Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AANKOOP
VAN EEN ONDERNEMING
OP JAN© KUN JE REKENEN!
    IN ELKE FASE VAN DE AANKOOP
JAN© heeft een ruime ervaring als begeleider van de aankoop va...
KOPEN VAN EEN ONDERNEMING
  Omdat de koop van een onderneming een complex traject is, is het verstandig advies te vragen...
ACQUISITIEPROFIEL
AANKOOP
            Het opstellen van een acquisitieprofiel
OVERZICHT
           ...
ZOEKEN KANDIDATEN
AANKOOP
            Het maken van een zoekprofiel
OVERZICHT
            Op basis...
BENADEREN
            KANDIDAAT
AANKOOP
            Is er een klik met de verkopende partij?
OVERZ...
SELECTIE KANDIDAAT
AANKOOP
            JAN© scheidt het kaf van het koren
OVERZICHT
            JA...
INFORMATIE
            VERZAMELEN
AANKOOP
            JAN© brengt het aankoopproject grondig in ka...
WAARDEBEPALING
AANKOOP
            JAN© kiest de juiste waarderingsmethode
OVERZICHT
            H...
ADVIES TRANSACTIE-
            STRUCTUUR
AANKOOP
            JAN© geeft deskundig advies bij alle ...
GESPREK MET
            FINANCIER
AANKOOP
            JAN© heeft uitstekende contacten met financi...
ONDERHANDELEN
AANKOOP
            Het draait allemaal om vertrouwen
OVERZICHT
            Onderhan...
INTENTIEVERKLARING
AANKOOP
            JAN© help bij het maken van intentieovereenkomst op maat
OVERZICHT
  ...
FINANCIERING
AANKOOP
            JAN© heeft uitstekende contacten met financiers
OVERZICHT
          ...
DUE DILIGENCE
AANKOOP
            JAN© gaat controleren
OVERZICHT
            In deze fase zal de ...
CONTRACTEN
AANKOOP
            Zwart op wit
OVERZICHT
            Wanneer het due diligence onderz...
AFSLUITING
AANKOOP
            De feitelijke overdracht
OVERZICHT
            Dit is het moment da...
WWW.JANOVERNAMESENWAARDERINGEN.NL
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Jan aankoop-onderneming Slide 1 Jan aankoop-onderneming Slide 2 Jan aankoop-onderneming Slide 3 Jan aankoop-onderneming Slide 4 Jan aankoop-onderneming Slide 5 Jan aankoop-onderneming Slide 6 Jan aankoop-onderneming Slide 7 Jan aankoop-onderneming Slide 8 Jan aankoop-onderneming Slide 9 Jan aankoop-onderneming Slide 10 Jan aankoop-onderneming Slide 11 Jan aankoop-onderneming Slide 12 Jan aankoop-onderneming Slide 13 Jan aankoop-onderneming Slide 14 Jan aankoop-onderneming Slide 15 Jan aankoop-onderneming Slide 16 Jan aankoop-onderneming Slide 17 Jan aankoop-onderneming Slide 18
Upcoming SlideShare
GCAP 2015 Booklet
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Jan aankoop-onderneming

Download to read offline

Omdat de koop van een onderneming een complex traject is, is het verstandig advies te vragen van een overname specialist. JAN© kent als geen ander de juiste weg en is helemaal thuis op juridisch, economisch en fiscaal gebied. Op JAN© kun je rekenen in elke fase van de bedrijfsaankoop, inclusief de onderhandelingen met de verkopende partij.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Jan aankoop-onderneming

 1. 1. AANKOOP VAN EEN ONDERNEMING
 2. 2. OP JAN© KUN JE REKENEN! IN ELKE FASE VAN DE AANKOOP JAN© heeft een ruime ervaring als begeleider van de aankoop van ondernemingen. In elke fase van de koop staat JAN© zijn mannetje. Samen met u stelt JAN© een acquisitieprofiel op waaraan een overnamekandidaat dient te voldoen. Vervolgens kan JAN© potentiële kandidaten benaderen en de juiste kandidaat selecteren op grond van diverse onderzoeksmethoden. JAN© kan ook de reële waarde van de onderneming helder vaststellen zodat u zeker weet dat u de onderneming zijn prijs waard is en u niet te veel betaald. JAN© geeft adviezen over de transactiestructuur, brengt u in contact met financiers en begeleidt de soms emotionele onderhandelingen. Na het uitvoeren van een due diligence onderzoek met een positieve uitkomst kan JAN© het opstellen van de contracten verzorgen.
 3. 3. KOPEN VAN EEN ONDERNEMING Omdat de koop van een onderneming een complex traject is, is het verstandig advies te vragen van een overname specialist. JAN© kent als geen ander de juiste weg en is helemaal thuis op juridisch, economisch en fiscaal gebied. Op JAN© kun je rekenen in elke fase van de bedrijfsaankoop, inclusief de onderhandelingen met de verkopende partij. Klik op de nummers om de fases van de aankoop door te lopen. VOORBEREIDING AANKOOP AFRONDING 1 ACQUISITIEPROFIEL 5 INFORMATIE VERZAMELEN 12 DUE DILIGENCE 2 ZOEKEN KANDIDATEN 6 WAARDEBEPALING 13 CONTRACTEN 3 BENADEREN KANDIDATEN 7 ADVIES TRANSACTIE- STRUCTUUR 14 AFSLUITING 4 SELECTIE KANDIDAAT 8 GESPREK MET FINANCIER 9 ONDERHANDELEN 10 INTENTIEVERKLARING 11 FINANCIERING
 4. 4. ACQUISITIEPROFIEL AANKOOP Het opstellen van een acquisitieprofiel OVERZICHT JAN© heeft een ruime ervaring als begeleider van aankoop van ondernemingen. Er zijn verschillende redenen om een bedrijf te kopen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van kennis, 1 Acquisitieprofiel een uitbreiding van uw producten of dienstenpakket, het realiseren van schaalvoordelen of het 2 Zoeken kandidaten versterken van uw marktpositie. Met een ondernemingsplan brengt u samen met JAN© de 3 Benaderen groeistrategie in kaart. kandidaat Acquisitiestrategie 4 Selectie kandidaat In cijfers kan de toegevoegde waarde van een overname worden bepaald door te kijken naar 5 Informatie de waarde van de mogelijke synergievoordelen door twee bedrijven geheel of gedeeltelijk verzamelen samen te voegen. JAN© helpt bij het maken van een onderbouwde beslissing en het 6 Waardebepaling vaststellen van de acquisitiestrategie. 7 Advies transactie- structuur 8 Gesprek met financier 9 Onderhandelingen 10 Intentieverklaring 11 Financiering 12 Due diligence 13 Contracten 14 Afsluiting
 5. 5. ZOEKEN KANDIDATEN AANKOOP Het maken van een zoekprofiel OVERZICHT Op basis van de bepaalde acquisitiestrategie maakt JAN© een zoekprofiel waaraan een overnamekandidaat dient te voldoen. Met gegevens uit diverse databases en met behulp van 1 Acquisitieprofiel zijn uitgebreide netwerk maakt JAN© een lijst van geschikte kandidaten. Deze potentiële 2 Zoeken kandidaten overnamekandidaten analyseert JAN© vervolgens met behulp van openbare bronnen. 3 Benaderen Eventuele kandidaten kan JAN© (op anonieme basis) voor u benaderen. kandidaat 4 Selectie kandidaat 5 Informatie verzamelen 6 Waardebepaling 7 Advies transactie- structuur 8 Gesprek met financier 9 Onderhandelingen 10 Intentieverklaring 11 Financiering 12 Due diligence 13 Contracten 14 Afsluiting
 6. 6. BENADEREN KANDIDAAT AANKOOP Is er een klik met de verkopende partij? OVERZICHT Zodra de aandeelhouder(s) van een overnamekandidaat bereid zijn een eventuele overname verder te onderzoeken, worden één of meerdere besprekingen gepland. Deze gesprekken zijn 1 Acquisitieprofiel nodig om duidelijkheid te krijgen over wat beide partijen van een overname verwachten en hoe 2 Zoeken kandidaten beide partijen aankijken tegen het overnameproces. JAN© weet uit ervaring dat hier vaak grote 3 Benaderen verschillen van inzicht kunnen bestaan. Door de zienswijzen reeds in een vroeg stadium van kandidaat de aankoop te bespreken worden latere onduidelijkheden en teleurstellingen zoveel mogelijk voorkomen. 4 Selectie kandidaat Tijdens de gesprekken zal ook duidelijk worden of er een klik is tussen de partijen; dit is van 5 Informatie groot belang voor het slagen van de transactie. verzamelen 6 Waardebepaling 7 Advies transactie- structuur 8 Gesprek met financier 9 Onderhandelingen 10 Intentieverklaring 11 Financiering 12 Due diligence 13 Contracten 14 Afsluiting
 7. 7. SELECTIE KANDIDAAT AANKOOP JAN© scheidt het kaf van het koren OVERZICHT JAN© heeft ervaring met het maken van selecties na gesprekken met mogelijke kandidaten. De keuze voor een kandidaat wordt meestal gemaakt op basis van naam en reputatie, een globale 1 Acquisitieprofiel SWOT-analyse, de Financial performance op hoofdlijnen en een wederzijdse klik met de 2 Zoeken kandidaten verkopende partij. 3 Benaderen kandidaat Letter of commitment (LOC). Een LOC is een document waarin u uw serieuze interesse in een bepaalde onderneming 4 Selectie kandidaat vastlegt. Daarnaast vraagt u van de verkoper de toezegging om u voldoende informatie te 5 Informatie geven, zodat u op een efficiënte wijze de aankoop kan voortzetten. In een LOC kan daarnaast verzamelen een tijdspad, kostenverdeling en/of exclusiviteit en geheimhouding worden afgesproken. U 6 Waardebepaling hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. JAN© stelt de LOC voor u op. 7 Advies transactie- structuur 8 Gesprek met financier 9 Onderhandelingen 10 Intentieverklaring 11 Financiering 12 Due diligence 13 Contracten 14 Afsluiting
 8. 8. INFORMATIE VERZAMELEN AANKOOP JAN© brengt het aankoopproject grondig in kaart OVERZICHT Als de voorbereiding van de koop met succes is doorlopen, is het zaak om gedegen afspraken te maken. Afhankelijk van de situatie zal u, als koper, een meer of minder uitgebreide analyse 1 Acquisitieprofiel van de onderneming moeten uitvoeren. Voor deze analyse verzamelt JAN© op grondige wijze 2 Zoeken kandidaten informatie van het aankoopobject. 3 Benaderen kandidaat 4 Selectie kandidaat 5 Informatie verzamelen 6 Waardebepaling 7 Advies transactie- structuur 8 Gesprek met financier 9 Onderhandelingen 10 Intentieverklaring 11 Financiering 12 Due diligence 13 Contracten 14 Afsluiting
 9. 9. WAARDEBEPALING AANKOOP JAN© kiest de juiste waarderingsmethode OVERZICHT Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is niet eenvoudig. De waardering van een bedrijf bestaat namelijk niet uit de simpele uitkomst van een rekensom. Natuurlijk spelen 'harde' 1 Acquisitieprofiel gegevens zoals balansen, winst- en verliescijfers en begrotingen een belangrijke rol bij de 2 Zoeken kandidaten waardeanalyse. Belangrijke onderdelen van de waarderingsrapportage van JAN© zijn een 3 Benaderen analyse van de bedrijfstak en het inzichtelijk maken van de sterke en zwakke punten en kandidaat kansen en bedreigingen voor de aan te kopen onderneming. De waardebepaling van JAN© maakt duidelijk wat de waarde van de onderneming is en welke factoren deze waarde het 4 Selectie kandidaat meest beïnvloeden. JAN© past verschillende waarderingsmethoden toe: 5 Informatie verzamelen • Discounted Cash Flow (DCF-methode) • Intrinsieke waarde (IW) 6 Waardebepaling • Adjusted Present Value (APV) • Liquidatiewaarde (LW) 7 Advies transactie- • (Verbeterde) rentabiliteitswaarde (RW) structuur Meer informatie over deze waarderingsmethoden vindt u in de brochure Waardering van uw 8 Gesprek met onderneming. financier 9 Onderhandelingen JAN© kan bovenstaande waarderingsmethoden nog toetsen op basis van een market/multiple methode en/of betaalde overnameprijzen voor vergelijkbare transacties. 10 Intentieverklaring Welke methode het meest geschikt is, hangt volledig af van de situatie. Juist daarom is het 11 Financiering belangrijk om samen te werken met een specialist als JAN©. JAN© kiest de juiste methode en 12 Due diligence zorgt voor een inzichtelijke waardebepaling zodat u een verantwoorde investeringsbeslissing kunt nemen. Het gaat daarbij niet alleen om de uitkomst, maar vooral ook om de 13 Contracten onderbouwing. De onderbouwing is van belang voor de latere financieringsaanvraag en geeft 14 Afsluiting u argumenten die u tijdens de onderhandelingen in kunt zetten.
 10. 10. ADVIES TRANSACTIE- STRUCTUUR AANKOOP JAN© geeft deskundig advies bij alle belangrijke keuzes OVERZICHT Bij iedere transactie is het belangrijk de juiste juridische en fiscale structuur te kiezen. De volgende transactievormen kunnen voorkomen: aandelentransactie, activa-passiva transactie, 1 Acquisitieprofiel bedrijfsfusie of juridische fusie. Zo wordt een belangrijk onderscheid gevormd door de keuze 2 Zoeken kandidaten voor een aandelentransactie of een activa- passiva transactie. Het overdragen van aandelen is 3 Benaderen administratief en juridisch minder complex. Toch kunnen er overwegingen zijn (fiscaal of in de kandidaat risicosfeer), om anders te handelen. 4 Selectie kandidaat Ook belangrijk is de keuze voor de juiste juridische (holding)structuur. De juiste vorm is 5 Informatie belangrijk voor een heldere administratieve organisatie, het scheiden van meer en minder verzamelen risicovolle activiteiten, fiscale voordelen en het anticiperen op de toekomstige verkoop van 6 Waardebepaling (onderdelen) van het bedrijf. Bij deze belangrijke keuze is JAN© een deskundige raadgever. 7 Advies transactie- structuur 8 Gesprek met financier 9 Onderhandelingen 10 Intentieverklaring 11 Financiering 12 Due diligence 13 Contracten 14 Afsluiting
 11. 11. GESPREK MET FINANCIER AANKOOP JAN© heeft uitstekende contacten met financiers OVERZICHT De waardebepaling laat zien hoeveel het bedrijf waard is. Met die kennis beoordeelt u of u de overname kunt financieren en wat de beste manier van financieren is. 1 Acquisitieprofiel 2 Zoeken kandidaten Soms is het verstandig om al in een vroeg stadium op zoek te gaan naar financierings- 3 Benaderen alternatieven. kandidaat JAN© heeft uitstekende contacten met financiers: banken, participatiemaatschappijen, private 4 Selectie kandidaat equity partijen en overige venture capitalists. Als u een bedrijf wilt kopen, kan JAN© met een 5 Informatie van deze partijen overleggen. verzamelen 6 Waardebepaling 7 Advies transactie- structuur 8 Gesprek met financier 9 Onderhandelingen 10 Intentieverklaring 11 Financiering 12 Due diligence 13 Contracten 14 Afsluiting
 12. 12. ONDERHANDELEN AANKOOP Het draait allemaal om vertrouwen OVERZICHT Onderhandelen is een vak apart. Een goede onderhandelingsstrategie is van cruciaal belang. JAN© kan hier met zijn specifieke kennis en vaardigheden een onderscheidende rol spelen. 1 Acquisitieprofiel Het gaat immers om de aankoop van uw bedrijf. Dat is voor u maar ook voor de verkopende 2 Zoeken kandidaten partij een emotionele zaak. Bovendien willen beide partijen financiële zekerheid. De verkoper 3 Benaderen wil weten of de koop wel gefinancierd kan worden en u wilt weten of het bedrijf inderdaad de kandidaat verkoopprijs waard is. Er is wederzijds vertrouwen nodig. Hou dat in gedachten als u de onderhandelingen begint. De onderhandelingen gaan over de overnameprijs en de 4 Selectie kandidaat voorwaarden van de koop. Tijdens de onderhandelingen zult u soms concessies moeten doen. 5 Informatie En het kan ook nodig zijn om bepaalde zaken verder uit te zoeken. Ook hier kunt u op JAN© verzamelen rekenen. 6 Waardebepaling 7 Advies transactie- structuur 8 Gesprek met financier 9 Onderhandelingen 10 Intentieverklaring 11 Financiering 12 Due diligence 13 Contracten 14 Afsluiting
 13. 13. INTENTIEVERKLARING AANKOOP JAN© help bij het maken van intentieovereenkomst op maat OVERZICHT Als u en de verkoper op hoofdlijnen akkoord zijn met de verkoopvoorwaarden, is het verstandig om de afspraken vast te leggen in een intentieovereenkomst. Deze intentieovereenkomst, die 1 Acquisitieprofiel meestal wordt gemaakt onder bepaalde voorbehouden zoals het aantrekken van een 2 Zoeken kandidaten financiering door de koper, vermindert de kans op misverstanden in het verdere verkoopproces. 3 Benaderen Ook zal een goede intentieovereenkomst een belangrijke tijdsbesparing opleveren bij het kandidaat opstellen van de definitieve koopovereenkomst. 4 Selectie kandidaat Hieronder staat een opsomming van elementen die in een Letter of intent (LOI) kunnen worden 5 Informatie opgenomen: verzamelen 6 Waardebepaling • verkoopprijs, datum overname 7 Advies transactie- • toekomstige betrokkenheid verkoper structuur • relatie- en concurrentiebeding 8 Gesprek met • belangrijkste garanties financier • voorbehouden/opzegbaarheid • gevolgen afbreken overleg/onderhandelingen 9 Onderhandelingen • afspraken en gevolgen uitkomsten due diligence 10 Intentieverklaring • geheimhouding en exclusiviteit 11 Financiering • mediation/geschillenregeling 12 Due diligence Het is raadzaam de intentieverklaring te laten opstellen door een jurist. Een intentieovereen- 13 Contracten komst is geen standaard juridisch document maar altijd specifiek op de situatie toegesneden. 14 Afsluiting JAN© levert input en coördineert en controleert het proces met de jurist.
 14. 14. FINANCIERING AANKOOP JAN© heeft uitstekende contacten met financiers OVERZICHT De waardebepaling laat zien hoeveel het bedrijf waard is. Met die kennis beoordeelt u of u de overname kunt financieren en wat de beste manier van financieren is. In de voorbereidingsfase 1 Acquisitieprofiel is al globaal vastgesteld hoeveel kapitaal vrijgemaakt kan worden. In deze fase gaat u hier 2 Zoeken kandidaten dieper op in; samen met JAN© zet u de financieringsmogelijkheden op een rij. Mogelijke 3 Benaderen financieringsvormen zijn: kandidaat • eigen liquide middelen 4 Selectie kandidaat • bankleningen (houdt rekening met de leencapaciteit van het bedrijf dat u wilt kopen) 5 Informatie • deelname van participatiemaatschappijen of andere risicodragende deelnemers verzamelen • betaling in termijnen of gefaseerde overname 6 Waardebepaling • earn-out regeling 7 Advies transactie- • achtergestelde leningen door de verkoper structuur • een combinatie van financieringsvormen 8 Gesprek met financier De financierbaarheid van een overname hangt gedeeltelijk af van de wijze waarop het eigendom van een onderneming wordt overgedragen. Ook vinden steeds meer managementbuy-outs en 9 Onderhandelingen managementbuy-ins plaats. JAN© kan u meer vertellen over deze twee overname-vormen. 10 Intentieverklaring 11 Financiering JAN© heeft uitstekende contacten met financiers: banken, participatiemaatschappijen, private 12 Due diligence equity partijen en overige venture capitalists. Als u een bedrijf wilt kopen, kan JAN© met een van deze partijen overleggen. 13 Contracten 14 Afsluiting
 15. 15. DUE DILIGENCE AANKOOP JAN© gaat controleren OVERZICHT In deze fase zal de koper de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en administratie willen controleren: een zogenaamd due diligence onderzoek. Het is van belang te 1 Acquisitieprofiel onderzoeken of een verantwoorde investeringsbeslissing is genomen, of er geen ‘lijken in de 2 Zoeken kandidaten kast zitten’. 3 Benaderen kandidaat Als de koper tijdens het due diligence onderzoek zaken vindt die niet bekend waren of anders zijn dan voorgesteld, kan dat leiden tot aanpassingen van de aan-/verkoopvoorwaarden of in 4 Selectie kandidaat sommige gevallen zelfs het niet doorgaan van de transactie. JAN© zal samen met de koper een 5 Informatie due diligence onderzoek uitvoeren. Vooraf maakt JAN© met u afspraken over de te onderzoeken verzamelen risico gebieden. Vervolgens rapporteert JAN© ‘to the point’ en oplossingsgericht als er sprake 6 Waardebepaling is van bijzondere risico’s. En ook bij de onderhandelingen na een due diligence onderzoek kunt 7 Advies transactie- u op JAN© rekenen. structuur 8 Gesprek met financier 9 Onderhandelingen 10 Intentieverklaring 11 Financiering 12 Due diligence 13 Contracten 14 Afsluiting
 16. 16. CONTRACTEN AANKOOP Zwart op wit OVERZICHT Wanneer het due diligence onderzoek geen onaangename verrassingen oplevert - of alleen nieuwe feiten die met onderhandelingen opgelost kunnen worden - kunnen de definitieve 1 Acquisitieprofiel overeenkomsten opgesteld worden. De basis daarvoor is de intentieovereenkomst. 2 Zoeken kandidaten 3 Benaderen Afhankelijk van de overnamestructuur worden verschillende overeenkomsten opgesteld. Eerst kandidaat de koopovereenkomst en eventueel een managementovereenkomst, een leningsovereenkomst en/of huurovereenkomst. 4 Selectie kandidaat 5 Informatie Gezien de belangen die op het spel staan en de aanwezige juridische valkuilen, dient de verzamelen koopovereenkomst te worden opgesteld door een deskundige jurist. JAN© levert input en 6 Waardebepaling coördineert en controleert het proces met de jurist. 7 Advies transactie- structuur 8 Gesprek met financier 9 Onderhandelingen 10 Intentieverklaring 11 Financiering 12 Due diligence 13 Contracten 14 Afsluiting
 17. 17. AFSLUITING AANKOOP De feitelijke overdracht OVERZICHT Dit is het moment dat u de eigenaar wordt van de gekochte onderneming. JAN© begeleidt de overdracht bij de notaris en begeleidt de financiële afwikkeling. 1 Acquisitieprofiel 2 Zoeken kandidaten 3 Benaderen kandidaat 4 Selectie kandidaat 5 Informatie verzamelen 6 Waardebepaling 7 Advies transactie- structuur 8 Gesprek met financier 9 Onderhandelingen 10 Intentieverklaring 11 Financiering 12 Due diligence 13 Contracten 14 Afsluiting
 18. 18. WWW.JANOVERNAMESENWAARDERINGEN.NL

Omdat de koop van een onderneming een complex traject is, is het verstandig advies te vragen van een overname specialist. JAN© kent als geen ander de juiste weg en is helemaal thuis op juridisch, economisch en fiscaal gebied. Op JAN© kun je rekenen in elke fase van de bedrijfsaankoop, inclusief de onderhandelingen met de verkopende partij.

Views

Total views

727

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×