Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Travtrener Oddmund Eggum

1,299 views

Published on

Travtrener Oddmund Eggums powerpointpresentasjon

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Travtrener Oddmund Eggum

 1. 1. Harstad Hestesportssenter GAMNES GÅRD Travtrener Oddmund Eggum
 2. 2. Hvor er Gamnes gård?
 3. 3. Oddmund Eggum <ul><ul><li>Agrotekniker, (Søgne Landbruksskole) </li></ul></ul><ul><ul><li>organisasjon, (Norges bygdeungdomslag, Lokallagsarbeid, bygdeutvikling, Bondelag, Landbrukssamvirke, m.fl.) </li></ul></ul><ul><ul><li>ledelse, (kommunalpolitikk, leder for planutvalg, administrasjonsutvalg, kontrollutvalg, formannskap, osv.) </li></ul></ul><ul><ul><li>politikk, (demokrat, rettferdig, nyskapende, sosial, ærlighet) </li></ul></ul><ul><li>Motto : ”Respekt, rettferdighet, mangfold” </li></ul>
 4. 4. Familiebedrift med tro på framtiden: Fra ku til hest som næring <ul><li>Den neste generasjon: </li></ul><ul><ul><li>Vibeke (25): Sykepleier </li></ul></ul><ul><ul><li>Reynaldo (31): Veterinær </li></ul></ul><ul><ul><li>Mia (22): Ridelærer II, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trav- og montélisens </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Erlend (20): Tømrer </li></ul></ul><ul><li>Kjærringa: </li></ul><ul><li>Vivi-Ann (46) : Prosjektleder, sekretær, eksportkandidat, organisasjon, Coach, Eagala Level II (Hesteassistert psykoterapeut), </li></ul><ul><ul><li>Motto : ”Å lykkes – er å se det gjennom andre” </li></ul></ul>
 5. 5. De beste forhold for hestesport: <ul><li>Helårsåpen – egne gårdsveier </li></ul><ul><li>Med 11 km treningsveier </li></ul><ul><li>Rakstrekke 650 meter </li></ul><ul><li>Utenom trafikkert vei </li></ul><ul><li>Variert topografi (bakker etc. </li></ul><ul><li>De beste muligheter for trening </li></ul><ul><li>Både for ridende og kjørende </li></ul><ul><li>Fra sjø til fjell – fantastisk natur </li></ul>
 6. 6. Ivaretar hestens naturlige adferd <ul><li>Luftegårder fra </li></ul><ul><ul><li>1 dekar til 30 dekar </li></ul></ul><ul><ul><li>1 til 15 hester i luftegårder </li></ul></ul><ul><li>Egen grovfórproduksjon </li></ul><ul><li>Gode sommerbeiter i midnattsol </li></ul><ul><li>Trygge og oversiktlig stallmiljø og område </li></ul><ul><li>Tilstedeværelse 24 t / 7 d / 365 d </li></ul><ul><li>Voksent stallmiljø </li></ul>
 7. 7. Gamnes gård – registrert 1701 inn i en ny tid
 8. 8. Hovedgården: Stall Gamnes
 9. 9. Ny giv – ny situasjonsplan:
 10. 10. Gamnes gård Stall Gamnes Stall Oldersletta
 11. 11. Stall Oldersletta <ul><li>17 stallbokser </li></ul><ul><li>Store luftegårder </li></ul><ul><li>Ridebane </li></ul><ul><li>Tilknyttet alle treningsveier </li></ul><ul><li>Ved lite trafikkert kommunal grusvei </li></ul><ul><li>Nytt ventilasjonsystem </li></ul><ul><ul><li>som gir beste inneklima </li></ul></ul><ul><li>Egen bolig </li></ul><ul><ul><li>i tilknytning til stallen </li></ul></ul><ul><ul><li>Idyllisk ved innsjø og elv </li></ul></ul>
 12. 12. Stall Gamnes <ul><li>32 stallplasser med store bokser </li></ul><ul><li>Eget salkammer, møterom, spiserom, garderober </li></ul><ul><li>Tilpasset handicap, </li></ul><ul><li>God offentlig bussforbindelse </li></ul><ul><li>5 km fra Harstad sentrum </li></ul>
 13. 13. Egen Hestetransport <ul><li>Formål: </li></ul><ul><ul><li>All egentransport </li></ul></ul><ul><ul><li>Transportoppdrag for andre </li></ul></ul><ul><li>Volvo FH 12 – </li></ul><ul><ul><li>plass til 6 hester </li></ul></ul><ul><ul><li>GPS, Video, og alle siste teknologiske hjelpemidler </li></ul></ul><ul><li>Sertifikater har begge </li></ul><ul><li>Løyve for all dyre- og godstransport </li></ul>
 14. 14. Nasjonale markedsutsikter: <ul><li>Hesten endres fra å være trekkraft i landbruk – til å bli en viktig aktør for ny landbruks- og bygdeutvikling: </li></ul><ul><ul><li>ridebanen, </li></ul></ul><ul><ul><li>trav- og galoppsporten, </li></ul></ul><ul><ul><li>turismen, </li></ul></ul><ul><ul><li>Helsearbeider </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulturarbeid (jord-skog) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fórmidler </li></ul></ul><ul><ul><li>Tjenester og produkter </li></ul></ul>
 15. 15. Nasjonale markeder, og nye fagmiljø: <ul><li>Forskningsrapporter viser at hest som næring bidrar til </li></ul><ul><ul><li>BNP (brutto nasjonal verdiskaping) </li></ul></ul><ul><ul><li>på ca 12 milliarder kroner, </li></ul></ul><ul><ul><li>fra ca 100 000 registrerte hester i landet. </li></ul></ul><ul><li>Viktigste rekrutteringsform til landbruket, naturbruk og utdanning. </li></ul>
 16. 16. Markedet regionalt: (Nord-Norge) Harstad er sentrum for travsporten! <ul><li>Nord-Norges eneste totalisatorbane er i Harstad </li></ul><ul><li>Ca 350 travhester sokner til travsporten i nord. </li></ul><ul><li>Helårs travsesong (2009), </li></ul><ul><ul><li>46 travarrangement i nord </li></ul></ul><ul><li>Årlig omsetning totalisatorspill økt fra </li></ul><ul><ul><li>Kr 70 mill i 1995 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kr 150 mill i 2007 </li></ul></ul>
 17. 17. Harstad Travpark
 18. 18. Bønder bygde ny næring: Utklipp fra Årsrevyen for Det Norske Travselskaps 125 års jubileum:
 19. 19. Enorm lokal viljestyrke og tro på framtiden:
 20. 20. Lokalt marked: <ul><li>Markedsundersøkelse fra 2001, viser at </li></ul><ul><ul><li>100 % interesse og lokal vilje for aktiv støtte til hestesport </li></ul></ul><ul><ul><li>interesse for travsport er 8,7 % </li></ul></ul><ul><ul><li>mens interesse for ridning/sosiale aktiviteter er 84 %. </li></ul></ul><ul><li>Behov for </li></ul><ul><ul><li>Reiseliv / turisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Helse- og omsorgsfag </li></ul></ul><ul><ul><li>Skole- og arbeidsliv </li></ul></ul><ul><ul><li>Landbruket som møteplass mellom fagmiljø </li></ul></ul>
 21. 21. Hva treng hesten? Hva treng mennesket? Å bli ærlig i sin fremferd <ul><li>- </li></ul>Gir ærlige svar på din fremferd Tenke før du handler, ikke handle før du tenker <ul><li>- </li></ul>Forutsigbarhet gjennom rutiner Å gi tilhørighet <ul><li>- </li></ul>Tilhørighet Å gi av sin tid – å gi kvalitetstid <ul><li>- </li></ul>Tid- og kvalitetstid Søke ny kunnskap/egenutvikling <ul><li>- </li></ul>Utvikle sin egen kompetanse Å gi av sin tid – å gi kvalitetstid Å bli mer sosial Tid- og kvalitetstid Sosial kontakt med mennesket Tenke før du handler, ikke handle før du tenker <ul><li>- </li></ul>Forutsigbarhet gjennom rutiner Tilhørighet <ul><li>- </li></ul>Å gi tilhørighet Funksjonshemmede ”egne bein” <ul><li>- </li></ul>Bevege seg i naturen Fysisk aktivitet, motorikk, balanse <ul><li>- </li></ul>Aktivitet og bevegelse Ansvar, stelle dyr, fõring, handling Å bli ærlig i sin fremferd <ul><li>- </li></ul>Daglig stell, fóring, trening Gir ærlige svar på din fremferd En ”venn” å kose med <ul><li>- </li></ul>En ”venn”, stell og kos
 22. 22. Hva er ”inn på tunet”? <ul><li>Følgende fire hovedtyper av tilbud er mest utbredt: </li></ul><ul><li>Generell undervisning </li></ul><ul><li>Tilbud innenfor barnevern   </li></ul><ul><li>Psykiske lidelser/psykiatri </li></ul><ul><li>Barn med atferds/tilpasningsvansker </li></ul>Eksempler på ”annet”: 4H-klubb , Aktivitetsskole , Barnebursdag , Besøksgård , Bondegårdsopplevelse , Dagsenter , Ferie og aktivitetstilbud , Fosterhjem, Helsegård , Hybel med tilsyn , Kurs i uteskole , Rideskole , Rusomsorg , Samiske brukere , Selskapslokaler , Seteropphold , Språk- og talebehandling , Teambuilding , Tilbud i skoleferien , yrkesopplæring/skolering/omskolering, Arbeid og språkopplæring for flyktninger, Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens, Kriminalomsorg mv.
 23. 23. Status pr dags dato: <ul><li>Kompetanse: På plass </li></ul><ul><ul><ul><li>Travtrener, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ridelærer II, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hesteassistert terapeut Level II, Grønn omsorg </li></ul></ul></ul><ul><li>Bygg/ anlegg: </li></ul><ul><ul><li>2 stallanlegg, 50 stallplasser </li></ul></ul><ul><ul><li>13 sengeplasser pr. d.d. </li></ul></ul><ul><ul><li>8 boenheter for familie, arbeidsfolk og turister ferdig des.09 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurs- og klubblokaler ferdig </li></ul></ul><ul><ul><li>3 ridebaner </li></ul></ul><ul><ul><li>Ride- og kjøreløyper ca 11 km </li></ul></ul><ul><ul><li>Rakstrekke ca 650 m </li></ul></ul><ul><ul><li>Nok utearealer og luftegårder </li></ul></ul><ul><ul><li>Selvforsynt med grovfor </li></ul></ul>
 24. 24. På anlegget: <ul><li>Harstad hestesportklubb (ca 80 medlemmer) </li></ul><ul><li>StatoilHydros ridegruppe (ca 12 medlemmer) </li></ul><ul><li>Aktiv rekrutteringsarbeid for </li></ul><ul><ul><li>Harstad og Oppland travlag (12 nye kusker fra stallene siste året) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ponnigruppe og ponnitrav (8 nye ponnikusker fra stallen siste året) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiv kurs- og aktivitetsopplegg </li></ul></ul>
 25. 25. Markedsføring: <ul><li>Blogsider som oppdateres kontinuerlig: </li></ul><ul><ul><li>www.travtrener.blogspot.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.gamnesgard.blogspot.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.stallgjengen.blogspot.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.gaiagamnes.blogspot.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.varodden.blogspot.com </li></ul></ul>
 26. 26. Fremtidsvisjon: <ul><li>Skape ”det gode tunet” </li></ul><ul><ul><li>Med de gode resultater fra trav og annen hestesport </li></ul></ul><ul><ul><li>Med de gode opplevelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Med den gode kompetanse for å utvikle hestesporten som en seriøs, trygg økonomisk og fremtidsrettet næring </li></ul></ul>
 27. 27. Vi tilbyr: <ul><li>” Gården og kysten som læringsarena” </li></ul><ul><ul><li>Kurspakker og aktivitetsopplegg for barnehager, skoler, bedrifter, enkeltpersoner og grupper </li></ul></ul><ul><li>Hestesport: </li></ul><ul><ul><li>Travtrening, rideundervisning, terapi </li></ul></ul><ul><li>Friluftsliv: </li></ul><ul><ul><li>Fjellturer, fisketurer, opplevelser på Norges største øy </li></ul></ul><ul><li>Organisasjonsutvikling og egenutvikling </li></ul><ul><ul><li>Prosjektutvikling, gründer- og etableringsvirksomhet </li></ul></ul>
 28. 28. Framtiden starter NÅ! Velkommen til oss

×