Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej
participácie
Participatívne plánovanie, riadenie a kontrola samosprávy
Konferen...
Agenda
•
•
•
•
•

Utopia
Participatívny rozpočet (PR)
Samospráva – realita, možnosti, utópie
Potenciál prepojenia PR s Lin...
OZ Utopia
• Filozofická, metodická a technologická podpora
pre obyvateľov, komunity, NGOs, samosprávy a rezorty vo V4 regi...
Participatívny rozpočet
• PR ako agenda OSN – UN DP
• Cieľom je dobre spravovaná a transparentná
samospráva, za aktívnej ú...
Sektorové členenie samosprávy

www.utopia.sk

5
Občiansky sektor
Participatívny strom – sieť komunít:
– Teritoriálne (geografické) komunity:
(1) Bydlisko
(2) Pracovisko
(...
Partcipatívna komunita
 Základná funkcia:

- vytvorenie partnerskej, neformálnej, ale formalizovanej
občianskej štruktúry...
PR Proces

www.utopia.sk

8
Procesy PR z pohľadu komunity
• Formovanie komunity - inklúzia nových členov
• Definícia priorít komunity

•
•
•
•
•

– Dl...
OpenData a PR
OpenData čiastočne zreálňuje utopickú víziu PR
• umožňuje prístup k podkladom pre kvalifikované
rozhodovanie...
Potenciál
• Výrazné posilnenie kompetencií zastupiteľstva.
• Transparentné a štandardizované zapojenie občana.
• Transpare...
Potenciál 2.0
• Prepojenie tematických komunít ČR a SR
–
–
–
–
–
–

zdieľanie informácií, metodík, pravidiel a postupov,
p...
Výzvy pre nás
Propagácia participatívnych mechanizmov
– Zavedenie participatívnych procesov je „drahé“
– Podpora občanov
–...
Ďakujem za pozornosť!
Vybrané projekty Utopie:
http://www.utopia.sk
http://www.opendata.sk
http://www.comsode.eu

Particip...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie

2,739 views

Published on

Participatívne plánovanie, riadenie a kontrola samosprávy
Konferencia INSPIRUJME SE..."otvorenosťou" 27.11.2013
Organizujú:
- Slovenská agentúra životného prostredia
- CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie

 1. 1. Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie Participatívne plánovanie, riadenie a kontrola samosprávy Konferencia: INSPIRUJME SE ..."otvorenosťou" 27.–28.11.2013, Bratislava OZ Utopia - www.utopia.sk Gabriel Lachmann
 2. 2. Agenda • • • • • Utopia Participatívny rozpočet (PR) Samospráva – realita, možnosti, utópie Potenciál prepojenia PR s Linked OpenData Výzvy www.utopia.sk 2
 3. 3. OZ Utopia • Filozofická, metodická a technologická podpora pre obyvateľov, komunity, NGOs, samosprávy a rezorty vo V4 regióne • Regionálne a záujmové prepojenie mikro-sietí/komunít pomocou participatívneho stromu • Občianske médium – prototyp komunitného agregátora • Participatívne rozpočty – Magistrát BA, RK, Participatívne Mlyny, BANM, BB • OpenData.sk – OpenData podpora komunít – Účasť v pracovných skupinách, štandardizácia, www.dataforum.eu – Idea FP7 projektu www.comsode.eu Components Supporting the Open Data Exploitation • Viac na www.utopia.sk , www.opendata.sk www.utopia.sk 3
 4. 4. Participatívny rozpočet • PR ako agenda OSN – UN DP • Cieľom je dobre spravovaná a transparentná samospráva, za aktívnej účasti občanov • Mnohé príklady zo sveta • Základné možnosti pre verejnosť Transparentné a štandardizované: (1) (2) (3) (4) procesy presadenia vlastných priorít, zámerov, návrhov, spolurozhodovanie o prioritách samosprávy, zúčastnenie sa prípravy projektov, zadaní a obstarávaní, dohliadanie nad celým procesom vrátane interných procesov samosprávy. www.utopia.sk 4
 5. 5. Sektorové členenie samosprávy www.utopia.sk 5
 6. 6. Občiansky sektor Participatívny strom – sieť komunít: – Teritoriálne (geografické) komunity: (1) Bydlisko (2) Pracovisko (3) Miesto štúdia – Tematické komunity: (1) Podľa služieb pre občanov (oddelenia magistrátu, mestské podniky, ... ) (2) Podľa reprezentatívnosti, na základe populačných skupín (seniori, mládež, rodiny s deťmi, ... ) (3) Podľa odborného a záujmového zamerania občanov (urbanizmus, infraštruktúra, školstvo, voľný čas, ... ) www.utopia.sk 6
 7. 7. Partcipatívna komunita  Základná funkcia: - vytvorenie partnerskej, neformálnej, ale formalizovanej občianskej štruktúry pre samosprávne inštitúcie - Využitie nástrojov vzájomného vzdelávania a deliberácie - Konsenzuálne rozhodovanie, ak je to možné.  Základné úlohy: - posilnenie samosprávy - komunikácia so samosprávou ohľadom aktuálnych problémov - príprava a realizácia procesov PR v miestnych podmienkach - navrhovanie a presadzovanie vlastných priorít a alternatívnych riešení - kritika a kontrola samosprávy www.utopia.sk 7
 8. 8. PR Proces www.utopia.sk 8
 9. 9. Procesy PR z pohľadu komunity • Formovanie komunity - inklúzia nových členov • Definícia priorít komunity • • • • • – Dlhodobé priority – Priority pre dané obdobie Príprava projektov Príprava podkladov pre obstarávania Verejná prezentácia, deliberácia Delegovanie zástupcov Verejné zvažovanie celého PR • Realizácia projektov samosprávou a ich verejná kontrola www.utopia.sk 9
 10. 10. OpenData a PR OpenData čiastočne zreálňuje utopickú víziu PR • umožňuje prístup k podkladom pre kvalifikované rozhodovanie občana • umožňuje linkovať a filtrovať dáta priamo pre participatívny strom (podľa záujmu, lokality,...) • znižuje cenu prevádzky PR a participatívnej demokracie • štandardy pre zverejňovanie dát • nástroje a metodiky na spracovanie a vizualizáciu dát www.utopia.sk 10
 11. 11. Potenciál • Výrazné posilnenie kompetencií zastupiteľstva. • Transparentné a štandardizované zapojenie občana. • Transparentný proces stanovovania priorít a z nich vyplývajúcich služieb poskytovaných samosprávou a ich pravidelná verifikácia za účasti občana. • Spoluúčasť občana na tvorbe zadaní projektov realizujúcich potreby definovaných služieb vrátane participácie verejnosti na tvorbe zadaní pre verejné obstarávania. • Občianska kontrola využívajúca: – štruktúru a procesy participatívneho stromu, – OpenData prístup k informáciám, – potenciál na výrazné zníženie korupcie a finančných únikov. www.utopia.sk 11
 12. 12. Potenciál 2.0 • Prepojenie tematických komunít ČR a SR – – – – – – zdieľanie informácií, metodík, pravidiel a postupov, preberanie projektov z iných samospráv, spolupráca samospráv, zdieľanie infraštruktúry a aplikácií spolupráca občanov, priateľstvá, partnerstvá spoločné, prípadne koordinované čerpanie z fondov, grantov,... • Link OpenData samospráv – zdieľanie aplikácií, spoločné aplikácie, zdieľanie vývoja app – sledovanie trendov v dátach a rýchla identifikácia anomálií – nová ekonomika www.utopia.sk 12
 13. 13. Výzvy pre nás Propagácia participatívnych mechanizmov – Zavedenie participatívnych procesov je „drahé“ – Podpora občanov – Politická podpora Open Linked Data – Absencia metodík k existujúcim technológiám – Linkované dáta – spolupráca V4, prípadne + DACH región (AT, GE, CH) – Národné registre – autority, popisné xml prvky, URI, atď – treba definovať inštitúcie, ktoré budú zabezpečovať operatívu – Medzirezortná a medziodborová spolupráca na budovaní spoločných ontológií, autorít, ... a ich väzby na medzinárodné ekvivalenty kto? www.utopia.sk 13
 14. 14. Ďakujem za pozornosť! Vybrané projekty Utopie: http://www.utopia.sk http://www.opendata.sk http://www.comsode.eu Participatívne rozpočty v SR: http://pr.bratislava.sk http://pr.banm.sk http://pr.ruzomberok.sk http://pr.banskabystrica.sk – pravdepodobne funkčné od cca 1.1.2014 http://kc.mlynska.sk/liferay/participativne-mlyny Gabriel Lachmann – http://gabo.tel www.utopia.sk 14

×