Menaxhment strategjik java-3

3,034 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,034
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
80
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Menaxhment strategjik java-3

  1. 1. Krijimi i vizionit të organizatës <ul><li>Vizioni i organizatës nënkupton se qfarë kjo dëshiron të </li></ul><ul><li>bëhet në të ardhmen </li></ul><ul><li>Vizioni shërben për të “ndërtuar një ëndërr” për njerëzit në </li></ul><ul><li>organizatë </li></ul><ul><li>Nuk mund të themi se vizioni është thjeshtë një ëndërr; ai </li></ul><ul><li>duhet të jetë i bazuar dhe të mbështetet mbi opurtunitetet. </li></ul>
  2. 2. <ul><li>Vizioni është një koncept specifik i asaj që kompania përpiqet të bëhet. Ai duhet të bazohet qartë mbi tregjet </li></ul><ul><li>Vizioni: </li></ul><ul><li>Filozofia (besimet, vlerat) </li></ul><ul><li>Misioni (qëllimi i ekzistencës) </li></ul><ul><li>Qëllimet (aspiratat) </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Përkufizimi i filozofisë së organizatës </li></ul><ul><li>Filozofia e organizatës përshin vlerat, besimet dhe </li></ul><ul><li>udhëzimet për mënyrën në të cilën organizata do të </li></ul><ul><li>zhvillojë biznesin e saj. </li></ul><ul><li>Filozofia e kompanisë pasqyron ose specifikon </li></ul><ul><li>besimet, vlerat, aspiratat dhe prioritet tek hartuesit e </li></ul><ul><li>strategjisë. </li></ul>
  4. 4. Formulimi i misionit të organizatës <ul><li>Misioni i organizatës përcakton përse ekziston organizata dhe orienton çfarë duhet të bëjë ajo. </li></ul><ul><li>Misioni i kompanisë tregon se cila është arsyeja kryesore e ekzistencës së saj në dallim me firmat e tjera të të njëjtit lloj. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Misioni i organizatës përcakton: </li></ul><ul><li>Cfarë – organizata përpiqet të plotësojë </li></ul><ul><li>Cilit – treg apo segment tregu do t’i shërbejë </li></ul><ul><li>Si – organizata do t’i realizojë këto qëllime </li></ul><ul><li>Pse – cili do të jetë roli i saj në shoqëri </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Faktorët kyq të suksesit: </li></ul><ul><li>Produkti i ofruar </li></ul><ul><li>Tregu i synuar </li></ul><ul><li>Teknologjia </li></ul><ul><li>Prodhimi me kosto të ulët </li></ul><ul><li>Operacionet </li></ul><ul><li>Metodat e shitjes/shpërndarjes </li></ul><ul><li>Burimet natyrore </li></ul><ul><li>Fitimi </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Kompetencat dalluese: </li></ul><ul><li>Cfar ë cilësi ka organizata krahasuar me konkurrentët? </li></ul><ul><li>Si ajo dallon nga organizatat e tjera? </li></ul>Formulimi i misionit në segmentet e organizatës <ul><li>Është e rëndësishme të dallosh midis misionit të një </li></ul><ul><li>biznesi dhe misionit të një organizate. </li></ul><ul><li>Organizatat shumëbiznesëshe kanë tipe deklaratash </li></ul><ul><li>të misionit: një për secilin biznes, dhe një për firmën </li></ul><ul><li>në tërësi </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Misioni i organizatës , është më tepër një deklaratë se në cilat biznese konkuron firma dhe si do ta bëjë ajo këtë. </li></ul><ul><li>Ai përfshin produktet, tregjet, zonat gjeografike dhe teknologjitë. </li></ul><ul><li>Misioni i njësisë së biznesit duhet të identifikojë: </li></ul><ul><li>Cfarë bën biznesi, për cilin, dhe si ai do të arrijë qëllimin, si dhe të njohë faktorët kyq të suksesit dhe kompetencat dalluese të tij. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>Pse ka rëndësi misioni? </li></ul><ul><li>Ndihmon në përqëndrimin e forcave për në qëllim unanim. </li></ul><ul><li>Ndihmon kompaninë në shmangijen e konflikteve </li></ul><ul><li>Shërben për racionalizmin e përgjithshëm të burimeve. </li></ul><ul><li>Shërben si bazë për zhvillimin e objektivave organizacionale. </li></ul><ul><li>Karakteristikat e një misioni efektiv: </li></ul><ul><li>I orientuar kah tregu </li></ul><ul><li>I arritshëm </li></ul><ul><li>Motivues </li></ul><ul><li>Specifik </li></ul>

×