Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILORPerformanţa energetică a clădirilor –  armonizarea cadrului legal   ...
Premise pentru abordarea problemei performanţeienergetice a clădirilor• clădirile consumă cca 45% din totalul consumului d...
Armonizarea cadrului legal – premisa esenţială pentrusporirea performanţei energetice a clădirilor• 2 proiecte internaţion...
Armonizarea cadrului legal – premisa esenţială pentrusporirea performanţei energetice a clădirilorRezultate – proiecte de ...
Proiectul Legii privind performanţa energetică a clădirilor.Prevederi de bază1) Metodologia de calcul al performanţei ener...
Proiectul Legii privind performanţa energetică a clădirilor.ImpactClădirile noiReducerea consumului de energie în clădiril...
Performanţa energetică a clădirilor – paşii următoriDezvoltarea capacităţilor instituţionale• elaborarea registrului de st...
Mulţumesc pentru atenţie !Iurii Socol,Şef al Direcţiei reglementări tehnico-economiceMinisterul Dezvoltării Regionale şi C...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Iurii Socol, șef, Direcția reglementări tehnico-economice, MDRC - Performanța energetică în clădiri – armonizarea cadrului legal

527 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Iurii Socol, șef, Direcția reglementări tehnico-economice, MDRC - Performanța energetică în clădiri – armonizarea cadrului legal

 1. 1. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILORPerformanţa energetică a clădirilor – armonizarea cadrului legal Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor 17 decembrie 2012
 2. 2. Premise pentru abordarea problemei performanţeienergetice a clădirilor• clădirile consumă cca 45% din totalul consumului de energie,din care 70% pentru încălzire;• creşterea preţurilor la energia termică cu 80% în ultimii 5 ani(540 lei în 2007 – 987 lei în 2012), sau la gazele naturale cu105% în ultimii 5 ani (3022 lei în 2007 – 6221 lei în 2012);• creşterea emisiilor de CO2 şi încălzirea globală;• dependenţa Republicii Moldova de importul de energie – 97%;• nu sunt suficiente doar instrumentele regulatorii. Piaţa trebuiesă contribuie la soluţionarea problemei. Sunt necesare acţiunicomplexe (cerinţe, stimulente, programe, instruiri etc.)
 3. 3. Armonizarea cadrului legal – premisa esenţială pentrusporirea performanţei energetice a clădirilor• 2 proiecte internaţionale de asistenţă tehnică cu suportulFondului Sida-BERD de Cooperare Tehnică pentru EficienţaEnergetică în Moldova.• Scopul proiectelor: elaborarea cadrului legal şi normativpentru promovarea îmbunătăţirii performanţei energetice aclădirilor, cu utilizarea instrumentelor de politici dezvoltate înUE - transpunerea Directivei Europene 2010/31 din 19 mai2010 privind performanţa energetică a clădirilor.
 4. 4. Armonizarea cadrului legal – premisa esenţială pentrusporirea performanţei energetice a clădirilorRezultate – proiecte de acte:• Legea privind performanţa energetică a clădirilor;• Regulamentului privind cerinţele minime de performanţăenergetică a clădirilor• Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor• Regulamentului privind inspecţia periodică a sistemelor deîncălzire• instrumentul Excel pentru calculul performanţei energetice aclădirilor, precum şi manualele de utilizare a acestuia• activităţi aferente – seminare, mese rotunde, materialeinformative …
 5. 5. Proiectul Legii privind performanţa energetică a clădirilor.Prevederi de bază1) Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor;2) Cerinţele minime de performanţă energetică a clădirilor;3) Certificarea performanţei energetice a clădirilor;4) Inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizaredin clădiri;5) Sistemele de control independent al certificatelor deperformanţă energetică a clădirilor şi al rapoartelor de inspecţieperiodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare din clădiri;6) Planurile naţionale pentru creşterea numărului de clădiri alcăror consum de energie este aproape egal cu zero.Alte elemente stabilite la nivel naţional (sistemul informaţional,competenţele autorităţilor, obligaţii şi responsabilităţi etc.).
 6. 6. Proiectul Legii privind performanţa energetică a clădirilor.ImpactClădirile noiReducerea consumului de energie în clădirile de locuit noi cucel puţin 30% comparativ cu cele care se construiesc înprezent şi aproximativ de 2-3 ori comparativ cu cele vechi.Aceasta înseamnă reducerea facturii pentru încălzire înclădirile noi cu peste 5000 lei anual pentru un apartamentmediu cu 2 camere (60 m2), sau economii de peste 200milioane lei cumulativ pentru toate clădirile de locuit noiconstruite din 2012 pînă în 2020;Clădirile existentePotenţialul de reducere – 30-70%. Depinde de intensitatearealizării programelor de îmbunătăţire a performanţeienergetice a clădirilor (publice, comerciale şi de locuit)
 7. 7. Performanţa energetică a clădirilor – paşii următoriDezvoltarea capacităţilor instituţionale• elaborarea registrului de stat a certificatelor de performanţăenergetică a clădirilor• elaborarea registrelor de stat a experţilor atestaţi, cerinţelor şiprocedurilor pentru atestarea experţilor• instruirea experţilor etc.Armonizarea standardelor tehnice în vigoare cu legislaţianouăInventarierea clădirilor (tipologia clădirilor)• stabilirea clădirilor de referinţă pentru ajustarea cerinţelorminime de performanţă energetică a clădirilorCampanii de informareElaborarea şi implementarea programelor privindîmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor
 8. 8. Mulţumesc pentru atenţie !Iurii Socol,Şef al Direcţiei reglementări tehnico-economiceMinisterul Dezvoltării Regionale şi ConstrucţiilorTel.: 022 204 599E-mail: iurii.socol@mdrc.gov.mdWeb: www.mdrc.gov.md

×