Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jan aankoop-onderneming

648 views

Published on

Omdat de koop van een onderneming een complex traject is, is het verstandig advies te vragen van een overname specialist. JAN© kent als geen ander de juiste weg en is helemaal thuis op juridisch, economisch en fiscaal gebied. Op JAN© kun je rekenen in elke fase van de bedrijfsaankoop, inclusief de onderhandelingen met de verkopende partij.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jan aankoop-onderneming

 1. 1. AANKOOPVAN EEN ONDERNEMING
 2. 2. OP JAN© KUN JE REKENEN! IN ELKE FASE VAN DE AANKOOPJAN© heeft een ruime ervaring als begeleider van de aankoop van ondernemingen. In elke fase van de koopstaat JAN© zijn mannetje. Samen met u stelt JAN© een acquisitieprofiel op waaraan een overnamekandidaatdient te voldoen. Vervolgens kan JAN© potentiële kandidaten benaderen en de juiste kandidaat selecteren opgrond van diverse onderzoeksmethoden. JAN© kan ook de reële waarde van de onderneming heldervaststellen zodat u zeker weet dat u de onderneming zijn prijs waard is en u niet te veel betaald. JAN© geeftadviezen over de transactiestructuur, brengt u in contact met financiers en begeleidt de soms emotioneleonderhandelingen. Na het uitvoeren van een due diligence onderzoek met een positieve uitkomst kan JAN© hetopstellen van de contracten verzorgen.
 3. 3. KOPEN VAN EEN ONDERNEMING Omdat de koop van een onderneming een complex traject is, is het verstandig advies te vragen van een overname specialist. JAN© kent als geen ander de juiste weg en is helemaal thuis op juridisch, economisch enfiscaal gebied. Op JAN© kun je rekenen in elke fase van de bedrijfsaankoop, inclusief de onderhandelingen met de verkopende partij. Klik op de nummers om de fases van de aankoop door te lopen. VOORBEREIDING AANKOOP AFRONDING1 ACQUISITIEPROFIEL 5 INFORMATIE VERZAMELEN 12 DUE DILIGENCE2 ZOEKEN KANDIDATEN 6 WAARDEBEPALING 13 CONTRACTEN3 BENADEREN KANDIDATEN 7 ADVIES TRANSACTIE- STRUCTUUR 14 AFSLUITING4 SELECTIE KANDIDAAT 8 GESPREK MET FINANCIER 9 ONDERHANDELEN 10 INTENTIEVERKLARING 11 FINANCIERING
 4. 4. ACQUISITIEPROFIELAANKOOP Het opstellen van een acquisitieprofielOVERZICHT JAN© heeft een ruime ervaring als begeleider van aankoop van ondernemingen. Er zijn verschillende redenen om een bedrijf te kopen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van kennis,1 Acquisitieprofiel een uitbreiding van uw producten of dienstenpakket, het realiseren van schaalvoordelen of het2 Zoeken kandidaten versterken van uw marktpositie. Met een ondernemingsplan brengt u samen met JAN© de3 Benaderen groeistrategie in kaart. kandidaat Acquisitiestrategie4 Selectie kandidaat In cijfers kan de toegevoegde waarde van een overname worden bepaald door te kijken naar5 Informatie de waarde van de mogelijke synergievoordelen door twee bedrijven geheel of gedeeltelijk verzamelen samen te voegen. JAN© helpt bij het maken van een onderbouwde beslissing en het6 Waardebepaling vaststellen van de acquisitiestrategie.7 Advies transactie- structuur8 Gesprek met financier9 Onderhandelingen10 Intentieverklaring11 Financiering12 Due diligence13 Contracten14 Afsluiting
 5. 5. ZOEKEN KANDIDATENAANKOOP Het maken van een zoekprofielOVERZICHT Op basis van de bepaalde acquisitiestrategie maakt JAN© een zoekprofiel waaraan een overnamekandidaat dient te voldoen. Met gegevens uit diverse databases en met behulp van1 Acquisitieprofiel zijn uitgebreide netwerk maakt JAN© een lijst van geschikte kandidaten. Deze potentiële2 Zoeken kandidaten overnamekandidaten analyseert JAN© vervolgens met behulp van openbare bronnen.3 Benaderen Eventuele kandidaten kan JAN© (op anonieme basis) voor u benaderen. kandidaat4 Selectie kandidaat5 Informatie verzamelen6 Waardebepaling7 Advies transactie- structuur8 Gesprek met financier9 Onderhandelingen10 Intentieverklaring11 Financiering12 Due diligence13 Contracten14 Afsluiting
 6. 6. BENADEREN KANDIDAATAANKOOP Is er een klik met de verkopende partij?OVERZICHT Zodra de aandeelhouder(s) van een overnamekandidaat bereid zijn een eventuele overname verder te onderzoeken, worden één of meerdere besprekingen gepland. Deze gesprekken zijn1 Acquisitieprofiel nodig om duidelijkheid te krijgen over wat beide partijen van een overname verwachten en hoe2 Zoeken kandidaten beide partijen aankijken tegen het overnameproces. JAN© weet uit ervaring dat hier vaak grote3 Benaderen verschillen van inzicht kunnen bestaan. Door de zienswijzen reeds in een vroeg stadium van kandidaat de aankoop te bespreken worden latere onduidelijkheden en teleurstellingen zoveel mogelijk voorkomen.4 Selectie kandidaat Tijdens de gesprekken zal ook duidelijk worden of er een klik is tussen de partijen; dit is van5 Informatie groot belang voor het slagen van de transactie. verzamelen6 Waardebepaling7 Advies transactie- structuur8 Gesprek met financier9 Onderhandelingen10 Intentieverklaring11 Financiering12 Due diligence13 Contracten14 Afsluiting
 7. 7. SELECTIE KANDIDAATAANKOOP JAN© scheidt het kaf van het korenOVERZICHT JAN© heeft ervaring met het maken van selecties na gesprekken met mogelijke kandidaten. De keuze voor een kandidaat wordt meestal gemaakt op basis van naam en reputatie, een globale1 Acquisitieprofiel SWOT-analyse, de Financial performance op hoofdlijnen en een wederzijdse klik met de2 Zoeken kandidaten verkopende partij.3 Benaderen kandidaat Letter of commitment (LOC). Een LOC is een document waarin u uw serieuze interesse in een bepaalde onderneming4 Selectie kandidaat vastlegt. Daarnaast vraagt u van de verkoper de toezegging om u voldoende informatie te5 Informatie geven, zodat u op een efficiënte wijze de aankoop kan voortzetten. In een LOC kan daarnaast verzamelen een tijdspad, kostenverdeling en/of exclusiviteit en geheimhouding worden afgesproken. U6 Waardebepaling hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. JAN© stelt de LOC voor u op.7 Advies transactie- structuur8 Gesprek met financier9 Onderhandelingen10 Intentieverklaring11 Financiering12 Due diligence13 Contracten14 Afsluiting
 8. 8. INFORMATIE VERZAMELENAANKOOP JAN© brengt het aankoopproject grondig in kaartOVERZICHT Als de voorbereiding van de koop met succes is doorlopen, is het zaak om gedegen afspraken te maken. Afhankelijk van de situatie zal u, als koper, een meer of minder uitgebreide analyse1 Acquisitieprofiel van de onderneming moeten uitvoeren. Voor deze analyse verzamelt JAN© op grondige wijze2 Zoeken kandidaten informatie van het aankoopobject.3 Benaderen kandidaat4 Selectie kandidaat5 Informatie verzamelen6 Waardebepaling7 Advies transactie- structuur8 Gesprek met financier9 Onderhandelingen10 Intentieverklaring11 Financiering12 Due diligence13 Contracten14 Afsluiting
 9. 9. WAARDEBEPALINGAANKOOP JAN© kiest de juiste waarderingsmethodeOVERZICHT Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is niet eenvoudig. De waardering van een bedrijf bestaat namelijk niet uit de simpele uitkomst van een rekensom. Natuurlijk spelen harde1 Acquisitieprofiel gegevens zoals balansen, winst- en verliescijfers en begrotingen een belangrijke rol bij de2 Zoeken kandidaten waardeanalyse. Belangrijke onderdelen van de waarderingsrapportage van JAN© zijn een3 Benaderen analyse van de bedrijfstak en het inzichtelijk maken van de sterke en zwakke punten en kandidaat kansen en bedreigingen voor de aan te kopen onderneming. De waardebepaling van JAN© maakt duidelijk wat de waarde van de onderneming is en welke factoren deze waarde het4 Selectie kandidaat meest beïnvloeden. JAN© past verschillende waarderingsmethoden toe:5 Informatie verzamelen • Discounted Cash Flow (DCF-methode) • Intrinsieke waarde (IW)6 Waardebepaling • Adjusted Present Value (APV) • Liquidatiewaarde (LW)7 Advies transactie- • (Verbeterde) rentabiliteitswaarde (RW) structuur Meer informatie over deze waarderingsmethoden vindt u in de brochure Waardering van uw8 Gesprek met onderneming. financier9 Onderhandelingen JAN© kan bovenstaande waarderingsmethoden nog toetsen op basis van een market/multiple methode en/of betaalde overnameprijzen voor vergelijkbare transacties.10 Intentieverklaring Welke methode het meest geschikt is, hangt volledig af van de situatie. Juist daarom is het11 Financiering belangrijk om samen te werken met een specialist als JAN©. JAN© kiest de juiste methode en12 Due diligence zorgt voor een inzichtelijke waardebepaling zodat u een verantwoorde investeringsbeslissing kunt nemen. Het gaat daarbij niet alleen om de uitkomst, maar vooral ook om de13 Contracten onderbouwing. De onderbouwing is van belang voor de latere financieringsaanvraag en geeft14 Afsluiting u argumenten die u tijdens de onderhandelingen in kunt zetten.
 10. 10. ADVIES TRANSACTIE- STRUCTUURAANKOOP JAN© geeft deskundig advies bij alle belangrijke keuzesOVERZICHT Bij iedere transactie is het belangrijk de juiste juridische en fiscale structuur te kiezen. De volgende transactievormen kunnen voorkomen: aandelentransactie, activa-passiva transactie,1 Acquisitieprofiel bedrijfsfusie of juridische fusie. Zo wordt een belangrijk onderscheid gevormd door de keuze2 Zoeken kandidaten voor een aandelentransactie of een activa- passiva transactie. Het overdragen van aandelen is3 Benaderen administratief en juridisch minder complex. Toch kunnen er overwegingen zijn (fiscaal of in de kandidaat risicosfeer), om anders te handelen.4 Selectie kandidaat Ook belangrijk is de keuze voor de juiste juridische (holding)structuur. De juiste vorm is5 Informatie belangrijk voor een heldere administratieve organisatie, het scheiden van meer en minder verzamelen risicovolle activiteiten, fiscale voordelen en het anticiperen op de toekomstige verkoop van6 Waardebepaling (onderdelen) van het bedrijf. Bij deze belangrijke keuze is JAN© een deskundige raadgever.7 Advies transactie- structuur8 Gesprek met financier9 Onderhandelingen10 Intentieverklaring11 Financiering12 Due diligence13 Contracten14 Afsluiting
 11. 11. GESPREK MET FINANCIERAANKOOP JAN© heeft uitstekende contacten met financiersOVERZICHT De waardebepaling laat zien hoeveel het bedrijf waard is. Met die kennis beoordeelt u of u de overname kunt financieren en wat de beste manier van financieren is.1 Acquisitieprofiel2 Zoeken kandidaten Soms is het verstandig om al in een vroeg stadium op zoek te gaan naar financierings-3 Benaderen alternatieven. kandidaat JAN© heeft uitstekende contacten met financiers: banken, participatiemaatschappijen, private4 Selectie kandidaat equity partijen en overige venture capitalists. Als u een bedrijf wilt kopen, kan JAN© met een5 Informatie van deze partijen overleggen. verzamelen6 Waardebepaling7 Advies transactie- structuur8 Gesprek met financier9 Onderhandelingen10 Intentieverklaring11 Financiering12 Due diligence13 Contracten14 Afsluiting
 12. 12. ONDERHANDELENAANKOOP Het draait allemaal om vertrouwenOVERZICHT Onderhandelen is een vak apart. Een goede onderhandelingsstrategie is van cruciaal belang. JAN© kan hier met zijn specifieke kennis en vaardigheden een onderscheidende rol spelen.1 Acquisitieprofiel Het gaat immers om de aankoop van uw bedrijf. Dat is voor u maar ook voor de verkopende2 Zoeken kandidaten partij een emotionele zaak. Bovendien willen beide partijen financiële zekerheid. De verkoper3 Benaderen wil weten of de koop wel gefinancierd kan worden en u wilt weten of het bedrijf inderdaad de kandidaat verkoopprijs waard is. Er is wederzijds vertrouwen nodig. Hou dat in gedachten als u de onderhandelingen begint. De onderhandelingen gaan over de overnameprijs en de4 Selectie kandidaat voorwaarden van de koop. Tijdens de onderhandelingen zult u soms concessies moeten doen.5 Informatie En het kan ook nodig zijn om bepaalde zaken verder uit te zoeken. Ook hier kunt u op JAN© verzamelen rekenen.6 Waardebepaling7 Advies transactie- structuur8 Gesprek met financier9 Onderhandelingen10 Intentieverklaring11 Financiering12 Due diligence13 Contracten14 Afsluiting
 13. 13. INTENTIEVERKLARINGAANKOOP JAN© help bij het maken van intentieovereenkomst op maatOVERZICHT Als u en de verkoper op hoofdlijnen akkoord zijn met de verkoopvoorwaarden, is het verstandig om de afspraken vast te leggen in een intentieovereenkomst. Deze intentieovereenkomst, die1 Acquisitieprofiel meestal wordt gemaakt onder bepaalde voorbehouden zoals het aantrekken van een2 Zoeken kandidaten financiering door de koper, vermindert de kans op misverstanden in het verdere verkoopproces.3 Benaderen Ook zal een goede intentieovereenkomst een belangrijke tijdsbesparing opleveren bij het kandidaat opstellen van de definitieve koopovereenkomst.4 Selectie kandidaat Hieronder staat een opsomming van elementen die in een Letter of intent (LOI) kunnen worden5 Informatie opgenomen: verzamelen6 Waardebepaling • verkoopprijs, datum overname7 Advies transactie- • toekomstige betrokkenheid verkoper structuur • relatie- en concurrentiebeding8 Gesprek met • belangrijkste garanties financier • voorbehouden/opzegbaarheid • gevolgen afbreken overleg/onderhandelingen9 Onderhandelingen • afspraken en gevolgen uitkomsten due diligence10 Intentieverklaring • geheimhouding en exclusiviteit11 Financiering • mediation/geschillenregeling12 Due diligence Het is raadzaam de intentieverklaring te laten opstellen door een jurist. Een intentieovereen-13 Contracten komst is geen standaard juridisch document maar altijd specifiek op de situatie toegesneden.14 Afsluiting JAN© levert input en coördineert en controleert het proces met de jurist.
 14. 14. FINANCIERINGAANKOOP JAN© heeft uitstekende contacten met financiersOVERZICHT De waardebepaling laat zien hoeveel het bedrijf waard is. Met die kennis beoordeelt u of u de overname kunt financieren en wat de beste manier van financieren is. In de voorbereidingsfase1 Acquisitieprofiel is al globaal vastgesteld hoeveel kapitaal vrijgemaakt kan worden. In deze fase gaat u hier2 Zoeken kandidaten dieper op in; samen met JAN© zet u de financieringsmogelijkheden op een rij. Mogelijke3 Benaderen financieringsvormen zijn: kandidaat • eigen liquide middelen4 Selectie kandidaat • bankleningen (houdt rekening met de leencapaciteit van het bedrijf dat u wilt kopen)5 Informatie • deelname van participatiemaatschappijen of andere risicodragende deelnemers verzamelen • betaling in termijnen of gefaseerde overname6 Waardebepaling • earn-out regeling7 Advies transactie- • achtergestelde leningen door de verkoper structuur • een combinatie van financieringsvormen8 Gesprek met financier De financierbaarheid van een overname hangt gedeeltelijk af van de wijze waarop het eigendom van een onderneming wordt overgedragen. Ook vinden steeds meer managementbuy-outs en9 Onderhandelingen managementbuy-ins plaats. JAN© kan u meer vertellen over deze twee overname-vormen.10 Intentieverklaring11 Financiering JAN© heeft uitstekende contacten met financiers: banken, participatiemaatschappijen, private12 Due diligence equity partijen en overige venture capitalists. Als u een bedrijf wilt kopen, kan JAN© met een van deze partijen overleggen.13 Contracten14 Afsluiting
 15. 15. DUE DILIGENCEAANKOOP JAN© gaat controlerenOVERZICHT In deze fase zal de koper de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en administratie willen controleren: een zogenaamd due diligence onderzoek. Het is van belang te1 Acquisitieprofiel onderzoeken of een verantwoorde investeringsbeslissing is genomen, of er geen ‘lijken in de2 Zoeken kandidaten kast zitten’.3 Benaderen kandidaat Als de koper tijdens het due diligence onderzoek zaken vindt die niet bekend waren of anders zijn dan voorgesteld, kan dat leiden tot aanpassingen van de aan-/verkoopvoorwaarden of in4 Selectie kandidaat sommige gevallen zelfs het niet doorgaan van de transactie. JAN© zal samen met de koper een5 Informatie due diligence onderzoek uitvoeren. Vooraf maakt JAN© met u afspraken over de te onderzoeken verzamelen risico gebieden. Vervolgens rapporteert JAN© ‘to the point’ en oplossingsgericht als er sprake6 Waardebepaling is van bijzondere risico’s. En ook bij de onderhandelingen na een due diligence onderzoek kunt7 Advies transactie- u op JAN© rekenen. structuur8 Gesprek met financier9 Onderhandelingen10 Intentieverklaring11 Financiering12 Due diligence13 Contracten14 Afsluiting
 16. 16. CONTRACTENAANKOOP Zwart op witOVERZICHT Wanneer het due diligence onderzoek geen onaangename verrassingen oplevert - of alleen nieuwe feiten die met onderhandelingen opgelost kunnen worden - kunnen de definitieve1 Acquisitieprofiel overeenkomsten opgesteld worden. De basis daarvoor is de intentieovereenkomst.2 Zoeken kandidaten3 Benaderen Afhankelijk van de overnamestructuur worden verschillende overeenkomsten opgesteld. Eerst kandidaat de koopovereenkomst en eventueel een managementovereenkomst, een leningsovereenkomst en/of huurovereenkomst.4 Selectie kandidaat5 Informatie Gezien de belangen die op het spel staan en de aanwezige juridische valkuilen, dient de verzamelen koopovereenkomst te worden opgesteld door een deskundige jurist. JAN© levert input en6 Waardebepaling coördineert en controleert het proces met de jurist.7 Advies transactie- structuur8 Gesprek met financier9 Onderhandelingen10 Intentieverklaring11 Financiering12 Due diligence13 Contracten14 Afsluiting
 17. 17. AFSLUITINGAANKOOP De feitelijke overdrachtOVERZICHT Dit is het moment dat u de eigenaar wordt van de gekochte onderneming. JAN© begeleidt de overdracht bij de notaris en begeleidt de financiële afwikkeling.1 Acquisitieprofiel2 Zoeken kandidaten3 Benaderen kandidaat4 Selectie kandidaat5 Informatie verzamelen6 Waardebepaling7 Advies transactie- structuur8 Gesprek met financier9 Onderhandelingen10 Intentieverklaring11 Financiering12 Due diligence13 Contracten14 Afsluiting
 18. 18. WWW.JANOVERNAMESENWAARDERINGEN.NL

×