Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

Similar to презентация за видра и бобър редактирана(20)

Advertisement

презентация за видра и бобър редактирана

  1.  Начин на живот и хранене  Главна храна на видрата е рибата. Лови жертвата си изкусно под водата. Разнообразява храната си с жаби, раци, водни плъхове, насекоми и други животни. На сушата излиза през нощта, като търси спящи и мътещи птици. Видрата е малко по-едра от котка. Тялото и е удължено, гъвкаво и на дължина достига до 75 см. Опашката и е сравнително дълга — до 50 см, масивна, мускулеста с двигателна функция. Гърбът и е шоколадово кафяв, а коремът по-светъл. Предните лапи имат плавателна ципа.Тя е и също защитено животно в Червената книга на България.
  2. Размножителният период е през март-април. Женската ражда от 2 до 5 малки. Тя ги пази много добре.
  3. Морската видра или кала́н (Enhydra lutris), в миналото известна и като морски бобър или камча́тски бобър e хищен морски бозайник от семейство порови, родственник на видрата. Морската видра е рядък вид, който обитава тихоокеанското крайбрежие на САЩ, Канада, Русия и Япония. Възрастните морски видри тежат между 14 и 45 kg, което ги прави най-едрите представители на семейство Порови, но за сметка на това са най-дребните морски бозайници.  Приема се, че морската видра има най-гъстата, топла и водоустойчива кожа в животинския свят, която, въпреки липсата на мастен слой, ̀и помага да поддържа температура от 38 градуса. Въпреки, че може да ходи по сушата, морската видра прекарва почти целия си живот в океана. Морската видра е напълно морско животно, приспособено към живот във водата. Тя плува по гръб, докато се храни, използвайки коремчето си за маса, а когато спи, се увива във водорасли, за да не я отнесе течението.
  4. Морските видри обитават предимно крайбрежните части на моретата, където се гмуркат за намиране на храна. Плячката включва морски безгръбначни като морски таралежи, мекотели, ракообразни, както и редица видове риба. Забелязана е употребата на камъни за разчупване на черупки и раздробяване на плячка, което прави морската видра един от малкото бозайници, използващи инструменти. В голяма част от ареала си е ключов вид, контролиращ популациите на други организми, като например морски таралежи. Хранителните навици на морската видра включват и видове използвани от хората за храна, което често е причина за конкуренция между хората и видрите.
  5. През XVIII-XIX век заради ценната си кожа, морската видра е била подложена на изтребление и днес е застрашен от изчезване вид. От първоначалната световна популация, изчислявана на 150 000 - 300 000 екземпляра, след изтребването на значителна част между 1741 и 1911 година, общата бройка на индивидите пада до около 1000 - 2000 в естествената им среда на обитание. Забраната за лов и търговия на морски видри, природозащитните усилия и редица програми за реинтродуциране на вида в места от историческия ареал, дават известни резултати и в момента вида обитава около две трети от първоначалния си ареал.
  6. Фосилните останки показват, че е хидрите остават изолирани в Северния Тих океан преди около 2 милиона години. Изолацията дава началото на два вида — изчезналият Enhydra macrodonta и съвременната морска видра Enhydra lutris . Морската видра се обособява като биологичен вид първоначално в северен Хокайдо и Русия, а по-късно се разпростира до Алеутските острови, Аляска и на юг към Западното крайбрежие на Северна Америка. В сравнение с китоподобните, сирените и тюлените , които влизат във водата преди 50 млн., 40 млн. и 20 млн. години респективно, морските видри се приспособяват към воден начин на живот сравнително късно в еволюцията . В някои отношения обаче, морските видри са по-пълно приспособени за живот в океана от сходните морски бозайници. Тюлените например раждат на сушата или леда, докато морските видри не напускат водата .
  7. За разлика от повечето морски бозайници, морската видра не притежава подкожни тлъстини, а топлоизолацията на тялото се осъществява предимно от гъстата козина. Козината е най- гъстата сред всички бозайници. Притежава около 150 000 косъма на квадратен сантиметър. По структурата космената покривка на тялото се дели на два слоя — външен, съставен от дълги водонепроницаеми косми и вътрешен, с къси пухести косми. Външният слой служи за изолация от водата и предпазва долния слой от намокряне и по този начин ограничава загубите на топлина от тялото. Водонепропускливостта на космената покривка пряко зависи от нейната чистота и поради това морската видра полага особени грижи за нея. Добрата подвижност на гръбначния стълб и гъвкавата кожа позволяват на видрата до достигне всяка част от своето тяло с уста. Окраската на козината е обикновено кафява със сребристо-сиви петна, но е възможно да варира от жълтокафява до бледосиво кафява, понякога и до черна. При възрастните екземпляри главата, областта около гърлото и гърдите придобиват по- светъл оттенък за разлика от останалата част на тялото .
  8. Бобрите са род водолюбиви гризачи, разпространени в Северна Америка и Европа. Те са единствените представители на семейство Боброви (Castoridae), което съдържа само един род — Castor.  Генетични изследвания на двата вида европейски и северноамерикански бобър показват специфични различия между техните популации и малко вероятната кръстоска на видовете.  Бобрите са известни с отличителната си черта да „строят“ бентове (прегради) на реките, като така създават малки езерца, където строят своите домове. Телата им достигат на дължина до 130 см и тежат до 30 кг. Ловуват се заради ценната им кожа. Американският бобър е обявен за национално животно на Канада.
  9. Европейските бобри (Castor fiber) са вид средноголеми бозайници от семейство Боброви (Castoridae). Разпространени са в Южен Сибир и в Европа, с изключение на южните ѝ части. В началото на 20 век видът е силно застрашен, като популацията му се оценява на около 1200 екземпляра, но днес е напълно стабилизиран с над 600 хиляди екземпляра, като числеността и ареалът му нарастват. Европейският бобър е вторият по големина съществуващ днес гризач след капибарата.
Advertisement