Planmatige Acquisitie

826 views

Published on

Powerpoint presentatie behorende bij lezing 14 juni KVAN dagen

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
826
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Planmatige Acquisitie

 1. 1. Naar een planmatige acquisitie van archief. KVAN-dagen 2010, 14 juni. Geert Luykx
 2. 2. Een zee van ruimte….. . <ul><li>Bouw archiefbewaarplaats Heerlen, 1976 . </li></ul>
 3. 3. Afwezigheid van beleid / planmatige aanpak. <ul><li>Acquisitie van particuliere archieven; </li></ul><ul><ul><li>- Op basis van gezond verstand. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Op persoonlijke titel. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Vaak g elieerd aan o.a. bestuursfuncties van GA. </li></ul></ul>- Daardoor gericht op de persoonlijke interesses van archivaris. - Schenkingen werd (vrijwel) nooit afgeslagen, ongeacht inhoud van publicatie, archief of collectie.
 4. 4. Grondslag voor acquisitie . <ul><li>Gemeentelijke a rchiefverordening: </li></ul>“ De Gemeentearchivaris is bevoegd om in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden en documentatie op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht.”
 5. 5. Problemen tgv acquisitiepraktijk. <ul><li>1. Bronnenmateriaal niet / rudimentair ontsloten. </li></ul><ul><li>2. Geen materiële verzorging. </li></ul><ul><li>3. Geen overeenkomst van bruikleen of schenking. </li></ul><ul><li>4. Geen afspraken over wijze aanleveren . </li></ul><ul><li>5. Sturen/plannen van verwerving en verwerking niet mogelijk. </li></ul><ul><li>6. Verantwoording over verwerving niet mogelijk. </li></ul><ul><li>7. Scheefgroei collectie Heerlen en DVO-gemeenten. </li></ul>
 6. 6. Andere knelpunten. <ul><li>1. Ruimtegebrek . </li></ul><ul><li>2. Aanwezigheid van “waardeloze bronnen” . </li></ul><ul><li>3. Onevenwichtige samenstelling van collectie. </li></ul><ul><li>4. (te) Weinig aandacht voor documentaire collecties . </li></ul><ul><li>5. Geen aandacht voor digitale bronnen. </li></ul>
 7. 7. Drie te ondernemen acties. <ul><li>1. Wegwerken van achterstanden in waardering & bewerking. </li></ul><ul><li>2. Voorkomen van nieuwe achterstanden . </li></ul><ul><li>3. Invulling geven aan de actieve acquisitie. </li></ul>
 8. 8. Waarom verwerving? Wat is het doel? <ul><li>Antwoord deels in archiefverordening. </li></ul><ul><li>“… .indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van </li></ul><ul><li>belang kan worden geacht.” </li></ul>
 9. 9. Naar planmatige acquisitie , Stap 1 . <ul><li>Een doelstelling : </li></ul><ul><li>Rijckheyt verwerft geschreven bronnen opdat een toekomstig gebruiker op een zo nauwkeurig en correct maar tevens zo divers mogelijk wijze rekenschap kan geven en kennis kan nemen van het verleden in de regio. </li></ul>
 10. 10. Naar planmatige acquisitie , Stap 2 . <ul><li>Algemene criteria. </li></ul><ul><ul><li>- Bronnen dienen ontsloten en materieel verzorgd te zijn. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Geen verwerving van (op termijn) vernietigbaar archief. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Geen verwerving van niet-openbaar archief. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Nadere afspraken over aanvullingen. </li></ul></ul>
 11. 11. Naar planmatige acquisitie , Stap 3 . <ul><li>Opstellen specifieke criteria. </li></ul><ul><ul><li>Archieven en Documentaire collecties ingedeeld in categorieën. </li></ul></ul><ul><ul><li>Archieven : </li></ul></ul><ul><ul><li>Overheid en semi-overheid . </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijven . </li></ul></ul><ul><ul><li>Verengingen en Stichtingen . </li></ul></ul><ul><ul><li>Personen en families en huizen . </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisaties van levensbeschouwelijke aard. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Documentaire collecties : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fotos en Prentbriefkaarten . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Genealogieën. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Films en video. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bidprentjes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kaarten en Prenten. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Publicaties. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Websites. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Naar planmatige acquisitie , Stap 3 . <ul><li>Opstellen specifieke criteria. </li></ul><ul><ul><li>Voorbeelden van dergelijke criteria. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Genealogieën enkel indien uit regio en voorzien van bronvermelding. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Fotos: Primair verwerving van digitale foto’s (scans of digital born) . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Architect-archieven, alleen verwerven indien meer dan 50% van bouwwerken binnen de aangeduide regio tot stand zijn gekomen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bedrijfsarchieven van kantoren of filialen met een hoofdkantoor buiten de regio komen niet voor verwerving in aanmerking. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Gelijksoortige bedrijfsactiviteit in aard en schaalgrootte over hetzelfde tijdvak betekent in principe; niet verwerven. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Enkel verwerving van documentatie en archief, geen corporalia. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Prentbriefkaarten worden alleen in originele staat verworven, geen reproducties of foto’s van prentbriefkaarten. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Naar planmatige acquisitie , Stap 4 <ul><li>Stap 4. Opstellen stroomschemas. </li></ul>
 14. 14. Naar planmatige acquisitie, van passief naar actief. <ul><li>1. Opstellen basisprofiel; categoriale opsomming van hetgeen er te verwerven is. </li></ul><ul><li>2. Basisprofiel concretiseren (van categorie naar archiefvormer). </li></ul><ul><li>3. Prioriteiten stellen. </li></ul>
 15. 15. Naar planmatige actieve acquisitie, Stap 1. <ul><li>Categoriale opsomming van hetgeen er te verwerven is. </li></ul><ul><ul><li>Overheid en semi-overheid . </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijven . </li></ul></ul><ul><ul><li>Verengingen en Stichtingen . </li></ul></ul><ul><ul><li>Personen en families en huizen . </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisaties van levensbeschouwelijke aard. </li></ul></ul>Arbeid en sociale zekerheid. Gezondheid en welzijn. Vrije tijd en cultuur. ………………… Kunst. Muziek. Sport. ……………… .
 16. 16. Naar planmatige actieve acquisitie, Stap 2. <ul><li>Invullen van concrete archiefvormers. </li></ul><ul><ul><li>Bedrijven; </li></ul></ul><ul><ul><li>detailhandel consumptie. </li></ul></ul>Cafes. Cafetarias. Restaurants. In gen Thun, Welten. De Leuf, Ubachsberg. Eten bij Michel, Nuth. L’Atelier, Gulpen. Catering. Chardine, Heerlen. ………………… .
 17. 17. Naar planmatige acquisitie, Stap 3. <ul><li>Prioriteiten stellen, </li></ul><ul><ul><li>wat niet? </li></ul></ul><ul><ul><li>wat wel? </li></ul></ul><ul><ul><li>… . en vervolgens, wat eerst? </li></ul></ul><ul><li>Zowel t.a.v. (sub)categorieen als voor concrete archiefvormers. </li></ul><ul><li>Prioriteitsstelling niet uit losse pols, maar beredeneerd, “berekend”. </li></ul>
 18. 18. Naar planmatige acquisitie, Stap 3. <ul><li>Aan elke (sub)categorie: toekennen van 2 cijfers. </li></ul><ul><ul><li>1) M ate van impact /invloed van instellingen uit die betreffende subcategorie op maatschappij . (1 = niets tot 6 = heel veel) </li></ul></ul><ul><ul><li>2) M ate waarin de activiteiten van instelling sporen nalaat in het archief . (1 = niets tot 6 = heel veel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Product (1 – 36) is relatieve indicatie voor de prioriteit waarmee archieven uit die (sub)categorie verworven dient te worden. </li></ul></ul>
 19. 19. Naar planmatige acquisitie, Stap 3. <ul><li>Aan elke archiefvormer: toekennen van 2 cijfers. </li></ul><ul><ul><li>1) M ate van impact /invloed van instelling binnen diens betreffende subcategorie . (1 = niets tot 6 = heel veel) </li></ul></ul><ul><ul><li>2) M ate van risico van verlies van archief/gegevens indien niet tot verwerving wordt overgegaan. (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog) </li></ul></ul><ul><ul><li>Product (1 – 18) is relatieve indicatie, binnen de categorie, voor de prioriteit waarmee dat specifieke archief verworven dient te worden. </li></ul></ul><ul><li>Product van alle vier de cijfers (getal tussen 1 en 648) is relatieve indicatie, uit het gehele aanbod, voor de prioriteit waarmee dat specifieke archief verworven dient te worden. </li></ul>
 20. 20. Naar planmatige acquisitie, Stap 3 (Voorbeeld). Subcategorie Restaurants: Mate van invloed op maatschappij: 3 (beneden gemiddeld) Mate van weerslag activiteiten in archief: 3 (beneden gemiddeld) Totaalscore Restaurants: 9 Subcategorie Sportverenigingen: Mate van invloed op maatschappij: 5 (boven gemiddeld) Mate van weerslag activiteiten in archief: 4 (gemiddeld) Totaalscore Sportverenigingen: 20
 21. 21. Naar planmatige acquisitie, Stap 3 (voorbeeld). Subcategorie Restaurants: Restaurant de Leuf, 2 sterren, Ubachsberg. Mate van invloed binnen categorie: 6 (hoog) Mate van risico verlies gegevens bij niet verwerving: 2 (gemiddeld) Subscore: Restaurant de Leuf: 12 Totaalscore: Restaurant de Leuf: (9 x 12) = 108 Subcategorie Sportverenigingen: RKVV Bekkerveld, opgericht 1944. Mate van invloed binnen categorie: 4 (gemiddeld) Mate van risico verlies gegevens bij niet verwerving: 2 (gemiddeld) Subscore RKVV Bekkerveld: 8 Totaalscore: RKVV Bekkerveld: (20 x 8) = 160
 22. 22. Naar planmatige acquisitie, Zijn er nog vragen?

×