Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gainsway Financieel Specialisten

233 views

Published on

Op zoek naar tijdelijk financieel personeel ?

Gainsway kan u daarbij helpen

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gainsway Financieel Specialisten

 1. 1. Een persoonlijk Financieel Specialist die samen met u naar oplossingen zoekt.
 2. 2. Over Gainsway De expertise van Gainsway strekt zich uit van visie tot implementatie. Als organisaties te maken krijgen met veranderingsprocessen, kan een ervaren externe adviseur een waardevolle bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door kennis in te brengen die de organisatie ontbeert of door het probleem fris en onbevooroordeeld te benaderen Gainsway zorgt naast inhoudelijkheid ook voor rust en stabiliteit binnen uw bedrijf
 3. 3. Gainsway • adviseert en ondersteunt bij het opstellen en implementeren van de visie; • Adviseert op diverse fiscale- en financiële gebieden; • begeleidt veranderingsprocessen; • is partner bij de realisatie van beleidsplannen;levert gericht advies en/of interim management; • Verzorgt uw gehele boekhouding; • Opstellen van begrotingen, maand-, kwartaal en jaarrapporten conform de wettelijke richtlijnen; • Periodieke verwerking van uw administratie, zodat u als ondernemer een goed inzicht verkrijgt over de financiële gang van zaken van uw onderneming. • Opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses.
 4. 4. Kwaliteit De maatschappij is voortdurend in beweging. Markten wijzigen. Bedrijven en organisaties moeten hier op inspelen. Dat stelt hoge eisen aan leiderschap, aan strategie en beleid, aan middelen, aan processen en aan medewerkers. Niet alleen tellen de financiële resultaten. Ook waardering van klanten en medewerkers en de maatschappelijke positie zijn van cruciaal belang. Gainsway is van mening dat werken aan kwaliteit een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering.
 5. 5. Kwaliteit Gainsway • Adviseert bij opstarten van uw bedrijf; • Begeleidt bij het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsmodellen en -systemen; • Actieve signalering bij belastingwijzigingen. • Controle of er "knelpunten" of juist nieuwe mogelijkheden voor belastingbesparing ontstaan; • Ondersteunt bij het maken van procesbeschrijvingen; • Adviseert op diverse fiscale- en financiële gebieden.
 6. 6. Interim Management Er kunnen zich in elke organisatie situaties voordoen waarin interim management een doeltreffend middel is om uw wensen te realiseren. Door omstandigheden kunnen er tijdelijk achterstanden in de administratie van uw organisatie ontstaan. U overweegt daarom uw staf tijdelijk uit te breiden. Met een administrateur, medewerker administratie, hoofd financiële administratie of (assistent) controller. Het werk moet snel starten. Uw nieuwe externe medewerker moet zich snel in de complexe materie kunnen vastbijten, direct gevolgd door maximale arbeidsprestatie. Gainsway kan dit voor u regelen Interim-management is een goede keus voor specifieke, vaak tijdelijke problemen.
 7. 7. Vormen van Interim- Management Vormen van interim management die geleverd kunnen worden door Gainsway zijn: • Crisismanagement; op korte termijn herstellen van orde en rust; • Verandermanagement; anticiperen op toekomstige wijzigingen; • Projectmanagement; managen van lopende of nieuwe projecten; • Overbruggingsmanagement; bij een plotseling ontstane of tijdelijke vacature. • Het implementeren van nieuwe pakketten of systemen • Overbrugging van plotselinge afwezigheid U kunt denken aan ziekte, overlijden of vertrek van een medewerker. Omstandigheden waarbij het aanstellen van een definitieve opvolger lang kan duren. • Achterstanden in de administratie De administratie binnen uw organisatie heeft al geruime tijd een achterstand. De achterstand blijft voortduren en u moet met achterhaalde informatie werken. Door het inzetten van onze medewerkers wordt de continuiteit van uw administratie gewaarborgd tot er een structurele oplossing gevonden is. Onze opdrachtgevers zijn verdeeld over verschillende branches en kan een kleine onderneming zijn tot een grote internationale onderneming.
 8. 8. Voor wie kunnen wij wat betekenen met het voeren van de boekhouding • De ondernemer voor wie een boekhouder in vaste dienst geen optie is; • De ondernemer die graag de boekhouding wil uitbesteden om kosten te besparen; • De ondernemer die advies wenst met betrekking tot inrichten, opzetten of verzorgen van zijn boekhouding
 9. 9. Uw boekhouding laten verzorgen door Gainsway • Het verzorgen van de gehele financiële administratie, hierbij moet u denken aan het inboeken van in- en verkoopfacturen, verwerken van bankafschriften, kasboek, betalen van crediteuren, debiteurenbeheer etc. • Opstellen jaarrekening • Opstellen periodieke rapportages (balans & winst- en verliesrekening) • Opstellen budget of liquiditeitsbegroting • Opstellen publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel • Aangifte Omzetbelasting • Aangifte vennootschapsbelasting • Advisering, inrichten en opzetten van uw administratie • Optreden als gesprekspartner bij contacten met de accountants of andere externe partijen
 10. 10. Contact Wilt u weten wat Gainsway voor uw bedrijf zou kunnen betekenen, neem dan contact met ons op Tel: 06-37562494

×