Verkkokaupan perusteet

Gelo
GeloGelo
Verkkokaupan perusteet
Koulutus 29.4.2015
Tero Lahtinen
DI, KTK
tero.lahtinen@gelo.fi
050 486 9855
Ohjelma

Verkkokaupan
menestystekijät ja
haasteet

Liiketoimintasuun-
nitelma ja sen
testaaminen

KV-verkkokaupan
piirteitä

Verkkokaupan
juridiikkaa

Asiakaskokemus
verkkokaupassa

Verkkokaupan
markkinointi

Verkkokaupan
tekniikka ja toimittajat

Maksutavat ja
-järjestelmät

Logistiikka

Woocommerce
esimerkki
Verkkokauppa on...

Kauppaa

Moderni postimyynti

Näkymä
– Tuotetietoon
– Varastonhallintaan
– Asiakastietoihin

Liittymä
– Toiminnanohjaukseen
– Maksujärjestelmiin
Verkkokaupan perusteet
Eikä ainakaan näin
Osta tietotekniikkaa
ja sovelluksia
Rakennuta
verkkokauppaa
Verkkokaupan liiketoimintasuunnittelu
kilpailudut
Verkkokauppa on osa jakelukanavaa
Verkkokauppa usein lyhentää
jakelukanavaa
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan rooli?

Verkkokauppa itsenäisenä liiketoimintana vs.
kivijalkaliikkeen tukena
− Samuli Seppälä: ”Oikea” verkkokauppa ja
”näyteikkunakauppa”
Ostopäätös syntyy verkossa

Vaikka tuote ostettaisiinkin liikkeestä,
ostopäätös tehdään usein verkossa

Oma esimerkki: tiesin jo kauppaan mennessä,
että ostan Samsung SIII:n

Jos tuotetta/palvelua ei ole verkossa, oletetaan
usein, että sitä ei ole lainkaan

Oma esimerkki: joululounas projektitiimille
Kohti yhtenäistä asiakaskokemusta
Verkkoliiketoiminnan kolme kovaa
Lähes rajaton markkina
Hyvin skaalautuva liiketoimintamalli
Pienet kulut
Verkkokauppaliiketoiminnan osat
Tekniikka
Logistiikka
Markkinointi
Asiakaspalvelu
OstoHallinto
Johtaminen
Verkkokauppa B2B-kaupassa

Yleisintä verkkokaupan hyödyntäminen on
tukkukaupassa (noin puolet)

Harvinaisinta teollisuusyrityksissä (noin 10%)

B2B-verkkokaupan potentiaali on suurin
toistuvien perushankintojen kohdalla.

Kun yritysasiakkaat saadaan tekemään
perushankinnat itsepalveluna verkkokaupasta,
voivat myyntiedustajat käyttää aikaansa
vaativampien tapausten hoitamiseen ja
lisämyynnin hankkimiseen.
1 * 1 * 1 * 1 = 1 1,1 * 1,1 * 1,1 * 1,1 = 1,46
Toimituskulujen merkitys

Toimituskulut lisäävät verkkokaupan
kustannuksia väistämättä
− Tilausten keräily varastosta
− Pakkaaminen
− Lähetys
− Lähetyskulut
→ Keskiostoksen on oltava riittävän iso, että
logistiikan kulut voidaan kattaa
→ Tuotteen on oltava sellainen, että se voidaan
toimittaa riittävän edullisesti
Mitä myyn?
Esimerkki

Keskustelin erään entisen
verkkokauppayrittäjän kanssa. Hänellä oli ollut
askartelutarvikkeita myyvä verkkokauppa:

“Ihmiset ostivat yhden arkin tuota ja toisen tätä
askartelupaperia. Keskiostos oli luokkaa 10
euroa. Tilausten kokoamisessa ja postituksessa
meni koko päivä ja saadut rahat menivät lähes
kokonaan varaston ylläpitoon ja
laajentamiseen.”
→ Toiminta loppui kannattamattomana
http://yle.fi/uutiset/selitys_kuljetusfirmojen_hurjalle_kasvull
e_tilataan_netista_viisi_palautetaan_nelja/6485660
Zalando: noin 50% tilauksista palautetaan
Verkkokauppa.com: Palautuksia tulee suhtellisen vähän, eikä
niistä aiheudu merkittäviä kuluja
Varastoton toiminta

Verkkokauppa voi operoida ilman varastoa: tavara tilataan
toimittajalta vasta, kun verkkokauppaan saadaan tilaus
− Esim. viikottaiset tilaukset toimittajalta, johon kerätään kaikki viikon
aikana tulleet tilaukset
− “Drop shipment”: tavara toimitetaan suoraan ostajalle

Mahdollistaa suuren tuotevalikoiman ilman suuria investointeja ja
pääoman sitomista

Ongelmana toimitusaikojen venyminen
− Käytännössä kilpailu on kiristynyt niin, että monilla tuotteille varastoton
toiminta ei ole mahdollista

Toimittajan luotettavuus avainkysymys

Euroopan ulkopuolelta drop ship mahdotonta tullausrajan ylittäville
tuotteille
− Tavaran vastaanottajan pitäisi hoitaa tullaus
Laaja tuotevalikoima
Pieni pääomatarve Nopeat toimitukset
Jokainen
verkkokauppias
on Vesa Keskinen
Verkkokaupan markkinoinnin merkitys

Kivijalkaliike houkuttelee aina kävijöitä pelkällä
sijainnillaan
− Sijainti onkin yksi kaupan tärkeimpiä kilpailutekijöitä

Verkkokaupalla ei ole ohikulkijoita
→ Kauppa pitää tehdä tunnetuksi

Markkinointiin on pakko panostaa!

Jokaisen verkkokauppiaan peruskysymys:
Miten markkinoin kauppaani
kustannustehokkaasti?
Mitä myyn?
Miten erottaudun kilpailussa?
Miten kilpailen ulkomaista verkkokauppaa
vastaan?
Miten markkinoin kauppaani
kustannustehokkaasti?
Kokonaisuus ratkaisee!
Verkkokaupan perusteet
Case Jämsän apteekki
Liiketoimintasuunnitelman testaus
Liiketoimintasuunnitelman/
verkkokaupan potentiaalin testaus

Google-hakujen analyysi avainsanatyökalun
avulla

Koemarkkinointi
Kannattaisiko myydä
uimalaseja vahvuuksilla?
320 hakua
hakusanalla
“uimalasit vahvuuksilla”
1300 hakua hakusanalla
“uimalasit”
22 hakua
hakusanalla
“uimalasit voimakkuuksilla”
Esimerkkilaskelma

“uimalasit vahvuuksilla” 320 hakua
− Kauppaan 20% = 64

“uimalasit voimakkuuksilla” 22
− Kauppaan 20% = 4

“uimalasit” 1300
− Kauppaan 5% = 65
Yhteensä n. 130 kävijää/kuussa

Konversio% 2 → 3 ostosta kuussa
→ Vaikuttaa kovin pieneltä bisnekseltä
→ Ei kannata erikoistua pelkästään tähän, mutta sopinee
uimatarvikekaupan tai optikkoliikkeen tuotevalikoiman lisäksi

Avoin kysymys: voisiko markkinoinnilla saada synnytettyä uutta
kysyntää?
Verkkokaupan perusteet
Koemarkkinointi

Koemarkkinoinnissa kauppaa markkinoidaan kuin se olisi jo
olemassa

Esim. Google Adwords tai Facebook-mainonta
− Mainokset
− Kohdesivu

Saadaan käsitys liikeidean potentiaalista ennen investointeja

Lisäksi joudutaan miettimään käytännössä ja konkreettisesti
− Kohderyhmä
− Kilpailutekijät
− Markkinointiviesti
Verkkokaupan perusteet
Hinnoittelu

Huomattavan laaja kysymys

Ansaintalogiikka ja hinnoittelurakenne
− Tuotteiden perushinnat
− Alennukset
− Toimituskulujen hinnoittelu
− Maksaminen hinnoittelu
− Lisäpalveluiden hinnoittelu
− Tuotepaketointi ja niiden hinnoittelu
− Hintojen muuttaminen
Kaksi päälähestymistapaa

Kustannusperusteinen hinnoittelu

Markkinaperusteinen hinnoittelu
Verkkokaupan perusteet
Reilu hinta
Toimituskulujen hinnoittelu

Suomessa toimituskulut ovat armottoman
korkeita

Verkkokaupan asiakkaat vihaavat
toimituskuluja

Jos suinkin mahdollista, kannattaa pyrkiä
tarjoamaan ”ilmainen toimitus”
− Joko aina tai jonkin tietyn kynnysmäärän ylittyessä

Jos toimituskuluja peritään, niistä tulee kertoa
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
Verkkokaupan perusteet
Hintojen muuttaminen
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Hintamielikuva vs. todellisuus?
Verkkokaupan käytettävyys ja käyttäjäkokemus
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/nettikauppa-zalandosta-lukuisia-valituksia/2012/11/1657731
Verkkokaupan käytettävyys
Verkkokaupan perusteet
Suositeltavat paikat eri elementeille
Etusivu

Etusivun tehtävänä
on esitellä kävijöille,
mitä he voivat ostaa
verkkokaupasta
Tuotekategoriasivu
Tuotelistaussivu
Tuotekategoriat
Tuotesivut

Hyvät tuotesivut ovat keskeisiä verkkokaupan
menestykselle, sillä juuri tuotesivulla asiakkaat
päättävät, mitä he ostavat.

Huono tuotesivu joko tappaa myynnin tai saa
asiakkaat tekemään vääriä päätelmiä tuotteista,
jolloin he saavat erilaisen tuotteen kuin mitä
kuvittelivat ostaneensa.
Tuotekuvauksia
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Lomakkeet

Älä kysy turhaa tietoa

Älä kysy samaa tietoa kahteen kertaan
− Muista ja kysy aikaisemmin käytetyt tiedot

Älä tyhjennä koko lomaketta virhetilanteissa.
Hyväksy mahdollisimman monta eri tapaa
syöttää tietoja.

Syöttökenttien tulee olla aina niin pitkiä, että
kaikki syötettävä tieto mahtuu niihin.

Älä tarjoa 'tyhjennä kaikki nappia'
Verkkokaupan uskottavuus
 Kukaan ei osta
verkkokaupasta (tai
ainakaan maksa
etukäteen), jos ei ole
varma saako tuotteen
 Luotettavuus on hyvin
tärkeä
 Tämä on kysymys
erityisesti niille yrityksille,
joilla on vain verkkokauppa
→
+50%
Ostajan kokemus tilauksen jälkeen
Verkkokaupan perusteet
Verkkopalvelu mobiililaitteille

Kolme päälähestymistapaa
− Mobiilisovellus
− Erillinen mobiilisivusto
− Responsiivinen sivusto
Responsiivinen sivusto

Responsiivinen verkkosivusto on eri päätelaitteille mukautuva sivusto

Sivuston ulkoasumääritelyissä määritellään eri asetukset eri kokoisille
näytöille

Responsiivisuus on nykyaikainen, suositeltava tapa tehdä sivustoja

Uusi sivusto/verkkokauppa on usein helppo toteuttaa
responsiiviseksi, vanhan muuttaminen sellaiseksi voi olla hyvinkin
hankalaa
Kuvanlähde:Lamia
http://lamia.fi/blogi/verkkopalvelut/responsiivinen-design-perusteet-ja-hyodyt
Haku
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Markkinointi
Kuluttajan ostoprosessi ja markkinoinnin kohdentaminen
Oma kauppa vs. kauppakeskus
Sosiaalinen media
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Maksullinen mainonta
Karu totuus mainoksista
Lähde: http://www.useit.com/alertbox/banner-blindness.html
Yleistä maksullisesta
verkkomainonnasta

Näyttää helpolta, mutta ei ole sitä

Facebook, Google ja monet muut perustuvat
huutokauppaan -> mainostajat kisaavat
keskenään mainospaikoista

Varaudu oppimiskäyrään, seuraa tuottoa
jatkuvasti, optimoi

Harkitse ammattilaisten käyttöä
Laskeutumissivu

Lähes kaikessa digitaalisessa markkinoinnissa
ohjataan liikennettä jollekin sivulle, jota
kutsutaan laskeutumissivuksi

Laskeutumissivuna voi olla
− verkkokaupan etusivu
− verkkokaupan tuoteryhmäsivu
− verkkokaupan tuotelistaussivu
− verkkokaupan tuotesivu
− jokin muu, varta vasten laskeutumissivuksi
suunniteltu sivu.
Laskeutumissivu

Lähes kaikessa digitaalisessa markkinoinnissa
ohjataan liikennettä jollekin sivulle, jota
kutsutaan laskeutumissivuksi

Laskeutumissivuna voi olla
− verkkokaupan etusivu
− verkkokaupan tuoteryhmäsivu
− verkkokaupan tuotelistaussivu
− verkkokaupan tuotesivu
− jokin muu, varta vasten laskeutumissivuksi
suunniteltu sivu.
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perusteet
Google Adwords
Google Adwords
ovat maksullisia
mainoksia, jotka näytetään
varsinaisten hakutulosten
yllä ja sivulla.
Google Display -verkosto
Google Display -verkosto tarkoittaa muiden kuin Googlen sivuille upotettuja Adwords-mainoksia
tai kuvamainoksia.
Keskeinen ero Googlen hakujen yhteydessä näytettäviin mainoksiin on käyttäjän tilanne: hän ei
ole (välttämättä) etsimässä mitään.
Display-verkossa mainostaminen on harvoin kannattavaa! Tyypillisesti saat kyllä kävijöitä, mutta
vähän ostajia. Mutta huomoi retargeting-mahdollisuudet
Verkkokaupan perusteet
Retargeting

Ns. retargeting-mainokset kohdistetaan
henkilöille, jotka ovat aikaisemmin vierailleet
sivustolla

Tiedetään, että mainosta näytetään ihmiselle,
joka on ainakin jollakin tasolla kiinnostunut
tuotteistamme

Pyrkimys saada henkilö palaamaan takaisin
kauppaan ja ostoksille

Erittäin käytetty mainosten kohdistamistapa
Google Adwords -yleistä

Google Adwords -mainoksia näytetään käyttäjän hakusanojen perusteella
− Siis tilanteessä, missä ollaan jo etsimässä jotain!

Mainostaja määrittelee hakusanat, joilla mainosta näytetään
− Jos näytetään...

Hinnoittelu perustuu automatisoituun huutokauppaan
− Maksu peritään mainoksen klikkauksesta

Google näyttää niitä, mainoksia, jotka tuottavat parhaiten
− Siis mainoksia, joiden klikkihinta on korkea ja joita klikataan paljon
− Myös mainoksen laatu vaikuttaa siihen mitä mainoksia näytetään ja millä hinnalla
(laatupisteet)

Mainoksen näyttämistä voi rajata paitsi hakusanoilla, niin myös alueellisesti

Adwordseja hallitaan Googlen Adwords työkalulla
Facebook-mainokset

FB:llä 1,7 miljoonaa
käyttäjää

Mainokset

Sponsoroidut tarinat
− Esim. joku henkilö tykkää
sivustasi, tästä voidaan
tehdä sponsoroitu tarina

Monipuoliset
kohdistusmahdollisuudet
Mainoksen
kohderyhmän
rajaaminen
 Erittäin monipuoliset
mahdollisuudet rajata
Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi oikein käytettynä on hyvä markkinointikeino

Tyypillisesti verkkokaupat käyttävät uutiskirjettä, joka lähetetään kaikille sen
tilanneille säännöllisesti
− Kuukausittain/viikottain

Vaihtoehtona myös kohdennetummat kirjeet, esim. tietyn tuoteryhmän
ostajille tiedotus uusista saman ryhmän tuotteista
− Tekniikan niin salliessa voi olla myös täysin massaräätälöity

Huomaa, että sähköpostin lähettäminen kuluttajille vaatii luvan
− Kysy rekisteröinnin/tilauksen yhteydessä lupaa
− Tarjoa jokin täky, miksi tilata uutiskirje

Esim. lahjakortti, alennuksia
Keskiostoksen kasvattaminen
Keskiostoksen koko on tärkeä

Muista kaava K*K*K*K

Kuluista monet liittyvät tilauksen käsittelyyn ja
toimittamiseen, eivätkä kasva tilauksen koon
suhteessa
Minimiostosvaatimus

Esimerkiksi tilauksen oltava vähintään 20€

Brutaali keino pitää ostoksen koko
kannattavuusrajan yläpuolella

Voi olla vaikea saada hyväksyntää asiakkailta,
joten harkitse tarkkaan kannattaako käyttää
Keskiostoksen kasvattaminen -
tuotepaketit

Tarjoa asiakkaalle
tuotepaketteja

Esim. perustuote +
lisätarvikkeet
− Usein tarvikkeissa
parempi kate
− Asiakas tarvitsee
lisätarvikkeita usein
joka tapauksessa ja
on halukas ostamaan
Esimerkki: www.superkuva.fi
Ristiinmarkkinointi

Tuotteet linkitetään
keskenään niin, että
yhden tuotteen
yhteydessä näytetään
muita samaan
aiheeseen liittyviä
tuotteita

Tuote + oheistuote on
todennäköisesti
parempi tarjota
pakettina
Esimerkki: ennakkolippu.com
Muut ostivat

Tuotteen yhteydessä
näytetään mitä muut
kyseisen tuotteen
ostaneet ovat
ostaneet

Erittäin suositeltava
ominaisuus!
Esimerkki: stadium.fi
Paljousalennukset

Kolme kahden hinnalla

20% alennus, jos ostat yli 100 eurolla/yli neljä
tuotetta/tms.

Voi liittyä myös toimituskulujen hinnoitteluun
− Esim. toimituskulut 10 euroa, määrästä riippumatta
− Yli 150 € ostoksiin toimitus ilmaiseksi
− yms.
Verkkokaupan tekniikka
Verkkokaupan osat
Palvelin
Verkkokauppa-ohjelmisto
Taustajärjestelmät
Domain-nimi
Edusta
Kävijäseuranta
Grafiikka/ulkoasu
Tuotekatalogi
Tuotesivut
Asiakastili
Ostoskori
Maksujärjestelmät
Tiedot ja ehdot
Ohjeet
SEO
SOME liitännät
Sähköpostit
Tuotteiden hallinta
Varaston hallinta
Tilausten hallinta
Asiakkaiden hallinta
Markkinointityökalut
Raportit
Ohjeet
Integraatiot muihin järjestelmiin
Kävijäseuranta
Sähköpostit
Pilvipalvelu
Verkkokauppaohjelmiston valinta
Tarjontaa on

Verkkokauppojen tarjoajia on todella paljon!
→Valinnan vaikeus

Verkkokauppaohjelmiston valinta on tärkeä
kysymys
− Kallis vaihtaa myöhemmin

Lähetään ratkaisemaan ongelmaa katsomalla
perusratkaisuvaihtoehdot
Termejä

Avoin (Open Source, OS) tarkoittaa avoimen
lähdekoodin ohjelmistoa
− Tyypillisesti GPL lisenssillä

Ilmaiseen ohjelmistoon ei liity lisenssimaksuja
− Joistain kaupallisesta ohjelmistosta on kevyempi
ilmainen versio ja laajempi maksullinen versio

“Hosted” tarkoittaa ohjelmiston tarjoamista
palveluna, johon sisältyy palvelinalusta,
verkkoyhteydet, ylläpitö yms.
Vaihtoehtoja
Avoin vai suljettu?
Kertalisenssi vai kuukausimaksu?
Avoin
Palveluna Tee-se-itse
Suljettu
Avaimet käteen vai itse rakentaen?
Alusta (verkkokauppaohjelmisto)
Kauppa (konfigurointi + ulkonäkö + ohjeet + lakitekstit (+mahdolliset integroinnit))
Palveluna vai asennettava ohjelmisto?
Mitä pitää huomioda

Kaupan ominaisuudet

Tuki, jatkuvuus

Kehittäjäyhteisön laajuus tai toimittajan
resurssit

Integraatiot
− Esimerkiksi kassajärjestelmä
Avoin/Open Source

Kehittäjäyhteisön tuottama ohjelmisto, jonka
lähdekoodi julkaistaan
− Takana voi olla yritys

Saa muokata vapaasti
− Välttämätöntä, jos on kovasti erikoistunut ratkaisu

Usein paljon tarpeellisia lisäosia

Laadultaan perusosa yleensä tasokas, mutta
lisäosien laatu vaihtelee
Verkkokauppatoimittajia
PK-yrityksille toimittajia

Suljetut pilvipalvelut
− Vilkas
− MyCashflow

Asennettava ohjelma (myös palveluna)
− Prospercart

Avoimeen lähdekoodin pohjaavat
− Vaimo (Magento)
− Wysiwyg (Woocommerce)
Kassajärjestelmätoimittajat

Verkkokauppatoiminnallisuus on saatavissa
moneen kassajärjestelmään lisätoimintona

Yhteinen tai integroitu varastonhallinta
verkkokaupaupalle ja kivijalkaliikkeelle
(-liikkeille) on yleensä pakollinen

Esimerkiksi
− Oscar Software
− Nethit
− Winpos
Vaativat ratkaisut

Suurten yritysten käyttöön sopivat
järjestelmäratkaisut suorituvat suuresta
määrästä liikennettä sekä integroituvat
yrityksen muihin järjestelmiin

IBM WebSphere
− Toteuttajana usein palveluyritys Descom

Smilehouse
− Oma tuote ja saksalainen Hybris

Symmetria
− Suomalainen yritys, oma tuote
Verkkomaksaminen
Maksaminen verkkokaupasa

Oleellinen osa verkkokauppaa on maksaminen

Maksutapoja ovat

Pankin verkkomaksu
− Suomessa yleisin ja ihmisille tuttu

Lasku
− Toimituksen jälkeen
− Ennen toimitusta

Postiennakko

PayPal
Miten halutaan maksaa verkossa
Lähde: MyCashflow: Johdanto Verkkokauppaan
Pankin verkkomaksu

Sopimuksen voi tehdä suoraan pankin kanssa

Tehtävä erikseen joka pankin kanssa, vaatii myös
tilin joka pankkiin

Aloitusmaksu 100 – 200 €/pankki + kuukausimaksut
10-25 €/pankki → Ei kannata

Onneksi nykyään on välittäjiä, joiden kautta voi
yhdellä sopimuksella ja kohtuullisella
kuukausimaksulla saada kaikkien pankkien
verkkomaksut
Verkkomaksuvälittäjät

Paytrail

Entinen Suomen Verkkomaksut

Kaikki pankit ja myös muita maksutapoja. Rahat
tilitetään myyjälle kahden pankkipäivän kuluttua
ostosta

59 €/kuukausi, ei liittymismaksuja

Transaktiomaksu 0,35 € (Nordea 0,50€)

Checkout.fi

Pankkipaketti 25 €/kk + 0,35 €/tapahtuma)

Laaja paketti (pankit + luottokorttimaksut) 45 €/kk

MaksuturvaAvausmaksu kaikilla 0 €
Laskut

Voit lähettää laskun tuotteen mukana tai
käyttää luottoyhtiöiden tarjoamia
laskutuspalveluita

Laskutuspalveluissa tyypillisesti luottoyhtiö
kantaa luottotappioriskin, verkkokauppias saa
maksun aina

Hinnoissa iso vaihtelu
Klarna

Tunnettu tuotemerkki

Klarna lasku tai Klarna tili

Erittäin kallis

aloitusmaksu n. 300€

vuosimaksu n. 300€

transaktiomaksu yli 2€/saatava sekä vajaat 3%
summasta

Itse kiitin kohteliaasti hinnat kuultuani ja
pakenin
Everyday maksu

OPR-Vakuus Oy tarjoaa Everyday-maksua

Asiakkaalle

Jos maksaa laskulla, ei ylimääräisiä kuluja

Jos maksaa osamaksulla, kulut “pikavippiluokkaa”

Verkkokauppiaalle täysin maksuton

Rahoitusyhtiö ansaitsee niillä asiakkailla, jotka
valitsevat osamaksun
PayPal

“Standardi” kansainvälisessä
maksuliikenteessä

PayPalin idea on turvallinen
luottokorttimaksaminen, myyjä ei saa tietoonsa
ostajan luottokorttinumeroa

Erittäin hyvin tuettu ohjelmissa

Ei aloitusmaksua

Transaktiomaksu: 3,4% + 0,35 €

Alempi prosentti, jos kaupan arvo kuukaudessä yli
2500 €

Pienimmillään 1,9% (yli 1 000 000 €
Oma lasku

Varteenotettava vaihtoehto, etenkin jos
verkkokauppaohjelmisto tukee tätä

Kuluttajien suosima erityisesti suurissa
ostoksissa

Pienet kulut

Mutta on muistettava, että maksujen
vastaanottaminenkin maksaa jotain

Luottotappion vaara, jos lasku lähetetään esim.
tavaran mukana

Ylimääräinen seurantatyö

Onko uskottava ainoana maksutapana?
Logistiikka
Tilausten toimitus

Itella
− Toimitukset postitoimipaikkoihin, SmartPost-
automaatteihin

Matkahuolto
− Lähellä paketti, toimitukset Suomen lähikaupan
yksiköt (Siwa, Valintatalo)

Integrointi verkkokauppaohjelmistoon
− Asiakkaan näkymä
− Taustajärjestelmä

Ulkomaantoimituksiin useita vaihtoehtoja
Varasto ja tilausten lähetys

Verkkokauppa voi hoitaa tämän itse
− Kivijalkaliikkeelle hyvä valinta, mikäli päästään
hyödyntämään luppoaikaa kaupassa

tai käyttää palveluvaraston palveluita
− Nettivarasto.fi
− Itella

Pääsetkö omalla varastolla ja logistiikalla
todella parempaan tehokkuuteen kuin siihen
erikoistuneet palveluvarastot?
Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan perustamisprojekti
Verkkokaupan perustamisprojekti

Verkkokaupan perustaminen on hyvä hanke
organisoitavaksi projektina

Normaali projektin perustaminen ja hallinta
− Projektipäällikön nimeäminen
− Projektin omistaja organisaatiossa
− Projektiorganisaation kerääminen
− Tavoitteiden asetanta
− Projektisuunnitelma&seuranta

Projektin suunnittelun pohjana voi käyttää tehtävälistaa
− Tehtävät ovat suurinpiirtein samoja organisaatiosta
riippumatta
Sosiaalinen media

Ulkoiset palvelut

Facebook, Twitter, Instagram, Google+...

Sosiaalisen median elementit omassa kaupassa

Arvostelut, kommentit, kysymys-vastaus palstat

Toimivuus riippuu paljon kaupasta ja tuotteista

Jotkut tuotteet ovat luonnostaan kiinnostavampia
kuin toiset

Yhteisön kerääminen ja sille markkinointi

Facebook käymässä yhä vaikeammaksi
toimintaympäristöksi
Verkkokauppaprojektin
menestystekijöitä

Hyvä liiketoimintasuunnittelu

Riittävän asiantuntemuksen hankkiminen

Liiketoimintajohdon sitoutuminen ja osallistuminen

Hyvä projektipäällikkö
− Projektipäällikön merkitys nousee säännöllisesti esille
isompien yritysten verkkokaupan menestystarinoissa
− Esim. Nansolla hyviä kokemuksia ulkopuolisen
projektipäällikön palkkaamisesta

Verkkokauppa asettaa haasteita sisäisille prosesseille
sekä nostaa esiin sellaisia ongelmia, jotka ovat
aikaisemmin olleet piilossa
Esimerkki: Woocommerce verkkokauppa
1 of 136

Recommended

Toimiva verkkokauppa by
Toimiva verkkokauppaToimiva verkkokauppa
Toimiva verkkokauppaGelo
1.3K views206 slides
Verkkokaupan käytettävyys by
Verkkokaupan käytettävyysVerkkokaupan käytettävyys
Verkkokaupan käytettävyysGelo
839 views45 slides
Verkkokaupan markkinointi by
Verkkokaupan markkinointiVerkkokaupan markkinointi
Verkkokaupan markkinointiGelo
851 views29 slides
Verkkokaupan perusteet -koulutus by
Verkkokaupan perusteet -koulutusVerkkokaupan perusteet -koulutus
Verkkokaupan perusteet -koulutusGelo
1.2K views107 slides
Sähköinen liiketoiminta -koulutus by
Sähköinen liiketoiminta -koulutusSähköinen liiketoiminta -koulutus
Sähköinen liiketoiminta -koulutusGelo
1.8K views230 slides
Lisää myyntiä verkkokauppalla -esityksen kalvot by
Lisää myyntiä verkkokauppalla -esityksen kalvotLisää myyntiä verkkokauppalla -esityksen kalvot
Lisää myyntiä verkkokauppalla -esityksen kalvotGelo
461 views101 slides

More Related Content

What's hot

Yritystä stadiin 14 Fonecta hauduttamo: Verkkokaupan perusteet by
Yritystä stadiin 14 Fonecta hauduttamo: Verkkokaupan perusteetYritystä stadiin 14 Fonecta hauduttamo: Verkkokaupan perusteet
Yritystä stadiin 14 Fonecta hauduttamo: Verkkokaupan perusteetFonecta
1.1K views29 slides
Magento perusteet by
Magento perusteetMagento perusteet
Magento perusteetGelo
2.2K views18 slides
Hintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiin by
Hintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiinHintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiin
Hintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiinOmni Partners Oy
1.3K views34 slides
Miten kasvattaa verkkoliiketoimintaa ja haastaa ulkomaiset kilpailijat? by
Miten kasvattaa verkkoliiketoimintaa ja haastaa ulkomaiset kilpailijat?Miten kasvattaa verkkoliiketoimintaa ja haastaa ulkomaiset kilpailijat?
Miten kasvattaa verkkoliiketoimintaa ja haastaa ulkomaiset kilpailijat?Omni Partners Oy
1.1K views21 slides
Verkkokauppaseminaari 2.12.2009 Kuhmossa by
Verkkokauppaseminaari 2.12.2009 KuhmossaVerkkokauppaseminaari 2.12.2009 Kuhmossa
Verkkokauppaseminaari 2.12.2009 KuhmossaKirsi Mikkola
326 views33 slides
Nosto/Vilkas koulutuswebinaari 11.3.2014 by
Nosto/Vilkas koulutuswebinaari 11.3.2014Nosto/Vilkas koulutuswebinaari 11.3.2014
Nosto/Vilkas koulutuswebinaari 11.3.2014Nosto
531 views24 slides

What's hot(13)

Yritystä stadiin 14 Fonecta hauduttamo: Verkkokaupan perusteet by Fonecta
Yritystä stadiin 14 Fonecta hauduttamo: Verkkokaupan perusteetYritystä stadiin 14 Fonecta hauduttamo: Verkkokaupan perusteet
Yritystä stadiin 14 Fonecta hauduttamo: Verkkokaupan perusteet
Fonecta1.1K views
Magento perusteet by Gelo
Magento perusteetMagento perusteet
Magento perusteet
Gelo2.2K views
Hintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiin by Omni Partners Oy
Hintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiinHintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiin
Hintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiin
Omni Partners Oy1.3K views
Miten kasvattaa verkkoliiketoimintaa ja haastaa ulkomaiset kilpailijat? by Omni Partners Oy
Miten kasvattaa verkkoliiketoimintaa ja haastaa ulkomaiset kilpailijat?Miten kasvattaa verkkoliiketoimintaa ja haastaa ulkomaiset kilpailijat?
Miten kasvattaa verkkoliiketoimintaa ja haastaa ulkomaiset kilpailijat?
Omni Partners Oy1.1K views
Verkkokauppaseminaari 2.12.2009 Kuhmossa by Kirsi Mikkola
Verkkokauppaseminaari 2.12.2009 KuhmossaVerkkokauppaseminaari 2.12.2009 Kuhmossa
Verkkokauppaseminaari 2.12.2009 Kuhmossa
Kirsi Mikkola326 views
Nosto/Vilkas koulutuswebinaari 11.3.2014 by Nosto
Nosto/Vilkas koulutuswebinaari 11.3.2014Nosto/Vilkas koulutuswebinaari 11.3.2014
Nosto/Vilkas koulutuswebinaari 11.3.2014
Nosto531 views
Verkkokauppiaan 10 kohdan kasvusuunnitelma by Matilda Kivinen
Verkkokauppiaan 10 kohdan kasvusuunnitelmaVerkkokauppiaan 10 kohdan kasvusuunnitelma
Verkkokauppiaan 10 kohdan kasvusuunnitelma
Matilda Kivinen85 views
Verkkokaupan tunnuslukuja Suomessa (Vauhtia verkkokauppaan! -seminaari 19.8.2... by Omni Partners Oy
Verkkokaupan tunnuslukuja Suomessa (Vauhtia verkkokauppaan! -seminaari 19.8.2...Verkkokaupan tunnuslukuja Suomessa (Vauhtia verkkokauppaan! -seminaari 19.8.2...
Verkkokaupan tunnuslukuja Suomessa (Vauhtia verkkokauppaan! -seminaari 19.8.2...
Omni Partners Oy940 views
Viisi vinkkiä verkkokaupan markkinointiin by Digimoguli
Viisi vinkkiä verkkokaupan markkinointiinViisi vinkkiä verkkokaupan markkinointiin
Viisi vinkkiä verkkokaupan markkinointiin
Digimoguli178 views
Digitalisaatio kohtaa autokaupan - Autoverkkokauppa.com by Ambientia
Digitalisaatio kohtaa autokaupan - Autoverkkokauppa.comDigitalisaatio kohtaa autokaupan - Autoverkkokauppa.com
Digitalisaatio kohtaa autokaupan - Autoverkkokauppa.com
Ambientia1K views

Similar to Verkkokaupan perusteet

Sähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminen by
Sähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminenSähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminen
Sähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminenKongasM
497 views40 slides
14112012 sodankylä-verkkokaupan-abc by
14112012 sodankylä-verkkokaupan-abc14112012 sodankylä-verkkokaupan-abc
14112012 sodankylä-verkkokaupan-abcKirsi Mikkola
493 views29 slides
Kurssilla menestyväksi verkkokauppiaaksi by
Kurssilla menestyväksi verkkokauppiaaksiKurssilla menestyväksi verkkokauppiaaksi
Kurssilla menestyväksi verkkokauppiaaksiFlashnode Ltd.
439 views9 slides
VIDICO selvitys verkkokauppa pk-yrittajän digitaaliset työkalut by
VIDICO selvitys verkkokauppa pk-yrittajän digitaaliset työkalutVIDICO selvitys verkkokauppa pk-yrittajän digitaaliset työkalut
VIDICO selvitys verkkokauppa pk-yrittajän digitaaliset työkalutVIDICOhanke
2.8K views36 slides
Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014 by
Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014
Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014Jaakko Hallavo
991 views52 slides
Sopivan verkkokauppa-alustan valinta by
Sopivan verkkokauppa-alustan valintaSopivan verkkokauppa-alustan valinta
Sopivan verkkokauppa-alustan valintaPerttu Tolvanen
199 views56 slides

Similar to Verkkokaupan perusteet (20)

Sähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminen by KongasM
Sähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminenSähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminen
Sähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminen
KongasM497 views
14112012 sodankylä-verkkokaupan-abc by Kirsi Mikkola
14112012 sodankylä-verkkokaupan-abc14112012 sodankylä-verkkokaupan-abc
14112012 sodankylä-verkkokaupan-abc
Kirsi Mikkola493 views
Kurssilla menestyväksi verkkokauppiaaksi by Flashnode Ltd.
Kurssilla menestyväksi verkkokauppiaaksiKurssilla menestyväksi verkkokauppiaaksi
Kurssilla menestyväksi verkkokauppiaaksi
Flashnode Ltd.439 views
VIDICO selvitys verkkokauppa pk-yrittajän digitaaliset työkalut by VIDICOhanke
VIDICO selvitys verkkokauppa pk-yrittajän digitaaliset työkalutVIDICO selvitys verkkokauppa pk-yrittajän digitaaliset työkalut
VIDICO selvitys verkkokauppa pk-yrittajän digitaaliset työkalut
VIDICOhanke2.8K views
Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014 by Jaakko Hallavo
Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014
Yritystä Stadiin verkkokauppa 8.5.2014
Jaakko Hallavo991 views
Sopivan verkkokauppa-alustan valinta by Perttu Tolvanen
Sopivan verkkokauppa-alustan valintaSopivan verkkokauppa-alustan valinta
Sopivan verkkokauppa-alustan valinta
Perttu Tolvanen199 views
11.9.2014 | laki ja asianajotoimiston liidien generointi verkossa by Jani Aaltonen
11.9.2014 | laki  ja asianajotoimiston liidien generointi verkossa11.9.2014 | laki  ja asianajotoimiston liidien generointi verkossa
11.9.2014 | laki ja asianajotoimiston liidien generointi verkossa
Jani Aaltonen429 views
Asiakas + Suosio + Myyntisauna by Juha Tahvonen
Asiakas + Suosio + MyyntisaunaAsiakas + Suosio + Myyntisauna
Asiakas + Suosio + Myyntisauna
Juha Tahvonen479 views
Kuinka verkkokauppa taipuu kännykkään by Exove
Kuinka verkkokauppa taipuu kännykkäänKuinka verkkokauppa taipuu kännykkään
Kuinka verkkokauppa taipuu kännykkään
Exove993 views
Verkkokaupan perustaminen - Verkkokauppaa kotimaassa ja kansainvälisesti by Olli Miettinen
Verkkokaupan perustaminen - Verkkokauppaa kotimaassa ja kansainvälisestiVerkkokaupan perustaminen - Verkkokauppaa kotimaassa ja kansainvälisesti
Verkkokaupan perustaminen - Verkkokauppaa kotimaassa ja kansainvälisesti
Olli Miettinen2.4K views
Verkkokaupan ABC-Nämä tulee vähintäänkin tietää verkkokauppaa perustettaessa by Kirsi Mikkola
Verkkokaupan ABC-Nämä tulee vähintäänkin tietää verkkokauppaa perustettaessaVerkkokaupan ABC-Nämä tulee vähintäänkin tietää verkkokauppaa perustettaessa
Verkkokaupan ABC-Nämä tulee vähintäänkin tietää verkkokauppaa perustettaessa
Kirsi Mikkola2K views
Myyvä verkkokauppa by VilkasGroup
Myyvä verkkokauppaMyyvä verkkokauppa
Myyvä verkkokauppa
VilkasGroup6.4K views
Whatsupinretail2015 palmu kaupanseminaari_25.11.15 by Peter Barkman
Whatsupinretail2015 palmu kaupanseminaari_25.11.15Whatsupinretail2015 palmu kaupanseminaari_25.11.15
Whatsupinretail2015 palmu kaupanseminaari_25.11.15
Peter Barkman862 views
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit... by Annalect Finland
Matka tehokkaampaan markkinointiin  - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...Matka tehokkaampaan markkinointiin  - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...
Annalect Finland526 views

More from Gelo

Magento pähkinänkuoressa by
Magento pähkinänkuoressaMagento pähkinänkuoressa
Magento pähkinänkuoressaGelo
104 views16 slides
Verkkokaupan työkalut by
Verkkokaupan työkalutVerkkokaupan työkalut
Verkkokaupan työkalutGelo
116 views19 slides
Verkkokauppaklinikka: Verkkokauppa-alustan valinta ja vertailu by
Verkkokauppaklinikka: Verkkokauppa-alustan valinta ja vertailuVerkkokauppaklinikka: Verkkokauppa-alustan valinta ja vertailu
Verkkokauppaklinikka: Verkkokauppa-alustan valinta ja vertailuGelo
296 views49 slides
Maksaminen verkossa by
Maksaminen verkossaMaksaminen verkossa
Maksaminen verkossaGelo
152 views24 slides
Verkkokauppa Venäjällä by
Verkkokauppa VenäjälläVerkkokauppa Venäjällä
Verkkokauppa VenäjälläGelo
1.4K views31 slides
Woocommerce perusteet by
Woocommerce perusteetWoocommerce perusteet
Woocommerce perusteetGelo
3.2K views18 slides

More from Gelo(8)

Magento pähkinänkuoressa by Gelo
Magento pähkinänkuoressaMagento pähkinänkuoressa
Magento pähkinänkuoressa
Gelo104 views
Verkkokaupan työkalut by Gelo
Verkkokaupan työkalutVerkkokaupan työkalut
Verkkokaupan työkalut
Gelo116 views
Verkkokauppaklinikka: Verkkokauppa-alustan valinta ja vertailu by Gelo
Verkkokauppaklinikka: Verkkokauppa-alustan valinta ja vertailuVerkkokauppaklinikka: Verkkokauppa-alustan valinta ja vertailu
Verkkokauppaklinikka: Verkkokauppa-alustan valinta ja vertailu
Gelo296 views
Maksaminen verkossa by Gelo
Maksaminen verkossaMaksaminen verkossa
Maksaminen verkossa
Gelo152 views
Verkkokauppa Venäjällä by Gelo
Verkkokauppa VenäjälläVerkkokauppa Venäjällä
Verkkokauppa Venäjällä
Gelo1.4K views
Woocommerce perusteet by Gelo
Woocommerce perusteetWoocommerce perusteet
Woocommerce perusteet
Gelo3.2K views
Näin valitset projektipäällikön Magento-verkkokauppaprojektiisi by Gelo
Näin valitset projektipäällikön Magento-verkkokauppaprojektiisiNäin valitset projektipäällikön Magento-verkkokauppaprojektiisi
Näin valitset projektipäällikön Magento-verkkokauppaprojektiisi
Gelo877 views
Apteekki verkossa - Tero Lahtisen esitys by Gelo
Apteekki verkossa - Tero Lahtisen esitysApteekki verkossa - Tero Lahtisen esitys
Apteekki verkossa - Tero Lahtisen esitys
Gelo640 views

Verkkokaupan perusteet