexibele werkplekken
 26. 26. Duur van de pilootfase • 1 jaar om alle omstandigheden minstens éénmaal mee te maken • Driemaandelijkse evaluatie • Nadien algemene evaluatie
 27. 27. Na de pilootfase • Veranderingstraject -> stapsgewijze op basis van de voorwaarden. • Volgorde van diensten

×