Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.mdrc.gov.md
Rolul MDRC în
diversificarea
resurselor financiare
ce contribuie la
realizarea politicii de
DR
hg
Federația Rusă
Memorandum de înţelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor al Republicii Moldova ...
hg
Letonia
Acordul între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii
Moldova şi Ministerul Protecţiei...
hg
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Agenţia de Dezvoltare Regională Vest din România -2011
Agenţia de Dezvoltare Regio...
hg
Obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate;
Consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale și um...
hg
Facilitează atragerea investiţiilor străine directe în regiune
Reprezintă puntea de legătură între autorităţile local...
hg
Servicii de Asistenţa tehnică;
Cursuri de instruire, întrevederi şi seminarii specializate;
Vizite de lucru şi schim...
hg
Programele de cooperare transfrontalieră
2007-2013
 Programul Operaţional Comun România-Ucraina-
Republica Moldova
 P...
hg
•Declarația de la Paris 2005
Principiile Declaraţiei de la Paris
Ownership Aliniere Armonizare Administrare pentru rezu...
hg
Propunerea de proiect a fost elaborată în baza negocierilor Guvernamentale bilaterale
Moldova-Germania 11/2009
 Durat...
Scopul proiectului
Servicii locale îmbunătăţite în satele şi oraşele din
Republica Moldova prin:
I domeniu de intervenţie
...
Activităţi de bază:
Consolidarea capacităţilor APL privind identificarea şi elaborarea
propunerilor de proiecte
Instruir...
Obiectivul principal
al proiectului este de a susține
dezvoltarea și implementarea Politicii de
Dezvoltare în Republica Mo...
hg
Componenta I –Îmbunătăţirea structurii
instituţionale, a cadrului legislativ și de
reglementare pentru dezvoltarea regi...
hgLetonia
Suport oferit ADR Nord și Consiliului Regional
Nord în procesul de actualizare a strategiei
regionale
Expertiză...
hg
Republica Cehă
Suport oferit ADR Sud și Consiliului Regional Sud
în procesul de actualizare a strategiei regionale
 Ex...
hgPolonia
„Consolidarea capacităţii instituţionale a administraţiei
publice în Moldova în domeniul elaborării documentelor...
hg
Polonia – SUA
Memorandum de Înţelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Construcţiilor al Republicii Moldova ş...
hg
Suport oferit ADR Centru și Consiliului Regional Centru în
procesul de actualizare a strategiei regionale
 Expertiză,...
hg
România
Îmbunătățirea disponibilității datelor statistice
regionale pentru persoanele cu funcții de
conducere din Repub...
hg
Regiunea Sud - regiune pilot South development region
La 27 decembrie 2011, în cadrul ședinței extraordinare a
Consili...
hg
Componenta I –proiectul de asistență
tehnică în domeniul îmbunătățirii statisticii regionale
Componenta II – are scopul...
hgUSAID
Proiectul - Local Government Support Project (LGSP),
Componenta 1 – Îmbunătățirea serviciilor municipale, inclusi...
hg
 Misiunea unui expert în scopul elaborării
Planului de Acțiuni pentru implementarea
Politicii Publice privind Dezvolta...
hgInițierea proiectelor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității
Dezvoltarea abordărilor integrate...
Vă mulțumesc pentru atenție!
Svetlana Rogov
Direcția relații internaționale și atragerea
investițiilor
Svetlana.rogov@mdrc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rolul MDRC în diversificarea resurselor financiare ce contribuie la realizarea politicii de dezvoltare regională - Svetlana Rogov, Şefa Direcţiei relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor, MDRC

754 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rolul MDRC în diversificarea resurselor financiare ce contribuie la realizarea politicii de dezvoltare regională - Svetlana Rogov, Şefa Direcţiei relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor, MDRC

 1. 1. www.mdrc.gov.md Rolul MDRC în diversificarea resurselor financiare ce contribuie la realizarea politicii de DR
 2. 2. hg Federația Rusă Memorandum de înţelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Ministerul Dezvoltării Regionale al Federaţiei Ruse în domeniul cooperării interregionale, (semnat la 11 septembrie 201 2, la Moscova). Polonia 1. Memorandum de Înţelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia privind crearea centrului informaţional pentru autorităţile publice locale din Moldova, (semnat la 29 iunie 2012 , la Chișinău). 2. Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea în domeniul dezvoltării regionale între Ministerul construcţiilor şi dezvoltării regionale al Republicii Moldova şi Ministerul dezvoltării regionale al Republicii Polonia (semnat la Varşovia la 18 februarie 2010.) Colaborarea internațională bilaterală în domeniul dezvoltării regionale (nivel național)
 3. 3. hg Letonia Acordul între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Ministerul Protecţiei Mediului și Dezvoltării Regionale al Republicii Letonia de colaborare în domeniul dezvoltării regionale (semnat la 28 iunie 2012, la Chișinău). România 1. Acordul privind colaborarea între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului al României (semnat la 3 martie 2012, la Iași). 2. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro, acordat de România Republicii Moldova (semnat la 27 aprilie 2010 la Bucureşti) + 2 Protocoale adiţionale Estonia Acordul de Cooperare între Ministerul Administraţiei Publice Locale al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Estonia (semnat la 4 noiembrie 2008, la Tallinn) Colaborarea internațională bilaterală în domeniul dezvoltării regionale (nivel național)
 4. 4. hg Agenția de Dezvoltare Regională Nord Agenţia de Dezvoltare Regională Vest din România -2011 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est din România – 2011 Agenţia de Stat de Dezvoltare Regională din Letonia -2010 Agenția de Dezvoltare Regională Centru Agenţia de Dezvoltare Regională Centru din România - 01.12. 2012 Agenţia de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok din Slovacia -2012 Agenţia de Dezvoltare Regională și Locală din Estonia – 2012 Agenția de Dezvoltare Regională Sud Acord de colaborare Provincia di Novara din Italia 2012 Agenţia de Dezvoltare Internaţională a Cehiei 2012 Asociaţia BirdLife International, filiala din Ucraina 2012 Colaborarea internațională bilaterală în domeniul dezvoltării regionale (nivel regional)
 5. 5. hg Obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate; Consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale și umane pentru dezvoltarea regională; Consolidarea structurii instituţionale prin dezvoltarea capacităţilor și schimb de experienţă; Facilitarea parteneriatelor între reprezentanţii autorităţilor și instituţiilor publice, care activează în aria regiunile de dezvoltare ale părţilor. Schimb de experienţă în aria regiunii de dezvoltare în scopul dezvoltării capacitaţilor tehnice ale angajaţilor celor doua ADR, pentru dezvoltarea și managementul proiectelor; Stimularea ideilor de proiecte regionale de interes comun, elaborarea acestora şi identificarea resurselor financiare pentru implementarea lor; Obţinerea și utilizarea fondurilor în cadrul programelor de sprijin a Uniunii Europene identificate ca oportunitate de participare de către parteneri; Transfer de cunoştinţe privind pregătirea pentru aderare la Uniunea Europeana a Republicii Moldova. Obiectivele Parteneriatelor
 6. 6. hg Facilitează atragerea investiţiilor străine directe în regiune Reprezintă puntea de legătură între autorităţile locale, cele naţionale şi instituţiile europene relevante Facilitează parteneriate regionale, cunoaşterea politicilor şi practicilor Uniunii Europene, precum şi a principiilor care stau la baza politicilor de dezvoltare regională Identifică şi promovează proiecte de interes regional şi local, precum şi proiecte de cooperare intraregională Reprezintă regiunea în reţele şi parteneriate inter-regionale europene Colaborează cu organisme şi instituţii similare din Uniunea Europeană şi participă la implementarea proiectelor internaţionale de interes regional şi local Activități de internaționalizare ale Agențiilor de Dezvoltare Regională
 7. 7. hg Servicii de Asistenţa tehnică; Cursuri de instruire, întrevederi şi seminarii specializate; Vizite de lucru şi schimb de experienţă organizate la diferite nivele; Organizarea evenimentelor comune ( de ex. Forumuri economice interregionale) Organizare evenimente de prezentare a oportunităţilor și provocărilor legate de fondurile asistate de UE; Schimb de informaţii în domeniul dezvoltării regionale; Orice altă cooperare relevantă care poate fi convenită de comun acord. Formele de cooperare:
 8. 8. hg Programele de cooperare transfrontalieră 2007-2013  Programul Operaţional Comun România-Ucraina- Republica Moldova  Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre  Program de Cooperarea Transnaţional pentru Europa de Sud-Est 2014-2020  Programul Operaţional Comun România -Republica Moldova  Program de Cooperarea Transnaţional Dunărea  Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării  Euroregiunile la care RM este parte Inițiative regionale și macroregionale
 9. 9. hg •Declarația de la Paris 2005 Principiile Declaraţiei de la Paris Ownership Aliniere Armonizare Administrare pentru rezultate Responsabilitate reciprocă •Agenda de la Accra 2008 Predictibilitate Sistemele naţionale Condiţionalităţi “Ne legată” HG nr 12 din 19.01.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare Regulamentul cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de implementare a asistenţei externe, oferită Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor Cadrul de cooperare în domeniul asistenței externe
 10. 10. hg Propunerea de proiect a fost elaborată în baza negocierilor Guvernamentale bilaterale Moldova-Germania 11/2009  Durata proiectului – 7 ani, în două etape: 1/2010 – 12/2014 și 01/2015 – 12/2016  Partenerul instituțional Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor  Contribuţia Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ); fonduri adiţionale: 3,6 milioane Euro  Co-finanţarea din partea guvernului României este de 0,7 milioane Euro  Co-finanţarea din partea guvernului Suediei este de 3,3 milioane Euro (30.000.000 SEK )  Extinderea proiectului Negocierile Guvernamentale 21 noiembrie 2012 10,9 mln euro pentru proiecte de dezvoltare regională Proiectul - Modernizarea serviciilor publice locale din Republica Moldova
 11. 11. Scopul proiectului Servicii locale îmbunătăţite în satele şi oraşele din Republica Moldova prin: I domeniu de intervenţie •Investiţii şi tehnologii inovatoare •Capacităţi consolidate şi management modernizat al prestatorilor de servicii •Consolidare a cooperării intercomunitare şi a participării la nivel local •Implementarea proiectelor Pilot al II-lea domeniu de intervenţie O mai bună coordonare dintre instituţii la nivel local, regional şi naţional, prin planificarea şi programarea integrată a investiţiilor
 12. 12. Activităţi de bază: Consolidarea capacităţilor APL privind identificarea şi elaborarea propunerilor de proiecte Instruiri, seminare Colaborarea pe termen mediu cu Academia de Administrare Publică prin încorporarea elementelor de instruire şi lecţiile învăţate într-un curriculum naţional în domeniul managementului proiectelor, planificării strategice, dezvoltare regională Sprijin consultativ coordonatorului naţional al Strategiei UE pentru regiunea Dunării Dezvoltarea capacităţilor pentru cooperarea transfrontieră regională în Republica Moldova
 13. 13. Obiectivul principal al proiectului este de a susține dezvoltarea și implementarea Politicii de Dezvoltare în Republica Moldova și de a consolida capacitatea instituțională a MDRC. Proiectul Twinning “Consolidarea Capacităților în Dezvoltarea Regională”
 14. 14. hg Componenta I –Îmbunătăţirea structurii instituţionale, a cadrului legislativ și de reglementare pentru dezvoltarea regională Componenta II – Integrarea planificării teritoriale și a dezvoltării regionale într-un singur cadru de planificare Componenta III - Consolidarea capacităţilor MDRC, ADR și CRD Componentele proiectului Twinning
 15. 15. hgLetonia Suport oferit ADR Nord și Consiliului Regional Nord în procesul de actualizare a strategiei regionale Expertiză, inclusiv consultări publice Vizită de studiu în Letonia pentru reprezentanții MDRC,ADR și CRD Sesiuni de instruire în Moldova Suport în elaborarea strategiei de dezvoltare socio- economică a RDN 2020 Programarea strategică Comună - UE 12
 16. 16. hg Republica Cehă Suport oferit ADR Sud și Consiliului Regional Sud în procesul de actualizare a strategiei regionale  Expertiză, inclusiv consultări publice Sesiuni de instruire în Moldova Consultări online permanente Contribuții la elaborarea manualului privind elaborarea strategiilor regionale Programarea strategică Comună - UE 12
 17. 17. hgPolonia „Consolidarea capacităţii instituţionale a administraţiei publice în Moldova în domeniul elaborării documentelor stretegice şi al proiectelor infrastructurale” Ministerul Dezvotării Regionale al RP, C. J. al Voivodatului Małopolskie şi C. J. al Voivodatului Pomorskie Obiectivul proiectului eficientizarea procesului de elaborare a documentelor strategice şi a proiectelor infrastructurale în administraţia publică din RM în contextul noilor provocărilor şi a tendinţelor de dezvoltare Faza I 2012 – planificare strategică, elaborarea proiectelor de infrastructură Faza II 2013 – îmbunătățirea procedurilor FNDR, selectării proiectelor, etc.
 18. 18. hg Polonia – SUA Memorandum de Înţelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia privind crearea centrului informaţional pentru autorităţile publice locale din Moldova, (semnat la 29 iunie 2012 , la Chișinău). • 3 decembrie 2012 - Lansarea activităţii Centrului de informare pentru APL Sediul în cadrul ADR Centru- Ialoveni www.centruinfo.org Moldova Task Force
 19. 19. hg Suport oferit ADR Centru și Consiliului Regional Centru în procesul de actualizare a strategiei regionale  Expertiză, inclusiv consultări publice Sesiuni de instruire în Moldova  Contribuții la elaborarea manualului privind elaborarea strategiilor regionale  Evaluarea impactului proiectelor elaborate și implementate în 2010 Îmbunătățirea sistemului de M & E Elaborarea profilelor investiționale pentru RDS , în 2013 N și C pentru sectorul privat Elaborarea profilelor investiționale pentru RDS, RDC, RDN pentru sectorul public Asistență tehnică din partea proiectului UE - ESRA
 20. 20. hg România Îmbunătățirea disponibilității datelor statistice regionale pentru persoanele cu funcții de conducere din Republica Moldova – Beneficiar - Biroul Național de Statistică Programarea strategică Comună - UE 12
 21. 21. hg Regiunea Sud - regiune pilot South development region La 27 decembrie 2011, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud a fost aprobată Strategia pentru Dezvoltarea integrată a deșeurilor pentru regiunea Sud Urmează: Elaborarea studiului de fezabilitate Implementarea Guvernarea deşeurilor - IEVP Est
 22. 22. hg Componenta I –proiectul de asistență tehnică în domeniul îmbunătățirii statisticii regionale Componenta II – are scopul dezvoltării planificării regionale și elaborarea unui portofoliu de proiecte investiționale pentru finanțare (inclusiv documentație tehnică, studii de fezabilitate, caiete de sarcini, etc.) pentru 5 domenii: •apă și canalizare, •managementul deșeurilor solide, drumuri locale de importanţă cheie și drumuri regionale, •infrastructură și suport pentru antreprenori, • eficienţă energetică în clădiri publice Programul pilot de dezvoltare regională
 23. 23. hgUSAID Proiectul - Local Government Support Project (LGSP), Componenta 1 – Îmbunătățirea serviciilor municipale, inclusiv planificarea, managementul și calitatea serviciilor publice Componenta 2 - Creșterea veniturilor disponibile pentru APL și îmbunătățirirea practicilor de management financiar. Componenta 3 – Eficiența energetică Implementarea proiectelor de infrastructură cu co-finanțarea FNDR – USAID (50%/50%) UNDP - Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată susţine Guvernul Republicii Moldova în procesul de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale. Proiecte conexe
 24. 24. hg  Misiunea unui expert în scopul elaborării Planului de Acțiuni pentru implementarea Politicii Publice privind Dezvoltarea Urbană echilibrată  Instruire “Experiența UE în domeniul dezvoltării regionale”  Vizită de studiu pentru MDRC și ADR Comisia Europeană/ Taiex
 25. 25. hgInițierea proiectelor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Dezvoltarea abordărilor integrate de tipul “de jos în sus” Stimularea capacităților comunităților și stimularea inovării Promovarea proprietății comunității prin creșterea gradului de participare și consolidarea sentimentului de implicare și proprietate Bazate pe: Grupurile de acțiune locală (interese socio-economice locale ale APL, ONG, business, etc) Strategiile de dezvoltare locală – coerente cu programele relevante de finanțare Elaborarea proiectelor sprijinite din mai multe fonduri, programe operaționale finanțate din fonduri multiple și finanțare încrucișată, inclusiv națională Abordare funcțională pentru intervenții la scară regională în cadrul unor platforme de dezvoltare urbană. Promovarea Green projects Provocări (APL): 05.08.2013 25www.mdrc.gov.md
 26. 26. Vă mulțumesc pentru atenție! Svetlana Rogov Direcția relații internaționale și atragerea investițiilor Svetlana.rogov@mdrc.gov.md +373 22 204 560 www.mdrc.gov.md

×