Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’hort de l’escola eb

254 views

Published on

Garcia Fossas 4t

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L’hort de l’escola eb

 1. 1. L’HORT DE L’ESCOLAE B4t B
 2. 2. 1.PREPAREM L’HORTPrimer de tot, junt ambels de 3r, vam pintarles tanques, vam posarterra i cada curs varemenar la terra de laseva part de l’hort.A la preparació del’hort, ens van ajudaruns pares voluntaris.
 3. 3. 2.ELS ALIMENTS DE L’HORTAlguns aliments elsvam plantar ambllavor:com lamongetera que primerla vam plantar en unpot i després la vamtransportar a l’hort, elsespinacs i els pèsols.
 4. 4. 2.ELS ALIMENTS DE L’HORTAltres aliments elsvam transportar al’hort ja crescuts:l’escarola, lesmaduixeres, elsporros...Totes les classes hemplantat algun alimentamb l’ajuda delsmestres.
 5. 5. 3.EN TENIM CURACada curs tenia un tros del’hort i l’havia de cuidar.Per cuidar-lo havíem de:regar l’hort, posar unsplats amb cervesa permatar els llimacs perquèno es mengin les fulles deles plantes, els de CI vanconstruir un espantaocells.
 6. 6. 3.EN TENIM CURAA l’hort vam posar unesplantes aromàtiquesperquè desprenen unaolor molt agradable iaixí els insectes van ales plantes i no alsaliments de l’hort.Hem lligat les escarolesi els enciams perquè lesfulles de dintre es torninblanques.
 7. 7. 4.COLLIM ELS ALIMENTSJa hem collit: elsespinacs, les cebes, lespastanagues, escaroles,porros...Algunes plantes no hansortit com la col-i-flor,la maduixera.
 8. 8. 4.COLLIM ELS ALIMENTSDe cada hortalissamengem una partdiferent:-col: les fulles-pastanagues: el fruit-espinacs: les fulles-maduixera: el fruitFèiem un sorteig perrepartir les hortalisses.
 9. 9. REFLEXIÓ PERSONALHa estat molt béperquè hem aprèsmoltes coses sobrel’hort i així hemobtingut molteshortalisses de l’hortper menjar.
 10. 10. REFLEXIÓ PERSONALHa estat molt béperquè hem aprèsmoltes coses sobrel’hort i així hemobtingut molteshortalisses de l’hortper menjar.

×