Cursos anglès e learning

1,473 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,473
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
733
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cursos anglès e learning

 1. 1. Cursos e-learning d’anglès
 2. 2. OBJECTIUS I CONTINGUTS NIVELL Beginner 1 Objectius i continguts Nivell Beginner 1 <ul><li>Aprendre l’ús, la gramàtica, escriptura i pronunciació: </li></ul><ul><ul><li>dels pronoms personals (I, you, he, she, it, we, you, they) i del verb ser i estar (to be) del present simple en les seves formes afirmativa, negativa i interrogativa i les seves contraccions. Aprendre l’ús, la gramàtica, escriptura i pronunciació dels articles i plurals en anglès. </li></ul></ul><ul><ul><li>per demanar confirmació amb el verb ser o estar. </li></ul></ul><ul><li>Conèixer les lletres de l’alfabet i els números en anglès i els seus usos pràctics com a lletrejar i donar números de telèfon. </li></ul><ul><li>Aconseguir donar saber donar dates i a mantenir converses telefòniques, l’hora, els dies de la setmana, els mesos de l’any i números ordinals. </li></ul><ul><li>Unitat 1 </li></ul><ul><li>Pronoms personals i forma afirmativa del verb ser o estar. </li></ul><ul><li>Unitat 2 </li></ul><ul><li>Formes interrogativa i negativa del verb ser o estar. </li></ul><ul><li>Unitat 3 </li></ul><ul><li>El verb ser o estar en totes les seves formes i les seves contraccions. </li></ul><ul><li>Unitat 4 </li></ul><ul><li>Els articles i els plurals. </li></ul><ul><li>Unitat 5 </li></ul><ul><li>Expressions de temps per saludar . </li></ul><ul><li>Unitat 6 </li></ul><ul><li>Com saludar en anglès. </li></ul><ul><li>Unitat 7 </li></ul><ul><li>L’alfabet i com lletrejar. </li></ul><ul><li>Unitat 8 </li></ul><ul><li>Els números. </li></ul><ul><li>Unitat 9 </li></ul><ul><li>Com donar l’hora. </li></ul><ul><li>Unitat 10 </li></ul><ul><li>Dies, mesos, números ordinals i dates. </li></ul><ul><li>Unitat 11 </li></ul><ul><li>Com donar l’hora. </li></ul><ul><li>Unitat 12 </li></ul><ul><li>Dies, mesos, números ordinals i dates. </li></ul>
 3. 3. OBJECTIUS I CONTINGUTS NIVELL Beginner 2 Objectius i continguts Nivell Beginner 2 <ul><li>Saber com es classifiquen els verbs en anglès i com descriure accions de la vida quotidiana. </li></ul><ul><li>Conèixer l’ús, la gramàtica, escriptura i pronunciació: </li></ul><ul><ul><li>del verb auxiliar “do” per a fer preguntes i negar situacions de la vida quotidiana. </li></ul></ul><ul><ul><li>dels adverbis de freqüència més utilitzats en anglès. </li></ul></ul><ul><ul><li>del verb “like” per a expressar gustos i preferències. </li></ul></ul><ul><ul><li>de les preposicions in i at. </li></ul></ul><ul><li>Aconseguir fer preguntes en anglès utilitzant les diferents paraules interrogatives. </li></ul><ul><li>Aprendre a demanar confirmació amb l’auxiliar do. </li></ul><ul><li>Unitat 1 </li></ul><ul><li>Classificació dels verbs en anglès. </li></ul><ul><li>Unitat 2 </li></ul><ul><li>Present simple. </li></ul><ul><li>Unitat 3 </li></ul><ul><li>El verb auxiliar “do”. </li></ul><ul><li>Unitat 4 </li></ul><ul><li>Adverbis de freqüència. </li></ul><ul><li>Unitat 5 </li></ul><ul><li>El verb “like”. </li></ul><ul><li>Unitat 6 </li></ul><ul><li>Les paraules interrogatives </li></ul><ul><li>Unitat 7 </li></ul><ul><li>Preguntes amb: How… what… like. </li></ul><ul><li>Unitat 8 </li></ul><ul><li>Preguntes amb: Who, where. </li></ul><ul><li>Unitat 9 </li></ul><ul><li>Preguntes amb: Why, when </li></ul><ul><li>Unitat 10 </li></ul><ul><li>Les proposicions de lloc: in, at. </li></ul><ul><li>Unitat 11 </li></ul><ul><li>Les preposicions de temps: in , at. </li></ul><ul><li>Unitat 12 </li></ul><ul><li>Com demanar confirmació amb el verb auxiliar “do”. </li></ul>
 4. 4. OBJECTIUS I CONTINGUTS NIVELL Lower Intermediate 1 Objectius i continguts Nivell Lower Intermediate 1 <ul><li>Saber com utilitzar el verb tenir (to have) en totes les seves formes afirmativa, negativa i interrogativa. </li></ul><ul><li>Aprendre com es demana confirmació amb el verb tenir. </li></ul><ul><li>Conèixer l’ús, la gramàtica, escriptura i pronunciació: </li></ul><ul><ul><li>dels adverbis de quantitat com some, any, much and many. </li></ul></ul><ul><ul><li>l’estructura “There is o There are” que en anglès s'utilitza per expressar el verb haver del castellà. </li></ul></ul><ul><ul><li>els adjectius. </li></ul></ul><ul><ul><li>“ s” per a expressar propietat. </li></ul></ul><ul><ul><li>els pronoms i adjectius demostratius. </li></ul></ul><ul><ul><li>els pronoms possessius i dels pronoms personals com a complement. </li></ul></ul><ul><ul><li>els adjectius qualificatius. </li></ul></ul><ul><ul><li>l’estructura utilitzada en anglès per dir la nostra edat. </li></ul></ul><ul><li>Unitat 1 </li></ul><ul><li>El verb tenir en la seva forma afirmativa . </li></ul><ul><li>Unitat 2 </li></ul><ul><li>El verb tenir en la seva forma afirmativa i el costum de demanar confirmació. </li></ul><ul><li>Unitat 3 </li></ul><ul><li>Els adverbis de quantitat some i any. </li></ul><ul><li>Unitat 4 </li></ul><ul><li>El verb haver (There is or there are) . </li></ul><ul><li>Unitat 5 </li></ul><ul><li>Els adverbis de quantitat: a lot of, much, many, a little. </li></ul><ul><li>Unitat 6 </li></ul><ul><li>Els adjectius possessius i el verb posseir (To own). </li></ul><ul><li>Unitat 7 </li></ul><ul><li>Els adjectius i pronoms demostratius (This, that / these, those). </li></ul><ul><li>Unitat 8 </li></ul><ul><li>De qui…. ‘s per indicar possessió . </li></ul><ul><li>Unitat 9 </li></ul><ul><li>Els pronoms possessius. </li></ul><ul><li>Unitat 10 </li></ul><ul><li>Els pronoms personals com a complement. </li></ul><ul><li>Unitat 11 </li></ul><ul><li>Els adjectius qualificatius. </li></ul><ul><li>Unitat 12 </li></ul><ul><li>Com dir la nostra edat. </li></ul>
 5. 5. OBJECTIUS I CONTINGUTS NIVELL Lower Intermediate 2 Objectius i continguts Nivell Lower Intermediate 2 <ul><li>Aprendre com formular oferiments, peticions, suggeriments: </li></ul><ul><ul><li>amb els verbs auxiliars o modals shall, should, will, may etcètera. </li></ul></ul><ul><li>Conèixer l’ús, la gramàtica, escriptura i pronunciació: </li></ul><ul><ul><li>del present continu per a descriure accions que estan succeint en el moment i poder diferenciar quan s’utilitza aquest temps verbal o el present simple. </li></ul></ul><ul><ul><li>de dues formes diferents per indicar o expressar el futur: el futur simple amb “will” i l’estructura del present continu. </li></ul></ul><ul><ul><li>del futur amb “be going to” i a diferenciar quan utilitzar les diferents formes per expressar el futur. </li></ul></ul><ul><li>Unitat 1 </li></ul><ul><li>Present continu en totes les seves formes: afirmativa, negativa i interrogativa. </li></ul><ul><li>Unitat 2 </li></ul><ul><li>Present continu o present simple – Verbs que només es poden conjugar en el present simple. </li></ul><ul><li>Unitat 3 </li></ul><ul><li>També s’utilitza l’estructura del present continu per a indicar futur. </li></ul><ul><li>Unitat 4 </li></ul><ul><li>El futur simple en totes les seves formes: afirmativa, interrogativa i negativa. </li></ul><ul><li>Unitat 5 </li></ul><ul><li>L’ús de “shall” per a oferiments i suggeriments. </li></ul><ul><li>Unitat 6 </li></ul><ul><li>Preguntes amb “will” com a peticions. </li></ul><ul><li>Unitat 7 </li></ul><ul><li>Com oferir alguna cosa a algú. </li></ul><ul><li>Unitat 8 </li></ul><ul><li>Com proposar a algú fer una activitat. </li></ul><ul><li>Unitat 9 </li></ul><ul><li>Com oferir-se a fer alguna cosa. </li></ul><ul><li>Unitat 10 </li></ul><ul><li>Repàs de les unitats anteriors. </li></ul><ul><li>Unitat 11 </li></ul><ul><li>Futur amb l’estructura “be going to”. </li></ul><ul><li>Unitat 12 </li></ul><ul><li>Totes les formes per a expressar el futur. </li></ul>
 6. 6. OBJECTIUS I CONTINGUTS NIVELL Intermediate 1 Objectius i continguts Nivell Intermediate 1 <ul><li>Saber com formular oferiments, peticions, suggeriments dels verbs modals (can, could, may might, must, will, shall, would, should, </li></ul><ul><li>ought to). </li></ul><ul><li>Utilitzar el verb “poder” (can) en les seves tres formes: interrogativa negativa i afirmativa. </li></ul><ul><li>Aprendre com parlar sobre obligacions. L’ús, la gramàtica, escriptura i pronunciació dels verbs: must i have to. </li></ul><ul><li>Unitat 1 </li></ul><ul><li>Els verbs modals. </li></ul><ul><li>Unitat 2 </li></ul><ul><li>Aprendre a conjugar el verb “can”. </li></ul><ul><li>Unitat 3 </li></ul><ul><li>Can: Preguntes, peticions i demanar permís. </li></ul><ul><li>Unitat 4 </li></ul><ul><li>Peticions formals - Could you?, May I?. </li></ul><ul><li>Unitat 5 </li></ul><ul><li>Precs i preguntes amb verbs modals. </li></ul><ul><li>Unitat 6 </li></ul><ul><li>Els verbs “must” i “to have to”.. </li></ul><ul><li>Unitat 7 </li></ul><ul><li>Preguntes amb “must” i “to have to”. </li></ul><ul><li>Unitat 8 </li></ul><ul><li>Negacions amb must, should. </li></ul><ul><li>Unitat 9 </li></ul><ul><li>Condicional amb present. </li></ul><ul><li>Unitat 10 </li></ul><ul><li>Condicional amb futur de “will” . </li></ul><ul><li>Unitat 11 </li></ul><ul><li>Substituts de: “will”- can, must, may, might. </li></ul><ul><li>Unitat 12 </li></ul><ul><li>Substituts de: if – unless, in case, ... </li></ul>
 7. 7. OBJECTIUS I CONTINGUTS NIVELL Intermediate 2 Objectius i continguts Nivell Intermediate 2 <ul><li>Aprendre a parlar del passat amb el verb ser o estar en totes les seves formes: afirmativa, negativa i interrogativa. </li></ul><ul><li>Conèixer el temps verbal passat simple dels verbs irregulars. </li></ul><ul><li>Formular preguntes i oracions negatives en passat amb l’auxiliar “did”. </li></ul><ul><li>Saber com formar el passat del verb tenir (to have) i verb modal poder (can). </li></ul><ul><li>Demanar confirmació en passat. </li></ul><ul><li>Unitat 1 </li></ul><ul><li>Passat simple de “to be” en afirmatiu. </li></ul><ul><li>Unitat 2 </li></ul><ul><li>Passat simple de “to be” en negatiu. </li></ul><ul><li>Unitat 3 </li></ul><ul><li>Passat simple de “to be” en preguntes i respostes. </li></ul><ul><li>Unitat 4 </li></ul><ul><li>Passat simple de “there is” – “there are”. </li></ul><ul><li>Unitat 5 </li></ul><ul><li>Els verbs regulars. </li></ul><ul><li>Unitat 6 </li></ul><ul><li>Passat simple dels verbs regulars. </li></ul><ul><li>Unitat 7 </li></ul><ul><li>Els verbs irregulars. </li></ul><ul><li>Unitat 8 </li></ul><ul><li>Passat simple dels verbs irregulars. </li></ul><ul><li>Unitat 9 </li></ul><ul><li>Com oferir-se a fer alguna cosa. </li></ul><ul><li>Unitat 10 </li></ul><ul><li>Passat simple del verb “can”. </li></ul><ul><li>Unitat 11 </li></ul><ul><li>Passat simple del verb “to have to”. </li></ul><ul><li>Unitat 12 </li></ul><ul><li>Com demanar confirmació en passat. </li></ul>
 8. 8. OBJECTIUS I CONTINGUTS NIVELL Upper Intermediate 1 Objectius i continguts Nivell Upper Intermediate 1 <ul><li>Unitat 1 </li></ul><ul><li>Dues formes del verb dir: Els verbs say i tell. </li></ul><ul><li>Unitat 2 </li></ul><ul><li>L’imperatiu, com donar ordres. </li></ul><ul><li>Unitat 3 </li></ul><ul><li>Adverbis de quantitat – very, so ,too. </li></ul><ul><li>Unitat 4 </li></ul><ul><li>Adverbis de quantitat – too much, too many, </li></ul><ul><li>Unitat 5 </li></ul><ul><li>Preposicions de lloc – between, under,… </li></ul><ul><li>Unitat 6 </li></ul><ul><li>Preposicions de moviment – to, from,… </li></ul><ul><li>Unitat 7 </li></ul><ul><li>Els verbs dels sentits. </li></ul><ul><li>Unitat 8 </li></ul><ul><li>Adjectius comparatius. </li></ul><ul><li>Unitat 9 </li></ul><ul><li>Comparatiu d’igualtat. </li></ul><ul><li>Unitat 10 </li></ul><ul><li>Adjectius superlatius. </li></ul><ul><li>Unitat 11 </li></ul><ul><li>Adverbis de manera quickly, quietly, … </li></ul><ul><li>Unitat 12 </li></ul><ul><li>Altres adverbis: temps, lloc. </li></ul><ul><li>Aconseguir que l’alumne pugui escriure, llegir, parlar i entendre l’anglès a un nivell més avançat que en els nivells anteriors. </li></ul><ul><li>Conèixer les dues formes del verb dir (say i tell) i a saber diferenciar quan s’utilitza l’un o l’altre. </li></ul><ul><li>Saber com s’utilitza l’imperatiu en anglès i com es donen ordres . </li></ul><ul><li>Utilitzar els adverbis de quantitat, manera i temps, les preposicions de lloc i les que comporten moviment. </li></ul><ul><li>Aprendre els verbs dels sentits (look, seem, taste, smell, feel, sound). </li></ul><ul><li>Aprofundir en l’ús dels adjectius comparatius i superlatius i la forma de fer comparacions. </li></ul>
 9. 9. OBJECTIUS I CONTINGUTS NIVELL Upper Intermediate 2 Objectius i continguts Nivell Upper Intermediate 2 <ul><li>Unitat 1 </li></ul><ul><li>El Present Perfet. </li></ul><ul><li>Unitat 2 </li></ul><ul><li>El Present Perfet amb since, for i just. </li></ul><ul><li>Unitat 3 </li></ul><ul><li>Not yet, still not, never. </li></ul><ul><li>Unitat 4 </li></ul><ul><li>Yet, already, still. </li></ul><ul><li>Unitat 5 </li></ul><ul><li>Ever?, how long? </li></ul><ul><li>Unitat 6 </li></ul><ul><li>Simple Past versus Present Perfect. </li></ul><ul><li>Unitat 7 </li></ul><ul><li>Anglès americà i britànic. </li></ul><ul><li>Unitat 8 </li></ul><ul><li>Present Perfect Continuous. </li></ul><ul><li>Unitat 9 </li></ul><ul><li>Hàbits en el passat. </li></ul><ul><li>Unitat 10 </li></ul><ul><li>Past Perfect. </li></ul><ul><li>Unitat 11 </li></ul><ul><li>El Past Perfect amb just: I had just… </li></ul><ul><li>Unitat 12 </li></ul><ul><li>Past Perfect Continuous. </li></ul><ul><li>Aconseguir que l’alumne pugui escriure, llegir, parlar i entendre l’anglès a un nivell més avançat que en els nivells anteriors. </li></ul><ul><li>Conèixer l’ús i l’estructura del present perfet continu i com expressar hàbits en passat. </li></ul><ul><li>Utilitzar els adverbis de temps passat. </li></ul><ul><li>Aprendre quan s’ha d’utilitzar el passat simple i quan el present perfet per a descriure accions passades. </li></ul><ul><li>Aprofundir en l’ús i l’estructura del passat perfet i les seves variants en utilitzar “just” i la seva forma contínua. </li></ul>
 10. 10. OBJECTIUS I CONTINGUTS NIVELL Advanced 1 Objectius i continguts Nivell Advanced 1 <ul><li>Unitat 1 </li></ul><ul><li>Paraules compostes amb “some”. </li></ul><ul><li>Unitat 2 </li></ul><ul><li>Paraules compostes amb “any”. </li></ul><ul><li>Unitat 3 </li></ul><ul><li>Paraules compostes amb “no”. </li></ul><ul><li>Unitat 4 </li></ul><ul><li>Paraules compostes amb“every”. </li></ul><ul><li>Unitat 5 </li></ul><ul><li>El pronom one. </li></ul><ul><li>Unitat 6 </li></ul><ul><li>L’adverbi “else”. </li></ul><ul><li>Unitat 7 </li></ul><ul><li>Expressions de freqüència. </li></ul><ul><li>Unitat 8 </li></ul><ul><li>Oracions impersonals amb “it” part I. </li></ul><ul><li>Unitat 9 </li></ul><ul><li>Oracions impersonals amb “it” part II. </li></ul><ul><li>Unitat 10 </li></ul><ul><li>I also like it, me too, so do I. </li></ul><ul><li>Unitat 11 </li></ul><ul><li>I don’t like it either, neither do I </li></ul><ul><li>Unitat 12 </li></ul><ul><li>“ Why don’t…” </li></ul><ul><li>Aconseguir que l’alumne pugui escriure, llegir, parlar i entendre l’anglès a un nivell avançat. </li></ul><ul><li>Aprendre a utilitzar expressions impersonals, utilitzant el gerundi en totes les seves variants, i les diferents modalitats dels verbs d’acció en anglès. </li></ul><ul><li>Aprofundir en l’ús d’adverbis, adjectius i pronoms imprescindibles per a completar l’aprenentatge d’un nivell superior d’anglès. </li></ul>
 11. 11. OBJECTIUS I CONTINGUTS NIVELL Advanced 2 Objectius i continguts Nivell Advanced 2 <ul><li>Unitat 1 </li></ul><ul><li>Past Continuous. </li></ul><ul><li>Unitat 2 </li></ul><ul><li>Gerundi </li></ul><ul><li>Unitat 3 </li></ul><ul><li>Gerundi després de preposicions. </li></ul><ul><li>Unitat 4 </li></ul><ul><li>Gerundi després del verb. </li></ul><ul><li>Unitat 5 </li></ul><ul><li>Gerundi després del verb + preposició. </li></ul><ul><li>Unitat 6 </li></ul><ul><li>Gerundi després d’adjectiu + preposició. </li></ul><ul><li>Unitat 7 </li></ul><ul><li>Gerundi amb el verb “to do”. </li></ul><ul><li>Unitat 8 </li></ul><ul><li>“ To do” versus “to make”. </li></ul><ul><li>Unitat 9 </li></ul><ul><li>Gerundi amb el verb “to go”. </li></ul><ul><li>Unitat 10 </li></ul><ul><li>“ To go” seguit de preposició – go on, go for,… </li></ul><ul><li>Unitat 11 </li></ul><ul><li>“ To get”. </li></ul><ul><li>Unitat 12 </li></ul><ul><li>“ To get” seguit de preposició – get to, get in,… </li></ul><ul><li>Aconseguir que l’alumne pugui escriure, llegir, parlar i entendre l’anglès a un nivell avançat. </li></ul><ul><li>Conèixer l’ús, la gramàtica, escriptura i pronunciació d’un nivell superior d’anglès: </li></ul><ul><ul><li>de la forma verbal del passat continu. </li></ul></ul><ul><ul><li>del gerundi en totes les combinacions possibles . </li></ul></ul><ul><ul><li>del gerundi amb el verb “to do”, o amb el verb “to go”, en totes les combinacions possibles. </li></ul></ul><ul><ul><li>de les diverses modalitats dels verbs d’acció. </li></ul></ul>
 12. 12. OBJECTIUS I CONTINGUTS NIVELL Business 1 Objectius i continguts Nivell Business 1 <ul><li>Unitat 1 </li></ul><ul><li>Titulars de premsa. </li></ul><ul><li>Unitat 2 </li></ul><ul><li>“ To be” seguit de “about to”. </li></ul><ul><li>Unitat 3 </li></ul><ul><li>Future Continuous. </li></ul><ul><li>Unitat 4 </li></ul><ul><li>El futur de “there is – there are”. </li></ul><ul><li>Unitat 5 </li></ul><ul><li>El futur de “can”. </li></ul><ul><li>Unitat 6 </li></ul><ul><li>El futur de “must”. </li></ul><ul><li>Unitat 7 </li></ul><ul><li>Future Perfect. </li></ul><ul><li>Unitat 8 </li></ul><ul><li>Future Perfect Continuous. </li></ul><ul><li>Unitat 9 </li></ul><ul><li>Els pronoms relatius. </li></ul><ul><li>Unitat 10 </li></ul><ul><li>Els pronoms reflexius. </li></ul><ul><li>Unitat 11 </li></ul><ul><li>La veu passiva part I. </li></ul><ul><li>Unitat 12 </li></ul><ul><li>La veu passiva part II. </li></ul><ul><li>Aconseguir que l’alumne pugui escriure, llegir, parlar i entendre l’anglès a un nivell més avançat i complementat amb vocabulari més enfocat als negocis. </li></ul><ul><li>Conèixer l’ús, la gramàtica, escriptura i pronunciació dels titulars de premsa en anglès. </li></ul><ul><li>Aprendre a utilitzar, el futur en diverses formes complexes, els pronoms relatius, la veu passiva, els condicionals, el llenguatge indirecte i finalment les complexes ”phrasal verbs” en anglès. </li></ul>
 13. 13. OBJECTIUS I CONTINGUTS NIVELL Business 2 Objectius i continguts Nivell Business 2 <ul><li>Unitat 1 </li></ul><ul><li>Condicional amb passat. </li></ul><ul><li>Unitat 2 </li></ul><ul><li>Unless, in case, etcètera. </li></ul><ul><li>Unitat 3 </li></ul><ul><li>Usos del condicional. </li></ul><ul><li>Unitat 4 </li></ul><ul><li>Could, should, might. </li></ul><ul><li>Unitat 5 </li></ul><ul><li>Condicional amb passat perfet. </li></ul><ul><li>Unitat 6 </li></ul><ul><li>Could have, should have, might have. </li></ul><ul><li>Unitat 7 </li></ul><ul><li>Condicionals mixtes. </li></ul><ul><li>Unitat 8 </li></ul><ul><li>Reported Speech part I. </li></ul><ul><li>Unitat 9 </li></ul><ul><li>Reported Speech part II. </li></ul><ul><li>Unitat 10 </li></ul><ul><li>Phrasal verbs part I. </li></ul><ul><li>Unitat 11 </li></ul><ul><li>Phrasal verbs part II. </li></ul><ul><li>Unitat 12 </li></ul><ul><li>Phrasal verbs part III. </li></ul><ul><li>Aconseguir que l’alumne pugui escriure, llegir, parlar i entendre l’anglès a un nivell més avançat i complementat amb vocabulari més enfocat als negocis. </li></ul><ul><li>Conèixer l’ús, la gramàtica, l’escriptura i la pronunciació de les ”phrasal verbs”en anglès. </li></ul><ul><li>Aprendre a utilitzar, el condicional en totes les formes i combinacions. </li></ul><ul><li>Saber utilitzar la forma anglesa del llenguatge indirecte en qualsevol forma verbal. </li></ul>
 14. 14. Contacte Per a més informació, poden contactar amb nosaltres a: GPF, CONSULTORIA I FORMACIÓ C/ Comte Borrell, 194 08029 Barcelona 93.452.50.00 www.gpf.cat email: [email_address] A partir de 5 cursos consultar preus especials. Curs de 50 hores (12 unitats) TOTAL 300 €/participant

×