Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tenke Teknologi På En Ny MåTe

1,117 views

Published on

En invitasjon til å skape en arena for ny teknologi. Ta kontakt!

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tenke Teknologi På En Ny MåTe

 1. 1. Tenke teknologi på en ny måte: Oversatt til norsk
 2. 2. Tid for nye tanker! <ul><li>Siden begynnelsen av den industrielle tidsalder, har vitenskapelige undersøkelser stort sett vært begrenset til et materialistisk forståelse av naturlige og tekniske prosesser. </li></ul>
 3. 3. Tid for endring! <ul><li>På ett tidspunkt endret fokus for all vitenskap til å fokusere på den åndelige vitenskap med fokus på ”alkemi” og ”metafysikk”. </li></ul><ul><li>Mer kjent som kvantefysikk og nanoteknologi.   </li></ul>
 4. 4. Fra materielt (fysisk) til immaterielt (åndelig) <ul><li>Vi er på ferd inn i en tid der vi tar av den industrielle banen, </li></ul><ul><li>Og inn på den åndelige søken som ble neglisjert av ordinær vitenskapelig forståelse. </li></ul>
 5. 5. Teknologi blir mer komplekst: <ul><li>uten å repetere hva de egentlige grunnleggende fundamenter går ut på </li></ul><ul><li>Vi må lære påny – tenke påny – ta fram og se fremover </li></ul><ul><li>Observere og vite de langsiktige effekter </li></ul>
 6. 6. Tilbake til naturforståelse: <ul><li>Vi har beveget oss mer og mer bort fra enkle grunnleggende </li></ul><ul><ul><li>Teoretiske kunnskaper og </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktisk kompetanse </li></ul></ul><ul><li>om naturen. </li></ul><ul><li>Vi har oversett de naturlige prosesser som er basert på implosjon. </li></ul>
 7. 7. Symptomene fra feil teknologi: til dagens situasjon <ul><li>Miljøkatastrofer, </li></ul><ul><li>Finanskriser, </li></ul><ul><li>Forurensninger, </li></ul><ul><li>Fattigdomproblemer, </li></ul><ul><li>Urettferdighet </li></ul><ul><li>Systematiske systemfeil, </li></ul><ul><li>Kriminalitet, </li></ul><ul><li>M.m. </li></ul><ul><li>er intensivert med gammel teknologi. </li></ul>
 8. 8. ”Moderne” med ”gamle” metoder <ul><li>Nylig har det vært en tendens til å ta vare på miljøet ved å utvikle metoder som reduserer virkningen og miljøforurensning av vår teknologi. </li></ul><ul><li>Metodene er basert på utgående vitenskap. </li></ul>
 9. 9. Behov for åpne sinn <ul><li>For å finne virkelige løsninger på miljømessige dilemma må vi : </li></ul><ul><ul><li>gå tilbake til begynnelsen </li></ul></ul><ul><ul><li>før den ”industrielle epoken”, </li></ul></ul><ul><ul><li>utvikle en utvidet, mer åpent sinn </li></ul></ul><ul><ul><li>Samle vitenskap og medisin </li></ul></ul><ul><ul><li>samle Vest og Øst </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovere kunnskap og utvikle en teknologi som er enkel </li></ul></ul><ul><ul><li>MÅ fungere med naturen - og ikke mot den. </li></ul></ul>
 10. 10. Behov for debatt: <ul><li>Denne artikkelen forsøker å </li></ul><ul><ul><li>gi noen svar, </li></ul></ul><ul><ul><li>introdusere en ny retning </li></ul></ul><ul><ul><li>Se nærmere på hva miljø for implosjons- forskning har oppdaget. </li></ul></ul>
 11. 11. Hva er implosjon? <ul><li>Dagens teknologi er utelukkende basert på eksplosjon. Dette er prosessen som er vedtatt å: </li></ul><ul><ul><li>bruke energi lagret i vår planet </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruke naturressurser til å varme våre hjem, </li></ul></ul><ul><ul><li>Beholde vår velstand </li></ul></ul><ul><ul><li>Gi oss biler </li></ul></ul><ul><ul><li>produsere vårt energibehov. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksplosjons prosessen, er ekstremt forurensende og ineffektivt. </li></ul></ul>
 12. 12. Dagens teknologi: <ul><li>Mesteparten av den kjemiske energien lagres i drivstoff, men tapes i konverteringsprosessen til mekanisk eller elektrisk energi. </li></ul><ul><li>Å reise en avstand på 1000 km i en gjennomsnittlig bil krever energi utgifter på 1000 kW. </li></ul><ul><li>Dette tilsvarer energi behovet for et menneske å leve og gjøre sin fysiske og intellektuelle aktiviteter i ett år (Coats, 1996). </li></ul>
 13. 13. Dagens energi: <ul><li>Mesteparten av energien går tapt under en eksplosiv gjennom friksjonens motstand, som produserer unyttig varme avfall. </li></ul><ul><li>Avfallet varmes fra alle industrielle prosesser, som er nesten utelukkende et sted langs linjen basert på eksplosiv bruk av fossile eller kjernefysisk brensel, fører til at planeten vår blir oppvarmet. </li></ul>
 14. 14. Naturlig energi: <ul><li>I naturlig teknologi </li></ul><ul><ul><li>(i motsetning til konvensjonell teknologi), </li></ul></ul><ul><li>vil øyeblikkets temperatur forskjeller føre til svært store endringer. </li></ul><ul><li>Hvis vår egen kropps- temperatur går opp av en halv grad over normalen, vil vi føle oss uvel. </li></ul><ul><li>Planeten vår reagerer på både små endringer i temperaturen. </li></ul>
 15. 15. Små endringer – gir store utslag: <ul><li>Videre til å bli </li></ul><ul><ul><li>varme genererende, </li></ul></ul><ul><ul><li>forurensende og </li></ul></ul><ul><ul><li>ineffektivt, </li></ul></ul><ul><li>Økende forbrenning (eksplosjon) av energi som produserer biprodukter som skader oss og forurenser kloden vår. </li></ul>
 16. 16. Atmosfæren påvirkes <ul><li>Videre atmosfærisk oksygen, som er elementet som er helt nødvendig for oss alle til å puste og eksistere i, endres til forurenset forbruk i en eksplosjonsartet fart i prosessen. </li></ul><ul><li>For eksempel: </li></ul><ul><ul><li>En gjennomsnittlig bil, som kjører 30 km / t forbruker ca 750 ganger mengden oksygen som trengs av et menneske (Coats, 1996). </li></ul></ul>
 17. 17. Oksygen påvirkes <ul><li>Samtidig har våre oksygen produserende global skoger blitt kuttet ned i løpet av en skremmende kort periode med en hastighet som aldri tidligere er skjedd på denne jorden. </li></ul>
 18. 18. Et introvert system - Naturens hemmelighet <ul><li>Implosjon er en sugende prosess som fører massene innover, ikke utover som i tilfelle eksplosjon. </li></ul><ul><li>Dette innover (sentripetal) bevegelse, følger ikke en rett (radial) bane til sentrum, men den følger en spiral hvirvlende bane. </li></ul><ul><li>Dette kalles en Vortex og er hemmelighet laget av naturen. (ikke dagens vitenskap)! </li></ul>
 19. 19. Konkrete refleksjoner <ul><li>Har du noen gang lurt på hvorfor bade vannet, når det tømmes, flyter gjennom sluken, i denne spirallerende Vortex måte? </li></ul><ul><li>Vann vil alltid prøve å følge banen til minste motstands vei. </li></ul>
 20. 20. En VORTEX <ul><li>Dette er hva en Vortex gjør. </li></ul><ul><li>Det reduserer motstand ved å svinge mer og mer innover og dermed unngå den konfronterende motstand av en rett bevegelse. </li></ul><ul><li>Dette er den grunnleggende årsak til ”malstrøm” - Vortex fenomenet. </li></ul><ul><li>Den ”korketrekkende” effekt, er bakgrunnen for at jordas rotasjon bestemmer retningen av ringvirkninger av storskala vortexer. </li></ul>
 21. 21. Karakter av en vortex <ul><li>Et karakteristisk for en Vortex er at utsiden av Vortex trekker sakte, og sentrum beveger seg raskt. </li></ul><ul><li>Vann som er implodert i Vortex, suspenderer partikler som er tettere enn vann. </li></ul><ul><li>De blir sugd inn i sentrum av flytende, friksjonerende motstand som reduseres og hastigheten på flytet øker. </li></ul><ul><li>Dette ble bekreftet gjennom eksperimenter utført av Professor Dr. Franz Pöpel ved Stuttgart tekniske universitet i Tyskland i 1952 (Alexandersson, 1996; Coats 1996). </li></ul>
 22. 22. Revitaliserende vann <ul><li>Vortex bevegelsen fører også til en nedgang i temperatur og økning i tetthet. </li></ul><ul><li>Dette er av vesentlig betydning for vann som beholder seg friskt, og gir god helse. </li></ul><ul><li>Rett og slett – revitaliserende vann for økt motstandkraft mot sykdom og beholde en god helse! </li></ul><ul><li>Naturlig vann retning er naturlig spirallerende og kjennetegnes med at det former seg i virvler og evjer, som er vortexer. </li></ul><ul><li>Vortex bevegelsen kan også være observert i virvel vinder. </li></ul><ul><li>Den sugende energien genereres innen tornadoer som vanligvis er sterke nok til å løfte hus og løfte trær fra røttene. </li></ul>
 23. 23. Kontrast til naturen <ul><li>I sterk kontrast til naturen, vil konvensjonelle tekniske bevegelser langs rette linjer, fører til motstand som bygges opp eksponentielt med hastigheten. </li></ul><ul><li>En liten økning i hastigheten fører til en stor økning i motstand. </li></ul><ul><li>Trykk og temperatur øker. </li></ul><ul><li>Dette betyr at jo høyere hastighet, jo større tap til friksjon. </li></ul>
 24. 24. Naturen har ingen rette former: <ul><li>I naturen er det nesten ingen rett former, og når det er mulig, utvikler naturen vortexer, spiraler og kurver som produseres for å redusere motstand. </li></ul><ul><li>I konvensjonell teknologi vil det skje en eksplosjon / forbrenning og rett bevegelse er ansatt, noe som øker motstanden og temperatur og er fundamentalt mot naturen og alle levende ting. </li></ul>
 25. 25. Viktor Schauberger <ul><li>Realiseringen av dette skyldes den østerrikske Viktor Schauberger, far av implosjonens teknologi, oppdaget og forkynt i den tidlige del av dette århundret: </li></ul><ul><li>&quot;Våre teknologer beveger saken feil. </li></ul><ul><li>Deres teknologi og inngrep i naturen er skadelig for oss og planeten vår. </li></ul><ul><li>Hans leveregel i livet var ”å forstå og kopiere naturen&quot; (Coats, 1996). </li></ul>
 26. 26. Schaubergers oppdagelser: <ul><li>Spørsmålet: </li></ul><ul><li>” hvorfor er det i naturen rundt oss så mange spiraler, som kan sees i </li></ul><ul><ul><li>skjell-fisk, </li></ul></ul><ul><ul><li>snegler, </li></ul></ul><ul><ul><li>antilope horn, </li></ul></ul><ul><ul><li>liten skala spiralerende DNA-molekyl </li></ul></ul><ul><ul><li>stor skala i spirallerende kosmiske systemer </li></ul></ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul><ul><li>Vi er i ferd med å angi en ny forståelse og vitenskap av eterisk energi, som er viden kjent og forstått i mange kulturer. </li></ul><ul><li>For vår vestlige verden, er disse konseptene fortsatt ansett som underlige. </li></ul>
 27. 27. Eterisk energi <ul><li>Ordet eter stammer fra gresk språk. </li></ul><ul><li>Innen ”Webster ordbok”: </li></ul><ul><ul><li>&quot;hypotetisk medium ment å fylle rommet, ved hjelp av vibrasjoner der lys og andre former for stråling er overført. ” </li></ul></ul><ul><li>Frem til siste del av forrige århundre er eter teorien et etablert vitenskapelig faktum. </li></ul>
 28. 28. Eksperiment <ul><li>Michelson-Morley eksperimentet, utført i 1881, konkluderte med at det ikke var jordens bevegelse i forhold til eter (Encyclopedia Britannica, Vol 8, s. 98). </li></ul><ul><li>Dette eksperimentet (som var ett av, 4h eksperimenter) diskrediterte de eter teorien, og begrunnet nei i favør av teorien om at </li></ul><ul><ul><li>” plassen er et vakuum og luft er bare en kjemisk sammensetning av oksygen og nitrogen samt andre mindre bestanddeler.” </li></ul></ul>
 29. 29. Oppdaget allerede i 1600 <ul><li>Av legen Helmont – fra nederland som gjorde et forsøk med planter. </li></ul><ul><li>Se egen presentasjon. </li></ul>
 30. 30. Ny tid for ny forskning <ul><li>I dag er forskere er klar på at det er en slags grunnleggende ikke-elektromagnetisk energi som gjennomsyrer rommet og kommuniserer med massen. </li></ul><ul><li>På grunn av sin ikke-samsvar til lovene i termodynamikken har det blitt referert til som </li></ul><ul><ul><li>fri energi, </li></ul></ul><ul><ul><li>vakuum energi, </li></ul></ul><ul><ul><li>skalar bølger </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvante energi </li></ul></ul><ul><li>I østlige kulturer er denne energien kalt: </li></ul><ul><ul><li>” livets energi” </li></ul></ul><ul><ul><li>Prana </li></ul></ul><ul><ul><li>Chi, etc. </li></ul></ul>
 31. 31. Aristoteles <ul><li>I denne artikkelen bruker vi Aristoteles' begrep eter eller eterisk energi for å beskrive denne subtile energien. </li></ul>
 32. 32. Hva er eter energi? <ul><li>De etablerte eter teorier er gjennom det meste av forrige århundre et </li></ul><ul><ul><li>” statisk medium”. </li></ul></ul><ul><li>Men eter er en: </li></ul><ul><ul><li>” dynamisk vibrerende energi”. </li></ul></ul>
 33. 33. Høy hastighet <ul><li>Det er svært mye i bevegelse. </li></ul><ul><li>Og denne gang følges alltid en Vortex retning. </li></ul><ul><li>Alle forskjellige former for Vortex størrelser og modeller eksisterer, men innerst inne, er alle eteriske energier basert på samme mønster som i en Vortex. </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 34. 34. John Worrel Keely <ul><li>Amerikaneren John Worrel Keely, fant en sammenhengende lengde på denne sympatiske vibrasjon innen fysikk, og dette ble gjort kjent i slutten av 19. århundre. </li></ul><ul><li>Han oppfant et maskineri, som ble drevet av denne subtile eteriske energien (Pond, 1996). </li></ul><ul><li>Hans teorier og oppfinnelser ble motarbeidet av organisasjoner med store økonomiske motstridende interesser, og han gikk personlig konkurs til slutt. </li></ul><ul><li>Hans forståelse var enn av hans lidenskaper og han var langt forut for sin tid </li></ul>
 35. 35. Nikolai Tesla <ul><li>Til tross for de problemene han og andre opplevde som </li></ul><ul><ul><li>Nikola Tesla, </li></ul></ul><ul><ul><li>Viktor Schauberger </li></ul></ul><ul><ul><li>Wilhelm Reich </li></ul></ul><ul><li>har de vist at denne eteriske energien, usynlig for de fleste, er svært reell. </li></ul><ul><li>Det er stoffet som gjør at en evigvarende bevegelse skjer med </li></ul><ul><ul><li>planeter, </li></ul></ul><ul><ul><li>Stjerner, </li></ul></ul><ul><ul><li>og universer. </li></ul></ul><ul><li>Det er drivkraften. </li></ul>
 36. 36. Felles energi for alt <ul><li>Planetene flyttes innenfor flyten av eter, </li></ul><ul><ul><li>tilsvarende flyt av eter </li></ul></ul><ul><li>flyttes av rennende vann i en elv. </li></ul><ul><li>Dette forklarer hvorfor det ikke er en relativ bevegelse mellom jorden og eter </li></ul><ul><li>(Senf, 1997). </li></ul>
 37. 37. Atomnivå <ul><li>Hele massen ned på et sub Atomisk nivå, er energi. </li></ul><ul><li>Kjernen av et atom, dets materiale i kjernen er nærmere uendelig liten i forhold til størrelsen på et atom. </li></ul><ul><li>” Hvis hele plassen i et atom var fylt med partikler på størrelse med sin kjerne, ville en million milliarder (1015) av slike partikler være nødvendig for å gjøre det ” </li></ul><ul><li>(Asimov, 1977). </li></ul>
 38. 38. Alt er plass, og plassen er alt. <ul><li>Denne plassen er eter: ” vibrerende energi” ! </li></ul><ul><li>Keely skrev i 1893: </li></ul><ul><ul><li>&quot;Det er ingen deler av massen og energien i to forskjellige begreper, fordi de begge er en. Energien er frigjort i massen. Massen er energien i bindingene” </li></ul></ul><ul><ul><li>(Pond, 1996, p.90) </li></ul></ul>
 39. 39. Karakter av eterisk energi: <ul><li>Eterisk energi har kjennhetstrekk i et Vortex mønster, fordi Vortex gir minst motstand mot strømmende bevegelse. </li></ul><ul><li>Dette følges av at fysisk materiale, som er materialisert eterisk energi, søker samme lave motstands bevegelse. </li></ul><ul><li>Som tidligere nevnt, det naturlige mediet vann og luft har denne egenverdi med sin Vortex bevegelse. </li></ul><ul><li>Vårt blod og saft fra planter, forflyttes på denne samme måten også. </li></ul>
 40. 40. Alt i naturen er levende <ul><li>Det samme er oss selv: </li></ul><ul><ul><li>alle våre årer, </li></ul></ul><ul><ul><li>arterier og </li></ul></ul><ul><ul><li>blodårer </li></ul></ul><ul><li>er ikke rette kanaler. </li></ul><ul><li>De har svingete retninger gjennom kroppen, akkurat som en elv har svingete retninger gjennom naturen. </li></ul>
 41. 41. Nyhetsbildet: <ul><li>En kort avis artikkel i Daily Mail fra 8 mai 1998 erklærte: </li></ul><ul><ul><li>&quot;Medisinske forskere som arbeider med aeronautiske ingeniører ved Imperial College London, fant ut at blodet &quot; virvler ” mens det rusher gjennom arterien. ” </li></ul></ul><ul><li>Videre har naturen utviklet arterier med helikalsk 'vri &quot;for å oppmuntre til fortsatt virvling ...&quot; </li></ul>
 42. 42. Vann bruker vortex <ul><li>Vann trenger den naturlige svingete spirallerende Vortex bevegelse, for å bli friskt. </li></ul><ul><li>Dette er fordi denne bevegelsen gjør at den kan lade og opprettholde sin livs kraft. </li></ul><ul><li>Dette er en selvfølge da det er en eterisk energi som feltet som omgir den. </li></ul>
 43. 43. Vann binder eterisk energi <ul><li>Dermed er vann en eterisk energi i den molekylære bindingen, og har som mønster å bevege seg på denne måten. </li></ul><ul><li>Hvis vannet blir hindret i å opprettholde dette mønster, vil det miste sin livs kraft og bli stillestående og livløs. </li></ul>
 44. 44. Bildedokumentasjon <ul><li>David Schweitzer </li></ul><ul><ul><li>bilder av energisert og ikke-energisert vann </li></ul></ul><ul><ul><li>bruker Cirs nye Mark III Vortex Energiser. </li></ul></ul><ul><li>Jfr. Ca 150 teknologier fra hele verden – oppsøkt av undertegnede siden 2002. </li></ul>
 45. 45. Forsøk: <ul><li>Etter hans forsøk kommenterte Prof. Schweitzer : </li></ul><ul><ul><li>&quot;Nå som du kan se på bildene, er det mer enn ord! </li></ul></ul><ul><ul><li>Skjønnhet, farge og struktur er ikke sammenlignbart med noe jeg tidligere har sett. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jeg personlig kan ikke forklare hvordan og hvorfor denne transformasjonen av vannet klynger seg, og har endret seg så dramatisk etter bruk av Vortex revitalisering. </li></ul></ul>
 46. 46. 2 strukturer <ul><li>Det er hovedsakelig to type strukturer som vises etter at du kjørte dette vannet 10 minutter gjennom revitaliserings feltet. </li></ul><ul><li>Det er den grenens form, og noen geometriske figurer av et svært uvanlig slag. </li></ul><ul><li>Det er klart at disse to formene henholdsvis representerer feminine og maskuline energier. </li></ul><ul><li>Jeg har aldri sett vann prøver som inneholder begge disse formene før. </li></ul><ul><li>Dette er veldig balansert vann. </li></ul><ul><ul><li>Forsøket brukte vipping av 1.12 grader av tabellen, 4000X datamaskinen ekstrautstyr, polariserende filter, med 820 NM lyskilde. </li></ul></ul>
 47. 47. Bildene fra forsøket: <ul><li>Vel, jeg antar er disse bildene, som snakker for seg selv! &quot; </li></ul>
 48. 48. David Schweitzer's forsøk: <ul><li>Han la ved Vortex revitaliserer til røret like før trykk, som han deretter lot vann fra springen kjøres i 10 minutter. </li></ul><ul><li>Etter 10 minutter trakk han en prøve av vannet som det ble tatt bilder av. </li></ul>
 49. 49. Ordinært London vann <ul><li>Bilder fra springen uten kluster struktur og mindre mengder Biophoton utslipp. </li></ul><ul><li>London vann fra springen (på samme forstørrelse) etter revitalisering med Vortex, viser økt struktur og mer levende biofoton utslipp. </li></ul><ul><li>Midt struktur: </li></ul><ul><ul><li>grenen som &quot;kvinnelige&quot; struktur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Høyre bilde: det geometriske &quot;mannlige&quot;-struktur </li></ul></ul>
 50. 50. Behov for forsøk i Harstad? <ul><li>Undertegnede kom borti fagmiljøene allerede i 2002, og gjorde noen forsøk på å få i gang fagmiljø her i Harstad, uten å lykkes! </li></ul><ul><li>Tiden er nå inne til å se nærmere på muligheter for å realisere noen tanker. </li></ul><ul><li>Herved er du som leser dette- invitert til å delta inn i fremtidens nye teknologi: </li></ul>
 51. 51. Vedlegg: <ul><li>Hvis interessen er tilstede, kommer jeg gjerne og utdyper store muligheter for FoU, entreprenørskap, naturlige energier, og fagmiljø som kan ivaretas for fremtiden. </li></ul><ul><li>Med vennlig hilsen </li></ul><ul><li>Vivi-Ann </li></ul><ul><li>- siste lysbilde trenger 1 times forklaring – og debatt med interesserte fagmiljø: </li></ul>

×