Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRANSDANUBE în Moldova 
Implementat de: 
Asociatia de Dezvoltare 
a Turismului în Moldova 
Chișinău, 31.10.2014
Partenerii proiectului 
 Partener Lider – Agenţia Mediului, Austria (Vienna , Austria) 
 Partner 1 – PP 1 – Comisia Dună...
Rezumatul proiectului 
• ADTM va participa la dezvoltarea mobilităţii turistice în 
arealul moldovenesc al Dunării, interc...
TransDanube în Moldova 
Obiectivul general: 
Dezvoltarea "mobilităţii durabile" 
de-a lungul Dunării, inclusiv cu 
trenul,...
TransDanube in Moldova 
Obiectivele specifice: 
• Îmbunătăţirea accesibilităţii destinaţiilor MDA, prin dezvoltarea 
mobil...
Activităţile proiectului (1) 
1. Managementul proiectului 
transnațional 
2. Activități de comunicare 
– Media-comunicare/...
Activităţile proiectului (2) 
4. Dezvoltarea de oferte de mobilitate durabilă 
– Viziune comună de mobilitate soft și plan...
Rezultatele preconizate ale proiectului 
 O analiză comparativă a situaţiei actuale a mobilităţii durabile și a 
turismul...
Rezultatele preconizate ale proiectului 
 Harta digitală integrată și accesibilă publicului pentru AMD, furnizarea de 
in...
Multumesc pentru atentie! 
Contact: Viorel Miron 
E-mail: adtm@adtm.md 
079583345
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Viorel Miron, Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova - Proiectul “TRANSDANUBE”,

931 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Viorel Miron, Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova - Proiectul “TRANSDANUBE”,

 1. 1. TRANSDANUBE în Moldova Implementat de: Asociatia de Dezvoltare a Turismului în Moldova Chișinău, 31.10.2014
 2. 2. Partenerii proiectului  Partener Lider – Agenţia Mediului, Austria (Vienna , Austria)  Partner 1 – PP 1 – Comisia Dunăreană de Turism (Vienna, Austria)  Partner 2 – PP 2 –Guvernul regional de Burgenland (Eisenstadt, Austria)  Partner 3 – P 3 – Departamentul de Strategii şi Gestionare proiectelor în guvernul regional (Bratislava, Slovakia)  Partner 4 –PP 4 - Dezvoltare Economică Regională din Pannonia de Vest (Nonprofit SRL) (Szombathely, Hungary)  Partner 5 – PP 5 – Turismul Regional în Bakoni şi Balaton (Nonprofit SRL) (Veszprém, Hungary)  Partner 6 – PP 6 – Administraţia Regională din regiunea Vidin (Vidin, Bulgaria)  Partner 7 – PP 7 - Club de Dezvoltare Durabilă a Societăţii Civile (Sofia, Bulgaria)  Partner 8 - PP 8 - Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Turism (Bucharest, Romania)  Partner 9 - PP 9 - Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (Braila, Romania)  Partner 10 - PP 10 – Clubul cicliştilor din Slovacia (Trnavsky kraj, Slovakia)  Partner 11 - PP ERDF 20% PP1 – Oficiul Dunărean SRL ( Ulm, Germany)  Partner 12 - PP IPA-I PP1 - Centrul de Competenţă Dunării (Belgrade, Serbia)  Partner 13 - PP IPA-I PP2 - Agenţia Regională de Dezvoltare a Serbiei de Est (Serbia)  Partner 14 – ENPI PP1 Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova (Republica Moldova)
 3. 3. Rezumatul proiectului • ADTM va participa la dezvoltarea mobilităţii turistice în arealul moldovenesc al Dunării, interconectarea prin trasee tematice, precum şi promovarea valorilor turistice în sudul Moldovei. • Atragerea de noi vizitatori şi facilitarea turismului în zonele bogate în atractii turistice. • Capacităţile tehnice şi manageriale ale grupurilor ţintă şi partenerii locali vor fi consolidate printr-un schimb de experienţă, cicluri de instruire şi promovarea bunelor practici. • Fiecare partener de proiect va participa şi îmbunătăţi managementul destinaţiilor turistice interconectate pe Dunăre.
 4. 4. TransDanube în Moldova Obiectivul general: Dezvoltarea "mobilităţii durabile" de-a lungul Dunării, inclusiv cu trenul, autobuzul, bicicleta şi transportul naval pentru a îmbunătăţi accesibilitatea şi a facilita conceptul de turism durabil în toată regiunea Dunării
 5. 5. TransDanube in Moldova Obiectivele specifice: • Îmbunătăţirea accesibilităţii destinaţiilor MDA, prin dezvoltarea mobilităţii durabile de-a lungul Dunării. • Stimularea cooperarii extinse între regiunile Dunării, destinaţii turistice şi comunităţile partenere pentru a oferi o platformă pentru viitoarele proiecte şi investiţii noi. • Promovarea mobilităţii şi a acţiunilor de marketing turistic pentru creşterea valorii adăugate a turismului în MDA. • Dezvoltarea de cunoştinţe şi informaţii cu privire la fluxurile turistice, accese şi oferte de transport din regiunea Dunării. • Creşterea gradului de conştientizare, cunoştinţe şi promovare a mobilității durabile în regiunea Dunării. • Stimularea sistemelor de mobilitate ecologice în MDA pentru îmbunătăţirea mediului la Dunăre.
 6. 6. Activităţile proiectului (1) 1. Managementul proiectului transnațional 2. Activități de comunicare – Media-comunicare/diseminare – Comunicarea non - media / web 3. Analiza sistemului de transport si turism în regiunile dunărene – Dezvoltarea de metodologii comune – Diagnosticul mobilității durabile în turism în Arealul dunărean al Moldovei (AMD) – Contribuție la colecția de bune practici a Moldovei la Dunăre
 7. 7. Activităţile proiectului (2) 4. Dezvoltarea de oferte de mobilitate durabilă – Viziune comună de mobilitate soft și planuri de acțiune în AMD – Evaluarea Transportului durabil în AMD – Elaborarea Manualului Ghidului de muzeu 5. Promovarea mobilității și marketingului turistic în AMD – Dezvoltare de oferte și pachete de mobilitate Soft – Promovare de Strategii de marketing și Planuri locale de măsuri 6. Implicarea părților interesat – Implicarea părților interesate regionale și naționale – Implicarea părților interesate transnaționale și UE – Promovarea de proiecte comune la Dunăre
 8. 8. Rezultatele preconizate ale proiectului  O analiză comparativă a situaţiei actuale a mobilităţii durabile și a turismului în zona Dunării din Moldova ca o bază pentru dezvoltarea a ofertelor de transport multimodal şi mobilitatea durabilă.  Dezvoltarea şi promovarea unei viziuni comune pentru punerea în aplicare a mobilităţii soft, precum şi strategii directoare pentru dezvoltarea durabilă comună în toate regiunile interesate de-a lungul Dunării şi din SEE.  Furnizarea de propuneri a AMD pentru planul de acţiune pentru implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării .  Promovarea planului de acţiune regional AMD în calitate de partener naţional, regional sau transnaţional, oferind un cadru pentru punerea în aplicare a mobilităţii durabile în activităţile de turism .  Demonstrarea beneficiilor mobilităţii durabile şi ofertelor de transport îmbunătăţite pentru turişti şi populaţia locală.
 9. 9. Rezultatele preconizate ale proiectului  Harta digitală integrată și accesibilă publicului pentru AMD, furnizarea de informaţii cu privire la ofertele existente de mobilitate soft şi turism pe Dunăre.  Suport pentru comercializarea regională şi dezvoltarea de pachete de mobilitate soft în AMD , interconectate în regiunile Dunării (inclusiv trasee tematice, Catalog de oferte interregionale, proiecte transfrontaliere, etc)  Un studiu de fezabilitate pentru AMD , care va include soluţii de mobilitate regionale.  Un studiu de dezvoltare reţelei de muzeele locale în promovarea mobilităţii turismului în AMD.  Creşterea nivelului de cunoştinţe (prin ateliere tematice ) şi conştientizare relevante mobilității în turism și beneficiile durabile pentru AMD.  Îmbunătăţirea cooperării între părţile interesate.
 10. 10. Multumesc pentru atentie! Contact: Viorel Miron E-mail: adtm@adtm.md 079583345

×