Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bonje op het tennispark

210 views

Published on

Column van Raymond de Mooij, GMW Advocaten. Verschenen in Business Haaglanden september 2013.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bonje op het tennispark

  1. 1. COLUMN Haaglanden Business | nummer 5 | september 2013 Bonje op het tennispark Raymond de Mooij GMW Advocaten De namen van de betrokkenen zijn gefingeerd. “Theo Keizer en ik konden altijd prima door één deur”, vertelde Barend Kontent mij op een zonnige morgen in de zomer van 2009. “Het zijn onze kinderen die met elkaar overhoop liggen”. Mijn cliënt had gedurende zijn werkzame leven onder meer een groot tenniscomplex aan de rand van Den Haag geëxploiteerd. Het uitbaten van het horecagedeelte had hij overgelaten aan Theo Keizer. Laatstgenoemde had de kantine van tennispark gedurende twintig jaar gehuurd van Kontent. “Vijf jaar geleden besloot ik het rustiger aan te gaan doen, en Theo deed hetzelfde”, schetste Barend Kontent de achtergronden van zijn zaak. De kinderen van de heren hadden de werkzaamheden van hun ouders voortgezet. Maar de karakters van de volgende generatie botsten. “De dochter van Theo is nogal een opgewonden standje, en mijn schoondochter is ook een pittig type”. Met een bezorgde blik stak Barend Kontent een sigaartje op. “De dames kunnen elkaar bloed wel drinken. Annie Keizer organiseert feesten in de kantine en verkoopt er tassen en kettingen. Dat is niet de bedoeling.
  2. 2. Mijn schoondochter Merel heeft haar de waarheid gezegd en sindsdien is het oorlog”. De vete tussen beide families beïnvloedde de sfeer op het tennispark en daarmee de zaken. Barend:”De mensen blijven weg. Ze willen lekker tennissen en geen gezeik aan hun hoofd. Mijn kinderen willen maar één ding: zelf de kantine runnen”. Uiteindelijk restte mijn cliënt geen andere mogelijkheid dan de huurovereenkomst met Theo Keizer op te zeggen. Er zijn twee regimes in het huurrecht. Wordt een bedrijfsruimte als kantoorruimte bestempeld dan is de huurbescherming minder stringent dan als het gehuurde beschouwd wordt als winkelruimte. Theo Keizer legde zich niet neer bij de huuropzegging en schakelde een advocaat in. De eerste juridische vraag die vervolgens aan de Kantonrechter werd voorgelegd was welke wettelijke bepalingen in deze zaak van toepassing waren. Daarbij was met name relevant of de kantine in het tennispark al dan niet toegankelijk was voor publiek, of alleen voor leden van de club. Toen partijen zich begin 2010 verzamelden in het Paleis van Justitie was de stemming slecht. Merel Kontent en Annie Keizer wisselden boze blikken uit en sisten opmerkingen naar elkaar. Raymond de Mooij GMW Advocaten De namen van de betrokkenen zijn gefingeerd. COLUMN Haaglanden Business | nummer 5 | september 2013
  3. 3. Kantonrechter Mevrouw Mr Pin was nieuw in Den Haag. Kort stekelig haar omkranste een mager gezicht. Een rond brilletje stond op het puntje van haar niet onaanzienlijke neus. “Het lijkt mij wel duidelijk”, opende zij de zitting. “Er lopen talloze mensen dat tennispark op en af, dus hier zijn de winkelruimtebepalingen van toepassing”. Ik protesteerde: “mevrouw de Rechter, u kunt toch op zijn minst onze argumenten…”. Maar veel ruimte kreeg ik niet. “Mr De Mooij, ik bepaal hier de orde!”, snerpte Mr Pin. “Uw cliënt wil kennelijk de heer Keizer eenvoudig lozen, maar dat zal ik niet toestaan”. Op dat moment mengde de achterban van Theo Keizer zich in de strijd. Er werd gescholden en geschreeuwd. De familie Kontent reageerde en al gauw was er sprake van een totale chaos. Mr Pin had rode koontje gekregen. “U bent bevooroordeeld”, riep ik naar haar. “Vonnis over drie weken”, was de reactie. Namens Barend Kontent stuurde ik een nieuwe opzeggingsbrief, nu gebaseerd op andere wettelijke bepalingen. Een tweede rechtszaak volgde, waarin weer een comparitie van partijen werd bepaald. Raymond de Mooij GMW Advocaten De namen van de betrokkenen zijn gefingeerd. COLUMN Haaglanden Business | nummer 5 | september 2013
  4. 4. Vanwege de ruime belangstelling vond deze plaats in een grote rechtszaal. Links nam de familie Kontent plaats, rechts de familie Keizer. Kantonrechter Mr Roelofs gaf de advocaten volop de gelegenheid hun standpunten te verkondigen. Rumoer in de zaal verstomde door een enkele blik van deze rustige, vriendelijke rechter. Na de pleidooien stelde hij één vraag aan de advocaat van Keizer: “Meent u dat een huurovereenkomst eeuwigdurend is?” Impliciet gaf de rechter met die vraag zijn mening weer. Partijen werden naar de gang gedirigeerd om te praten over een schikking. Een uur later was die een feit. De familie Keizer zou tegen betaling van een beperkte compensatie het tennispark ontruimen. Nadat Mr Roelofs de afspraken hadden neergelegd in een proces-verbaal verlieten alle partijen tevreden de rechtszaal. De Kantonrechter glimlachte. Hij had gedurende de urenlange zitting niet meer dan drie zinnen gesproken. Raymond de Mooij GMW Advocaten De namen van de betrokkenen zijn gefingeerd. COLUMN Haaglanden Business | nummer 5 | september 2013

×