Epd nictiz gert jan van boven

1,286 views

Published on

Epd nictiz gert jan van boven

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Epd nictiz gert jan van boven

 1. 1. Betere zorg doorbetere informatieGert-Jan van Boven, artsdirecteur
 2. 2. 2
 3. 3. Over NictizZorgprocessen waarin informatie geen beperkendefactor is worden mogelijk door realisatie van devolgende randvoorwaarden: • Delen van kennis over zorginnovatie met Expertise behulp van ICT / e-Health centrum • Standaardisatie van informatie en ICT Infrastructuur Standaarden Kennis • Een veilige en betrouwbare ICT- infrastructuur die geschikt is voor de zorg 3
 4. 4. “Beste openbare apotheker,vanaf 1 januari 2011 kunt u van onszo’n 30.000 faxen per jaar verwachten,namelijk voor elke patiënt waarvanhet medicatieoverzicht niet compleetis, één.” opgetekend in een Nederlands ziekenhuis 4
 5. 5. InteroperabiliteitInteroperabiliteit is de mogelijkheid van verschillende autonome,heterogene eenheden, systemen, partijen, organisaties ofindividuen om met elkaar te communiceren en interactie tehebben.Interoperabiliteit kent verschillende niveaus: ■ Procedurele (proces) interoperabiliteit ■ Semantische interoperabiliteit ■ Syntactische interoperabiliteit ■ Technische interoperabiliteitInteroperabiliteit gaat o.a. overArchitectuur, standaarden, afspraken en richtlijnen,protocollen, processen. 5
 6. 6. Zorg & interoperabiliteitHuisarts Zieken- …. huis Apotheek Verpleeg huis S&B S&B S&B S&B S&B O O O O O I I I I I T T T T T 6
 7. 7. ‘Landelijk EPD’Wat is het en hoe werkt het?• Het EPD is geen centrale opslag of database van medische dossiers. Gegevens blijven opgeslagen bij de bron, dus in de EPD’s van huisartsen, ziekenhuizen enz.• Het EPD is wel een stelsel van standaarden, wetgeving, toezicht en gesynchroniseerde hard- en software . Deze landelijke infrastructuur (“EPD-net”) maakt veilige uitwisseling van gegevens in de zorg mogelijk.• Uitwisseling is niet nieuw. Veel van de veiligheidseisen en - maatregelen wel. 7
 8. 8. ‘Landelijk EPD’ Wat is het en hoe werkt het?• Op dit moment kunnen worden uitgewisseld: • kerngegevens van huisarts naar huisartsenpost • medicatiegegevens van apotheek naar apotheek, huisartsenpost, huisarts en ziekenhuis.• De beroepsgroepen hebben in een standaard vastgelegd welke gegevens uit het dossier uitgewisseld moeten worden.• Dit kan alleen onder strenge voorwaarden: • behandelrelatie • toestemming van de patiënt • autorisatie voor de betreffende soort gegevens 8
 9. 9. ‘Landelijk EPD’Wat is het en hoe werkt het? Klik op deze link voor de film over het EPD 9
 10. 10. Hoe werkt het? Wat is de actuelemedicatie van deze patiënt? 10
 11. 11. Aansluitingen21-01-2011• 75 – 80 % doelgroep aangemeld voor aansluiting• 43% (2940) zorgaanbieders is aangesloten op LSP • Apotheken: 1.485 = 73% (90% aangevraagd) • HA praktijken: 1.401 = 31% (75% aangevraagd) • HA posten: 89 = 69% (75% aangevraagd) • Ziekenhuizen: 15 = 16% (16% aangevraagd)• aantal burgers > 5,8 mln• aantal opvraagbare dossiers > 7,4 mln• 2,6 % burgers bezwaar (0,29% n.a.v. persoonlijke brief) 11
 12. 12. Richtlijn veiligemedicatieoverdracht• Er is altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar bij elk contact van een patiënt met een voorschrijver. LEVV, NVVA• Bij een spoedopname binnen 24 uur.• Een medicatieoverzicht Opgesteld door de sector is binnen 24 uur bij de Per 01-01-2011: handhaving volgende schakel. door IGZ Per 01-01-2012: handhaving EVS door IGZ 12
 13. 13. Welke onderdelen worden alondersteund?Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens Landelijke infrastructuurTenminste1B Ter hand gestelde (verstrekte) medicatie Beschikbaar5 De apotheken die de geneesmiddelen hebben verstrekt Beschikbaar6 Basale patiëntkenmerken (BSN, naam, geboortedatum, Beschikbaar geslacht en adres)En verder.. (voor waarnemend huisarts)• de volledige episodelijst• de journaallijst van de laatste vijf consulten• geneesmiddelenintoleranties en contra-indicaties• actuele overdrachtsgegevens 13
 14. 14. Welke onderdelenworden ontwikkeld?Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens Landelijke infrastructuurTenminste Voorgeschreven medicatie, inclusief sterkte In ontwikkeling1A en dosering Beschikbaar op HAP Reden van starten/stoppen/wijzigen In ontwikkeling3 en de initiator Gedeeltelijk beschikbaar4 Eerste en actuele voorschrijver In ontwikkeling7 (Afgeleide) contra-indicatie comorbiditeit In ontwikkeling (Afgeleide) contra-indicatie8 In ontwikkeling geneesmiddelallergie, intolerantie en ADEOp aanvraag9 Laboratoriumgegevens In ontwikkeling10 Indicatie In ontwikkeling 14
 15. 15. En verder…• Medicatiebegeleiding: signaalfunctie op verzoek van de patiënt• Elektronisch voorschrift met elektronische handtekening• … 15
 16. 16. Welke onderdelen ontbreken nog?Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens Landelijke infrastructuurTenminste1C Toegediende medicatie Nog niet gepland1D Gebruikte medicatie, inclusief melding voortijdig stoppen Nog niet gepland2 Gebruik van alcohol en/of drugs (aard en duur) Nog niet geplandEn verder?Doelgroepen uit de richtlijn:• Tandartsen• Trombosediensten• Verpleegkundigen• … 16
 17. 17. Interoperabiliteit• Richtlijn veilige medicatieoverdracht• Processtandaarden: • Medicatieproces (poli-)klinische behandeling • Richtlijn ICT functies EMD • Apotheek • Ziekenhuis apotheek• Eenheid van Taal: Snomed• HL-7• IHE• …• Barcodering geneesmiddelen: GS-1 !!! 17
 18. 18. 18

×