Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Монгол улсын хүн ам сэдвийн тест         9-р анги         А хэсэг    1. Монгол улсын хүн амын хэдэн х...
Монгол улсын хүн ам сэдвийн тест             9-р анги           В. Хэсэг      1. Монгол улс газ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

монгол улсын хүн ам сэдвийн тест 9

2,860 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

монгол улсын хүн ам сэдвийн тест 9

 1. 1. Монгол улсын хүн ам сэдвийн тест 9-р анги А хэсэг 1. Монгол улсын хүн амын хэдэн хувийг халхууд эзлэх вэ? А. 100% в. 81% с. 90% 2. Монгол улс газар нутгийн хэмжээгээрээ дэлхийд .......,нэг хүнд ноогдох газар нутгийн хэмжээгээрээ .......ордог. а. 18 ба 1 в. 19 ба 2 с. 20 ба 1 .3. Сингапур. Малайз , Солонгос, Япон улсуудаас Нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээгээр манай улс нь............................... болно. А. Их в. Бага. 4. Манай улс хойд талаараа............км-р Таванбогдоос Тарвагандах овоо хүртэл ОХУтай хиллэдэг . А. 8161км в. 3485км с. 4676км 5. Аливаа улс , улс орноо удирдан зохион байгуулахын тулд нутаг дэвсгэрээ .............хуваадаг. А. Аймагт в. Багт с. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн хуваарьт 6. Үйлдвэрлэлд шууд ашиглагддаг байгалийн түүхий эдүүд ,эх үүсвэрийг ..............гэнэ. А. Байгалийн нөөц в. Байгалийн нөхцөл 7. Суурингийн хэлбэрээр хүн ам бөөгнөрөх нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалтыг ..............гэнэ. А. Хүн амын нутагшил в. Хүн амын нягтшил с. Хүн амын байршил 8. Монгол улѐын хүн амын хэлний бүтцийг схемээр үзүүл. хүн амын хэлний бүтцийг 9. Томъѐог гүйцээж бич. А. Ажилгүйдлийн түвшин Ажиллагсад+ажилгүйчүүд=? В. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам С. Хүмүүн капитал 10. Ажиллах хүчний эзэмшсэн мэдлэг ур чадвар мэргэжлиын зэрэг ажлын дадал туршлагыг ..................гэнэ. А. Ажилгүйдлийн түвшин В. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам С. Хүмүүн капитал 11. 1994 онд баталсан Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулиар «Хот гэдэг нь ...............доошгүй хүн амтай хот бүрдүүлэх дэд бүтэц сайн хөгжсөн өөрийн удирдлага бүхий төвлөрсөн суурин газар мөн.»гэж заажээ. А. 15000 –с дээш в. 500-15000 с. 15000-50000 12. Манай улсад хөдөөгийн хүн амын эзлэх хэмжээ нь ............ба бүх хүн амын ............г эзэлдэг . А. Бага ба 37%г в. Их ба 63%г с. Мэдэхгүй13. Тодорхой хугацаанд төрсөн хүүхдиын тооноос хас барсан хүний тоог хасаж 1000-д хуваасан үзүүлэлтийг ..........гэнэ. А. Хүн амын нутагшил в. Хүн амын нягтшил с. Хүн амын цэвэр өсөлт14. засаг захиргааны нэгжийг зөв тохируул . 1. Нийслэл а. Сум 2. дүүрэг б. Дүүрэг 16.Казакууд ба дөрвөдүүд 15 ОХУ –тай хиллэдэг аймгуудыг 3. аймаг в. Хороо аль аймагт оршин нэрлэн бич. тэмдэглэ 4. сум г. Баг суудгийг газрын зурагт өнгөөр ялгаж үзүүл. 19. Анаграммыг тайлж илүүц үгийн доогуур зур 1 . лайт А , нахйга ,сөхвглө ,яхганн 2.рагба , яадб , лхах , орждмуусаб 3. гнэсэлэ, нахваз ,ангубл ,закак 17. Монгол орны хамгийн том 20. Манай улсад хотыг улс орны 18. зүүн 3 аймгийг нутаг дэвсгэртэй 3 аймгийн эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг хүчин төвтэй нь хамт нэрлэн нэрийг төвтэй нь нэрлэн бич. чадалаас нь хамаарч юу гэж бич. ангилдгийг схемээр үзүүл
 2. 2. Монгол улсын хүн ам сэдвийн тест 9-р анги В. Хэсэг 1. Монгол улс газар нутгийн хэмжээгээрээ Ази тивдээ ......,.нэг хүнд ноогдох газар нутгийн хэмжээгээрээ.......ордог. а. 7 ба 1 в. 9 ба 2 с. 20 ба 1 2. ОХУ, БНХАУ, Энэтхэг , Казакстан, ,Саудын Араб улсуудаас Нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээгээр манай улс ннь............................... болно. А. Их в. Бага. 3.Увс аймагт ямар ястангууд суурьшдаг вэ? А. Буриад, үзэмчин в. Дөрвөд, дархад с. Дөрвөд, өөлд 4. Манай улс өмнө, зүүн , баруун талаараа............км-р Таванбогдоос Тарвагандах овоо хүртэл БНХАУтай хиллэдэг . А. 8161км в. 3485км с. 4676км 5. Аливаа улс , улс орноо удирдан зохион байгуулахын тулд нутаг дэвсгэрээ .............хуваадаг. А. Аймагт в. Багт с. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн хуваарьт 6. Үйлдвэрлэлд зайлшгүй хэрэгтэй боловч үйлдвэрлэлд шууд бусаар ашиглагддаг байгалийн бусад зүйлүүдийг ..............гэнэ. А. Байгалийн нөөц в. Байгалийн нөхцөл 7. Хүн амын тоог нутаг дэвсгэрт нь харьцуулсан харьцааг ....................гэнэ. А. Хүн амын нутагшил в. Хүн амын нягтшил с. Хүн амын байршил 8. Монгол улѐын хүн амын хүний хөгжлийн индексийн үзүүлэлтийн бүтцийг схемээр үзүүл хүн амын хүний хөгжлийн индексийн үзүүлэлт 9. Томъѐог гүйцээж бич. _ Ажилгүйчүүдийн тоог _________ Эдийн засгийн А. Ажилгүйдлийн түвшин идэвхтэй хүн ам В. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам С. Хүмүүн капитал10. Ажиллах хүчний эзэмшсэн мэдлэг ур чадвар мэргэжлиын зэрэг ажлын дадал туршлагыг ..................гэнэ. А. Ажилгүйдлийн түвшин В. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам С. Хүмүүн капитал 11. Манай улсад ..............хот байдаг. А. 20 в. 26 с. 30 12. Манай улсад хотын хүн амын эзлэх хэмжээ нь ............ба бүх хүн амын ............г эзэлдэг . А. Бага ба 37%г в. Их ба 63%г с. Мэдэхгүй 13. Хүн ам зүйн төрийн бодлого нь ..........................................................явдал юм. А. Өсгөх в. Эрүүлжүүүлэх с. Чанаржуулах к. Дээрх бүгд14. засаг захиргааны нэгжийг зөв тохируул . 1. Нийслэл а. Сум 17. Монгол орны хамгийн 2. дүүрэг б. Дүүрэг бага нутаг дэвсгэртэй 3 15. Хилийн гарцгүй аймгуудыг 3. аймаг в. Хороо аймгийн нэрийг төвтэй нь нэрлэн бич. тэмдэглэ 4. сум г. Баг нэрлэн бич. . 19. Анаграммыг тайлж илүүц үгийн доогуур зур 3. рөвдөд . лхах хардад боолоз 2. ангубл закак сөхвглө всу 1. хорон, гнэсэлэ араах, нахйга 16. Дархад ба цаатангууд аль аймагт оршин суудгийг газрын зурагт 18.Баруун 5 аймгийг өнгөөр ялгаж үзүүл. төвтэй нь нэрлэн бич. 20. Манай улсад хөдөөгийн сууринг улс орны эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг хүчин чадалаас нь хамаарч юу гэж ангилдгийг схемээр үзүүл

×