Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Algoritm

3,941 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Algoritm

 1. 1. Ալգորիթմներ
 2. 2. ԱԼԳՈՐԻԹՄ ◘ Ի՞նչ է ալգորիթմը ◘Ալգորիթմի հատկությունները ◘Ալգորիթմի ներկայացման ձևերը ◘Հիմնական գրաֆիկական նշաններ ◘Ալգորիթմի տեսակները -ԱԼ ԽՈՐԵԶՄ 783-850թթ
 3. 3. -ԱԼ ԽՈՐԵԶՄ (783-850) Մուհամեդ իբն Մուսա Խորեզմի (պարսկերեն՝ ‫موسی‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫,خوارزمی‬ Mohammad ebne Mūsā Khwārazmī, 783 — 850)-շուրջ շուրջ , -պարսիկ մեծ մաթեմատիկոս աստղագետ և աշ ,խարհագետ դասական հանրահաշվի :հիմնադիրներից մեկը Նրա անունով է կոչվում :ալգորիթմը վերադառնալ
 4. 4. Ալգորիթմ ( )Ալգորիթմը քայլերի գործողությունների կարգավորված , :աջորդականությունն է որը հանգեցնում ՝ սպասված արդյունքին ,Իհարկե սա չենք կարող համարել ալգորիթմի սահմանումը քանի որ ալգորիթմը ավելի : :յն հասկացություն է Այն իր մեջ ընդկրկում է ավելին քան վերը նշված սահմանումը .լգորիթմի պարզագույն և կենցաղային օրինակներից է համակրգչով աշխատելը ՝ • ,նախ պետք ե միացնել համակարգիչը • ,ապա էկրանը • :այնուհետև սկսել աշխատանքը , ,Եթե այդ հաջորդականությունը խախտենք ապա ոչինչ չի ստացվի այսինքն քայլերի , , :աջորդականությունը կարելի է ասել ամենակարևորն է 2-րդ ձևակերպում
 5. 5. Ալգորիթմ ,Մաթեմատիկայում և ինֆորմատիկայում ալգորիթմը (ստեղծվել է հռչակավոր - ) :մաթեմատիկոս Ալ Խորեզմի կողմից քայլ առ քայլ հաշվարկային գործընթաց է ,Ալգորիթմը օգտագործվում է հաշվարկներում տվյալների մշակման և մտահանգումների : ,ավտոմատացման ժամանաակ Ավելի ճշգրիտ ալգորիթմը ֆունկցիայի հաշվարկման որոշակի լավ սահմանված :արդյունավետ մեթոդ է
 6. 6. Ալգորիթմի հատկությունները ○ :Որոշակիություն ○Մասսայականություն ○ :Արդյունավետություն ○Դիսկրաեյտություն
 7. 7. Որոշակիություն Ալգորիթմը պետք է բաղկացած լինի :իրագործելի քայլերից Դրա մեջ եղած յուրաքանչյուր գործողություն պետք է հասկանալի լինի և միարժեքորեն մեկնաբանվի :կիրառողի կողմից Միևնույն նախնական տվյալների վրա բազմակի կիրառված նույն ալգորիթմը պետք է աշխատի ճիշտ միևնույն :կերպ և հանգի նույն արդյունքին
 8. 8. Մասսայականություն Ալգորիթմը պետք է պիտանի լինի նույն դասի բազմաթիվ խնդիրների լուծման համար՝նախնական տվյալների թույլատրելի ցանկացած :արժեքների դեպքում
 9. 9. Արդյունավետություն Նախապես սահմանված վերջավոր քանակի գործողությունների :արդյունքում ալգորիթմը պետք է հանգի որոշակի արդյունքի
 10. 10. Դիսկրետություն Ալգորիթմը պետք է բաղկացած լինի իրար հաջորդող առանձին պարզ ( ):գործողություններից քայլերից
 11. 11. Ալգորիթմի ներկայացման ձևերը 2Ալգորիթմի ներկայացման ձև կա՝ 1.Բառաբանաձևային.՝Երբ ալգորիթմը ներկայացվում է նախադասությունների և բանաձևերի միջոցով: 2.Գրաֆիկական.՝Երբ ալգորիթմը ներկայացվում է հատուկ ,պատկերների՝ բլոկների միջոցով:
 12. 12. Գրաֆիկական նշաններ Բլոկի անվանումը Գրաֆիկական պատկեր Կատարող ֆունկցիան Գործընթաց Հաշվարկների կատարման և վերագրման գործողություն Պայման Պայմանի ստուգում և հաշվման գործընթացի այլընտրանքային շարունակում -Մուտք ելք Տվյալների ներածում և արտածում Մոդիֆիկացիա Ցիկլային գործընթացի կազմակերպում Սկիզբ Ալգորիթմի սկիզբ Ավարտ Ալգորիթմի ավարտ Միացուցիչ Ալգորիթմի հոսքի ընդհատված մասերի միջև կապի միջոց
 13. 13. Ալգորիթմի տեսակները 3Ալգորիթմները լինում են տեսակի՝ , :գծային ճյուղավորված և ցիկլային
 14. 14. Գծային ,Գծային են կոչվում այն ալգորիթմները որտեղ պարամետրերի արժեքներից անկախ՝ գործողությունները կատարուվում են միշտ ,միևնույն հաջորդականությամբ՝ վերից վար :ուրաքանչյուրը միայն մեկ անգամ Որևէ փոփոխականի մեջ արժեք պահպանելու գործղությունն անվանում են վերագրման :գործողություն Վերագրման գործողություն իրականացնելիս նախ հաշվարկվում է ,արտահայտության աջ մասի արժեքը ապա արդյունքը վերագրվում ձախ մասում եղած :պարամետրին
 15. 15. Ճյուղավորված Ճյուղավորված է կոչվում այն ,ալգորիթմը որտեղ ստուգվող պայմանից ելնելով՝ հաշվման գործընթացը շարունակվում է հնարավոր տարբեր ուղիներից :որևէ մեկով Պայմանը տրամաբանական ,արտահայտություն է որը կարող է ընդունել ճշմարիտ կամ կեղծ :արժեքներից որևէ մեկը
 16. 16. Ցիկլային Եթե ալգորիթմի մեջ միևնույն ,գործողությունը կրկնվում է մի քանի անգամ ապա ալգորիթմի կրճատ ներկայացման համար (օգտագործում ենք ցիկլ կրկնություն կոչվող ): ,հատուկ հրամանը Ալգորիթմը որը պարունակում է կրկնվող գործողությունների ̀ ,խումբ ցիկլ կոչվում է ցիկլային :ալգորիթմ

×