Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verejná prezentácia Participatívneho rozpočtu pre Levice

1,063 views

Published on

Verejná prezentácia Participatívneho rozpočtu pre Levice 20.5.2015

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Verejná prezentácia Participatívneho rozpočtu pre Levice

 1. 1. Participatívny rozpočet • PR ako agenda OSN • dobre spravované mesto, transparentná samospráva • Porto Alegre, Brazília (1,5 milióna obyvateľov) • Rôznorodosť (1)štruktúry a mechanizmov (2)právneho rámca
 2. 2. PR – základné charakteristiky - financie - svojprávnosť a kompetencie (samospráva) - diskusia - deliberácia (verejné zvažovanie) - nezávislosť a transparentnosť občianske grémia - proces - evaluácia - hodnotenie
 3. 3. PR BANM 2014 • pr.banm.sk • fb participaciabanm • utopia.sk
 4. 4. Výstupy PR Priority – definovanie kľúčových oblastí, kam by samospráva mala investovať (Burza nápadov) Projekty – nízkonákladové (do 5 tis.) investície (spolu)realizované občanmi, ktoré vytvárajú nové alebo skvalitňujú existujúce služby; inovatívny prvok Zadania – vysokonákladové investície realizované alebo obstarané samosprávou
 5. 5. Komunitná záhrada
 6. 6. Komunity • participatívne komunity – Teritoriálne (geografické) – Tematické: (1)Podľa služieb pre občanov (oddelenia magistrátu) (2)Podľa reprezentatívnosti, na základe populačných skupín
 7. 7. Participatívna komunita • Základné pravidlá: • Otvorenosť • Transparentnosť • Demokracia a občiansky princíp • Spolupráca (wiki a crowdsourcing) • Formalizácia a externá komunikácia
 8. 8. Čo nás čaká? - Zámer: zozbieranie námetov a tém v pracovných skupinách a vytvorenie spoločného dokumentu - sformovanie tématických komunít - zhrnutie a predstavenie ďalších krokov
 9. 9. Ďalšie kroky - stretnutie s vedením mesta - publikovanie dokumentu a ďalších informácií na http://pr.levice.eu a https://www.facebook.com/Participacia.Levice - sformovanie koordinačnej rady - dialóg s predstaviteľmi samosprávy o ďalšom postupe

×