Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samenvatting Masterclass Inkomen 12 Sept

1,296 views

Published on

Masterclass Inkomen 12 september

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samenvatting Masterclass Inkomen 12 Sept

 1. 1. WELKOMMasterclass InkomenThema: ‘Managen van tijdelijk dienstverbanders’ Breukelen, 12 september 2012
 2. 2. Programma13.00 – 13.30 Ontvangst13.30 – 13.45 Opening, Nico Dekker, Directie AEGON Intermediair13.45 – 14.15 Actualiteit Sociale Zekerheid, Arend Jansen, Manager Special Deals AEGON14.15 – 15.00 Nieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV, Jan Maarten van Sonsbeek, Manager Planning, Control & Analyse, UWV15.00 – 15.15 Kennis…., Arend Jansen15.15 – 15.45 Pauze15.45 – 16.30 Verzuimbeheersing tijdelijk dienstverbanders in de praktijk, Maudie Derks, Acture 16.30 – 17.15 Nieuwe Ziektewet in perspectief van de consultant, Hendrik Jan van Pelt, Consultant schadelastbeheersing ENgage Werkgeversadvies B.V.17.15 – 17.45 Vragen, discussie en afsl;uiting17.45 walking dinner 2
 3. 3. Wel en wee van hetWetsvoorstel ‘beperkingziekteverzuim &arbeidsongeschiktheid vangnetters’ Arend Jansen 3
 4. 4. 12 september 2012: dè dag van het jaar…. 4
 5. 5. 12 september 2012: dè dag van het jaar…. 5
 6. 6. 12 september 2012: dè dag van het jaar…. 6
 7. 7. 25 september a.s. in de Eerste Kamer…. 7
 8. 8. Nog even de WIA….De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Ziek na 1-1-2004 104 weken loondoorbetalen WIA beoordeling UWV <35% loonverlies Loonverlies 35%-80% Volledig AO Volledig en duurzaam AO Niet AO Wel kunnen werken Niet duurzaam WW / WWB / IOAW WGA WGA IVA 8
 9. 9. WIA aanvragen 2011 58.846 beoordelingen IVA WGA <35% 7.749 26.341 25.010 volledig ao gedeeltelijk ao 17.462 8.879 Totaal WIA vanaf 2006: WGA 102.394 IVA 35.958 9
 10. 10. Waarom aanpak vangnetters?• Instroom vangnetters in de WIA en IVA is 55%• Zij vertegenwoordigen 15% van de werknemers• Duur van uitkering is langer• Astrirapport: “onderzoek evaluatie WIA”• Onvoldoende financiële prikkels werkgevers• Doel is kostenbesparing van € 270 miljoen bij de overheid 10
 11. 11. Ontwikkelingen Ziektewet 2010 2011 Vast contract bij in dienst 83.000 2.000 Tijdelijk contract bij in dienst 227.000 368.000 Bron: vacatures in Nederland 2011 Rapport UWV 11
 12. 12. Modernisering ZiektewetInstroom WGA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vangnetter 35 42 47 49 53 55 Vast dienst 65 58 53 51 47 45 verband Bron: cijfers t/m 2009 rapport WIA-evaluatie en cijfers 2010, 2011 afkomstig uit kwantitatieve informatie UWV-jaarverslag 12
 13. 13. De kern van de wet• Aanpak werknemers: • Beoordeling arbeidsongeschiktheid wijzigt • Hoogte van de uitkering wijzigt• Aanpak werkgevers: • Verval garantieverklaring ERD • Invoer premiedifferentiatie ZW en WGA 13
 14. 14. De kern van de wet• Aanpak werknemers: • Beoordeling arbeidsongeschiktheid wijzigt • Hoogte van de uitkering wijzigt• Aanpak werkgevers: • Verval garantieverklaring ERD • Invoer premiedifferentiatie ZW en WGA 14
 15. 15. Na 6 maanden loopt het contract af De zieke flex medewerker…. € 40.000 CAO € 28.000 € 28.000100%70% € 12.151 ZW/loongerelateerd WGA LGU Loondoorbetaling Ziektewet € 6.075 vervolg Uitkering WGA Vervolguitkering 15 ½ jaar 3 mnd 1 jaar + 3 mnd 3 mnd 65 jaar
 16. 16. Na 6 maanden loopt het contract af De zieke flex medewerker…. Herbeoordeling op basis gangbare arbeid € 40.000 CAO100% € 28.000 € 28.00070% € 12.151 ZW/loongerelateerd WGA LGU Loondoorbetaling Ziektewet € 6.075 vervolg Uitkering WGA Vervolguitkering 16 ½ jaar 3 mnd 1 jaar + 3 mnd 3 mnd 65 jaar
 17. 17. Werkgeversprikkels • Per 2014 introductie stelsel ZW (hybride) en WGA-flex (publiek). • Per 2016 WGA-flex en WGA-vast samengevoegd 17
 18. 18. Stappen in wijziging financiering ZW en WGA Vormgeving van het financierings- stelsel per 2014 ZW WGA-flex WGA-vast Groot Hybride Publiek Hybride Individuele premie Individuele premie Individuele premie differentiatie differentiatie differentiatie Middelgroot Hybride Publiek Hybride Individueel / Individueel / Individueel / sectoraal sectoraal sectoraal Klein Hybride Publiek Hybride Sectorale premie Sectorale premie Sectorale premie 18
 19. 19. Stappen in wijziging financiering ZW en WGA Vormgeving van het financierings-stelsel per 2016 ZW WGA-totaal Groot Hybride Hybride Individuele premie differentiatie Individuele premie differentiatie Middelgroot Hybride Hybride Individueel / sectoraal Individueel / sectoraal Klein Hybride Hybride Sectorale premie Sectorale premie 19
 20. 20. Henk,44 jaarVrachtwagenchauffeur 20
 21. 21. Pietersen BV 123 FTE (36 flex) Loonsom 21EUR 3.8 mio.
 22. 22. Wie begeleidt Pietersen BV en Henk? • Perspectief vanuit UWV • Visie Acture • Rol Adviseur 22
 23. 23. Masterclass InkomenModernisering ziektewet: een kans of een bedreiging?
 24. 24. Nieuwe Ziektewet inperspectief van het UWVJan-Maarten van Sonsbeek
 25. 25. Inhoud Probleem: hoge WIA-instroom uit Ziektewet Oplossing: wetsvoorstel Bezava Analyse:  Wie zijn de vangnetters?  Wat hebben we geleerd uit de WAO?  Uitvoering: publiek, privaat of duaal? Conclusie: Werkt de gekozen oplossing?Nieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 25
 26. 26. Probleem Afgelopen jaren aanzienlijke daling instroom WIA werknemers met vaste werkgever  Pemba, WvP, aSB, VLZ, WIA Maar WIA-instroom stijgt wel sinds 2006 en die stijging nam toe in 2009/2010  Financiële tegenvallers, druk van Min. van Financiën Hoge WIA instroom van vangnetters zonder werkgever in vergelijking met werknemers met werkgever  Instroom vangnetters in de WGA is 55%  Zij vertegenwoordigen 20% van de werknemersNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 26
 27. 27. Oplossing Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)  Aanpassing ZW-criterium (“WIA”-keuring na 1 jaar)  Invoering arbeidsverledeneis (LGU min. 3 maanden)  Aanscherping re-integratieplicht  Uitbreiding re-integratie instrumenten (proefplaatsing)  Financiële prikkel werkgeversNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 27
 28. 28. Wie zijn de vangnetters?Is dat alleen Henk?Of zijn dat ookIngrid, Mohammeden Fatima?Nieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 28
 29. 29. Wat weten we van de vangnetters? Steeds meer onderzoek beschikbaar SCP (augustus 2012): Belemmerd aan het werk  UWV (juli 2012): Kennisverslag 2012-2, “Eindedienstverbanders in de Ziektewet”  Astri (oktober 2011): Profilering langdurig zieke vangnetters. Kenmerken en begeleiding van de vangnetpopulatie op basis van een dossieronderzoek  Ape/Astri (december 2010): De Weg naar de WIA - Vangnetters en profil -: vergelijking tussen 9 maanden zieke vangnetters en werknemers  TNO (oktober 2009): Wie zijn de overige flexwerkers en hoeNieuwe Ziektewet in perspectief van het risico van ziekte? gaan zijn om met het UWV 29
 30. 30. Deelgroepen vangnet (gem. jan/apr 2012) Flexibel personeel  Eindedienstverbanders 36%  Uitzendkrachten 13% Overige vangnetgroepen  Zieke WW’ers 32%  Ziek na zwangerschap 8%  No-riskpolis e.a. 12% De helft van het vangnet blijft dus collectiefNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 30
 31. 31. Grote verschillen tussen deelgroepen en nietalles is zoals het lijkt Uitzendkrachten  Relatief kleine groep (13%)  Direct in vangnet na ziekmelding  Al veel samenwerking tussen branche en UWV Eindedienstverbanders  Relatief grote groep (36%)  Eerst contract uitdienen (duurt gemiddeld nog 4 maanden)  Een derde van de eindedienstverbanders had een vast contract!  Hoog risico eindedienstverbanders o.m. in bouw, transportNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 31
 32. 32. Waarom hebben vangnetters zo’n hooginstroomrisico? Twee factoren lijken op voorhand relevant  Ongunstiger kenmerken  Ongunstiger re-integratiesetting Als de ongunstiger kenmerken dominant zijn dan is er weinig te winnen met nieuwe wetgeving Als de ongunstiger re-integratiesetting dominant is, dan heeft nieuwe wetgeving zinNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 32
 33. 33. Kenmerken vangnetters (t.o.v. vastewerknemers) Demografisch  Nauwelijks man/vrouw-verschil  Lager opleidingsniveau  Groter aandeel allochtonen  Groter aandeel jongeren (m.n. uitzendkrachten) Gezondheid  Vaker als slecht ervaren  Groter aandeel klachten al langer aanwezig - Aanwijzingen voor risicoselectieNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 33
 34. 34. Specifieke problemen vangnetters Belemmeringen  Minder eigen initiatief tot werkhervatting  Vaker andere factoren die werkhervatting bemoeilijken Ter illustratie:  Taalachterstand 4-8%  Externe belemmeringen 4-15%  Familieomstandigheden 16-28%  Interne belemmeringen 18-39%  Financieel/juridisch 28-40% Minimaal één extra factor 47-66% MultiproblematiekNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 18-39% 34
 35. 35. Wat is het verbeterpotentieel? Kans op WGA-aanvraag vaste werknemers: 0,28% Kans op WGA-aanvraag vangnetters: 0,55% Stel dat werknemers dezelfde kenmerken zouden hebben als vangnetters, wat zou dan hun instroomrisico zijn? Simulatie SCP: 0,39% Conclusie  Ongunstiger kenmerken: 41%  Ongunstiger re-integratiesetting: 59%Nieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 35
 36. 36. Wat kunnen we leren uit de WAO/WIA? Ook hier steeds meer onderzoek beschikbaar  Van Sonsbeek/Gradus (2012): Estimating the effects of recents disability reforms in the Netherlands (OEP)  OECD (2010): Sickness, Disability and Work  Koning (2009): Experience rating and the inflow into disability insurance (de Economist)  De Jong (2008): Recent changes in Dutch disability policyNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 36
 37. 37. Spectaculaire instroomdaling WAO/WIA 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 Persons 0,20 FDE 0,15 0,10 0,05 0,00 2008Q1 1999Q1 2000Q1 2001Q1 2002Q1 2003Q1 2004Q1 2005Q1 2006Q1 2007Q1 2009Q1 2010Q1Nieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 37
 38. 38. Met grote lange termijn impact 700 600 500 400 300 WIA 200 WAO 100 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040Nieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 38
 39. 39. Wat was het effect van hervormingen Rond 2000: instroom WAO jaarlijks 100.000 Nu: instroom WIA jaarlijks 40.000 Demografische trend: stijging instroom Effect beleidsmaatregelen (instroombeperking):  Pemba (1998) -13%  Poortwachter (2002) -25%  Schattingsbesluit (2004) -4%  WIA/VLZ (2006) -21% Effect beleidsmaatregelen (uitstroomverhoging): Herbeoordelingen (2005-2009) positief voor herbeoordeeldeNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 39 groep, maar negatief voor de rest
 40. 40. Wat blijkt uit onderzoek? Flink deel winst al voor de WIA bereikt (Pemba, WVP) Interessante sectorale verschillen (bijv. Pemba effectiever in markt dan bij overheid, WVP effectiever in grote organisaties dan in kleine) Gemeenschappelijk kenmerk succesvolle maatregelen: focus op instroombeperking  Strikte toelatingskeuringen  Financiële prikkels voor werkgever en werknemer Uitstroomverhoging veel moeilijker dan instroombeperkingNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 40
 41. 41. Welke lessen kunnen we leren? Re-integratie: hoe vroeger, hoe beter Strikte toelatingskeuringen zijn goed uitvoerbaar Financiële prikkels voor werkgevers werken Financiële prikkels voor werknemers werken ook, maar Maatschappelijk draagvlak is belangrijkNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 41
 42. 42. Wie moet dat uitvoeren Ook hier eerst kijken naar ervaringen uit WAO/WGA Gebaseerd op Van Sonsbeek/Rovers/Mangoendinomo (2012) De duale markt voor de WGA (ESB, juli 2012)  Ontstaan van het duale stelsel  Kritiek op het duale stelsel grotendeels onterecht  Stelsel voldoende stabiel en in evenwichtNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 42
 43. 43. Ontwikkeling duale stelsel in WAO/WGA UWV UWV UWV UWV ERD ERD ERD ERDPubliek stelsel Duaal stelsel Duaal stelsel Duaal stelsel Privaat stelsel UWV dominant evenwicht ERD dominant Nieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 43
 44. 44. Ontstaan van het duale stelsel Sinds 1998 duale uitvoering in WAO SER-advies 2002: volledig private WGA  Reden: minder uitkeringen door schadelastbeheersing Streven naar volledige privatisering bleek onhaalbaar  Hoge overgangskosten  Veel extra regelgeving Daarom ook in WGA duaal stelsel met gelijk speelveld  UWV: premiedifferentiatie cf. wet (t/m 2012 rentehobbel)  Verzekeraars: vrije verzekeringspremie Evaluatie 2009: geen verschil in re-integratieprestatiesNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 44 Evaluatie 2012: is het stelsel stabiel?
 45. 45. Kritiek op het duale stelsel onterecht Gelijk speelveld onmogelijk  Kan wel benaderd worden, voor- en nadelen UWV en private verzekeraars vallen grotendeels tegen elkaar weg Instabiliteit: vliegwieleffect  Tot nu toe niet opgetreden  Beginjaren: verzekeraars veroveren marktaandeel met vechtpremies  Nu: UWV-premie stabiel, private premies omhoog  Conclusie: zelfregulerend mechanisme Kosten:  Voordeel: partijen houden elkaar scherpNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 45  Onderzoek ervaringen USA (CPB, 2005)
 46. 46. Ontwikkeling WGA-marktNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 46
 47. 47. Duaal stelsel in ZW en WGA-flex ZW  Rol publieke verzekeraar belangrijk  Is er wel een gelijk speelveld?  Eindbeeld: UWV als vangnet WGA-flex  Samenvoeging van zeer verschillende risico’s  UWV kan niet differentiëren  Risico verdubbelt, ontstaat er wel een verzekeringsmarkt?  Eindbeeld: evenwicht, maar groter stabiliteitsrisicoNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 47
 48. 48. Conclusie Probleem vangnet is reëel … … maar kan deels opgelost worden. Wetsvoorstel draait aan de juiste knoppen Aandachtspunten:  Positie werkgever tov vangnetter vergelijkbaar met die tov vaste werknemer?  Duaal stelsel vereist gelijk speelveld  Route WW-ZW nog niet aangepaktNieuwe Ziektewet in perspectief van het UWV 48
 49. 49. ActurePrivate uitvoering Ziektewet AEGON – 12 september 2012
 50. 50. Privaat uitvoeren ZiektewetSimultane belangenbehartiging – zonder uitvoeringsovereenkomstgeen verzekering verzekeraar uitvoerder onderneming
 51. 51. Privaat uitvoeren ZiektewetSimultane belangenbehartiging – zonder uitbetaling geen re-integratie vangnetter uitbetalen re-integreren
 52. 52. Omvang Acture tov UWVAantal uitkeringen in doelgroep2011UWV 45000Acture 13000 (29%)
 53. 53. Resultaat Acture tov UWVGemiddelde claimduur2011 Week DagenUWV 5,2 36,4Acture 0,98 6,89
 54. 54. Privaat uitvoeren ZiektewetBepalen van recht, hoogte en duur
 55. 55. Bepalen van recht• Claim op de Ziektewet• Casemanagement: Dossieropbouw volgens WvP + Ziektewet• Informatieverstrekking aan eigenrisicodrager
 56. 56. Bepalen van hoogte• Informatieverzoek aan UWV• Berekening dagloon• Uitbetaling 70% en aanvulling conform CAO• Eerste uitbetaling binnen 4 weken• Wekelijkse uitbetaling• Uitbetaling vindt plaats op t-2 weken• Uitkeringsspecificatie na uitbetaling
 57. 57. Bepalen van duur• Op zoek naar de herstelmelding• Herstel door vangnetter zelf of bedrijfsarts• Bij herstel door bedrijfsarts altijd mogelijkheid van bezwaar
 58. 58. Henk gaat ziek uit dienstBepalen van de claim – is Henkarbeidsongeschikt?• Overdracht dossier vanuit werkgever• Naar Bedrijfarts voor medische vaststelling AO – vraagstelling gericht op arbeidsconflict
 59. 59. Henk gaat ziek uit dienstBepalen van de hoogte• Refertejaar inkomen opvragen bij UWV• Wat blijkt Henk had nog ander inkomen ernaast – horecabaan in het weekend• Daar ook ziek gemeld?
 60. 60. Henk gaat ziek duurBepalen van de uit dienst• Henk wordt opgeroepen voor bezoek aan bedrijfsarts• Henk werkt niet mee• Henk krijgt sanctie opgelegd – maatregel 10%• Henk werkt nog steeds niet mee
 61. 61. Henk gaat ziek duurBepalen van de uit dienst• Henk wordt opgeroepen voor bezoek aan bedrijfsarts• Henk werkt wel mee• Henk blijft AO voor eigen werk maar heeft wel benutbare mogelijkheden• AD duidt drie functies
 62. 62. Route 1 Hersteld meldingRoute 5 Route 2Schade Bedrijfsarts elders Casemana ger Route 4 Route 3 Beschikking Ander werk
 63. 63. Eigenrisicodragen ZiektewetMogelijkheden en valkuilen
 64. 64. Eigenrisicodragen ZiektewetMogelijkheden• Directe sturing• Inzicht in instroom• Sneller herstel• Beter financieel resultaat
 65. 65. Eigenrisicodragen ZiektewetValkuilen• Meer werk• Sancties• Sociale advocatuur• Rol ERD ziektewet tov UWV
 66. 66. Eigenrisicodragen ZiektewetMeer kansen dan bedreigingen
 67. 67. Dank voor uw aandachtMaudie DerksAlgemeen DirecteurT: 024-8909470M: 06-50504649E: maudie.derks@acture.nl
 68. 68. Voorstel Wet Beperking Ziekteverzuim enArbeidsongeschiktheid Vangnetters september 2012 Hendrik Jan van Pelt
 69. 69. Wat vooraf is gegaan …• Wet Verbetering Poortwachter• Verlenging loondoorbetalingsplicht• WIA• Aanpassing ZW 2011 (verhaal- en loonsanctie)• En dan nu… voorstel Modernisering ZW (en WGA) – 3 stelsels (ZW, WGA-flex en WGA-vast) – 3 bedrijfsomvangen (klein, middel en groot) – 3 wijzigingsdata (2013, 2014 en 2016) – 27 opties!  uitdaging of horror?
 70. 70. Waar loopt adviseur tegen aan?• Ziektewet had nooit belangstelling werkgevers, adviseurs en verzekeraars  zaak van UWV  nu belangrijk item.• Gebrek aan kennis alle acteurs• Gelatenheid regelgeving bij werkgevers?• Onvoldoende informatie vanuit overheid• Noodzaak kennis- en informatieoverdracht naar relatie• Weer ‘Zwaard van Damokles’-boodschap van adviseur
 71. 71. Pietersen BV ... (= werkgever van Henk)• Geen verzuimverzekering• Premie-afdracht voor Ziektewet via sectorfonds• Geen ERD voor WGA• Verzuimbegeleiding via externe partij ‘730’• Uitgangspunt: loonsom 3,8 mln (grote werkgever)• Economische situatie  inzet tijdelijk dienstverbanders• Verstandig?• Henk: zittend beroep, geen beweging, ongezond eten, 44 jaar
 72. 72. Pietersen BV …• Heeft bewust Henk tijdelijk contract geboden i.v.m. Risicobeperking (flexibiliteit)• Leest over ‘ modernisering Ziektewet’• Concludeert fors financieel risico voor tijdelijk contract  schrikt en vraagt advies• Krijgt te horen dat niet alleen Ziektewet wijzigt maar ook WGA-verantwoordelijkheid
 73. 73. Wat kan Pietersen BV doen?• Risicomanagement: Preventie, HR-beleid aanpassen, aannamebeleid, beperking huidig risico, reintegratie?• Wie helpt Pietersen BV?• Is ‘730’ in staat verzuim Henk te beperken? Ook na uitdiensttreding? Re-integratiebedrijf?• Zelf touwtjes in handen nemen of kiezen voor overheid?
 74. 74. Waarom nu al in gesprek?• UWV gedifferentieerde premie ZW in 2014• Basis voor premiedifferentiatie t-2 (2012)• Nu administratie van uitdienstreden tijdelijk dienstverband sinds 1 januari 2012• Beleid nu aanpassen m.b.t. aanname en controle• Arbeidscontracten tijdelijk dienstverbanden aanpassen• Controle maand na uitdienstreding  mag dat?
 75. 75. Uw advies?• ERD?  ERD ZW levert nu gering premievoordeel (polisverkoop), maar biedt wel regiemogelijkheid  beperking uitkeringslasten in toekomst• UWV? eerst de ontwikkelingen afwachten? Nog niet klaar voor verplichtingen ERD?• Andere argumenten?• Stel uw advies is ERD …
 76. 76. Wat moet Pietersen BV doen?Opties:1. ERD ZW worden? Later?2. ERD WGA-vast worden? Later?3. Niets doen?  betekent (bewuste?) keuze voor UWV4. Arbodienstverlening aanpassen?
 77. 77. ERD-ZW per 1-1-2013?• Publieke premie ZW stijgt ivm correctie premiegrondslag• Publieke premie ZW daalt door staartlasten van uittreders te laten betalen door alle werkgevers ipv alleen publiek verzekerden.• Pietersen BV kan ERD-ZW worden• Alleen voor werknemers met tijdelijk dienstverband (geen zwangerschap, orgaandonatie, etc.)• Sectorpremie: geen premievoordeel of beperkt• Geen staartverplichtingen en geen garantiestelling nodig.
 78. 78. ERD-ZW per 01-01-2013?• Veel extra werk i.v.m. bepalen recht, hoogte, duur• Kan Pietersen BV dat? Uitbesteden? Termijn tot 2013 kort!• Voldoet Pietersen BV aan voorwaarden om verplichtingen voor ERD ZW in te vullen?• Hoeveel tijdelijk dienstverbanden heeft Pietersen BV?• Zijn eigen kosten Pietersen BV lager dan premievoordeel?• Misschien beter wachten tot 2014 ivm premiedifferentiatie?• ERD WGA-vast: premiestijging in 2013? (publiek: daling?)• ERD-WGA-flex: niet mogelijk
 79. 79. Voordelen ERD ZW• Lagere verplichte premie sectorfonds (WW, waarin ZW verwerkt is);• Zelf zorgen voor re-integratie en begeleiding• Verzuimbeleid inpassen in beleid voor vaste werknemers• Zelf de ZW uitvoeren, met UWV als eindverantwoordelijke. – Nadeel: alle meldingen moeten ook naar UWV!
 80. 80. Nadelen ERD ZW• Zelf de Ziektewet uitvoeren (kennis?)• Zelf de Ziektewet-uitkering betalen – Ook overlijdensuitkering• Gescheiden verzuim- en loonadministratie• UWV kan bij wanpresteren taken overnemen en kosten doorberekenen• Uitloop bij stoppen ERD-ZW• Conclusie: anders dan voor vaste medewerkers
 81. 81. ERD-ZW in 2014?• 3 stelsels in plaats van 2 stelsels (ZW, WGA-flex, WGA-vast) met 3 bedrijfsomvangen• Premiedifferentiatie of sectorpremie afhankelijk van omvang• Geen mogelijkheid Pietersen BV voor ERD WGA-flex• Nadeel: fondsen veranderen, vergelijking met vroeger moeilijk• Geen uniforme maximum premie maar sectorafhankelijk
 82. 82. 2014 WGA-ERD• Klein bedrijf: sectorpremie, geen staartlasten, geen reintegratie voor staartlasten• Middelgroot bedrijf: deels sectorpremie, deels toerekening aan werkgever; staartlasten blijven deels achter  uitvoering blijft geheel bij UWV; géén eigen re-integratiemogelijkheid staartlasten! UWV betaalt gehele uitkering en verhaalt deel.• Groot bedrijf: geheel toerekening aan werkgever, eigen re- integratie
 83. 83. WGA-ERD 2014• Grens 99-100: Alle kosten staartlasten voor werkgever, maar klein loonverschil betekent volledig niet of volledig wel touwtjes in eigen handen!• Stel Pietersen BV is middelgrote werkgever en Henk ontmoette boom: premiedifferentiatie WGA maar Pietersen BV mag re-integratie niet zelf oppakken(!)• Bestaande staartlasten worden door alle werkgevers betaald  ERD WGA heeft al staartlasten betaald! Nog een keer? Deels terugkrijgen?
 84. 84. Niets doen?• In ieder geval administratie op orde brengen om later UWV te kunnen controleren• Voordeel: ‘kat uit de boom kunnen kijken’ en kinderziekten en ontwikkelingen afwachten• 2016: 2 stelsels: ZW en WGA (flex + vast) en mogelijkheid ERD-ZW en ERD WGA (flex +vast
 85. 85. Arbodienstverlening aanpassen?• Aandachtpunt: wie gaat zieke ex-medewerker volgen? – Vaste medewerker – Tijdelijk dienstverbander• Is huidige arbodienst daar toe in staat?• Gaat niet alleen om duur, recht, hoogte en volgen• Wie verzorgt de uitkering?
 86. 86. Factoren van belang voor keuze• Omvang Pietersen BV• Personeelopbouw (veel tijdelijk dienstverbanden of niet?)• Bereidheid om in beleid te investeren• Beoordeling arbodienst• Gaat niet alleen om premie, ook dienstverlening
 87. 87. Keuze Pietersen BV?• Ongewijzigd bij UWV?• Touwtjes in eigen handen nemen? – loondoorbetaling zelf, WGA-ERD ook, maar belangrijke tussenliggende periode?• MvT geeft aan dat overheid risico graag bij werkgever legt – Willen verzekeraars dit risico verzekeren? – Is verzekeraar wel nodig? – Kan werkgever zelf? Met hulp? – Verzekeraars onvoldoende in staat reintegratie/begeleiding vaste medewerkers in WGA. Wel flexibele dienstverbanden in ZW én WGA zonder band werkgever?• Nu acteren kan later kosten schelen
 88. 88. Wat is uw advies? (En wat levert het u op?)
 89. 89. Bedankt voor uw aandacht Hendrik Jan van Pelt:  hj.vanpelt@engage-wa.nl  06 - 53 40 77 19 Info: www.engage-wa.nl kantoor: 055 - 576 00 39

×