Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Trygghetssirkelen
Jeg trenger
at du...
Jeg trenger
at du...
Jeg trenger
at du...
Jeg trenger
at du...
Tar i mot meg
når je...
8.	 Rammeplanens fagområder knyttet opp mot
	 barnas utvikling og progresjon
Fagområdene Alder: 0-2 åringene
Kommunikasjon...
Fagområdene Alder: 2-3 åringene
Kommunikasjon, Språk og
Tekst
Voksnes observasjon og respons på barnets non-verbale og ver...
Fagområdene Alder: 3-4 åringene
Kommunikasjon, Språk og
Tekst
Dialogen er fremtredende. Fortellerglede. Videreutvikle sin ...
Fagområdene Alder: 3-4 åringene
Nærmiljø og Samfunn Utforske nærmiljøet i nær tilknytning til barnehagen.
Aktiviteter: Tur...
Barns Progresjon ut fra alder
Fagområdene Alder: 5-6 åringene
Kommunikasjon, Språk og
Tekst
Snakke i fortid, nåtid og frem...
Fagområdene Alder: 5-6 åringene
Etikk, Religion og Filosofi Lære om rett og galt i forhold til kristne og humanistiske ver...
Hovedmål Delmål 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
1.
”I valgte estetiske
omgivelser dan-
ner vi hele men-
nesker”
Dele barna i...
15. Anbefalt faglitteratur for foreldre og personale:
Tittel: Kilde / Forfatter:
Rammeplan for barnehagens innhold og opp...
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
SMBH Virksomhetsplan2013_18
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SMBH Virksomhetsplan2013_18

1,028 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SMBH Virksomhetsplan2013_18

 1. 1. Trygghetssirkelen Jeg trenger at du... Jeg trenger at du... Jeg trenger at du... Jeg trenger at du... Tar i mot meg når jeg søker deg Beskytter meg Trøster meg Viser godhet for meg Organiserer følelsene mine Støtter min utforsking Passer på meg Fryder deg over meg Hjelper meg når jeg trenger det Har det gøy med meg Alltid: vær større, sterkere, kloker og god Så sant det er mulig: følge mitt barns behov Når det er nødvendig: ta ledelsen TRYGG BASE SIKKER HAVN Foreldre med fokus på barnets behov Cooper, Hoffman, Marvin & Powell, 1999
 2. 2. 8. Rammeplanens fagområder knyttet opp mot barnas utvikling og progresjon Fagområdene Alder: 0-2 åringene Kommunikasjon, Språk og Tekst Voksnes observasjon og respons på barnets non-verbale/verbale språk. Benevning, bruk av konkreter. Lyder og rytmer i språket. Gjenta og bekrefte barnets språk. Dialog i dagligdagse rutinesituasjoner. Aktiviteter: Bildebøker, eventyr, sang, rim og regler, “sanglig samspill”. Turtaking. Samlingsstund. Bravo leken. Kropp, Bevegelse og Helse Rulle, krabbe, gå, sitte. Hvile og måltid. God plass til store bevegelser. Bli kjent med egen kropp. Grovmotorikk. Aktiviteter: Nærhet og støtte for stimulering av grunnleggende beveg- elser. Samspill. Utforskning av det fysiske rom. Utfordringer utendørs. En gryende innføring av håndvask før måltid. Kunst, Kultur og Kreativitet Dans og rytmiske bevegelser. Sanse og bli kjent med ulike materialer. Stimulere alle sansene ved ulike inntrykk. Aktiviteter: Sang, musikk og drama, toving, baking, maling, tegning. Kunst i natur. Natur, Miljø og Teknikk Oppleve glede og utfordringer ved å være ute i all slags vær. Nærhet og samspill med dyr. Aktiviteter: Aktive voksne i leik og samspill med barna. Turer rundt på barnehageområdet. Stell og kos med dyra. Dyrelyder. Etikk, Religion og Filosofi Fokus på små barns etikk, og veiledning i normer for godt samspill. En begynnende utvikling av toleranse og interesse for den andre. Aktiviteter: Sanger, og tilrettelagt formidling av høytidene. Nærmiljø og Samfunn Bli kjent og trygg i barnehagens miljø. Aktiviteter: Gjøre seg kjent både ute og inne. Antall, Rom og Form Form, antall, farger og systematisering. Aktiviteter: Putteboks. konstruksjonsleik, puslespill, telle. Sosial Kompetanse Samspill, parallell – lek, turtaking, tilknytning, ansiktsuttrykk, trygg base, gjentakelser, herming. Aktivitet: sette ord på følelser, kjenne igjen og sette ord på følelser hos andre, handlinger stemninger.
 3. 3. Fagområdene Alder: 2-3 åringene Kommunikasjon, Språk og Tekst Voksnes observasjon og respons på barnets non-verbale og verbale språk. Benevning og gjentakelser. Lyder og rytmer i språket. Aktiviteter: Knytte ord til bilder og konkreter Bildebøker, snakkepak- ka, sang, sangkort, rim og regler. Turtaking. Samlingsstund. Lære sangtekster. Barneskrift/lekeskrift. Bravo leken. Kropp, Bevegelse og Helse Rulle, gå, hoppe, klatre, krype, åle, løpe, danse. Hvile og måltid Gry- ende bordmanerer. God plass til store bevegelser. Bli kjent med egen kropp. Aktiviteter: Nærhet og støtte for stimulering av bevegelse, hinder- løype på ulike plan. Samspill. Utforskning av det fysiske rom. Mat og helse. Utfordringer utendørs. Barna skal vaske hendene når de har vært på do og før måltidene. Kunst, Kultur og Kreativitet Sanse og bli kjent med ulike materialer og bli kjent med ulike teknik- ker. Stimulere alle sansene ved ulike inntrykk. Begynne å gå i rolle. Aktiviteter: Sang, dramatisere for – og med barna, musikk, bli kjent med primærfargene, dans. Toving, maling, tegning, klippe og lime, kunst i natur, baking, modellering, plastelina. Natur, Miljø og Teknikk Oppleve glede og utfordringer ved å være ute i all slags vær. Nærhet og samspill med dyr. Begynne å ta ansvar for og sette navn på dyreartene. Aktiviteter: Aktive voksne i leik og samspill med barna. Kortere turer ut av barnehageområdet. Stell, foring og kos med dyra. Etikk, Religion og Filosofi Lære om rett og galt ut fra verdier og normer. «Den gyldne regel» Undring og nysgjerrighet. En gryende forståelse av at det finnes ulike høytider. Aktiviteter: Sanger, fortellinger og tilrettelagt formidling av høytidene. Nærmiljø og Samfunn Bli kjent og trygg i barnehagens miljø. Aktiviteter: Gjøre seg kjent både ute og inne. Faste turdager. Antall, Rom og Form Form, farge, antall, mengder, og systematisering. Aktiviteter: Konstruksjonsleik, puslespill, matlaging, perling, innføring av geometriske former. Sosial Kompetanse Trygg base, leke sammen med, egne behov, vennerelasjoner, selvhevdelse, en gryende empati, sette ord på egne og andres følels- er. Aktiviteter: Være sammen prosjektet, bli kjent med løven, bruke speil i aktiviteter for å bli kjent med seg selv og egne uttrykk, fokus på hvem vi er.
 4. 4. Fagområdene Alder: 3-4 åringene Kommunikasjon, Språk og Tekst Dialogen er fremtredende. Fortellerglede. Videreutvikle sin be- grepsforståelse og lære samlebegrep og preposisjoner. Gi uttrykk for ønsker og behov. Aktiviteter: Språkgruppe. Spill. Samlingsstund. Snakkepak- ka. Eventyr og myter. Sang/Sangkort, rim og regler. Kims lek. Lekeskriving/barneskrift. Leik med lyder og lydsymboler. Kropp, Bevegelse og Helse Bevisstgjøring i å sette grenser for egen kropp. Løpe, åle, krype, hoppe, hinke, gå på ski, ake, klatre i trær, og løpe. Gå i trapper. Bruke alle plan. Finmotorikk. Forståelse for påkledning etter vær- forhold. Aktiviteter: Smøre selv og begynne å mestre spiseredskapene, matlaging, kost og ernæring, hvile og måltid. Begynne å mestre av – på kledning. Barna vasker hendene når de har vært på do og før måltidene. Kunst, Kultur og Kreativitet Lære forskjellige teknikker og uttrykksformer. Stimulere gjennom varierte inntrykk. En begynnende bevissthet rundt egne uttrykk. Primær og sekundærfarger. Begynnende mestring av tegne – skriveredskaper, mestring av ulike teknikker. Aktiviteter: Dans, musikk, sang, drama og forming. Kunst i na- tur. Rollelek, stasjonslek, dukketeater, teater/dramaforestillinger, rytmeinstrumenter – følge puls/rytme. Sangleiker. Natur, Miljø og Teknikk Tilrettelegging for glede og humor i aktiviteter i utendørs. Grunn- leggende kunnskaper om naturen. Bli glad i naturen. Bruk av digitale kamera. Begynnende kjennskap til IKT. Kunnskap om bærekraftig utvikling. Aktiviteter: Faste turer ut i skogen og på sjøen. Formidling av kunnskap om naturen. Ansvar for og kos og stell av dyra. Kom- postering. Kildesortering. Eksperimenter i 100 – meter skogen. Lage fuglemat. Fysikk forsøk. Prosjektarbeid: Grønt flagg. Etikk, Religion og Filosofi Lære om rett og galt i forhold til kristne og humanistiske verdier (etisk veiledning). Utvikle toleranse for hverandres bakgrunn og høytider. Nestekjærlighet, «den gylne regel». Prososiale ferdighet- er. Formidling og markering av høytidene. Aktiviteter: Høytlesing og tilgang på kristen litteratur. Formidling av egen og andre religioner som er i barnehagegruppen. Ro til undring og filosofi og muligheter for å stille undrende spørsmål.
 5. 5. Fagområdene Alder: 3-4 åringene Nærmiljø og Samfunn Utforske nærmiljøet i nær tilknytning til barnehagen. Aktiviteter: Turer ut av barnehagen og ut av barnehagens om- råde. Bibliotek, museer, gårdsbesøk. Besøke de andre Soria Moria barnehagene og bruke bussen og båten. Antall, Rom og Form Knytte tall til symboler, begynne å knytte tallsymbol til mengde(tallrekka). Systematisere og sortere. Danne mønster. Møte forskjellige geometriske former. Aktiviteter: pusling, perling, kunst i natur, kjøkkentjeneste, kon- struksjonsleik, ulike spill, veie, måling, butikkleik. Sosial Kompetanse Trygg base. Leke sammen med, egne – og andres behov, mer faste vennerelasjoner, innrette seg etter fellesskapet, desentre- ring, selvhevdelse, løsningsfokusert, evnen til empati, sette ord på egne og andres følelser. Begynne å se konsekvenser av egne valg. Aktiviteter: Være sammen prosjektet, bruke løven aktivt, kunne løveloven, bruke speil i aktiviteter for å bli kjent med – og glad i seg selv og egne uttrykk, fokus på hvem vi er.
 6. 6. Barns Progresjon ut fra alder Fagområdene Alder: 5-6 åringene Kommunikasjon, Språk og Tekst Snakke i fortid, nåtid og fremtid. Lydene er på plass. Variert språk. Kan fortelle en historie med en viss sammenheng. Rime på egen- hånd. Bidra til aktiv fremdrift i dialogen. Metaspråklig kompetanse. Leike med lydsymboler, kan gjenkjenne lydene og knytte dem til lydsymbolene. Lekeskrift. Aktiviteter: Samlingsstunden. Snakkepakka. Språkspill, stå frem i en gruppe, sang, rim og regler. Ulik litteratur. Lage egne fortel- linger. Skolegruppa. Fabulering, vitser og gåter. Kropp, Bevegelse og Helse Klatre, gå bakover, hoppe m/samla bein, hinke. Finmotorisk: gripegrep, pinsettgrep. Valgt side. Ta vare på personlig hygiene. Utholdenhet og mestring av ulendt terreng. Balanse mellom hvile og aktivitet. Sette grenser for egen kropp, utvikle forståelse og re- spekt for egen og andres kropp og respektere at vi er forskjellige. Kunnskap om menneskekroppen. Aktiviteter: Tilrettelagt fysisk miljø for allsidig grovmotorisk ut- vikling. Mestre påkledning. Orden på egne ting. Barna skal selv vise initiativ til å vaske hendene før måltidet, når de har vært på do og de må kunne mestre hygienen rundt toalettsituasjonen. Kunst, Kultur og Kreativitet Videreutvikle teknikker og ferdigheter med forskjellige farger, former og materialer. Utforske egen kreativitet og gi arbeidet et personlig uttrykk. Aktiviteter: Kunst i natur, møte kunst og kunstnere, ulike håndt- verksaktiviteter, maling, leire og andre formingsaktiviteter, fig- urteater, drama og teater, fremføre drama/teater for andre, musik- kaktiviteter, dans, maling, tegning, fargelegging, klippe og lime, spikke. Natur, Miljø og Teknikk Grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspill i naturen. Kunnskap og erfaringer om dyr og vekster. Teknikk i lek og hverdagsliv. Kunnskap om bærekraftig utvikling. Aktiviteter: Turer i skog og til sjøs. Insektsamling, Terrarium, Ans- var for dyrestellet. Prosjektarbeid: Grønt flagg. Bruk av digitalt ka- mera. Foto brukes i pedagogisk dokumentasjon. For at barna skal få ferdigheter innen IKT skal barna jevnlig være med i prosessen fra motiv til ferdig dokumentasjon. Vi skal tilrettelegge for både jentene og guttenes nysgjerrighet for å ta i bruk digitale verktøy. Fysikkforsøk. Artsbestemmelse.
 7. 7. Fagområdene Alder: 5-6 åringene Etikk, Religion og Filosofi Lære om rett og galt i forhold til kristne og humanistiske verdier (etisk veiledning). Utvikle toleranse for hverandres bakgrunn. «Den gyldne regel» Formidling og markering av høytidene. Aktiviteter: Høytlesing og tilgang på kristen litteratur. Formidling av egen og andre religioner som er i barnegruppen. Ro til undring og tenking og muligheter for å stille undrende spørsmål. Kirkebe- søk. Nærmiljø og Samfunn Barnas medvirkning bør fokuseres på slik at de får innsikt i og erfaring med deltakelse et demokratisk samfunn. Kjenne til FN`s barnekonvensjon. Bli kjent med offentlige transportmidler, bli kjent med ulike yrkesgrupper, trafikkopplæring og utvide sitt nærmiljø. Aktiviteter: Byturer, bibliotekbesøk, skolebesøk, overnatting på Gurebo Gård, besøke ulike kulturelle severdigheter i nærmiljøet. Bli kjent med lokal historie. Antall, Rom og Form Tilegne seg gode matematiske begreper. Kjennskap til tallrekka. Se forskjell på tallsymboler og bokstavsymboler. Gjøre seg kjent med ulike geometriske former. Aktiviteter: leke med former, antall, volum, mengder, lengder ute og inne, Mattemeisen, systematisere, klassifisere. Bruke historier, fortellinger og eventyr innen temaet. Sosial Kompetanse Egen identitet. Trygg base. Kunne motta og utføre en beskjed. Inkludere andre i lek og andre aktiviteter. Setter ord på verdier og andres behov, faste vennerelasjoner, innrette seg etter felless- kapet og selv bidra til å lage regler. Desentrering, selvhevdelse, løsningsfokusert, evnen til empati, sette ord på egne og andres følelser. Begynne å se konsekvenser av egne valg. Aktiviteter: Være sammen prosjektet, bruke løven aktivt, kunne løveloven, fokus på hvem vi er. Samlingsstund brukes som aktivt fora i å arbeide med selvfølelsen, si noe pent om hverandre, om seg selv og å kunne motta kompliment fra andre.
 8. 8. Hovedmål Delmål 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 1. ”I valgte estetiske omgivelser dan- ner vi hele men- nesker” Dele barna i små grupper Tid og rom for hver enkelt barn Barns medvirkning Utøve anerkjennende kommunikasjon X X X X X X X X X X X X X X X Være sammen prosjektet. De minste barna Estetikk i det fysiske miljøet Likestilling Språk, tekst og kommunikasjon X X X X X X X X X X X X X X X Måltider, kost og ernæring Kropp og helse i harmoni Våre tradisjoner og kultur X X X X X X X X X 2. ”Arbeid med este- tiske fag” Natur og miljøkunst ”Inntrykk og uttrykk” X X X X X 3. ”Miljø, stell av dyr og hage” Grønt flagg Hagestell Dyrestell: samspill og nærkontakt med dyr X X X X X X X X X X 4. ”Utvikle et per- sonlig forhold til kunnskap om naturen” Innhold på turene Undring/filosofi, møte med barnas nysgjer- righet Utvikle kunnskap om naturen Antall, rom og form IKT X X X X X X X X X X X X X X 5. ”Annet” Psykososialt arbeidsmiljø/klimatest HMS Foreldresamarbeid Barna evaluerer Dokumentasjon Evalueres hvert år Brukerundersøkelser Spesielt barneuka
 9. 9. 15. Anbefalt faglitteratur for foreldre og personale: Tittel: Kilde / Forfatter: Rammeplan for barnehagens innhold og opp- gaver Kunnskapsdepartement, 2006 Skal vi snakke om det? Thomas Gordon Være sammen Foreldreeske. Du og barnet ditt. Eyvind Skeie Sosial arv Lene Lind Solstråleboken Trond Haukedal Mellom ordene Per Jensen og Inger Ulleberg Ubegrenset kraft Antony Robbins Verdier i verditapets tid Guttorm Fløistad Å bli seg selv Marianne Brodin og Ingrid Hylander Gi barna 100 muligheter i stedet for 2! Kristina Henkel og Marie Tomicic NLP i praksis Gillian Godtfredsen og Melinda Merunada Jeg sa ikke kom inn! Eli Rygg Smil! Vi skal spise Jesper Juul Ditt kompetente barn Jesper Juul Her er jeg. Hvem er du? Jesper Juul Små barns etikk Eva Johansson Den lille, store forskeren Gophnik, Meltoff og Kuhl Fordi jeg fortjener det Kristin Oudmeyer Levende Spor Jan Erik Sørenstuen Lek for livet Gunilla Knutsdotter Olufsson Selvfølelsen Guro Øiestad Gubben og katten bøkene Sven Nordquist Kråka Knas Magnhild M. Tveit m.fl Kjeft mindre E. Sigsgaard

×