Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Medicaments i covid JR Laporte

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
MPOC CAMFiC 2011
MPOC CAMFiC 2011
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 59 Ad

More Related Content

Similar to Medicaments i covid JR Laporte (20)

More from Grup del Medicament (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Medicaments i covid JR Laporte

 1. 1. Medicaments que incrementen el risc de COVID-19 11 de febrer de 2022 Joan-Ramon Laporte
 2. 2. Quetiapina, aripiprazol, olanzapina, risperidona i haloperidol. Sedació i hipoventilació, efectes immunosupressors. S’associen a un risc de pneumònia 1,7-3 vegades més alt. Neurolèptics
 3. 3. Quetiapina, aripiprazol, olanzapina, risperidona i haloperidol. Sedació i hipoventilació, efectes immunosupressors. S’associen a un risc de pneumònia 1,7-3 vegades més alt. Repetits advertiments de l’EMA i l’AEMPS: tractaments excepcionals i breus. L’any 2016, a Catalunya, 90.000 >70 anys (7%) rebien un neurolèptic de manera continuada (mitjana de 8 mesos en un període de 12 mesos). Igualment un 21% dels >90 anys. Neurolèptics
 4. 4. De les 62.000 persones a residències, 22.000 (35%) rebien un neurolèptic. Uns 2.400 en rebien dos de manera simultània. Neurolèptics
 5. 5. Analgèsics opioides Tramadol, codeïna, fentanil, tapentadol, oxicodona i morfina. Depressió respiratòria i efecte immunosupressor. Incrementen el risc de pneumònia i la mortalitat respiratòria en un 40% a 75%. A Catalunya, en un any gairebé 500.000 persones reben un analgèsic opioide; 54.000 en reben dos de manera simultània. 62.000 persones >70 anys reben un opioide i un hipnòtic o sedant de manera concomitant. http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/fitxes-seguretat/Riscos- associats-a-lus-concominant-dopioides-i-benzodiazepines/
 6. 6. Analgèsics opioides Edat (anys) % de la població general Homes Dones 0-17 0,1 0,1 18-34 1,5 2,0 35-49 3,3 4,5 50-64 6,4 10,3 65-69 9,5 15,5 70-79 12,7 21,9 80-89 18,2 29,2 ≥90 24,5 32,7 http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/fitxes-seguretat/Riscos-associats-a-lus- concominant-dopioides-i-benzodiazepines/ • Un 4,5% a 6,5% de les dones de ≥70 anys consumeix un opioide de manera concomitant amb un hipnosedant. Un any després de la 1a prescripció d’un opioide, un 18,5% el continuaven consumint (dels de fentanil, un 23,1%). • Càncer terminal. • Cremades de segon grau. • Intervenció quirúrgica.
 7. 7. Anticolinèrgics Antihistamínics: clorfeniramina, difenhidramina, hidroxizina. Antidepressius: amitriptilina, clomipramina, doxepina, imipramina, paroxetina. Antiespasmòdics urinaris: flavoxat, oxibutinina, tolterodina. Antiespasmòdics intestinals: diciclomina. Fàrmacs per al vertigen: meclizina, prometazina. Alguns antipsicòtics: clorpromazina, clozapina, olanzapina, quetiapina. Altres: opioides, antiparkinsonians, antiepilèptics. Increment del risc de pneumònia en 1,6 a 2,5 vegades. Sedació i hipoventilació, formació d’atelèctasis i també pneumònia per aspiració. Segons els estudis, entre 4,3% i 20% dels >70 anys en prenen.
 8. 8. Gabapentina i pregabalina 2017, EMA: risc de depressió respiratòria greu per gabapentina. Fitxa tècnica de gabapentina: En assaigs clínics la incidència d’infeccions víriques va ser “molt freqüent” (més de 10%), i la de pneumònia “freqüent” (entre 1% y 10%). Fitxa tècnica de pregabalina: risc de rinofaringitis d’1% a 10%. No tenen eficàcia en la seva indicació més freqüent (i no autoritzada): lumbàlgia amb possible radiculopatia.
 9. 9. El seu consum s’ha triplicat o quadruplicat a tot el món des de 2004. Gabapentina i pregabalina Malgrat que la fitxa tècnica recomana “precaució” en més grans de 65 anys i persones amb antecedent cardiovascular, la meitat dels tractats té més de 65 anys i la meitat té antecedent cardiovascular. https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/4377?locale-attribute=en A Cataluña el 2014 unes 100.000 persones van rebre tractament amb un d’aquests fàrmacs. Gabapentina Pregabalina Prescripcions en tres mesos 47.104 63.423 > 65 anys 21.345 (45%) 32.612 (51%) Amb malaltia cardiovascular 17.716 (38%) 26. 742 (42%) Primer trimestre de 2015:
 10. 10. Hipnòtics i sedants En diversos estudis s’hi ha registrat un augment de 20% a 54% del risc d’ingrés hospitalari per pneumònia en persones que consumeixen hipnòtics i sedants, sobretot de manera concomitant amb altres depressors de SNC (com opioides o gabapentinoides). A Catalunya un 14% dels >70 anys consumeix com a mínim un d’aquests fàrmacs, sovint a dosis altes. http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/fitxes-seguretat/riscos- de-farmacs-que-empitjoren-la-funcio-cognitiva-en-gent-gran-hipnosedants- anticolinergics-i-estatines/
 11. 11. Hipnòtics i sedants 0 50 100 150 200 250 Edat 2007 2008 2009 2010 Dones Homes DDD por 1.000 habitants i dia
 12. 12. Hipnòtics i sedants
 13. 13. Antidepressius Hi ha menys dades sobre antidepressius i pneumònia. S’ha registrat un augment de la mortalitat respiratòria de 26% en pacients amb MPOC exposats a antidepressiu. En altres estudis s’hi ha registrat augment del risc de pneumònia en consumidors d’antidepressiu associat a un depressor de SNC. A Catalunya el 2015, més de 230.000 >70 anys (un 30% de les dones i un 14% dels homes) van rebre un antidepressiu.
 14. 14. Antidepressius http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/fitxes- seguretat/riscos-us-antidepressius-gent-gran/
 15. 15. Inhibidors de la bomba de protons L’any 2014, a Catalunya, prop d’1 milió i mig de persones (gairebé 19% de la població general) va rebre uns 300 milions de DDD d’un IBP. Amb aquestes xifres de consum, qualsevol efecte advers de baixa incidència pot tenir un impacte sanitari rellevant. http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/fitxes- seguretat/inhibidors-de-la-bomba-de-protons/
 16. 16. Polimedicació en gent gran
 17. 17. Psicofàrmacs en gent gran 0 10 20 30 40 50 60 70 80 H D H D H D H D H M % Població general Institucionalitzada
 18. 18. Edat (anys) N (% sobre població) Homes Dones Tots 70-79 13.093 (5,2%) 15.965 (5,2%) 29.058 80-89 10.056 (7,2%) 16.139 (7,1%) 26.195 ≥ 90 1.129 (5,1%) 2.582 (4,5%) 3.711 Tots 24.266 (5,9%) 34.686 (5,9%) 58.952 Persones que reben ≥10 fàrmacs de manera concomitant. Un 43,2% va rebre algun fàrmac considerat evitable o inapropiat. http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/fitxes-seguretat/riscs-de- la-polimedicacio-en-gent-gran/ Polimedicació en gent gran
 19. 19. A Catalunya unes 90.000 persones de més de 70 anys reben tractament continuat amb neurolèptics (mitjana de set subministraments mensuals per any). D’aquestes, unes 22.000 viuen en residències. Suposem, en una residència:
 20. 20. RR = 1,7 Incidència anual en no exposats: 10% Incidència anual en exposats: 17% 7 casos addicionals per cada 100 pacients (70 per cada 1.000) Per a 22.000 persones, el nombre anual de casos addicionals seria 70 x 22 = 1.540. +
 21. 21. Estudis durant l’epidèmia de COVID-19
 22. 22. • Estudi de cohorts, 111.911 no exposats actuals i 14.163 exposats. • Corea del Sud 1 de gener a 15 de maig de 2020. • COVID-19 greu (UCI o mort). • Ús d’IBP, RR=1,79, RR=1,90 en el 1er mes.
 23. 23. Increment del risc de covid greu: ventilació mecànica, UCI o mort
 24. 24. • 28% vs 6% després d’aparellament. • Varen ser diagnosticats de Covid-19 un 28% dels consumidors d’IBP, comparat amb 1,6% dels no consumidors. • Resultats en la mateixa direcció en consumidors de famotidina: 14% vs 7,6%).
 25. 25. Altres estudis COVID i consum de medicaments
 26. 26. • Tots els casos de COVID-19 greu (UCI o mort) a Escòcia des de l’inici de l’epidèmia (n=4.251). • Comparats amb 36.738 controls aparellats per edat, sexe i CAP. • Risc de COVID-19 associat a fàrmacs no cardiovasculars.
 27. 27. • Tots els casos a Escòcia des de l’inici de l’epidèmia (n=4.251). • Comparats amb 36.738 controls aparellats per edat, sexe i CAP. • Risc de COVID-19 associat a fàrmacs no cardiovasculars. • Prendre ≥12 fàrmacs confereix un RR=10,8 (8,8-13,3). • Confirmació previsions a l’inici de la pandèmia.
 28. 28. • Tots els casos a Escòcia des de l’inici de l’epidèmia (n=4.251). • Comparats amb 36.738 controls aparellats per edat, sexe i CAP. • Risc de COVID-19 associat a fàrmacs no cardiovasculars. • Prendre ≥12 fàrmacs confereix un RR=10,8 (8,8-13,3). • Confirmació previsions a l’inici de la pandèmia. • Fracció etiològica poblacional de 38%!
 29. 29. Neurolèptics 4,18 (3,42-5,11) IBP 1,81 (1,66-1,98) Analgèsics opiacis 2,60 (2,32-2,92) * Gabapentinoides 2,29 (1,98-2,65) Hipnòtics 1,74 (1,45-2,09) Ansiolítics 1,25 (1,04-1,51) Antidepressius tricíclics 1,59 (1,38-1,83) Antidepressius ISRS 1,60 (1,40-1,83) Altres antidepressius 2,71 (2,34-3,14) Antihistamínics 1,61 (1,40-1,85) * Equivalents de 50 mg de morfina.
 30. 30. Riscos relatius d’ingrés hospitalari i de mort a hospital Ingrés a hospital Mort Consum d’antidepressius 1,60 (1,57-1,63) 1,31 (1,28-1,33) Consum d’antipsicòtics 2,18 (2,11-2,26) 3,03 (2,83-3,23)
 31. 31. Aragó, estudi de cohorts
 32. 32. Homes Dones Neurolèptics 1,71 (1,18-2,48) 1,96 (1,41-2,73) Antidepressius 1,30 (0,94-1,79) 1,33 (1,02-1,73) Ansiolítics (N05B) 1,52 (1,05-2,22) 1,32 (0,98-1,78) Hipnòtics i sedants (N05C) 1,04 (0,64-1,69) 0,92 (0,60-1,39) Opioides 1,13 (0,75-1,71) 1,30 (0,92-1,83) IBP i antihistamínics H2 1,45 (1,13-1,86) 1,32 (1,02-1,71) Diürètics nansa 1,79 (1,30-2,49) 1,71 (1,29-2,27) Diürètics estalviadors K+ 2,52 (1,27-4,97) 2,86 (1,50-5,44)
 33. 33. • En el context de la pandèmia actual, el nombre de casos de pneumònia i morts atribuïbles a diversos medicaments d’elevat consum pot ser particularment elevat, de l’ordre de centenars o milers. • Diferents estudis han demostrat de manera repetida que una gran part dels pacients exposats ha rebut un o més d’aquests fàrmacs sense raó clínica aparent, i ni tan sols per a indicacions autoritzades. • En la pràctica clínica, la revisió, ajust o interrupció d’aquests tractaments podria evitar un nombre important de complicacions de la COVID-19. La revisió crítica i sistemàtica de la seva prescripció és una estratègia factible de minimització de riscos, sobretot en residències. • Les organitzacions sanitàries haurien de publicar recomanacions per evitar els tractaments innecessaris i nocius. Conclusions
 34. 34. Moltes gràcies jrl@icf.uab.cat @joanrlaporte

×