Veelgestelde
vragen over

FAILLISSEMENT
en DOORSTART
Ik heb een vordering op een gefailleerde onderneming, wat nu?
Wie een...
Wat is een doorstart?
Een doorstart is niets meer of minder dan de verkoop van de – belangrijkste delen van een – ondernem...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GMW Advocaten: Vragen over faillissement en doorstart

682 views

Published on

In deze roerige economische tijden zijn er veel bedrijven die in zwaar weer terecht komen. De één lukt het om er weer bovenop te komen, de ander stopt er definitief mee. Weer anderen besluiten om door te starten (soms met dezelfde activiteiten) en onder een andere naam (of soms dezelfde) verder te gaan, al dan niet voorafgegaan door een faillissement van de oude vennootschap. Dat laatste noemen we een doorstart.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

GMW Advocaten: Vragen over faillissement en doorstart

  1. 1. Veelgestelde vragen over FAILLISSEMENT en DOORSTART Ik heb een vordering op een gefailleerde onderneming, wat nu? Wie een vordering heeft op een faillietverklaarde onderneming, dient zijn vordering te melden bij de curator, per brief of e-mail. Hecht daar bewijsstukken aan, zoals een kopie factuur of opdrachtbevestiging. Krijg ik mijn vordering betaald? In de meeste faillissementen kan bij de afwikkeling geen uitbetaling worden gedaan aan handelscrediteuren. Kan ik de BTW over mijn onbetaald gebleven facturen terugkrijgen? Wanneer uw vordering niet (geheel) wordt betaald, kunt u van de fiscus de over dat onbetaalde gedeelte afgedragen BTW terugvragen. Dit uiteraard alleen als u zelf btw kunt verrekenen. Soms neemt de inspecteur genoegen met de brief van de curator waarin bevestigd wordt dat uw vordering is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers. Vaker echter wil de inspecteur een schriftelijke bevestiging van de curator dat er geen uitkering aan schuldeisers kon worden gedaan. Deze brief ontvangt u tegen het einde van het faillissement, of kunt u eerder opvragen bij de curator. Hoe kan ik mijn onderneming beschermen tegen faillissement van mijn debiteuren? Er zijn verschillende manieren waarop men zich beschermen kan tegen het faillissement van afnemers of debiteuren, zoals: - leveren tegen vooruitbetaling - inroepen van “recht van reclame”. Ook dan kunnen de geleverde goederen (voor zover aanwezig in de boedel) worden teruggenomen uit het faillissement. De reclamering moet binnen zes weken na levering van de goederen worden ingeroepen - leveren onder eigendomsvoorbehoud: ook na faillissement kunnen de geleverde goederen (voor zover aanwezig in de boedel) worden teruggenomen - verzekering (of factoring) van debiteuren - bedingen van pandrecht, garanties, borgstellingen, e.d. O P L O S S I N G E N V O O R W O N E N , W E R K E N , Z A K E N E N FA M I L I E
  2. 2. Wat is een doorstart? Een doorstart is niets meer of minder dan de verkoop van de – belangrijkste delen van een – onderneming door de curator. In die verkoop zit vaak begrepen voorraden, inventaris, handelsnaam, huurovereenkomst van de bedrijfsruimte, indienstneming van een deel van de werknemers, goodwill/klantenbestanden, telefoonnummers, domeinnaam, enz. Ook vorderingen op debiteuren kunnen in een doorstart worden betrokken. Wat gebeurt er met de schulden van de failliete onderneming na een doorstart? De schulden blijven achter in het faillissement. De nieuwe doorstart-onderneming begint met een schone lei, zonder de oude schulden. Ik heb interesse in overname van goederen uit het faillissement. Wat moet ik doen? Maak uw belangstelling bekend aan de curator: bel hem op of stuur een e-mail. Geef aan waar uw concrete interesse naar uit gaat en doe zo mogelijk een (eerste) bod op de zaken waarvoor u belangstelling heeft. Houdt er rekening mee dat uw bod zal worden verhoogd met BTW. Alleen als (een deel van) de onderneming wordt doorgestart, is er geen BTW verschuldigd. Is een doorstart een eenvoudige manier om van je schulden af te komen, en mag dat zomaar? Na faillietverklaring levert onderhandse verkoop van de bezittingen van de failliete onderneming in een doorstart voor een curator doorgaans de hoogste verkoopprijs op; meer dan een veiling van alle losse onderdelen. Er komt dus meer geld binnen voor de schuldeisers bij een doorstart. Daarnaast blijft werkgelegenheid (deels) behouden. Er zijn dus goede redenen voor een doorstart uit faillissement. Het maakt daarbij niet uit of de voormalige ondernemer of een derde de doorstart. De curator gaat voor het beste bod. Een doorstart is geen ‘makkelijke manier’ om van je schulden af te komen, en zelf met een schone lei opnieuw te beginnen. De ondernemer is meestal de grootste verliezer in een faillissement. Vaak verliest hij al zijn investeringen en/of is hij aansprakelijk voor de financiering van de bank. Verder is het onvoorspelbaar wat de curator doet: hij kan de onderneming ook aan een andere partij verkopen, waardoor het doorstartplan mislukt. Ten slotte staat het al dan niet doorstarten van de beoordeling door de curator of er sprake is van wanbeleid, ondeugdelijke administratie of paulianeuze transacties,etc. Als een faillissement onvermijdelijk is, is een doorstart een goede manier om (een deel van) de onderneming te behouden. Kan je doorstarten zonder betrokkenheid van adviseurs? Ja, dat kan. Verstandig is het niet. Bij een doorstart, zeker als deze voorafgaat door aanvrage van het eigen faillissement, komt veel kijken. De praktijk leert dat het daarbij noodzakelijk is om met enige afstand en met een deskundige blik naar het (eigen) bedrijf te kijken. Risico’s moeten worden geïnventariseerd, analyses moeten worden gemaakt. Daarvoor is financiële, fiscale en juridische kennis nodig. Daarom valt het af te raden om alles zelf doen, daarvoor is het te ingewikkeld. Eigenzinnig – Betrokken – Oplossingen GMW Advocaten is een eigenzinnig advocaten-kantoor waar mensen werken die met hart en ziel van hun vak houden. Wij zijn professionals die - in een vakgebied dat bestaat bij de gratie van bestaande regels - telkens op zoek gaan naar nieuwe ideeën en inzichten. Onze sleutelbegrippen zijn Betrokkenheid en Oplossingen. Dat begint met luisteren, inleven en begrijpen. Dan gaan we aan de slag: samen met collega’s geven we onze inspiratie en inventiviteit ruim baan en zorgen we voor de beste oplossing. Eentje die misschien onconventioneel is en toch aan de verwachtingen voldoet. Dat is de kern van onze zaak. Wij willen dat onze cliënten zich welkom voelen en onze benadering als een verademing ervaren. Goede vakmensen werken graag bij ons. Maatschappelijke organisaties in Den Haag en daarbuiten herkennen onze gedrevenheid en betrokkenheid bij initiatieven in sport, cultuur en educatie. Zo bouwen wij elke dag met aanstekelijke energie aan een advocatenkantoor dat staat. Scheveningseweg 52 Postbus 85563 2508 CG Den Haag t (070) 3615048 f (070) 3615400 info@gmw.nl www.gmw.nl @GMWadvocaten O P L O S S I N G E N V O O R W O N E N , W E R K E N , Z A K E N E N FA M I L I E

×