Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvorfor Miljø Nå?

720 views

Published on

Utdrag fra foredrag som forplikter Norge.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hvorfor Miljø Nå?

 1. 1. HVORFOR MILJØ NÅ?
 2. 2. Konferansen som ga oss forpliktelser: <ul><li>En ny start for miljø og aktiv handling </li></ul><ul><li>En ny forpliktelse for miljøteknologisk næringstuvikling og aktiv handling </li></ul><ul><li>Et mandat for: </li></ul><ul><ul><li>Miljø </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosialt ansvar </li></ul></ul><ul><ul><li>Småbedrifter og næringsutvikling </li></ul></ul>
 3. 3.    DET ER RESULTATENE SOM GJELDER! En politisk forpliktelse som inneholder felles politiske mål for å øke innsatsen for satsing på fornybare energikilder og en felles visjon om fremtidens utfordringer, som skal forplikte til en bedre og mer rettferdig tilgang til energi og energiøkonomiserende tiltak.   Et internasjonalt handlingsprogram som inkluderer regjeringers, internasjonale organisasjoner, aksjonærer/eiere. Enighet om at ”det er tid for handling”! Konferansedeltakerne var enige om at handlingsprogrammet skal være retningsgivende, og ha felles formål, målsettinger, og handling som hver og en overtar ansvaret for. 154 land har signert avtalen om handling. Politiske forslag til prosjekter for fornybare energiprosjekter som kan gi fordeler for regjeringer, internasjonale organisasjoner, aksjonærer/eiere og som de kan utvikle i nye retninger og for nye strategier og integrere de ulike ansvarsroller til ansvarlige aktører.
 4. 4. Bakgrunn: <ul><li>Behovet for en snuoperasjon </li></ul><ul><ul><li>Urovekkende forskningsresultater </li></ul></ul><ul><ul><li>Frihet for enkeltindivider – men ansvar for helhetlig bærekraftige samfunn </li></ul></ul><ul><li>Framtidens knapphetsressurser er: </li></ul><ul><ul><li>Reint vann </li></ul></ul><ul><ul><li>Rein energi </li></ul></ul><ul><li>Økt globalisering </li></ul>
 5. 5. GLOBAL WARMING 1,3 today very critical Approx. 14 years Years = ca. c • x 2,3 Increase of the global temperature when continuing the CO 2 -emissions of 2003
 6. 6. Eksempler på globalisering: <ul><li>Kina er I full utvikling (bare de siste år har det blitt investert 28 billion EURO for utvikling av næringsliv og infrastruktur. Og mangler f.eks. Strøm til 29 000 landsbyer!! </li></ul><ul><ul><li>Er dette muligheter for miljøteknologisk næringsutvikling for oss??? </li></ul></ul><ul><li>“ Renewable Energy Promotion Law” er blitt og blir vedtatt I stadig flere asiatiske land – for nettopp å etterkomme de internasjonale klimamål. </li></ul><ul><ul><li>Hva gjør vi I Norge? Det er bare et tidsspørsmål når også Norge og de øvrige EU land har vedtatt at all ny energiforsyning skal være basert på fornybare energikilder. </li></ul></ul>
 7. 7. C C C C C C C C C energy source coal carbon C O O C O O C O O Dwell time approx. 120 years C O O 1) Burning of carbon 2) Development of carbon dioxide and rise into the atmosphere C O O H 2 O 3) Acid rain O H H O O C O H H Hva skjer med fortsatt bruk av ikke fornybare energikilder og sur nedbør: H 2 O O H H H 2 O C O O J approx. 88 % CO 2 approx. 74 % C O O J
 8. 8. TILLEGGSKOSTNADER – EKSEMPLER FOR SAMFUNNSØKONOMIEN <ul><li>På helsebudsjettet: </li></ul><ul><li>Helsesykdommer </li></ul><ul><li>Materielle kostnader </li></ul><ul><li>Landbruk- og mat produksjon </li></ul><ul><li>MILJØUTGIFTER: </li></ul><ul><li>Ødeleggelse av økosystem </li></ul><ul><li>Drivhuseffekten </li></ul><ul><li>Globale miljøødeleggelser </li></ul><ul><li>POLITISKE UTFORDRINGER: </li></ul><ul><li>Politisk og militær beskyttelse av naturressurser </li></ul><ul><li>Kriger, korrupsjon og terror for vann og naturressurser </li></ul><ul><li>Avhengighet til det globale marked vil bli et handicap for alle politiske bestemmelser </li></ul><ul><li>Atomkraft og utgifter: </li></ul><ul><li>Nedbrytningstid for avfall fra atomkraftverk - 25,000 år </li></ul><ul><li>Risiko for atomulykker </li></ul><ul><li>Lagring og transport av atom- og radioaktivt materiale </li></ul>10 12 14 16 Eurocents / kWh Coal Oil Bio- mass Water Solar Wind * Insurance of reactor disasters included (BEE) Nuclear power 180 ct* 8 6 4 2 0 From: G8 Renewable Energy Task Force Gas
 9. 9. Source: VDEW Dagens energimix må endres raskt fordi: Fossile energikilder blir vanskeligere å få tak i, og mer kostbar. Klimaendringene vil kreve raskere omlegging fra ikke fornybar – til fornybare energikilder – også i forhold til de internasjonale avtaler Fyringsolje og andre (2%) Eks. Energi i Tyskland: Brunt kull til oppvarming Kullkraft Atomkraft Fornybar energi Naturgass ENERGY MIX 2003: - EN MULIGHET FOR 21 ST ÅRHUNDRE? 28 % 10 % 26 % 8 % 24 % 4 %
 10. 10. MULIGHETER FOR REGIONEN HÅLOGALAND? <ul><li>FORDELER FOR VÅR REGION: </li></ul><ul><li>LOKALE NATURRESSURSER FORBLIR I REGIONEN </li></ul><ul><li>ARBEIDSPLASSENE FORBLIR I LOKALEIDE SELSKAP </li></ul><ul><li>SIKKERHET FOR ARBEIDSPLASSER PÅ KORT OG LANG SIKT </li></ul><ul><li>ØKT KUNNSKAP OG KOMPETANSE, SAMT MILJØTEKNOLOGISKE FOU MILJØ </li></ul><ul><li>MULIGHETER FOR EKSTRA INNTEKTER FOR BØNDER OG GRUNNEIERE SOM KAN HØSTE INNTEKTER FRA SAMARBEID MED ANDRE </li></ul><ul><li>LOKALE SKATTEINNTEKTER FOR KOMMUNENE OG REGIONEN </li></ul><ul><li>ETC. </li></ul>
 11. 11. SAMVIRKE MELLOM GRUNNEIERE OG UTVIKLINGSSELSKAPER 2 planleggende firma:  AgRo-Energieagentur GmbH & Co. KG  WEA Windenergie-Agentur GmbH „ å være egen driftssjef“ Samarbeid og samvirkemodell for utvikling av f.eks. Vindkraft: <ul><li>Fordeler: </li></ul><ul><li>Aktiv medvirkning og samarbeid i forbindelse med strategi, finans, utvikling osv </li></ul><ul><li>Strategi og justeringer kun med lokale interesser og innvirkning. </li></ul><ul><li>- Inntektsfordeling på kort og lang sikt </li></ul>Grunneiere / bønder: Wind farm planning, conception and construction management Prime contractor
 12. 12. Suksesshistorien fra Tyskland: WIND FARM BIMOLTEN <ul><li>Vindkraftprosjektet er driftet av 176 deleiere inkl 40 grunneiere i et eget driftsselskap. </li></ul>Kapitaltilgang gjennom leasingavtaler og leie: Gir kapital til investeringer og energi til abonnenter  Resultat : BRED ENIGHET MED BEFOLKNINGEN OG DE SOM DELTAR I DRIFTEN AV „WIND FARM PROJECT“ Ressurstilgang for drift av „driftsselskap“: Inntektsfordeling mellom grunneiere, deltakere og kommune lokalt og regionalt <ul><li>Leasing er også betaling i from av kjøp av energi fra vindkraftanlegget. </li></ul>KONSEPTET : Etablering av et reelt utviklingsprosjekt med vindkraft basert på inntektsfordeling mellom grunneiere, samarbeidspartnere og kommune: (grunneiere) (abonnenter som hovedsaklig bor i regionen) (planleggerfirma: AgRo-Energie and WEA) 83 % 7 % 10 % Fordeling av kapitalverdi/lån: Grunneiere/bønder Grunneiere som har mindre enn en enhet i tillegg til 83% Kjøpere av energi / innbyggere Operators
 13. 13. Bakgrunnsinformasjoner THE WIND FARM BIMOLTEN Total installasjonskapasitet: 25,2 MW (14 enheter) Type: ENERCON E-66/18.70 Energi: 1,8 MW per unit Rotor diameter. 70 m Hub høyde: 98 m Gjennomsnittlig vind: 6,5 m / s (i hub høyde) Årlig produksjon: ca. 45 Mil. kilowatt timer Total investering: ca. 32 Mil. euros (transformer stasjon inkl.) Miljøregnskap: > 51.000 t CO2 spart årlig Nok elektrisk kraft for 14 000 eneboliger (- 1 enebolig forbruker 9,3 tonn CO2 pr år)
 14. 14. Solenergi nærmer seg prisen på annen energipris 1980 1990 2000 2010 2020 100 80 60 40 20 0 Gjennomsnittlig kostnad for elektrisk kraftcents/kWh in the US US Cents per kWh $US cents/kWh i 2000 dollar Gjennomsnittlig kostnad for solenergi cents/kWh I USA Source: NREL Energy Analysis Office
 15. 15. Nye muligheter for bioenergi basert på biomasse Eks. SADC Programmet for Energy Conservation (ProBec) I Sør-Afrika
 16. 16. Eks. Fra Brasil: Samarbeidsmodell på tvers av fagfelt, institusjoner, teknologi, offentlig og privat sektor: <ul><li>Etter den 2. olje krisen  </li></ul><ul><li>grønn skatteomlegging førte til endring I bilbruk: </li></ul><ul><ul><li>1979  5.4 million ethanol baserte biler I Brasil. </li></ul></ul><ul><ul><li>1998  Disse bilene forbrukte 7.6 billion liter ethanol. + 5.3 billion liter of ethanol ble brukt I produksjon av gasohol (22% ethanol + 78% gasoline) for de øvrige biler I landet. </li></ul></ul><ul><ul><li>2002: 48 000 biler på ethanol (  3.16% av total bilpark) </li></ul></ul><ul><ul><li>2003  3 million kjørteøy på hydrert alcohol </li></ul></ul><ul><ul><li>2003-2004: Introduksjon av “Flexfuel” biler inn på markedet </li></ul></ul><ul><li>Etablert 720,000 direkte/+ 200,000 indirekte arbeidsplasser </li></ul><ul><li>Reduserte helse og miljøproblemer I store byer </li></ul>
 17. 17. Sri Lanka fikk utmerkelser for beste resultater: <ul><li>Rimelige og innovative finansieringsmuligheter </li></ul><ul><li>Offentlig dyktig utvelgelse av lokale tilpassede teknologiske løsninger </li></ul><ul><li>Lokal oppbygning av know-how og næringsliv </li></ul><ul><li>Sterk og bindende serviceavtaler med leverandører </li></ul><ul><li>Kostnadseffektive løsninger gjennom grundig forarbeid </li></ul><ul><li>Motivasjon og brukervennlig teknologi </li></ul><ul><li>Mikro løsninger for de med dårlig råd </li></ul>
 18. 18. Linker og bakgrunnsstoff: <ul><li>Presseomtale: </li></ul><ul><ul><li>http://www.renewables2004.de/en/inthepress/default.asp </li></ul></ul><ul><li>Handlingsprogram: </li></ul><ul><ul><li>www.renewables2004.de/en/2004/ outcome _ actionprogramme .asp </li></ul></ul><ul><li>Felles uttalelse fra 154 land: </li></ul><ul><ul><li>http://www.renewables2004.de/en/2004/ outcome _ declaration .asp   </li></ul></ul><ul><li>Resultater og uttalelser fra handlingsprogrammet: </li></ul><ul><ul><li>http://www.renewables2004.de/en/2004/ outcome _ actionprogramme .asp   </li></ul></ul><ul><li>NORGE HAR SIGNERT, OG TATT PÅ SEG ET ANSVAR Å ETTERKOMME INTENSJONENE BAK </li></ul><ul><ul><li>RIO - KYOTO - JOHANNESBURG </li></ul></ul><ul><li>Våre muligheter – starter med vår egen innsats!! </li></ul><ul><li>Ingenting kommer av seg selv! </li></ul>
 19. 19. Nordmenn som forpliktet Norge: <ul><li>Steensnæs Einar Minister Ministry of Petroleum and Energy </li></ul><ul><li>Arnstad Eli Managing Director Enova SF, owned by Ministry of Petroleum and Energy </li></ul><ul><li>Bjoenness Inger-Marie Senior Adviser Ministry of Foreign Affairs </li></ul><ul><li>Dovland Harald Deputy Director General Ministry of the Environment </li></ul><ul><li>Engbrethsen Tron Senior Vice President - Production Ministry of Petroleum and Energy </li></ul><ul><li>Gimming Terje Norwegian Water Resources and Ministry of Petroleum and Energy: Directorate Energy Directorate (NVE) </li></ul><ul><li>Habrekke Oeivind State Secretary Ministry of Petroleum and Energy Jensen Torodd Head of Section Manager Ministry of Petroleum and Energy </li></ul><ul><li>Mellingsaeter Trond Director Energy Policy and Analysis Enova SF, owned by Ministry of Petroleum and Energy </li></ul><ul><li>Paaske Eva Assistant Director General Ministry of Petroleum and Energy </li></ul><ul><li>Skaugen Aud Senior Adviser Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) </li></ul><ul><li>van Rees Rotler Harald Counsellor Embassy of Norway in Germany </li></ul><ul><li>Hilde T. Adviser Norwegian Water Resources and Ministry of Land and Energy, Norway Energy Directorate </li></ul><ul><li>Vetlesen Johan Deputy Director General Ministry of Petroleum and Energy </li></ul><ul><li>Wibye Carl Energy Advisor , </li></ul><ul><li>Hasle, Melita Norwegian Water Resources and Energy Ministry of Petroleum and Energy, Directorate, </li></ul><ul><li>Gimming Terje Norwegian Water Resources and Ministry of Petroleum and Energy: Directorate Energy Directorate (NVE) </li></ul><ul><li>Hoystad Dag Arne Project Manager Norwegian Society for the Conservation of Natur. </li></ul>
 20. 20. FREMTIDEN STARTER: <ul><li>Nå </li></ul><ul><li>hVa gjør dU? </li></ul><ul><li>hVordan? </li></ul><ul><li>dU ER SJEFEN!! </li></ul>
 21. 21. Bevis: 1. VANNBEVISET: <ul><li>VANNET ER SKADET: </li></ul><ul><li>251 vannprøver fra 29 land på 6 kontinent blandet og analysert ved Dr. Masuru (HADO) I Lichtenstein sitt MBA laboratorium. </li></ul><ul><li>Observasjon: at den krystalliserte struktur har en brukket hinne og tom innvendig. </li></ul><ul><li>Er det noe vi mennesker ikke har forstått om verdens vannsituasjon? </li></ul><ul><li>Kilde: www.hado.net </li></ul>
 22. 22. VANNKRIGEN ER I GANG! <ul><li>Ca 2,5 % av jordens vann er ferskvann! </li></ul><ul><li>Enten flytter vi vann fra et vannrikt område til et vannfattig område og får en global vannkrig – der ca 70 % av ferskvannsressursene er kjøpt opp av investorer som Coca-Cola, Nestlé, Aqua, Viveta osv. Prisen er i butikken…. </li></ul><ul><li>Eller vi utvikler vannteknologi som gjør at det lokale vannet kan brukes gjennom revitalisering eller fornying – uten bruk av kjemikalier eller mekanisk rensing. </li></ul><ul><li>Mange kriger pågår pga vannmangel. </li></ul><ul><li>Kilde: WMO http:// www . wmo . int /files/ ipa / artwork / wwd /149 </li></ul>
 23. 23. FNs Kofi Annan sier: <ul><li>VÆR INFORMERT OG VÆR FORBEREDT! </li></ul><ul><li>ENORME UTFORDRINGER FOR LANDBRUK, RESSURSFORVALTNING, HELSEFOREBYGGING, NY TEKNOLOGI, POLITISK PLANLEGGING, SOSIAL OG KULTURELT ANSVAR - !! </li></ul><ul><li>NYE RETNINGSLINJER FOR BESLUTNINGSTAKERE, FN, METEROLOGI, USA, STRATEGI FOR HELSE, ØKONOMI, - NESTE KONFERANSE I KOBE-HYOGO, JAPAN 2005 </li></ul><ul><li>DET INTERNASJONALE SAMFUNN HAR BEGYNT Å TA TAK I DE GLOBALE VANNPROBELEMER, GJENNOM TILTAK FOR Å REDUSERE SLØSING AV VANN, ØKE TILGANG OG FORSYNINGER SAMT EFFEKTIV LOGISTIKK. </li></ul><ul><li>ET INTERNASJONALT ANSVAR GIR UTFORDRINGER: Å HALVERE INNEN 2015 MANGEL PÅ TRYGT DRIKKEVANN, MEN TRENGER 270 000 NYE VANNTILFØRSLER HVER DAG!! DETTE GIR UTFORDRINGER OG TEKNOLOGI SOM VI IKKE HAR IDAG! </li></ul><ul><li>VANN ER SENTRALT FOR ALT HÅP OM Å REDUSERE FATTIGDOM OG EN RETTFERDIG UTVIKLING. </li></ul><ul><li>KILDE: http://www.waterday2004.org/ docs / UN_sgmessage.doc </li></ul>
 24. 24. Bevis: 2. Oljeindustrien fortsetter… <ul><li>Jordens indre har uante olje- og gassressurser. </li></ul><ul><li>Russland og amerika har utviklet teknologi som henter olje ned til 40 230 fots dyp (samarbeid siden 1970), og har nå gjennom Irak invasjonen også overtatt Saudia Arabias uanede oljeressurser. </li></ul><ul><li>Russland blir fremtidens oljeprodusent (uten miljøkrav) </li></ul><ul><li>Amerika fortsetter bilindustri og energiutvikling basert på olje (uten miljøkrav) </li></ul><ul><li>Både Russland og Amerika vil ikke skrive under forpliktende avtaler innen CO2 – </li></ul><ul><li>Hvordan henger det sammen? </li></ul><ul><li>Kilde: http://joevialls.altermedia.info/wecontrolamerica/peakoil.htm </li></ul>
 25. 25. Oljekrigen har startet: <ul><li>Energikrisen er i gang. Olje er hovedelement i verdens energiforsyning og prisen ser vi på bensinstasjonen…. </li></ul><ul><li>CO2 utslippet vil fortsette, da Russland og Amerika ikke bryr seg om CO2 avtaler samtidig som vi ikke endrer våre forbruksmønstre. </li></ul><ul><li>Kriger pågår, terrorisme og korrupsjon pågår. </li></ul>
 26. 26. Københavnconsensus 2004 <ul><li>Et møte der verdens fremste eksperter nøye vurderte en prioritering av verdens største utfordringer: </li></ul><ul><li>Resultatet ble oppsiktsvekkende, der det viser seg at både nasjoner og internasjonale miljø ikke prioriterer miljø og klima </li></ul><ul><li>Ref: http:// www . copenhagenconsensus . com /Files/Filer/CC/Press/UK/ copenhagen _consensus_ result _FINAL. pdf </li></ul>
 27. 27. 17 Climate Value-at-risk carbon tax Dårlig: 13 Diseases Scaled-up basic health services 14 Migration Guest worker programmes for the unskilled 15 Climate Optimal carbon tax 16 Climate The Kyoto Protocol Lav kontroll: 9 Government Lowering the cost of starting a new business 10 Migration Lowering barriers to migration for skilled workers 11 Malnutrition Improving infant and child nutrition 12 Malnutrition Reducing the prevalence of low birth weight God kontroll: 4 Diseases Control of malaria 5 Malnutrition Development of new agricultural technologies 6 Sanitation & Water Small-scale water technology for livelihoods 7 Sanitation & Water Community-managed water supply and sanitation 8 Sanitation & Water Research on water productivity in food production Veldig bra kontroll: 1 Sykdommer som HIV/AIDS 2 Malnutrition Providing micro nutrients 3 Subsidies and Trade Trade liberalisation Under kontroll:
 28. 28. Har vi håp? <ul><li>Håp: </li></ul><ul><li>Hver og en av oss har mulighet (kjøpemønster). </li></ul><ul><li>Lokalt vann i hele verden (lokalt eierskap) </li></ul><ul><li>Lokal utviklet energi i hele verden (basert på lokal miljøteknologisk næringsutvikling) </li></ul><ul><li>Løsningene ligger der, men da har vi i Norge en spesiell forpliktelse til å vise handling og ta ansvar. </li></ul><ul><li>Fornybart vann og fornybar energi – er svaret! </li></ul>

×